Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Doubledeckery zasáhnou poprvé do české MHD

dpoDne 28. února 2018 se na portálu Věstníku veřejných zakázek objevila nová zakázka s názvem „Nákup 2 ks nových dvoupodlažních autobusů“. V této zakázce je zařazen také nákup servisního speciálního nářadí a diagnostického zařízení.

Poprad 13.5.2017
Ilustrační fotografie: Dvoupodlažní autobus Troliga Sirius společnosti SAD Poprad a.s. Autobus byl vyfocen na autobusové zastávce Poprad, AS

Předpokládaná hodnota této zakázky je 18 mil. Kč bez DPH. Nové dvoupodlažní (patrové) autobusy by měly být buď s pohonem na CNG, nebo s hybridním pohonem. Předběžné tržní konzultace dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) vedl se společnostmi Volvo Group Czech Republic s.r.o., MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. a Scania Czech Republic s.r.o.

Ze zadaného výběrového řízení se také můžeme dočíst, že dodavatel nových dvoupodlažních (patrových) autobusů musí doložit, že za poslední tři roky realizoval obdobné dodávky. Pojmem obdobné dodávky se rozumí výroba minimálně 1 kusu nového dvoupodlažního (patrového) autobusů v délce do 15 m, splňující emisní normu min. Euro 6.

Mezi hlavní hodnotící kritéria patří:
Nabídková cena, náklady na předepsanou údržbu – 90%
Termín dodáni – 10%

Maximální délka vozu je omezena do 13 m, šířka do 2,6 m a výška do 4 m. Celková obsaditelnost by měla být min. 75 cestujících, z toho min. 65 sedících. Autobusy by měly být vybaveny klimatizací, kamerovým systémem a také min. 10 USB nabíječkami. Neměla by chybět ani příprava pro zapojení WiFi.

Z technické specifikace zmiňme například rychlost vozidla 80 km/h a minimální dojezd 450 km. Výkon motoru v případě vozů CNG by měl činit min. 370 kW, vozy s hybridním pohonem by měly mít výkon motoru min. 170 kW a výkon elektromotoru min. 110 kW. Autobusy by měly být vybaveny dveřmi o šířce 1200 mm, u předních dveří je připuštěna šířka 800 mm. Počítá se, že by měly být dodány již v novém barevném provedení DPO a jejich životnost by měla být min. 12 let.

Arriva bus
Ilustrační fotografie: Dvoupodlažní autobus zahraniční divize Arriva.

Závěrem zmiňme, že dopravce DPO počítá s provozem těchto autobusů na lince č. 88, která bude mít turistický charakter – spojí hojně navštěvovanou oblast Dolních Vítkovic s dalším častým cílem turistů – Zoologickou zahradou. Linka bude v provozu o víkendech a ve dnech českých i polských státních svátků. Případné využití těchto autobusů během pracovních dní prozatím není ještě známo.

Dne 31. května 2018 se ve věstníku veřejných zakázek objevila informace o zrušení zakázky ,,Nákup 2 ks dvoupodlažních autobusů". Důvodem zrušení veřejné zakázky bylo nepodání žádné nabídky do této veřejné zakázky. Vypravení linky č. 88 je tedy závislé na vypsání nového výběrového řízení na dodávku nových autobusů. Mezitīm se formuje jiný plán na dopravu do ZOO pomocí vlaků na vlečce AWT.

Dne 2. července 2018 se ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. objevila zakázka s názvem Nákup 2 ks nových dvoupodlažních autobusů II. Jedná se již o druhé výběrové řízení tohoto typu, předchozí výběrové řízení bylo zrušeno 31. května 2018, informace viz. výše. Lhůta pro podání nabídek končí 6. srpna 2018 v 10 hodin. Autobusy v případě první dodávky měli být dodány do 180 dnů od nabytí smlouvy. V případě druhé zakázky se jedná o 240 dnů od nabytí smlouvy.

Článek o nové autobusové lince provozované patrovými autobusy.

Dne 21. srpna 2018 byla na profilu zadavatele zakázka zrušena. Jedntá se o zrušení již druhé této zakázky z důvodu nepřihlášenī žádného účastníka do výběrového řízení.

Třetí zakázka
Po předchozích neúspěšných zakázkách Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) přistoupil k vyhlášení již třetí zakázky, která byla zveřejněna dne 3. září 2018. Nově DPO značně zjednodušil zadávací dokumentaci. Stále ale platí, že se poptávají dvoupodlažní autobusy s hybridním nebo CNG pohonem, minimální dojezd 450 km. Nově dopravce neupřesnil minimální šířku dveří jen upřesnil, že mají být 2. Samozřejmostí je celovozová klimatizace, jak pro cestující tak pro řidiče nebo také automatická převodovka.

V úterý 2. října 2018 DPO obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z uchazečů. Tento uchazeč byl jediný možný pro přihlášení do zadávacího řízení, ale nakonec se do řádného termínu nikdo nepřihlásil.

V souladu s legislativou se upravuje typ vyhlášené poptávky, očekáváme, že dojde k dalšímu vyhlášení výběrového řízení, ovšem typu “technický dialog”, který nejspíše otevře možnosti k úpravě technických požadavků ze strany zadavatele, které dosud nenachází odezvu na reálném trhu s tímto v kontinentální Evropě poměrně vzácném typu autobusu.

Čtvrtá zakázka
Dne 12. prosince 2018 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na profilu zadavatele již v pořadí čtvrtou zakázku na dodávku 2 ks dvoupodlažních městských autobusů autobusů. Lhůta pro podání nabídek byla do 14. ledna 2019. Parametry výběrového řízení jsou totožné s předchozími neúspěšnými zakázkami.

Autobusy po podpisu smlouvy by měly být dodány do 240 dnů ode dne jejího nabytí účinnosti, přičemž předpoklad uzavření smlouvy je v prvním pololetí roku 2019.

Výběr ze dvou zájemců
Po neúspěšných výběrových řízeních na nové dvoupodlažní autobusy pro Ostravu se nyní Dopravnímu podniku Ostrava a.s. podařil úspěch. Podle informací z tiskové zprávy města Ostravy se již přihlásili dva zahraniční zájemci, kteří dokáží vyrobit zmíněné dvoupodlažní autobusy přesně na míru Ostravy.
„Nabídky obou zájemců se nyní zkoumají, zda vyhovují zadání. Autobusy, pokud vše půjde hladce, by se měly objevit v ulicích města začátkem roku 2020. Navíc požadujeme nízkoemisní nebo bezemisní vozidlo, tedy CNG nebo elektrobus nebo hybridní pohon, a to bylo tou největší překážkou v tom, abychom nějaké nabídky dostali," dodal primátor Macura.

Vítězný dodavatel dvoupodlažních autobusů do Ostravy bude znám do konce letních prázdnin 2019. Podpis smlouvy je naplánován na zaří 2019 podle informací z článku, který byl uveden na www.idnes.cz. Nový dodavatel dvoupodlažních autobusů  měl by dodat vozy do 240 dní od nabytí účinnosti smlouvy. Pokud tedy vše dobře dopadne nové autobusy bychom mohli v ulicích Ostravy vidět v průběhu května 2020.

Výherce výběrového řízení na dodávku dvoupodlažních autobusů
Výhercem veřejné zakázky se stala společnost Scania Czech Republic s.r.o., která dodá Dopravnímu podniku Ostrava a.s. dva nové podlažní autobusy s pohonem na CNG, konkrétně se jedná o model Scania UNVI Urbis DD CNG. Autobusy by měly být nízkopodlažní s šířkou 2,55 m a výškou zhruba 4 m. Celková délka autobusů bude 12,3 m. Autobusy budou vybaveny automatickou převodovkou ZF a motorem o výkonu 235 kW. Pohon bude zajištěn stlačeným zemním plynem. Na jedno naplnění by mělo vozidlo dojet okolo 450 km. Barevné řešení nových dvoupodlažních autobusů bude shodné s novým nátěrem DPO. Autobusy budou vybaveny Wi-Fi připojením a celovozovou klimatizací. Cena jednoho vozu je 14,5 miliónu Kč. Dodávka zmíněných dvou doubledeckerů do Ostravy představuje první autobusy tohoto typu na linkách MHD v České republice.

scania doubledecker
Autobus Scania UNVI Urbis DD CNG.

Autobusy by měly vyjet do provozu 1. července 2020 a to konkrétně na linku č. 88, která má spojit ostravskou ZOO a areál Dolní oblast Vítkovice. Linka bude v provozu o víkendu a státních svátcích a také o státních svátcích v sousedním Polsku. Podle informací DPO by mělo být možné vypravit tyto autobusy také na jiné linky MHD, ale pokud zmíníme vytížené linky v Ostravě – například linku 48 nebo 54, tak nastane komplikace na trase, protože se zde nachází nízké podjezdy. Osobně si myslíme, že jde o „vyhozené“ peníze za tyto autobusy, které se daly využít jinak. Uvidíme, jak moc bude nová doubledeckerová linka s číslem 88 využívaná. Závěrem zmiňme, že na náš dotaz, na jaké linky a také ohledně využití v zimních měsících DPO neodpověděl. Autobus, který má být půl roku odstaven je celkem drahá hračka. Šlo o efektivní řešení problému s dopravou do ZOO nebo jenom efektní marketingový trik a pomník jeho tvůrcům? Že by se někdo z vedení DPO chtěl jen zviditelnit? Zbytek jsi vážení čtenáři domyslete sami…

Scania
Návrh dvoupodlažního autobusu Autobus Scania UNVI Urbis DD CNG pro DPO. Zdroj: Scania Czech Republic  s.r.o. 

Doubledeckery by se v Ostravě měly objevit do října
Nové dvoupodlažní autobusy Scania UNVI Urbis DD CNG budou mít kvůli koronaviru nakonec větší zpoždění, než se očekávalo. Nejprve Dopravní podnik Ostrava (dále jen DPO) uvedl, že oba vozy budou zprovozněny k začátku nových letních jízdních řádů, tj. od 1. července 2020. Na konci června na svém facebookovém profilu zveřejnil DPO fotografie jednoho ze dvou vyráběných vozů, a zároveň oznámil, že dodání bylo posunuto až na srpen 2020. Nově se v registru smluv objevila informace k dodávce těchto dvoupodlažních autobusů – s termínem dodání do konce října 2020.

Scania
Nový dvoupodlažní autobus Scania UNVI Urbis DD CNG pro DPO ve španělském výrobním závodě.

Autobusy Scania UNVI Urbis DD CNG již v Ostravě
Překvapením bylo v ostravských ulicích vidět dnes, tj. 7. srpna 2020, nové dvoupodlažní autobusy Scania UNVI Urbis DD CNG, které mají být podle smlouvy dodány nejpozději do konce října 2020. Pro upřesnění doplňujeme od našich zdrojů, že autobusy směřovaly do servisu Scania Czech Republic v Paskově, kde budou ještě dva měsíce připravovány před finálním převzetím dopravcem - DPO.

Scania doubledecker
Čtenářka vyfotografovala nové autobusy Scania UNVI Urbis DD CNG v Ostravě-Hrabůvce.

V pondělí dne 10. srpna 2020, představil DPO v servisním středisku společnosti Scania Czech Republic s.r.o. v Paskově své nové dva doubledeckery. Autobusy by se nyní měly podrobit dokončovacím pracem a předány by měly být v říjnu, jak jsme Vás již informovali. Autobusy budou nasazovány na linku 88 spojující Dolní oblast Vítkovic se Zoologickou zahradou, a to o víkendech, svátcích a také svátcích v sousedním Polsku. Ve všední dny se s vozy počítá pro provoz na klasických linkách, nebo si je bude možné objednat na soukromé jízdy.

doubledecker 01

doubledecker 02
Nové doubledeckery pro ostravský DP. Foto: DPO

Zdroj: www.vestnikverejnychzakazek.cz, www.ostrava.cz, Scania

Aktualizováno 11. 8. 2020 9:06

Nové fotografie

říjen 2020
Po 5121926
Út 6132027
St 7142128
Čt18152229
29162330
So310172431
Ne4111825 
Poslední příspěvky:
Nepodařilo se načíst příspěvky.
Jste zde: