Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Dopravní podnik Ostrava poptává nové minibusy

dpoDne 18. května 2020 se ve věstníku veřejných zakázek na profilu zadavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) objevila nová zakázka s názvem ,, Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG“ Předpokládaná cena zakázky je 6 400 000 Kč bez DPH.

Naposled zařadil DPO do svého vozového parku nové minibusy Dekstra Bus Daily LE 37 CNG ev. č. 7307 - 7310, jak je z názvu patrné s pohonem na CNG a také 2 elektrominibusy Rošero First FCLLI Electric ev. č. 5304 – 5305. Po zařazení nových minibusů se předpokládalo vyřazení i starších minibusů Mercedes-Benz 411 CDI NP ev. č. 7904 a Fiat MAVE CiBus 3Z ev. č. 7302, ovšem DPO si tyto vozy ponechalo nejspíš jako záložní. Zmíněné vyřazení těchto vozidel by mohlo nastat právě nyní po nákupu dvou nových minibusů. Nabídky je možné podávat do 16. června 2020.

Dopravní podnik Ostrava již vedl předběžné tržní komutace: s dodavateli:
Bus Design, Dekstra Bus, EvoBus Česká republika, Mave, KAR group, KHMC, ROŠERO-P a Zliner.

Číst dál: Dopravní podnik Ostrava poptává nové minibusy

Rekonstrukce zastávky Náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě

dpoDne 4. května 2020 byla zahájena rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí Svatopluka Čecha a má trvat do 30. června 2020. Jde o první ze série oprav, ve se nachází také tramvajové zastávky na ulicích Výškovická, Hlučínská a Opavská a které budou realizovány všechny do roku 2022. Investiční akce je významným podílem financována z dotace Evropské unie a zhotovitelem je společnost Strabag Rail s.r.o. Cena za zhotovení stavby bude více než 38 miliónu korun bez DPH.

29.4.2020   Zastávka Náměstí Svatopluka Čecha (2)

Číst dál: Rekonstrukce zastávky Náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě

Rychlostní výhybky v Ostravě

dpoKromě rekonstrukcí tramvajových tratí, které také přispívají ke zvýšení rychlosti a komfortu tramvajové dopravy, je důležitým krokem ke zvýšení rychlosti také instalace rychlostních výhybek. V Ostravě došlo k instalaci první rychlostní výhybky u zastávky Josefa Kotase, a to již začátkem listopadu 2019. 

Něco málo z předpisů
Jízda po tramvajové trati je stanovena vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou vydává dopravní řád drah. 

Podle tohoto obecného předpisu nesmí drážní vozidla na tramvajové trati (dráze) jet větší rychlostí než 10 km/h přes výhybku při jízdě proti hrotům postavené do odbočky a větší než 15 km/h při jízdě v přímém směru - ovšem výhybka musí být zajištěna, aby nedošlo k nechtěnému přestavení do jiného směru jízdy.

V lokálních podmínkách však může být tento obecný předpis upraven, nejinak tomu je i v případě Dopravního podnik Ostrava, který má pro drážní vozidla tzv. Provozní předpis D1, kde jsou také upravená nařízení. 

  • Rychlost jízdy přes výhybku proti hrotům v přímém směru je max. 20 km/h, do odbočky rychlost max. 15 km/h. 
  • Maximální rychlost 20 km/h je také stanovena při průjezdu kolejových křižovatek (křížení tramvajových tratí). 

Číst dál: Rychlostní výhybky v Ostravě

Dopady koronaviru na MHD v Ostravě.

dpoPrvní případy koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, se v České republice objevily na počátku měsíce března 2020. Vláda ČR podnikla patřičné kroky, které vyvrcholily nouzovým stavem a omezením pohybu, aby alespoň trochu zabránila rychlému šíření této nemoci.

2020 04 07@919@@Hlavní třída
Posilová tramvajová linka č. X, vyfotografovaná na zastávce Hlavní třída.

Kvůli uzavřeným podnikům (např. restaurace či firmy, jejichž zaměstnanci mohou pracovat z domova) pokleslo také razantně množství cestujících využívajících MHD i regionální autobusovou a železniční dopravu. Nejinak tomu bylo i v případě Moravskoslezského kraje, resp. ostravské MHD. Logickým krokem tedy bylo omezení dopravy.

Číst dál: Dopady koronaviru na MHD v Ostravě.

Neuskutečněná přestavba tramvaje 1301 u DPO

dpoDopravní podnik Ostrava dne 9. července.2019 vyhlásil veřejnou zakázku na „přestavbu stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo“, které má přiděleno evidenční číslo 1301. Tramvaj po přestavbě měla sloužit jako cvičný vůz a současně jako měřicí vůz. Tuto veřejnou zakázku posléze zrušil 18.listopadu 2019. Vozidlo však nepokračuje v provozu s cestujícími, protože musí projít údržbou v souvislosti s ujetými kilometry.

Připravili jsme pro vás článek s původními plány, které se tedy zatím neuskuteční. Uvádíme původní rozsah změn pro zajímavost:

phoca thumb l 1301+301   24.7.2012   Náměstí Republiky
Tramvaj T3R.EV ev. č. 1301.

Číst dál: Neuskutečněná přestavba tramvaje 1301 u DPO

Jste zde: