Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Nové trolejbusy v Ostravě

dpoV září byla s vítězem otevřeného výběrového řízení Škodou Elektric podepsána smlouva na dodávku 12 kusů trolejbusů typu Škoda 26 Tr Solaris a Škoda 27 Tr Solaris. Vozidla budou ze 40 % hrazena z evropského fondu pro regionální rozvoj Moravskoslezska. Celková cena za dodávku činí 144 750 000 Kč bez DPH. Na nákup 6 kusů 12metrových a 4 kusů 18metrových vozidel jsou již finance schváleny. V současné době jednáme o možnosti pořízení zbývajících dvou 18metrových trolejbusů, které by byly v případě získání finančních prostředků dodány v červenci 2015.

 V souladu s uzavřenou kupní smlouvou budou v dubnu 2015 dodány 3 kusy 12metrových, v průběhu května dva 18metrové a tři kusy 12metrových a v červnu 2 kusy 18metrových trolejbusů. Tyto vozy budeme ihned po přejímce a dovybavení palubním a odbavovacím sytémem postupně uvádět do provozu.

Nové trolejbusy přinesou pro dlouho očekávané snížení průměrného stáří našeho vozového parku. Nově dodané trolejbusy nahradí vozy řady Škoda 14 Tr M a Škoda 15 Tr M, jejichž průměrné stáří se pohybuje kolem 24 let. Základem konstrukce nových trolejbusů je karosérie od firmy Solaris a elektrovýzbroj od Škody Electric. 

3260 - 30.8.2...
 
3506 - 30.8.2...
 

Fotografie č. 1.: Starší ostravský trolejbus typu Škoda 14 Tr M (ev. č. 3260).
Fotografie č. 2.: Starší ostravský kloubový trolejbus typu Škoda 15 Tr M (ev. č. 3506).


Přínosem pro cestující je zvýšení bezpečnosti a jízdního komfortu v nových vozidlech. Současně dojde k zvýšení počtu nízkopodlažních vozidel. Po dodání všech plánovaných vozů bude náš vozový park obsahovat 90,2% podíl nízkopodlažních vozidel. Z celkového počtu 61 vozidel bude pouze šest vozidel s ,,vysokou podlahou“.

2013-10-27@3716@@Náměstí Republiky
Nízkopodlažní trolejbus typu Škoda 26 Tr Solaris. Na fotografii ostravský vůz (ev. č. 3716).

Nově budou vozidla vybavena sestavou superkapacitních kondenzátorů s 0,42 KWh vložené energie u 12metrových a 0,54 KWh u 18metrových vozidel. Toto zařízení bude sloužit k ukládání energie vyráběné rekuperací. V současnosti se ne všechna takto vyrobená elektrická energie vrací zpět do trakční sítě. Pokud tato síť není schopna vyrobenou energii přijmout, maří se v brzdovém odporníku, kde se bez užitku přemění na energii tepelnou. Superkapacitní kondenzátory budou tuto rekuperovanou energii shromažďovat, a následně využívat při rozjezdu vozidla. Bude pokryta rozjezdová špička a dojde ke snížení celkové spotřeby energie z trakce. Takto dodaná energie se bude pomocí snímače měřit a její objem se bude po vyvolání menu zobrazovat na přístrojové desce řidiče.

2013-04-02@3804@@Nová radnice
Nízkopodlažní kloubový trolejbus typu Škoda 27 Tr Solaris. Na fotografii ostravský vůz (ev. č. 3804).

Co to vlastně superkapacitní kondenzátor je? Představuje v principu elektrolytický kondenzátor vyrobený speciální technologií, která umožní dosažení obrovské kapacity řádu stovek až tisíců Faradů. Technologie výroby je založena na elektrochemické dvouvrstvě. Po přivedení vnějšího napětí dojde k přesunu kladných iontů v elektrolytu směrem k záporné elektrodě a k přesunu záporných iontů k elektrodě kladné.

Protože superkapacitor ukládá získanou energii na základě elektrostatického principu a jeho vnitřní odpor je nízký, je schopen tuto energii uložit a vydat rychleji než běžný olověný akumulátor.

Těchto nabízených vlastností se právě využívá při použití elektrodynamického brzdění, kdy se soustavy superkapacitorů nabíjí, a tuto energii plně využijí při rozjezdu vozidla. (1) Superkapacitory umístěné na vozidle spolu s měničem také slouží v případě požadavku řidiče na dojezd při objízdné trase, dopravní nehodě nebo dojezdu do depa. Superkapacitory se automaticky během jízdy, či staničení, nabíjejí na maximální hladinu a trolejbus je připravený na autonomní provoz bez závislosti na trakci.

V takovémto režimu je vozidlo schopno ujet až 300 metrů.

Novinka ve výbavě nových trolejbusů sníží náklady na energii potřebnou pro provoz, umožní pohyb vozidla bez závislosti na trakčním vedení a současně přispěje ke snížení množství exhalací při výrobě elektrické energie pro trakci.

  Olověný akumulátor Superkapacitor Elektrolytický kondenzátor
Nabíjecí doba 1 až 6 hodin
0,3 až 30 s
10-3 až 10-6
0,3 až 30 s 10-3 až 10-6
Vybíjecí doba 0,3 až 3 hodiny 0,3 až 30 s 10-3 až 10-6
Energetická hustota (Wh/kg) 10 až 100 1 až 10 < 0,1
Výkonová hustota (W/kg) < 1000 < 1000 < 100 000
Počet cyklů 1000 > 500 000 > 500 000
Účinnost 0,7 až 0,85 0,85 až 0,98 > 0,9

Uvedení nových trolejbusů do provozu
Na začátku měsíce června byly do provozu uvedeny dva nové trolejbusy Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 3722 a 3723. Během následujících dnů byly také zprovozněny další vozy Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 3724 až 3726. V měsíci červnu 2015 se v ostravských ulicích objevily i nové kloubové trolejbusy Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 3805 - 3808.

3722 - 9.6.20...
3723 - 9.6.20...
3724 - 16.6.2...
3725 - 16.6.2...
3726 - 27.5.2...
3727 - 27.5.2...
   

Fotografie č. 1: Nový trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 3722 v ulicích Ostravy.
Fotografie č. 2: Nový trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 3723 v ulicích Ostravy.
Fotografie č. 3: Nový trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 3724 v ulicích Ostravy.
Fotografie č. 4: Nový trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 3725 v ulicích Ostravy.
Fotografie č. 5: Nový trolejbus Škoda 26 Tr Solaris budoucího ev. č. 3726 zachycen ještě v areálu dílen DPO v Martinově.
Fotografie č. 6: Nový trolejbus Škoda 26 Tr Solaris budoucího ev. č. 3727 zachycen ještě v areálu dílen DPO v Martinově.

3806 - 16.6.2...
3808 - 27.5.2...
   

Fotografie č.1: Nový trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 3806 v ulicích Ostravy.
Fotografie č. 2: Nový Trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 3808 zachycen ještě v areálu dílen DPO v Martinově.

Zbylé kloubové trolejbusy typu Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 3809 a 3810 vyjely 2. září 2015. Poslední dodaný standardní trolejbus Škoda 26 Tr Solaris vyjel 4. července 2015. Tímto je již všech 12 nových trolejbusů nasazováno do pravidelného provozu s cestujícími.

Jedná se o vozy:

  • Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 3722 - 3727
  • Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 3805 - 3810
3807 - 29.6.2...
3808 - 29.6.2...
3808 - 29.6.2...

Fotografie č. 1: Trolejbus Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 3726 zachycený již v provozu s cestujícími.
Fotografie č. 2: Trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 3807 stoupá k zastávce Revírní bratrská pokladna.
Fotografie č. 3 - 4: Trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 3808 projíždí Michálkovickou ulicí.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s., vlastní zdroje

Aktualizováno 11. 10. 2015 22:51

Nové fotografie

březen 2021
Po18152229
Út29162330
St310172431
Čt4111825 
5121926 
So6132027 
Ne7142128 
Jste zde: