Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské

dpoJak již jsme Vás informovali z článku, který naleznete zde. Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) vypsal dne 12. listopadu 2021 veřejnou zakázku s názvem PJD na ul. Opavská II. Jedná se o rekonstrukci tramvajové trati na ul. Opavké v úseku mezi křižovatkami 17. listopadu a a ul. Martinovskou. Krom rekonstrukce tramvajové trati budou také zrekonstruovány zastávky Telekomunikační škola, Poruba, vozovna a VŠB-TU. Trať projde celkovou rekonstrukcí , kdy tramvajový svršek bude tvořen pevnou jízdní dráhou konstrukce systému W-tran, který již byl použit při rekonstrukci trati na ul. Výškovické.

4.4.2021  Tramvajová trať na ul. Opavská
Pohled na původní tramvajovou trať na ul. Opavské od zastávky VŠB-TU.

Původní plány dopravce byly, že rekonstrukce proběhne ve dvou etapách, ale nakonec proběhne rekonstrukce během měsíců července a srpna tohoto roku.

Jak již se dočtete předchozím článku předpokladem DPO bylo, že za rekonstrukci zaplatí 250 mil. Kč. Nakonec se podařilo DPO ušetřit a rekonstrukce celého zmíněného úseku v délce 1600 m vyjde na 236 684 031,42 Kč bez DPH a provede jí společnost TSS GRADE, a.s.


Nedostatek řidičů
při této výluce můžete vidět řidiče jiných dopravců v autobusech DPO, konkrétně se jedná o řidiče společnosti ČSAD Havířov a.s. a Transdev Morava s.r.o. z důvodu, že DPO nemá potřebný počet svých řidičů – tento stav již trvá dlouhodobě. Řidiči společnosti Transdev Morava jezdí prakticky pod společnosti ČSAD Havířov, neboť tato společnost zajišťuje NAD pro DPO. Řidiči soukromých dopravců najedou v pracovních dnech 106 639, 428 vozových kilometrů a to v období od 1. července do 31. srpna 2022.

Cena nabídnutá společností ČSAD Havířov ostravskému DP činí 34,19 Kč bez DPH za 1 vozový kilometr. Autobusy byly dopravci ČSAD Havířov zapůjčeny od DPO a jedná se o vozy Solaris Urbino 18 ev. č. 7804, 7805 a 7806 a dalších 7 autobusů Solaris Urbino 18 CNG v provedení III. generace.

7805 - 6T3 10...
7779 - 8T5 78...
7855 - 9T9 05...

Fotografie č. 1: Autobus Solaris urbino 18 ev. č. 7805,  zapůjčený dopravci ČSAD Havířov a.s.
Fotografie č. 2: Autobus Solaris Urbino 12 ev. č. 7779, vypravený na tramvajovou linku č. 5.
Fotografie č. 3:  Autobus Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7855, vypravený na NAD za tramvaje v úseku Poruba, Vřesinská - Třebovická.


Organizace provozu během výluky
Tramvajová výluka bude nepřetržitá a bude trvat od 1. července do 31. srpna 2022. Tramvajové a autobusové linky budou provozovány následovně:

Linka č. 3
Tramvajová linka č. 3 bude ze zastávky Třebovická odkloněna na konečnou zastávku Dílny DP Ostrava. Na této lince se nachází další výluka a to z důvodu rekonstrukce mostů na ul. Plzeňské a tak linka ve směru z Poruby je vedena místo linky č. 11 na konečnou zastávku Zábřeh.

Linka č. 4
Tramvajová linka č. 4 je ukončena na zastávce Hulváky. Ze zastávky Hulváky pokračuje dále jako linka č. 7, respektive 17. Noční provoz linky na konečnou zastávku Martinov je zachován.

Linka č. 5
Tramvajová linka č. 5 je v celé své trase nahrazena NAD.

Linka č. 7
Tramvajová linka č. 7 je ze zastávky Třebovická odkloněna na konečnou zastávku Martinov. Dopoledne v pracovní den pokračuje každý druhý spoj ze zastávky Nová Ves vodárna jako linka č. 4 směrem do centra města.

Linka č. 8
Tramvajová linka č. 8 je ze zastávky Třebovická odkloněna na konečnou zastávku Martinov.

Linka č. 17
Tramvajová linka č. 17 je ze zastávky Třebovická odkloněna na konečnou zastávku Martinov. Každý druhý spoj ze zastávky Nová Ves vodárna pokračuje jako linka č. 4 směrem do centra města.
NAD
Náhradní autobusová doprava za linky č. 3, 7, 8 a 17 je vedena v trase Třebovická – Telekomunikační škola – Poruba, vozovna – VŠB-TU –Hlavní třída – Fakultní nemocnice – Poruba, Vřesinská.

NAD
Náhradní autobusová doprava za linku č. 5 je vedena v trase Poruba, Vřesinská – Budišovice, Zátiší.
Linka č. 43
Noční linka z důvodu tramvajové výluky je vedená v trase: Poruba, Alšovo náměstí – Věžičky (pouze směrem na konečnou zastávku Poruba, Opavská) – Oblouk – Bytostav - Jížní svahy – Řecká – Svinov nádraží (pouze vybrané spoje) – Třebovická – Slavíkova – Duha – Poruba, Opavská.

Linka č. 46
Tato linka bude vedena ve směru do Krásného Pole ze zastávky Nezvalo náměstí odklonem přes zastávku Poruba, Alšovo náměstí – VŠB-TU – Pustkovecká a dále po své trase.

Linky č. 43, 48 a 49
Autobusové linky nově po dobu výluky obsluhují zastávku Třebovická.

Linky č. 35, 37, 39, 49 a 54
Autobusové linky nově obsluhují zastávku Nová Ves vodárna, která se nachází na ul. 28. října. Stejnojmennou zastávku na ul. Mariánskohorské směrem do Poruby po dobu tramvajové výluky linky neobsluhují.


Rekonstrukce tramvajové trati na ulici Opavské je v půlce prázdnin vplném proudu. Dělníci jsou na stavbě i ve dnech pracovního klidu, aby všechny práce byly ukončeny podle řádného terminu. 
Dne 1. září 2022 byl obnoven provoz na zrekonstruované tramvajové trati v ulici Opavské. Během provozu avšak probíhají stále dokončovací práce na této trati.


Průběh stavebních prací:
Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské:

3.7.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské (1) 3.7.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské
4.7.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské (3) 4.7.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské (1)

Průběh stavebních prací začátkem měsíce července 2022.

19.7.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské 19.7.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské (2)
19.7.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské (1) 19.7.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské (3)

Průběh stavebních prací v půlce měsíce července 2022.

3.8.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské (2) 3.8.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské (3)
9.8.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské 9.8.2022  Rekonstrukce trati na ul. Opavské (1)

Průběh stavebních prací začátkem měsíce srpna 2022.

11.9.2022  Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské 8.9.2022  Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské (5)
8.9.2022  Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské (7) 8.9.2022  Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské (6)

Průběh stavebních prací v měsíci září 2022.


 Rekonstrukce zastávek na tramvajové trati na ul. Opavské:

3.7.2022  Zastávka Poruba, vozovna (1) 3.7.2022  Zastávka Poruba, vozovna
3.7.2022  Zastávka VŠB TU (1) 3.7.2022  Zastávka VŠB TU

Fotografie č. 1-2: Průběh stavebních prací na rekonstrukci zastávky Poruba, vozovna začátkem měsíce července 2022.
Fotografie č. 3-4: Průběh stavebních prací na rekonstrukci zastávky VŠB-TU začátkem měsíce července 2022.

4.7.2022  Zastávka Telekomunikační škola
Průběh stavebních prací na rekonstrukci zastávky Telekomunikační škola začátkem měsíce července 2022.

3.8.2022  Zastávka VŠB TU
9.8.2022  Zastávka VŠB TU 9.8.2022  Zastávka Poruba, vozovna

Fotografie č. 1 - 2: Průběh stavebních prací na rekonstrukci zastávky VŠB-TU začátkem měsíce srpna 2022.
Fotografie č. 3: Průběh stavebních prací na rekonstrukci zastávky Poruba, vozovna začátkem měsíce srpna 2022.

11.9.2022  Zastávka VŠB TU 8.9.2022  Zastávka Poruba, vozovna (1)
8.9.2022  Zastávka Poruba, vozovna 8.9.2022  Zastávka Telekomunikační škola

Fotografie č. 1: Průběh stavebních prací na rekonstrukci zastávky VŠB-TU v měsíci září 2022.
Fotografie č. 2 - 3: Průběh stavebních prací na rekonstrukci zastávky Porub, vozovna v měsíci září 2022.
Fotografie č. 4: Průběh stavebních prací na rekonstrukci zastávky Telekomunikační škola v měsíci září 2022.

Všechny fotografie z rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské a rekonstrukce zastávek na této trati.

Aktualizováno 11. 9. 2022 20:22

Jste zde: