Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Do Ostravy byly dodány další trolejbusy Škoda 36 Tr T’CITY

dpo

Soutěž na dodání nových parciálních trolejbusů do Ostravy zná po několikaměsíčních průtazích konečně svého vítěze. Stala se jím společnost Ganz – Skoda Electric Ltd. Ta porazila další tři účastníky výběrového řízení, kterými byly společnosti SOR Libchavy, Trams for Envi s ukrajinským výrobcem Bohdan a Škoda Electric (bývalá Ekova Electric). Vítěz tak dodá do Ostravy celkem 12 parciálních trolejbusů Škoda 36 Tr T’CITY s karoserií tureckého výrobce Temsa, s opcí na dalších šest vozů. Jeden vůz vyjde Dopravní podnik Ostrava (dále jen DPO) na 11,27 milionu korun, což je 20% pokles oproti předpokládané hodnotě zakázky. 

2023 02 15@3746@@ul. Hornopolní
Ostravský trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3746 v pravidelném provozu s cestujícími projíždí ulicí Hornopolní.

Skoda TCITY 36 Tr 1024x576
Trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY. www.skoda.cz

Vítězná společnost sice podala až v pořadí druhou nejnižší nabídkovou cenu, nicméně v součtu s náklady na údržbu, které měly váhu 20 %, se její nabídka propracovala na první místo. To se nelíbilo společnosti SOR, jejíž nabídková cena byla nejnižší, a obrátila se se stížností na výsledek soutěže na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten však nakonec rozhodl, že DPO při výběru vítěze vypsané zakázky postupoval v souladu se zákonem i se zadanou dokumentací.

Zajímavostí v soutěži byla v zásadě dvojitá účast Škody, jednou v podobě bývalé Ekovy Electric, jejíž prodej skupině Škoda Transportation nebyl v době podávání přihlášek ještě formálně zakončen, podruhé v podobě vítězné společnosti, která je sice původem maďarská, ale patří do skupiny Škoda holding. Pro výrobu trolejbusů bude zároveň využita karoserie z produkce tureckého výrobce autobusů Temsa, kterého však nedávný prodej většiny akcií skupině PPF také dostal do skupiny „okřídleného šípu“, který do skupiny PPF spadá.

Ohlédnutí za výběrem trolejbusů:

Po neúspěšném prvním výběrovém řízení, které bylo nakonec zrušeno, vypsal DPO dne 2. října 2020 nové výběrové řízení s názvem „Dodávka až 18 ks parciálních trolejbusů“. Oproti původnímu zadání došlo k navýšení poptávaných vozidel z 12 kusů až na 18 a také k dalším dílčím úpravám. Nově musel uchazeč prokázat, že v rámci EU již dodal alespoň tři nové trolejbusy pro jednoho objednavatele v minimální hodnotě 35 mil. Kč. bez DPH a dále že splňuje normu EHK 107.

Celková odhadovaná hodnota zakázky byla 252 mil. Kč bez DPH – část této sumy bude hrazena EU pomocí programu Integrovaný regionální operační program IROP.

Technická specifikace:

 • Trolejbusy by měly být dlouhé 11,5 až 12,5 m, široké maximálně 2,55 m.
 • Minimálně kapacita má být 80 cestujících.
 • Trolejbusy budou vybaveny celovozovou klimatizací, USB porty.
 • Vnější informační panely budou technologií LED nebo DOT-LED v bílé barvě.
 • Vozidla by měla být vybavena minimálně třemi dveřmi, přičemž přední polovina prvních dveří bude oddělena a bude sloužit výhradně ke vstupu na stanoviště řidiče.
 • Parciální trolejbusy budou vybaveny trakčními bateriemi, které bude možno dobíjet jak při jízdě vozidla, tak při jeho stání. Vůz by měl být schopen na baterie ujet 12 km, a to i za současného použití topení nebo klimatizace na 30 % jejich výkonu. DPO předpokládá 15 cyklů jízdy vozidla na trakční energii z baterie denně.

Kritéria hodnocení nabídek:

1. Nabídková cena – 70 %
2. Náklady na pravidelnou údržbu po dobu záruky – 20 %
3. Vybrané technické parametry – 5 %
4. Výhodnost servisních podmínek – 5 %

Předpokládané nasazení nových parciálních trolejbusů:

 • Linka č. 101 a dále ze zastávky Hranečník po trase linky č. 29 na konečnou zastávku Radvanice, Ludvíkova (na této konečné nebude možné dobíjení)
 • Linka č. 103 a dále ze zastávky Bohumínská po trase linky č. 49 na konečnou zastávku Michálkovice (možné dobíjení)
 • Linka č. 106
 • Linka č. 107 a dále ze zastávky Hranečník po trase linky č. 23 na konečnou zastávku Michálkovice (možné dobíjení)
 • Linka č. 108 a dále ze zastávky Hulváky po trase linky č. 57 na konečnou zastávku Vítkovice, Mírové náměstí (možnost dobíjení)

Další podmínky:
Nové parciální trolejbusy měly být dodány po šesti vozech ve třech samostatných dodávkách: první nejdříve ve 4. kvartálu r. 2021, druhá nejdříve ve 2. kvartálu r. 2022 a třetí ve 4. kvartálu r. 2022. 
Podle tiskové zprávy DPO by vozy měly být dodány v první polovině roku 2023, prvních 6 vozů v únoru, dalších 6 vozů v březnu. Nové trolejbusy nahradí v provozu nejstarší škodovácké trolejbusy typu Škoda 21 Tr.

Další informace z úst generálního ředitele DPO byla, že nové trolejbusy budou všechny dodány nejpozději v únoru 2023. Dopravce předpokládá, že několi vozů se objeví v provozu s cestujícími již v prosinci roku 2022. Toto tvrzení se generálnímu řediteli DPO nepodařilo, první vozy vyjely na zkušební jízdy v Plzni v prosinci 2022.


Využití opce
Dopravce DPO měl možnost využít opce 6 trolejbusů k již objednaným 12 parciálním trolejbusů trolejbusů Škoda 36 Tr T’CITY. DPO této opce využilo a na začátku srpna 2022 informoval o objednání dalších 6 parciálních trolejbusů Škoda 36 Tr T’CITY.


Dodávky vozidel
První dva trolejbusy Škoda 36 Tr T’CITY dorazily do ostravské trolejbusové vozovny v pondělí dne 16. ledna 2023. Nové trolejbusy obdrží ev. č. 3741 - 3758. První zkušební jízdy s novým trolejbusem Škoda   byly zahájeny ve čtvrtek 19. ledna 2023 s vozem ev. č. 3741.  

Další nové trolejbusy byly dodány dne 17. a 19. ledna 2023 , vždy po dvou kusech. Dodávky dalších trolejbusů podle tiskové zprávy DPO ze dne 9. února 2023 by mělo následovat od března 2023 až do konce prázdninových měsíců a to vždy po šesti vozidlech.

Další zajimavostí z tiskové zprávy je, že vůz ev. č. 3741 je 15.000 předaný vůz vyrobený společností Škoda.

Další nové trolejbusy Škoda 36 Tr T’CITY obdržel DPO v následujících dnech: 17.3., 19.3., 21.3., 22.3. a 29. března 2023.

Během měsíce října 2023 obdržel DPO dalších šest trolejbusů Škoda 36 Tr T’CITY, které obdrželi ev. č. 3753 - 3758.

@3754@@Vozovna trolejbusů (1)

Nově dodané trolejbusy  Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3753 až 3758 musí se podrobit lakování zadního víka kde je špatně na bocích víko nalakováno do černé barvy, proto ještě trolejbusy nebyly vypraveny do pravidelného provozu. lakování proběhne v ostravských garážích Hranečník.

16.1.2023  Vozovna trolejbusů (3)

16.1.2023  Vozovna trolejbusů (1) 16.1.2023  Vozovna trolejbusů (2)
16.1.2023  Vozovna trolejbusů (4) 16.1.2023  Vozovna trolejbusů

 První dva dodané ostravské trolejbusy Škoda 36 Tr T’CITY.

2022 01 19@@3745@Vozovna trolejbusů
Trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3745.


Zařazení vozidel do pravidelného provozu s cestujícími
První vypravení nových trolejbusů Škoda 36 Tr T’CITY proběhlo v úterý dne 14. února 2023, kdy došlo k vypravení vozidel ev. č. 3741 na dělěnou směnu 43/105 a 3742 na celodenní směnu 13/102 a 23/102. Na noční směnu 33/214 byl nasazen vůz 3741.
Ve středu 15. února 2023 byly vypraveny také další zbylé trolejbusy Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3743 na směnu 13/217 a 23/217, ev. č. 3744 na směnu 13/215 a 23/25, ev. č. 3745 na dělěnou směnu 43/303 a vůz ev. č. 3746 byl vypraven na směnu 13/222. 
Další nové trolejbusy Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3747 - 3752 byly postupně vypraveny poprvé do pravidelného provozu od 12. dubna - 16. dubna 2023.

2023 02 14@3742@@Bazaly 2023 02 14@3742@@Hlavní nádraží (2)
2023 02 14@3742@@ul. Kubínova 2023 02 14@3742@@Hlavní nádraží (4)

Fotografie č. 1: Trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3742 odbavuje cestující v zastávce Bazaly.
Fotografie č. 2: Trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3742 odbavuje cestující v zastávce Hlavní nádraží.
Fotografie č. 3: Trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3742 projíždí ulicí Kubínova.
Fotografie č. 4: Trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3742 pauzuje na konečné zastávce Hlavní nádraží.

2023 02 14@3742@@Hlavní nádraží
2023 02 14@3742@@Interiér 2023 02 14@3742@@Pracoviště řidiče

Fotografie č. 1: Trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3742 pauzuje na konečné zastávce Hlavní nádraží.
Fotografie č. 2: Interiér trolejbusu Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3742.
Fotografie č. 3: Pracoviště řidiče trolejbusu Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3742.

2023 02 14@3742@@Most M. Sýkory 2023 02 15@3743@@Hulváky
2023 02 15@3744@@Sídliště Muglinov 2023 02 15@3745@@Betonářská

Fotografie č. 1: Trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3742 projíždí po Mostě M. Sýkory.
Fotografie č. 2: Trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3743 přijíždí na konečnou zastávku Hulváky.
Fotografie č. 3: Trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3744 opustil zastávku Sídliště Muglinov.
Fotografie č. 4: Trolejbus Škoda 36 Tr T’CITY ev. č. 3745 projíždí ulicí Betonářská.

2023 03 18@@@Vozovna trolejbusů 2023 03 29@@@Vozovna trolejbusů
2023 03 24@@@Vozovna trolejbusů 2023 04 16@3752@@Vozovna trolejbusů

Další nově dodané trolejbusy Škoda  36 Tr T’CITY. Vozy DPO obdržel: 17.3., 19.3., 21.3., 22.3. a 29.3.2023.


 

@3755@@Vozovna trolejbusů @3756@@Vozovna trolejbusů
@3757@@Vozovna trolejbusů @3754@@Vozovna trolejbusů

Nově dodané trolejbusy Škoda  36 Tr T’CITY ev. č. 3755, 3756, 3757 a 3754.

Další fotografie trolejbusů Škoda  36 Tr T’CITY naleznete zde.

Aktualizováno 30. 10. 2023 20:51

Nové fotografie

červen 2024
Po 3101724
Út 4111825
St 5121926
Čt 6132027
 7142128
So18152229
Ne29162330
Jste zde: