Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

O dopravci

Český Těšín (polsky Czeski Cieszyn) je město s přibližně 26 tisíci obyvateli nacházející se na východě Česka ve Slezsku, na hranici s Polskem. Spadá pod bývalý okres Karviná. V roce 2001 se 16,1% obyvatel města hlásilo k polské národnosti a 4,4% ke slovenské národnosti.

Český Těšín jak jej známe dnes vznik v roce 1920 rozdělením města Těšín mezi Československo a Polsko. Historické jádro Těšína, který byl založen ve 13. století a roku 1369 se stal královským městem, zůstalo při dělení na území Polska. Městský národní výbor vznikl v roce 1960. K městu patří části obce Český Těšín, Dolní Žukov, Horní Žukov, Koňákov, Mistřovice, Mosty a Stanislavice.

Město se nachází na levém břehu řeky Olše a prochází jím hlavní silnice z Jablunkova a Třince až do Karviné. Dalšími důležitými silničními tahy je silnice vedoucí přes Havířov do Ostravy, ale také silnice do Frýdku-Místku. Další důležitou silnicí je rychlostní komunikace R 48 vedoucí z Frýdku-Místku do Českého Těšína.

Hlavní sídlištní celek Svibice se nachází na jihu města. V jižní části je situována také menší průmyslová zóna. Nemocnice se nachází na západ od centra města.

Díky tomu že nádraží ČD se nachází v centru města, tvoří bariéru, kterou lze překonat jedině podchody a podjezdy. Železniční spojení tohoto města je zajištěno tratí č. 321 Český Těšín – Havířov – Ostrava–Svinov - Háj ve Slezsku - Opava východ a tratí č. 322 Český Těšín – Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek. Železnice vede i přes řeku Olši směrem do Polska. Na území města se nachází nádraží Český Těšín.

Autobusové nádraží se nachází nedaleko vlakového nádraží.

Provozovatelé MHD v Českém Těšíně

Městskou hromadnou dopravu v tomto městě dříve provozovala firma BUS Slezsko a.s., která vznikla 1. února 2002 jako dceřiná společnost ČSAD Třinec a. s. (do roku 1997 pod názvem ČSAD Český Těšín a. s.).

29. listopadu 2002 se vlastníkem BUS Slezsko a. s. stala švédská společnost Connex Transport AB.

7. října 2005 přichází nový vlastník Connex Czech Holding a. s..

Od 29. května 2006 společnost vlastní Veolia Transport Česká republika a. s., avšak k přejmenování BUS Slezsko a. s. ještě nedošlo. 1. října 2008 tato společnost definitivně zanikla fúzí se společností Veolia Transport Morava a. s., jež tedy nyní oficiálním provozovatelem MHD v Českém Těšíně.

Obě města Český Těšín/Cieszyn tvořily až do rozdělení jednotný dopravní systém.

Vývoj městské hromadné dopravy od samotných počátků až do současnosti

V dávné historii Český Těšín provozoval tramvajovou dopravu. Město v roce 1909 požádalo o koncesi na stavbu elektrické dráhy a 12. února 1911 (též uváděno podle jiných zdrojů 28. února) byl zahájen provoz na jednokolejné trati o metrovém rozchodu. Tato trať vedla od nádraží dnešní Nádražní a Hlavní třídou na most přes Olši a dále Zamkowou, Glebokovou, přes Rynek, ulicí Szersznika na Górný Rynek s konečnou u křižovatky ulic Wyzsza Brama a Bielska. Na trati se nacházely dvě výhybky. V tramvajovém provozu se vyskytovaly 4 tramvaje. Vozy byly původně označeny směrovými tabulkami v němčině (konečné stanice nesly název Bahnhof a Bielitzer Strasse), později se tyto tabulky přestaly používat. Trať byla dlouhá necelých 1 800 m a kromě konečných obsahovala devět zastávek.

Rozdělení města mezi dva státy (Československo a Polsko) vytvořilo poměry, které již dále neumožňovaly existenci tramvajové linky vedené přes státní hranici. 28. července 1920 rozhodla konference velvyslanců státu Dohody o rozdělení a do 10. srpna převzali zástupci obou stran pravomoc na jim přiděleném území. Města uvažovala nad různými variantami provozu. Např. jmenujme rozdělení trati na dva samostatné úseky (trať v Českém Těšíně v trase od nádraží k mostu přes Olši byla velmi úsměvná varianta). Proto byl 2. dubna 1921 provoz elektrické dráhy zastaven a vozy byly staženy na polské území. Tyto tramvaje dojezdily v Lodži. Těšínské tramvaje jezdily přes státní hranici přibližně osm měsíců a bohužel doplatily na tehdejší špatné sousedské vztahy. Kdyby tramvajová trať přežila, mohl se Těšín pyšnit jedinečným ,,evropským“ tramvajovým provozem. Pokud by ovšem nepadl vlivem dalších historických události (Český Těšín poté ještě třikrát změnil svou státní příslušnost). Nyní v Českém Těšíně tramvaje nehledejme, místo nich lze spatřit provoz autobusové firmy Veolia Transport Morava a.s., která zajišťuje městskou a regionální dopravu v česko-těšínském regionu.

Linkové vedení autobusů: Platí od 12.12.2010

Linka Trasa linky
721 Žel.st. - Hrabinská - Na Mojském - osada Antoníček - Svibice,Čáslavská - Jablunkovská - aut.st. - Žel.st.(okružní linka)
722 Žel.st. - aut.st. - Jablunkovská - Svibice,Čáslavská - osada Antoníček - Na Mojském - Hrabinská - Žel.st. (okružní linka)
723 Žel.st. - aut.st. - Dolní Žukov, restaurace U Zvonku
724 Žel.st. - Na Mojském - Centrální hřbitov
725 Žel.st. - Nová Tovární točna
726 Aut.st. - Lipová průmyslová zóna 

 

PDF (133 kB)  Schéma linkového vedení MHD Český Těšín

 
Zdroj:
Vlastní zdroje, Město Český Těšín, Město Cieszyn, Wikipedia, Veolia Transport Morava a.s.

Více informací na oficiálních stránkách dopravce: morava.veolia-transport.cz

Jste zde: