Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

O dopravci

-          Od roku 1993 jsou Karlovy Vary statutární město v západních Čechách a metropole Karlovarského kraje

-          počet obyvatel: 53 907, rozloha: 59,10 km²

-          Významné lázeňské středisko se známým sklářským a potravinářským průmyslem

-          Městskou hromadnou dopravu zajišťuje firma Dopravní podnik Karlovy Vary a.s, která provozuje městskou hromadnou dopravu (autobusy, lanové dráhy) na území města Karlovy Vary a v několika okolních obcích (Otovice, Dalovice, Hory, Březová ).

Historie

-          Přibližně kolem roku 1350 uspořádal císař Karel IV. při svém pobytu v Lokti výpravu do loketských lesů, kde
           nechal na místě údajného pramene založit lázně nazvané Horké Lázně u Lokte. Ty pak byly později
           přejmenovány na Karlovy Vary. Následně dne 14. srpna 1370 Karel IV. udělil lázním městská práva stejná
           jako v Lokti.

-          Asi v roce 1582 zasahuje město velká povodeň a v roce 1604 pak katastrofální požár, který zcela zničil
           město (podobná událost se přihodila i roku 1759).

-          Roku 1775 Johann Georg Pupp položil základ rozvoji hotelu Grandhotel Pupp.

Město Karlovy Vary se nachází na řece Ohři, v místech, kde ústí řeka Teplá. Městem prochází důležitá komunikace, vedoucí ze severních Čech do Chebu. Do města je vedena i silnice z Prahy. Nově vzniklé komunikace nahradily některé silniční úseky. Hlavnímu silničnímu tahu odpovídá i železniční trať. Ve městě se nacházejí dvě důležitá nádraží, a to tzv. horní (oficiálně Karlovy Vary) a dolní nádraží. Městem prochází řada železničních tratí. Z dolního nádraží vedou tratě: trať 141 Karlovy Vary dolní nádraží - Merklín, dále trať 142 Karlovy Vary dolní nádraží -Karlovy Vary - Nejdek - Potůčky – Johanngeorgenstadt. Z horního nádraží (Karlovy Vary) vedou tratě: 140 Chomutov - Karlovy Vary - Sokolov – Cheb (Horní nádraží). Na těchto tratích, které vedou z horního a dolního nádraží je dopravce ČD a.s. Poté z dolního nádraží vede trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Bečov nad Teplou - Marianské Lázně, dopravce na této trati je firma Viamont. Na území města kromě horního a dolního nádraží se nachází další stanice a zastávky. Dalovice (na tratích 140 a 141), Doubí u Karlových Varů (trať 149), Karlovy Vary – Dvory (trať 140), Stará Role (trať 142) a Karlovy Vary – Březová (trať 149, Březová není součástí Karlových Varů, ale stanice má mnohem blíž k Doubí.). K městu patří části obce Bohatice, Cihelny, Čankov, Doubí, Drahovice, Dvory, Hůrky, Karlovy Vary, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice, Rybáře, Sedlec, Stará Role a Tašovice.


Stavební rozvoj Karlových Varů v období tzv. budování socialismu (1948 - 1989) se projevil především mohutnou bytovou výstavbou. Nová sídliště (zprvu z cihel a později z panelových prefabrikátů) vznikla ve Dvorech, Tuhnicích, Drahovicích, ve Staré Roli, v Rybářích na Růžovém vrchu a na Čankovské ulici. Historická stavební substance Karlových Varů byla bohužel celá desetiletí zanedbávána, což postupně přivodilo mnohdy kritický stav některých objektů. Částečné zlepšení tohoto stavu nastalo až v nových ekonomických a majetkových poměrech po roce 1989. Moderní architektura je v Karlových Varech prezentována sanatoriem Thermal (1977) a Vřídelní kolonádou (1975). Z dalších staveb, vzniklých v lázeňském městě v uplynulém třicetiletí, jmenujme např. komplex lázeňských domů v Kostelní ulici (1978 - 1982), sanatorium Švýcarský dvůr (1971), sanatorium Sanssouci (1970), zimní stadión (1983), Domovy mládeže v Drahovicích (1982), sanatorium Bristol, nové budovy České spořitelny (1994) a České pojišťovny (1994). Rozsáhlou modernizací prošla většina karlovarských průmyslových firem - sklárna Moser, porcelánky, Becherovka, Sedlecký kaolin, zřízeny byly i četné nové podniky - např. výrobní družstvo Vřídlo, panelárna v Otovicích, teplárna v Bohaticích, Elektrosvit, výrobní družstvo Stavba aj. Po roce 1990 byla řada významných historických a lázeňských objektů nákladně renovována, rekonstruována či nahrazena replikami. Rok 1989 se stal počátkem nové nadějné éry svobodného rozvíjení lázeňství, kultury, cestovního ruchu a podnikatelských aktivit v údolí Vřídla na soutoku Teplé s Ohří. Nejslavnější české lázně Karlovy Vary jsou dnes stejně jako v minulosti oblíbeným dostaveníčkem nemocných i zdravých lidí z celého světa, čímž pokračují v tradici započaté již před staletími za panování moudrého krále Karla IV. Mezinárodnost Karlových Varů, ke které každoročně přispívá i Mezinárodní filmový festival zde konaný, a renomé jejich léčivých pramenů dávají pevnou naději, že vřídelní město zůstane i ve 21. století vedle Prahy nejznámějším a nejnavštěvovanějším místem České republiky.

 

Autobusy
 

-          První zárodky MHD lze datovat do roku 1870, kdy začaly do Karlových Varů zajíždět první vlaky, které přivážely
           lázeňské hosty. Proto byly založeny nájemné drožky jednotlivých hotelů.

-          Pravidelná autobusová doprava se v Karlových Varech objevila počátkem dvacátých let 20. Století. Tehdy ji
           provozoval soukromý dopravce František Fousek.

-          Systém městské autobusové dopravy v Karlových Varech vznikl v roce 1947.

-          V roce 1954 byl v Karlových Varech založen samostatný městský dopravní podnik, který byl v roce 1975
            začleněn do ČSAD.

-          Změna společenských poměrů v listopadu roku 1989 významně zasáhla i do chodu MHD v Karlových
           Varech. V roce 1990 došlo k nedostatku pohonných hmot. Odrazilo se to na dočasném ukončení obnovy
           vozového parku a snížený provozu MHD.

-          Současný vozový park je tvořen autobusy značky IRISBUS, Karosa a Ikarus.

-          Provozované vozy v současné době:

 • Ikarus: Ikarus 412
 • Karosa: Karosa-Renault Citybus 12 M, Karosa B 931 E, Karosa B 932, Karosa B 932 E, Karosa C 934, Karosa C 934 E, Karosa B 941 E, Karosa C 943, Karosa B 952, Karosa B 952 E, Karosa C 954, Karosa C 954 E, Karosa AXER, Karosa B 961, Karosa B 961 E
 • Irisbus: Irisbus Citybus 12 M, Irisbus Citelis 12 M, Irisbus Citelis 12 M CNG, Irisbus Citelis 12 M Line, Irisbus Ares 15 M, Irisbus Daily, Irisbus Stratos LE 37, Irisbus Crossway, Irisbus Crossway LE, Irisbus Domino.
 • Ve Vozovém parku je i historické vozidlo Karosa ŠL11, evidenční číslo 114, který je pravidelně provozován o víkendech na Historických linkách čísel 91 a 92.

 

Linkové vedení autobusů: Platí od 6.5.2011

Linka Trasa linky
1 Lázně III - Tržnice - Krajský Úřad - Globus
2 Divadelní náměstí - Na Vyhlídce - Tržnice - Stadion ZM - OC Variáda
3 Tržnice - Stadion ZM - Borová - Stará Role
4 Lázně III - Tržnice - Křižíkova
5 Bohatice - Tržnice - Dolní nádraží
6 Stará Kysibelská - Tržnice-Stadion ZM - Doubí
7 Tržnice - Richmond - Březová
8 Tržnice - Černý Kůň - Olšová Vrata - (Letiště)
9 Tržnice - Stará Role - Čankov
10 Stará Kysibelská - Tržnice – Tašovice
12 Tržnice - Čankovská - Tržnice
13 Stará Role sídliště - Tržnice - Lanovka Imperial
15 Lidická - Tržnice - Stará Role
14 Garáže MHD - Tržnice - Sedlec
17 Dalovice - Vítězná - Tržnice
19 Tržnice - Elektrosvit - Otovice - Elektrosvit - Tržnice
20 Parkoviště KOME - Lázně II
21 Hřbitov Drahovice - Tržnice - Krematorium
22 Tesco - Rozcestí u Koníčka - Tržnice
23 Tržnice - KV Arena - Jenišov, rozcestí - Loket, žel. st.
51 Garáže MHD - Blahoslavova - Lidická - Tržnice - Elite - Horní Nádraží - Stará Role (noční linka)
52 Divadelní náměstí - Nemocnice - Tržnice - Moskevská - Dvory - Doubí (noční linka)

 

Zvláštní linky: Platí od 6.5.2011

 

 
Autovláček

 

 

Linka Trasa linky
A Parkoviště KOME - Richmond - Lázně I - Divadelní náměstí - Hlavní pošta - Lázně III - Divadelní náměstí - Lázně I - Richmond - Parkoviště KOME


 

Divadelní a koncertní linky

Linka Trasa linky
D Divadlo / Lázně I – Na Vyhlídce - Lidická - Vítězná – Tržnice – Elite – Horní nádraží -Rozcestí u Koníčka - Plzeňská – KV Arena – Orlov – Bohatice náměstí – Bohatice
D1 Divadlo / Lázně I - Na Vyhlídce – Vítězná – Tržnice – Stadion ZM – KV Arena – Dvory –Doubí – Bohatice
D2 Lázně III – Vítězná – Drahomíra – Blahoslavova – Východní – Stará Kysibelská – Lidická – Gagarinova – Národní – Slavie – U Jara – Panorama – Na Vyhlídce – Libušina – Sanssouci – Švýcarský dvůr – Richmond – Lázně I

 

 
Hokejové linky

Linka Trasa linky
H1 KV Arena parkoviště - Tržnice– Lidická - Drahomíra – Garáže MHD
H2 KV Arena parkoviště - Rozcestí u Koníčka – Horní nádraží – Tržnice - Lanovka Imperial
H3 KV Arena parkoviště – Okružní – Krátká – Školní – Stará Role

 

 
Festivalové linky

Linka Trasa linky
F1 KV Arena-parkoviště – Kino Panasonic – Hotel Festival – KV Arena-parkoviště
F2 KV Arena-parkoviště – Hotel Thermal – Březová, kemp
F3 KV Arena-parkoviště – Kino Panasonic – Hotel Festival – Divadelní náměstí

 

  Historické linky

Linka Trasa linky
91 Tržnice - Libušina  - Divadelní náměstí - Richmond - Bečov n. T., žel. st. (Nový jízdní řád této linky platí od 1.4.2011)
92 Divadelní náměstí - Lázně I - Tržnice - Západní - Rozcestí u Koníčka – Loket

 

 
Tesco linka

Linka Trasa linky
T Tržnice - Tesco

 

 

Rozvozové linky z Letního kina (Platí od 24.6.2011)

Linka Trasa linky


K1

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Richmond – Libušina – Na Vyhlídce – Panorama – U Jara – Havlíčkova – Slavie – Národní – Gagarinova – Lidická – Východní – Blahoslavova – Prašná – Drahomíra – Mattoniho nábřeží – Orlov – Bohatice náměstí – Bohatice

K2 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Richmond – Nemocnice – Tržnice – Elite – Horní nádraží – Pivovar – Keramická škola – Rozcestí u Koníčka – Okružní – Krátká – Školní – Stará Role


K3
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Richmond – Gejzírpark (×) – Svatošská – U Zámečku – Na Ostrůvku – Plzeňská – KV Arena – Kpt. Jaroše – Moser – Sklářská – Chebská – Okružní – Stadion ZM – Depo ČD – Západní

x - zastávka na znamení
Na linkách platí tarif MHD

 

 

Lanové dráhy

  Pozemní lanové dráhy v Karlových Varech byly budovány v prvním a druhém desetiletí 20. století. Z čtyř budovaných drah byly tři dokončeny, z toho dvě slouží dosud. Všechny byly od počátku budovány s elektrickým pohonem, jednokolejné s výhybnou uprostřed a o rozchodu kolejí 1000 mm.

A - Podzemní lanová dráha Divadelní náměstí – Imperial.

 • budována 1905–1907
 • původně soukromá, nyní městská
 • jako jediná je plně integrována do městské hromadné dopravy

B - Lanová dráha Slovenská (Mariánskolázeňská) – Imperial

 • zprovozněna 1912
 • původně soukromá, po druhé světové válce městská
 • provoz ukončen v roce 1959

C - Lanová dráha na Dianu

 • budována 1911–1912
 • městská, s turisticko-rekreačním účelem
 • není součástí MHD

D - Nedostavěná dráha na Tři kříže

 • schválena 1908, budována 1913–1914 městem jako lanová nebo ozubnicová dráha
 • nikdy nebyla zprovozněna ani dokončena
 • v roce 2007 město uvažuje o dobudování lanovky

 

   

  Více informací na oficiálních stránkách dopravce: www.dpkv.cz

   

   

  Zdroj: Vlastní zdroje, město Karlovy Vary, Dopravní podnik Karlovy Vary a.s.

   

   

  Jste zde: