Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

O dopravci

-          Břeclav má statut obce s rozšířenou působností.

-          Nachází se v Jihomoravském kraji.

-          Počet obyvatel tohoto města se pohybuje okolo 27 tisíc.

-          Městskou hromadnou dopravu ve městech Břeclav a Mikulov provozuje firma BORS Břeclav a.s.(provozy v obou městech spadají do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje). Tato firma zajišťuje v regionu meziměstskou a dálkovou dopravu.

     Město Břeclav se nachází nedaleko státních hranic s Rakouskem a Slovenskem. Tímto městem protéká řeka Dyje a protíná jej i řada důležitých komunikací. Silniční provoz z Brna na Bratislavu je zajištěn dálnicí D2, která vede na východě od města. Centrem Břeclavi pak dále prochází silnice z Hodonína do Valtic a Mikulova.

     Železnice v Břeclavi má bohatou historii. První železniční trať na území českých zemí vedla už v roce 1839 přes Břeclav a dodnes je trať č. 250 vedoucí z Brna jednou z nejdůležitějších částí naší železniční sítě. Dalšími tratěmi jsou č. 330 vedoucí přes města Hodonín, Otrokovice až do Přerova. Díky výhodné poloze u státních hranic vedou z Břeclavi i tratě do zahraničí: do Bratislavy přes Kúty a do Vídně přes Hohenau. Velký místní význam má trať č. 246 vedoucí do Mikulova a Znojma a trať č. 247 směřující do Lednice. Na území města se nachází břeclavské nádraží, krom něj také stanice a zastávky Boří les, Charvátská Nová Ves a Poštorná (všechny na trati č. 247, Boří les na trati č. 246). Na trati č. 250 leží zastávka Ladná.

     Kromě oddělených zástaveb jednotlivých částí města (Charvátská, Nová Ves, Poštorná a Stará Břeclav) tvoří hlavní přepravní úkony sídliště vzniklé mezi Poštornou a Charvátskou Novou Vsí. Hlavní průmyslové celky vznikly za nádražím ČD. Nemocnice se nachází na západním břehu Dyje na jižním okraji zástavby.

-          V oblasti dnešní Břeclavi byla doložena existence hradu z 11. století, u něhož vznikla osada.

-          Stará Břeclav byla založena okolo 13. století a městečkem se stává r. 1414.

-          V době husitských válek byla zpustošena a r. 1490 je založeno městečko Nová Břeclav.

-          Nová Břeclav od roku 1872 nese název Břeclav.

-          Stará Břeclav se k Břeclavi připojila roku 1919.

-          Městský národní výbor vznikl v roce 1960.

-          K městu patří části obce Břeclav, Charvátská Nová Ves, Ladná a Poštorná.

 

Linkové vedení autobusů: platí od 12.12.2010

Linka Trasa linky
561 Gumotex – Poštorná, kostel – Charvátská Nová Ves, Palackého – Charvátská Nová Ves, Obránců míru
562 Městský hřbitov – Železniční stanice – Poliklinika – Poštorná, Valtická, točna – Charvátská Nová Ves, Palackého – Charvátská Nová Ves, Obránců míru
563 Železniční stanice – Poštorná, kostel – Poštorná, FOSNA
564 Železniční stanice – Gumotex – Železniční stanice – Náměstí TGM, městský úřad – Křižovatka Ladná – Poliklinika – Železniční stanice – Gumotex – Městský hřbitov
565 Městský hřbitov – Gumotex – Železniční stanice – Křižovatka Ladná – St. Břeclav, kulturní dům – Železniční stanice – Lanžhotská – Městský hřbitov
566 Gumotex – Železniční stanice – Poštorná, kostel – Poštorná, Valtická, točna
567 Železniční stanice – Náměstí TGM, kostel – Poštorná, kostel – Poštorná, Valtická, točna
568 Železniční stanice – Náměstí TGM, kostel – Poštorná, Valtická, točna – Poštorná, FOSFA
569 Charvátská Nová Ves, Obránců míru – Poštorná, kostel – Náměstí TGM, kostel – Lidická – Křižovatka Ladná

MHD Mikulov
581 Železniční stanice – Mušlov – Průmyslová zóna, točna – Bezručova – Supermarket – Průmyslová zóna, točna – Železniční stanice

 

Více informací na oficiálních stránkách dopravce: www.bors.cz

Zdroj: Vlastní zdroje, Město Břeclav, BORS Břeclav a.s.

Jste zde: