Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 11. prosince 2016

ODISOd neděle 11. prosince 2016 dojde v souladu s celostátně platným termínem ke změnám v jízdních řádech MHD. Většina jízdních řádů zůstává svým rozsahem a časovými polohami spojů na srovnatelné úrovni jako v září letošního roku. Významnou novinkou je spuštění pilotního projektu „nástup předními dveřmi“ na dvou autobusových linkách. O předvánočních víkendech dojde ke kapacitnímu posílení na linkách č. 4, 11, 12, 37, 40, 44, 54, 102, 104, 106 a 108. V Nové Bělé dochází k přejmenování dvou zastávek a v Hlučíně bude uvedena do provozu nová zastávka.


Přehled významnějších změn
dpo

MHD Ostrava (Dopravní podnik Ostrava a.s.)

Tramvaje

 • Ukončen provoz v jednokolejném úseku tramvajové tratě kolem Místecké ulice, a to mezi zastávkami Důl Jeremenko a Kolonie Jeremenko.
 • Podle harmonogramu rekonstrukce Nádražní ul. očekáváme zprovoznění nově vybudované tramvajové zastávky Elektra. 
 • Z důvodu zavedení preferencí MHD na křižovatkách v oblasti Poruby a změn jízdních dob mezizastávkových úsecích v Zábřehu jsou na základě dopravních průzkumů zkráceny jízdní doby dotčených tramvajových linek.

Linka č. 4
má opožděny spoje z oblasti Nové huti o 10 min pro lepší návaznost v terminálu Hranečník v době mimo dopolední přepravní špičku.

Autobusy a trolejbusy

 • Je spuštěn zkušební provoz projektu „nástup předními dveřmi“ na autobusových linkách č. 21 a 81. Způsob odbavování cestujících na těchto linkách je upraven změnou ve smluvních přepravních podmínkách.
 • Podle požadavku ÚMOb Plesná je změněna trasa autobusové linky č. 47. Do seznamu zastávek na znamení přibyly tři nové: Ještěrka, NH Zářičí, Bartovice Pod Tratí, naopak zastávka Nová Bělá ZD (nyní Nová Bělá úřad) se ze seznamu vypouští.

Linky č. 21 a 81
zavádí se zkušební provoz projektu „nástup předními dveřmi“ na základě požadavku Statutárního města Ostrava, a to společně se změnou smluvních přepravních podmínek.

Linky č. 29 a 30
jsou upraveny odjezdy ranních spojů z terminálu Hranečník.

Linky č. 35 a 39
mají upraveny časové polohy dvou ranních spojů a spoje vedené do zastávky Paskov Folvark.

Linka č. 41
má uspíšeny dva spoje o víkendech do zastávky Kartonážka.

Linka č. 44
nově obsluhuje zastávku Duha na ulici Bedřicha Nikodéma.

Linka č. 47
má změnu v trase, nyní jede ze zastávky Opavská po ul. Průběžné na zast. Duha a dále po ul. 17. listopadu přes zastávku Pustkovec na Rektorát VŠB a dále po své dosavadní trase. Linka neobsluhuje zastávku Pustkovecká.

Linka č. 51
o sobotách a nedělích je zavedena návaznost na zastávce Dílny DP Ostrava na na linku č. 44.

Linka č. 55
má změněny názvy zastávek, zastávka Nová Bělá ZD se mění na Nová Bělá úřad a zastávka Nová Bělá hřiště mění název na Nová Bělá školka.

Linky č. 56 a 75
dochází k záměně některých spojů mezi linkami, vybrané spoje linky č. 75 jsou od 2. 1. 2017 prodlouženy do zastávky Hlučín sídliště. Mezi zastávkami Pneuservis a Hlučín autobusové nádraží obsluhují linky 56 a 67 novou jednosměrnou zastávku Hlučín, U Kuchaře.

Linka č. 57
má změněno vedení vybraných spojů v oblasti Vítkovic zajišťujících přepravu zaměstnanců do oblasti Nové huti.

Linka č. 74
provoz je o víkendech rozšířen a je zaveden jeden spoj po 18. hod v pracovní dny na základě požadavků průmyslové zóny Hrabová.

Linka č. 105
má úpraveny časové polohy spoje na základě požadavku cestujících.

Příměstská doprava

Linka č. 262
vybrané spoje linky 262 jsou vedeny pouze v úseku Opava – Slatina.

Linka č. 263
vybrané spoje linky 263 jsou vedeny pouze v úseku Opava – Těškovice.

Linka č. 271
je zkrácena pouze na trasu Opava – Ostrava, Svinov, nádraží a má doplněn jeden pár spojů v pracovní dny i o víkendech v dopoledních hodinách.

Linka č. 333
je nově na území Ostravy vedena přes zastávky Ostrav, Vítkovice, vys. Pece – Ostrava, Vítkovice, Český dům – Místecká – Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko – Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika. Směnové spoje linky jsou nově vedeny přes obec Petřvald.

Linka č. 370
má upravené časové polohy odpoledních školních spojů dle požadavků města Paskova.

Linka č. 376
Má zaveden nový pár spojů v trase Brušperk – Ostrava, Dubina v ranních hodinách.

Linka č. 383
má zaveden nový pár spojů v trase Ostrava, Hranečník – Šenov – Kaňovice ve večerních hodinách.

Linky č. 440 a 445
dva páry víkendových spojů jsou převedeny z linky č. 440 do linky č. 445.

Linky č. 441 a 443
dva páry víkendových nočních spojů jsou převedeny z linky č 443 do linky č. 441.

Linka č. 532
je posílena o dva páry spojů v trase Ostrava – Karviná v době odpolední přepravní špičky.

Linka č. 540
spoje linky č. 540 do zastávky Karviná, Důl Darkov jsou zrušeny. Obsluhu této zastávky v rámci ODIS nově zajišťují spoje linky č. 515 MHD Karviná

Linka č. 591
má opožděn noční spoj s odjezdem ze zastávky Ostrava, hlavní nádraží nově v 0:12.

Linka č. 641
je nově vedena vybranými spoji do kopřivnické průmyslové zóny již z Ostravy –Dubiny.

Linka č. 735
je v úseku Ostrav, ÚAN – Havířov zrušena. Spoje jsou převedeny do linky č. 443 a jsou vedeny v trase Ostrava, ÚAN – Havířov – Těrlicko.

Linka č. 752
je v úseku Ostrava, Hranečník – Havířov zrušena. Ve shodné trase lze i nadále využívat linku č 442.

Železniční doprava

Linka č. R7
je přečíslovaná na R8 z důvodu zavedení jednotného celostátního číselníku rychlíkových linek Ministerstvem dopravy.

Linka č. R10
je přečíslovaná na R27 z důvodu zavedení jednotného celostátního číselníku rychlíkových linek Ministerstvem dopravy.

Rozšíření IDS ODIS do Polomi (linka č. S3)
S ohledem na integraci železniční tratě 270 na území Olomouckého kraje do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK po železniční stanici Polom dochází zařazení této železniční stanice rovněž do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Stanice Polom se tak stává hraničním bodem mezi dvěma krajskými IDS.

Souhrnné jízdní řády
pro snadnější orientaci cestujících vzniknou zkušebně na koncových úsecích, kde jezdí více linek souhrnné jízdní řády (klasické jízdní řády na zmíněných zastávkách zůstanou zachovány) jedná se o úseky:
Vršovců směr Hulváky
29. dubna směr Výškovice
Duha směr Otakara Jeremiáše
U Dluhoše směr Polanka

Změny v zastávkách

 • Hlučín U Kuchaře
  je nová jednosměrná autobusová zastávka v Hlučíně mezi zastávkami Pneuservis a Hlučín aut. nádr. pro linky 56, 67.
 • Ještěrka, Nová huť Zářičí, Bartovice Pod Tratí jsou nové zastávky, na kterých se zastavuje pouze na znamení.
 • Nová Bělá hřiště
  má změněný název na Nová Bělá školka.
 • Nová Bělá ZD
  má nový název: Nová Bělá úřad, a je vypuštěna ze seznamu zastávek na znamení.

Zrušené zastávky

 • Staré Těchanovice, Samota (linka č. 243),
 • Mladecko, dvůr (linka č. 259), 
 • Pustá Polom, Podvihovský mlýnek (linka č. 264)

Více informaci na: www.dpo.cz a www.kodis.cz

Aktualizováno 6. 12. 2016 10:06

Jste zde: