Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

O dopravci

ICOM transport a.s. se během 10 let stal jedním z největších a nejmodernějších dopravních uskupení Evropy. Hlavní strategií společnosti ICOM transport a.s. je dopravní obsluha velkých zákazníků s využitím vlastní moderní techniky

- v ICOM probíhá každoročně obměna vozového parku

- firma provozuje autobusovou dopravu, ale také i nákladní dopravu

Know-how společnosti ICOM nabízí partnerům řešení šitá na míru tak, aby měli efektivní dopravu bez problémů. Výjimkou nejsou vozidla 24 hodin v provozu či nákup 100 vozidel splňujících speciální potřeby přeprav. Obchodní partnery jsme schopni vždy přesně informovat o poloze vozidla.

V neposlední řadě klade ICOM transport a.s. velký důraz na ekologii. Toto se odráží nejen v nákupu vozidel splňujících normy EURO 5 a v modernizaci objektů, ale i v průběžném monitorování kvality dodávaného paliva, pneumatik či protektorů a v proškolování zaměstnanců. To vše má v konečném důsledku příznivý dopad na životní prostředí.

 

Něco málo z historie

 
1949 -
  Vznik státního podniku ČSAD (Československá automobilová doprava) Jihlava s.p.,    který v rámci celorepublikové sítě podniků ČSAD zajišťuje pravidelnou i nepravidelnou autobusovou a nákladní automobilovou dopravu.

1992 -  Privatizace ČSAD Jihlava s.p.

1994 -  Vstup p. Zdeňka Kratochvíla do ČSAD Jihlava s.p. Podnik prochází podstatnými změnami v organizaci i v ekonomickém řízení.

1996 -  ČSAD Jihlava a.s. vystupuje z anonymity ostatních ČSAD a mění své obchodní jméno na ICOM transport a.s. ICOM transport a.s. začíná být autorizovaným opravcem společnosti Mercedes Benz

1997 -  Valná hromada odsouhlasila sloučení ICOM transport a.s. s ČSAD Pelhřimov a.s.. ICOM transport a.s. je tak největší dopravní společností Českomoravské Vysočiny.

2000 -  ICOM transport a.s. získává majoritní vlastnictví akcií ČSAD Jindřichův Hradec a.s., ČSAD Benešov a.s., ČSAD Slaný a.s. a ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.

2001 -  Získání certifikátu ISO 9001:2000 zahrnující činnost „Mezinárodní a tuzemská silniční doprava vlastními vozidly včetně dopravy řízené předpisy ADR a ATP“.

2003 -  ICOM transport a.s. se stává 100% vlastníkem společností TRADO BUS, s.r.o. a TRADO MAD, s.r.o. se sídlem v Třebíči.

 

Členové holdingu ICOM transport a.s.

 
Od vstupu p. Kratochvíla do společnosti ČSAD Jihlava a.s. se společnost ICOM transport a.s. (do roku 1996 ČSAD Jihlava a.s.) neustále rozrůstá. První společností, která vstoupila do rodiny ICOM transport a.s., bylo ČSAD Pelhřimov a.s.

O tři roky později pořizuje ICOM transport a.s. majoritní podíl společností ČSAD Jindřichův Hradec a.s., ČSAD Slaný a.s., ČSAD Benešov a.s. a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a začleňuje se mezi významná dopravní uskupení Evropy. Po rozsáhlých investicích do těchto společností a přechodu na jednotný systém řízení - uplatňovaný v ICOM transport a.s. – se dopravní uskupení stává i jedním z nejmodernějších.

V roce 2003 dochází k dalšímu posílení rodiny o dvě společnosti (TRADO-MAD, s.r.o Třebíč a TRADO-BUS s.r.o. Třebíč), čímž si ICOM transport a.s. upevňuje svou pozici.

Dopravní uskupení ICOM transport a.s. v současnosti vlastní 1400 vozových jednotek a zaměstnává 2000 zaměstnanců.

Zdroj: ICOM transport a.s.

Více informací na oficiálních stránkach dopravce: www.icomtransport.cz,

Jste zde: