Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

V Brně vyjíždějí z dílen další Draci

dpmbV roce 2018 vypsal Dopravní podnik města Brna a.s. (dále jen DPMB) výběrové řízení na dodávku až 41 nových tramvají, které měly být střední kapacity v délce 20 až 25 m s tím, že by si tyto vozy DPMB vyráběl sám ve vlastních dílnách na základě licenční smlouvy. Hlavním kritériem byla jako ve většině případů cena, s poměrem 90 %. Kromě zmíněné délky vozů byla dále požadována obsaditelnost min. 220 cestujících, z toho min. 40 sedících, vstup a výstup měly zajišťovat čtvery dveře a vozy měly být plně bezbariérové (nikde však nebyla zmínka o tom, že vozidlo má být 100% nízkopodlažní, pouze měla být průchozí v celé délce bez schodů). Dále měla být tramvaj plně klimatizovaná a vybavena min. třemi podvozky, z nichž všechny měly být hnané a otočné.

Vize DPMB byla taková, že vítězná firma dodá všechny komponenty spolu s dokumentací a pod dozorem jejich pracovníka si brněnský dopravce ve vlastních dílnách tramvaj sestaví.

Vítězem tohoto výběrového řízeni se nakonec stala společnost Pragoimex se svým modelem tramvaje EVO 2. DPMB následně vyhlásil anketu jak o jménu nové tramvaje, tak o jejím barevném schématu. Mezi finální kandidáty na jméno nové tramvaje veřejnost vybrala jména: Evička, Ester, Sisi nebo Drak. Právě poslední jméno - návrh Antona Somova - nakonec zvítězilo. Z vnějších barevných provedení se nakonec nejvíce líbila relativně jednoduchá bílo-červená kombinace, která respektuje brněnské městské barvy a kterou navrhl Miroslav Rajnocha. Oba vítězové byly oceněni dne 18. května 2019 při Dni otevřených dveří v Medlánkách.

Drak
Barevné schéma nové tramvaje EVO 2 ,,Drak" Vizualizace DPMB a.s.


Po předepsaných testovacích jízdách bez cestujících vyjela v pátek 24. dubna 2020 nová brněnská šalina EVO 2 neboli ,,Drak“ ev. č. 1823 také poprvé s cestujícími. Na lince č. 4 se její první jízdy účastnila také brněnská primátorka Markéta Vaňková. V úterý 28. dubna pak vyjel s cestujícími poprvé také první zkompletovaný Drak ev. č. 1822.

2020 04 24@1823@@ul. Obřanská
Nová brněnská tramvaj EVO 2 ,,Drak" ev. č. 1823.


V brněnském provozu se jedná o první typ klimatizované a plně nízkopodlažní tramvaje. Stavba prvních dvou vozů v medláneckých ústředních dílnách zabrala tamním pracovníkům celý rok, ale pro zaměstnance je to velká zkušenost, neboť tyto tramvaje budou také servisovat a opravovat.

Evidenční čísla Draků navazují v číselné řadě na vozy Škoda 03T Anitra, první tramvaj tak obdržela číslo 1822, druhá již zmíněné číslo 1823. Oba Draci jsou prozatím v zeleném maskovacím nátěru, který má připomínat právě draka, zuby na čele nyní kvůli pandemii koronaviru symbolicky překrývá červená rouška.

2020 04 28@1822@@Česká
Nová brněnská tramvaj EVO 2 ,,Drak" ev. č. 1822.


Od posledního dubnového dne pak vyjel premiérově bez dračího polepu vůz ev. č. 1822, Brňané tak mohli konečně spatřit vítězný návrh grafického provedení nátěru na vlastní oči.

2020 04 30@1822@@Náměstí Míru

1822 - 30.4.2...
1822 - 30.4.2...

Nová brněnská tramvaj EVO2 ,,Drak" ev. č. 1822 již v novém grafickém provedení podle finálního návrhu.

Připomeňme, že podle uzavřené smlouvy má celkový počet Draků na brněnských kolejích dosáhnout čísla 41, a to do roku 2024.


Další tramvaje EVO 2 v provozu
Tramvaje EVO2 jezdí na lince č. 4 Náměstí Míru – Obřany, tedy na jedné ze tří brněnských tramvajových linek s provozem kloubových tramvají, kde mají předepsané pro pracovní i nepracovní dny vždy tři kurzy, avšak v provozu jezdí zpravidla v jednom dni vždy pouze jedna. Vypravovány jsou stále z vozovny Medlánky. DPMB zvažuje a nyní také testuje provoz tramvají EVO 2 v soupravách. 

Další provozní tramvají EVO 2, a to třetí v pořadí, se stal vůz ev. č. 1824, který poprvé vyjel na zkušební jízdy do ulic dne 20. května. Poprvé na lince č. 4 se objevil dne 1. června na kurzu 00420. Fotografie přiložená níže pochází ze dne 12. července , kdy se potkal v ulici Rašínově v centru města s její „sestřičkou“ vozem ev. č. 1823. Vůz ev. č. 1824 jezdil na lince č. 4 kurzu 00414, vůz ev. č. 1823 byl jako zvláštní jízda postavena před kostelem sv. Jakuba, kde probíhal program pro rodiny s dětmi.

2020 07 12@1824@ul. Rašínova
Tramvaj EVO 2 ev. č. 1824 vyfotografovánav ul. Rašínova.

Čtvrté EVO 2 v pořadí – vůz ev. č. 1825 se objevil v ulicích Brna na zkušebních jízdách v červnu a dne 10. července úspěšně složil TBZ. Vůz  byl vyfotografovánpři služební jízdě dne 28. července na Mendlově náměstí. Dne 29. července proběhla poprvé zkouška provozu soupravy složené ze dvou tramvají EVO 2. Tu čest měly vozy ev. č. 1822 a 1825. Dne 13. srpna EVO 2 ev. č. 1825 poprvé vyjelo s cestujícími na linku č. 4 kurz 00416, kdy byl vyfotografován v ranních hodinách při výjezdu z Komenského náměstí ve směru do Obřan. Od toho dne na lince č. 4 jezdí denně dvě tramvaje EVO 2, a to vozy ev. č. 1823 a 1825.

2020 07 28@1825@Mendlovo náměstí
Tramvaj EVO 2 ev. č. 1825 vyfotografována poblíž zastávky Mendlovo náměstí.

2020 08 13@1825@Komenského náměstí
Tramvaje EVO 2 ev. č. 1825 vyfotografována poblíž zastávky Komenského náměstí.

Páté EVO 2 ev. č. 1826 se objevilo v ulicích Brna na zkušebních jízdách v červenci a doposud s cestujícími na linku č. 4 ještě nevyjelo.

Od března do poloviny srpna postupně byly do brněnských ústředních dílen přivezeny vozové skříně na další budoucí tramvaje EVO 2 ev. čísel 1827 až 1831, které jsou nyní v určité fázi montáže nebo na ni čekají.


DPMB pokračuje se skládáním a zařazováním dalších nových tramvají EVO 2
Do provozu s cestujícími vyjelo dalších celkem 5 nových draků, a to ev. čísla 1826 až 1830 (stav k 24. únoru .2021). Celkem tak ulicemi města brázdí již devět EVO 2. Vozy byly do provozu zařazeny v následujícím pořadí. V neděli 4. října .2020 vyjel drak ev. č. 1826, dne 9. října 2020 vůz ev. č. 1827. V listopadu pak vyjel vůz ev. č. 1828, a to dne 16.listopadu .2020. V lednu 2021 pak vyjely s cestujícími vozy ev. č. 1829 a 1830. Jako poslední do provozu od 6. března 2021 zasahuje EVO 2 ev. č.  1831. Dne 20. února 2021 jezdilo po vozovně jako zkušební jízda v soupravě s vozem ev. č. 1822 nové EVO 2  ev. č. 1832. 

2021 03 15@1831@@Česká
2021 02 18@1830@@Komenského náměstí 2021 02 21@1830@@Mendlovo náměstí

Fotografie č. 1: Míjení vozů EVO2  ev.č. 1829 a 1831 v uzlu Česká. 
Fotografie č. 2: Na zastávce Komenského náměstí byla vyfotografována tramvaj EVO 2 ev. č. 1830.
Fotografie č. 3: Opět tramvaj EVO 2 ev. č. 1830, ale na zastávce Mendlovo náměstí.

V dílnách pak probíhá aktuálně montáž draků ev. čísel 1833 až 1835 (tedy již dvanácté ačtrnácté EVO 2).

Průměrně tak DPMB zařazuje do provozu jeden vůz měsíčně, což odpovídá plánům, které má. Chce do roku 2024 sestavit a zařadit do provozu celkem 41 vozů. EVO 2 plně nahradí všechny provozní tramvaje typu K2 všech modifikací.

Tramvaje EVO 2 i nadále jezdí primárně na tramvajové lince 4 Obřany – náměstí Míru. Stále je pro ně vyčleněno pouze 5 kurzů v pracovní dny a jen 3 kurzy ve dny nepracovní. Od soboty 20. února 2021 je navíc pro draky určen 10 medlánecký kurz na lince 6, a to z důvodu, že na něm jezdily doposud medlánecké vozy K2, které však kromě uvedeného kurzu neměly žádné jiné možnosti kde by mohli jezdit, a tak DPMB zbývajících pár medláneckých K2 přesunul do pisárecké vozovny, kde naopak uplatnění najdou.

2021 02 20@1822@@Královo Pole nádraží
2021 02 18@1829@@Komenského náměstí 2021 02 19@1828@@Hlavní nádraží

Fotografie č. 1:  Při prvním dni provozu tramvají drak na lince č. 6 v nepracovní dny, zachyceno EVO 2 ev. č. 1822 na kurzu 00610 na konečné Královo Pole nádraží. Zajímavostí je, že se zde potkalo s vozem K3RN ev. č. 1752 na kurzu 00608 – na lince č. 6 běžně tento typ vozidla nejezdí. 
Fotografie č. 2: Na zastávce Komenského náměstí byla vyfotografována tramvaj EVO 2 ev. č. 1829.
Fotografie č. 3: Poblíž zastávky Hlavní nádraží byla vyfotografována tramvaj EVO 2 ev. č. 1829.

V budoucnu plánuje DPMB část draků deponovat také ve druhé pisárecké vozovně. Jezdit by pak mohly i na dalších linkách pro provoz kloubových tramvají, například na budoucí lince č. 7 Lesná – Švermova (v provozu bude od září 2021). Vize je i taková, což DPMB již od léta zkouší, pokládat z draků tramvajové soupravy, pak by se nejspíš objevovaly na linkách č. 1 a 12, určených nyní pro provoz kapacitních tramvají.


V ulicích Brna je možno vidět další nové tramvaje EVO 2
Dopravní podnik města Brna (dále jen DPMB) rozšířil od čtvrtka 22. dubna provoz tramvají EVO 2 v Brně. Podařilo se vyškolit dostatečný počet řidičů, proto začaly v provozu jezdit v rámci jednoho dne prakticky všechny provozní Draci, ne jako doposud jen maximálně polovina.

Provoz tramvjí EVO 2 v období 22. - 30. dubna
Velkým překvapením byl čtvrtek 22. dubna, kdy poprvé vyjela EVO 2, kromě pěti kurzů linky č. 4, také na další linky. Byly jimi  č. 3 (Stará Osada – Bystrc Rakovecká) a číslo 2 (Modřice – Stará Osada). Draci jezdily pravidelně na kurzech 00208, 00216, 00304, 00306, 00308 a 00314 místo tramvají Škoda 13T v designu Porsche. 

2021 04 23@1832@@Stará Osada
2021 04 23@1831@@Stará Osada 2021 04 23@1830@@Stará Osada

Tramvaje EVO 2 ev. č. 1830, 1831 a 1831), vyfotografované na konečné zastávce Židenice Stará Osada.

Změna od 1. května 2021
V rámci změn v dopravě od 1. května došlo opět ke změně nasazování tramvají EVO 2 v Brně. Nově pro ně je vyčleněno v pracovních dnech 9 kurzů a o víkendech 6 kurzů na lince č. 4, Draci tedy opět budou dominovat v pracovních dnech na této lince. V rámci dalších linek se Draci podívají například o víkendu na linku č. 2 a nově na linku č. 12.

Výroba dalších tramvají
V průběhu dubna vyjelo na zkušební jízdy EVO 2  ev. č. 1833 a dokončuje  se v dílnách EVO 2 ev. č.  1834. V různých fázích montáže jsou pak další Draci ev. č. 1835 – 1837, tedy již čtrnácté až šestnácté EVO 2.


Výroba a první vyjetí do provozu tramvají EVO 2 od května do října 2021
Dne 20. května vyjelo na linku č. 4 na kurz 00412 v pořadí již dvanácté EVO 2. Jednalo se o vůz ev. č. 1833. Další Drak, evidenční číslo 1834, pak poprvé do ulic s cestujícími vyjelo v pátek 11. června. Zajímavostí je, že byl zpočátku nasazován výhradně v pracovních dnech na linku č. 2, kam však tento typ vozidla nebyl do letních prázdnin přidělen. Zachyceno toto EVO 2 je první den v provozu, a to na zastávce Nové sady na kurzu 00214. 

2021 06 11@1834@@Nové Sady

Od května pak probíhala montáž dalších tří Draků, a to vozů ev. č. 1835 až 1837, od července začaly práce na vozu 1838, od srpna na vozu ev. č. 1839 a od září na vozu ev. č. 1840.Čtrnáctý v pořadí - vůz ev. č. 1835 se v ulicích Brna objevil poprvé s cestujícími v pondělí 28. června, stejně jako vůz ev. č. 1834, na lince č. 2 kurzu 00214. Zachycen je dne 10. července na kurzu 00416 linky č. 4 jak přijíždí k Hlavnímu nádraží. Poté následovala delší prodleva a patnácté EVO 2 ev. č. 1836 vyjelo s cestujícími na linku č. 4 až v pátek 3. září 2021. Vyfotografován byl vůz v sobotu 4. září na lince č. 4 na zastávce Česká. Podařilo se vyfotografovat také zajímavé generační setkání, kdy se vedle sebe na konečné ve smyčce Židenice, Stará osada potkala tramvaj EVO 2 ev. č. 1836 (linka 3 kurz 00308) s 46 let starou tramvají ČKD Tatra K2P ev. č. 1080 (linka č. 2), která bude právě jednou některým z draků nahrazena.

2021 07 10@1835@@Hlavní nádraží
2021 09 04@1836@@Česká 2021 09 05@1836@@Stará osada

Provoz tramvají EVO 2 od července do 19. září 2021
Od 1. července došlo k výraznému rozšíření provozu tramvají EVO 2. Bylo stanoveno již 13 kurzů pro možný provoz Draků v pracovních dnech prázdniny. Konkrétně 9 kurzů na lince č. 4 (00404 až 00420 – pouze sudé), a kurzy 4, 10, 16 a 18 na lince č. 2. V nepracovních dnech pak šlo o 10 kurzů na lince č. 4 (00402 až 00420 – pouze sudé), a dva kurzy 4 a 8 na lince č. 2. 

Od 9. srpna pak s provozem tramvají EVO 2 zamíchala tramvajová výluka v Husovicích, která se týká zrovna linky č. 4. Na lince č. 4 bylo stanoveno v pracovní dny prázdniny 8 sudých kurzů (00402 – 00416) pro Draky, 4 kurzy (00204,10,16,18) pak na tramvajové lince č. 2. V nepracovních dnech pak 7 vozů jezdilo na lince č. 4, jeden na lince č. 2. A také nově na třech kurzech (01202, 06, 10) na lince č. 12 z Králova Pole do Komárova na nedávno otevřené tramvajové trati v ulici Plotní. Tam se však objevovaly pouze na některém kurzu a nepravidelně. V rámci přejezdů pak Draci jezdili také na linkách č. 1 a 3.

Od 1. září se opět provoz EVO 2 upravil, a to s návratem běžného jízdního řádu pro pracovní dny. Na lince č. 4 byly pro Draka určeny v pracovní dny všechny sudé kurzy od 00402 po 00422, tedy 11 vozů. Dále byl jeden kurz (00308) na lince č. 3. V nepracovních dnech pak Draci jsou předepsané po jednom na linkách č. 2 a 3, ostatních sedm pak na lince č. 4. Na fotografii stojí na živém trávníku na Nových sadech vůz ev. č. 1823 v sobotu 4. září na lince č. 2 na předepsaném kurzu 00206.

2021 09 04@1823@@Nové sady

V nepracovních dnech běžně vozovna vypravovala Draky i na další kurzy „variantně“, kde jezdil buď drak a nebo suplovaly Škoda 13T, jako například v sobotu 4. září vůz 1829 na linku č. 3 kurz 00308 (viz. foto níže pořízené na zastávce Česká), vůz ev. č. 1832 na linku č. 3 kurz 00302 a vůz ev. č. 1830 na linku č. 12 kurz 01210 (viz. foto níže pořízené na Nových sadech).

2021 09 04@1829@@Česká

2021 09 04@1830@@Nové sady

Provoz tramvají EVO 2 od 20. září 2021
V souvislosti s ukončením dvou brněnských výluk a návratu běžného jízdního řádu prakticky na všechny linky v pracovní dny došlo ke změnám právě od tohoto data i u vypravování tramvají EVO 2.

V pracovních dnech se objevuje 11 draků na lince č. 4 a nově dva draci na lince č. 9, kde doposud nejezdily ani v rámci přejezdů. Dva pak variantně mohou na linku č. 2. Nově tak je pro ně vytvořeno až 15 kurzů. O prázdninách se objevuje 8 draků na lince 4 a pět draků na lince č. 9. V nepracovních dnech pak jezdí 7 draků na lince č. 4, jeden drak na lince 3, a nově jeden drak na lince č. 6 a čtyři draci na lince č. 9.

Na fotografii stojí dne 22 září 2021 na lince č. 9 kurzu 00914 na náměstí Svobody vůz ev. č. 1833, dne 23. září 2021 bylo EVO 2 naopak na kurzu 00906, a to vůz ev. č. 1823 v zeleném dračím kabátu, vyfotografovaný při výjezdu z Hlavního nádraží k viaduktu Křenová.

2021 09 22@1833@@náměstí Svobody

2021 09 23@1823@@Hlavní nádraží viadukt

Aktualizováno 19. 11. 2021 16:16

Dopravní podnik města Brna a.s.

Nové fotografie

květen 2024
Po 6132027
Út 7142128
St18152229
Čt29162330
310172431
So4111825 
Ne5121926 
Jste zde: