Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Nové výluky ovlivňují tramvajovou dopravu v Brně

dpmbV sobotu 9. ledna 2021 odstartovaly v Brně dva větší stavební projekty, které ovlivňují provoz všech tramvajových linek ve městě. Jedná se o výluky v ulicích Žabovřeská a Lesnická.

2021 01 15@1221@@Rosického nám.
Souprava ex. pražských tramvají ČKD T6 ev. č. 1221+1227, byly vyfotografovány při obsluze zastávky Rosického náměstí.

V případě první výluky se jedná o přerušení tramvajové dopravy mezi zastávkami Pisárky a Bráfova. Stavební firmy zde budují novou dopravní infrastrukturu v rámci Velkého městského okruhu. Tramvajová trať musí v některých úsecích ustoupit komunikacím, proto bude ražen tunel ve skále pod Wilsonovým lesem, kudy tramvaje v budoucnu budou jezdit. Stavba potrvá celkem dva roky.

Provoz v ulici zajišťuje sice pouze jediná tramvajová linka č 1, výluka však ovlivňuje linek více. Linka č. 1 jezdí pouze na trase Řečkovice-Pisárky. Linka v Pisárkách začíná buď až v zastávce Lipová (pokud kurz má po provozní přestávce kterou vykonává ve vozovně) a nebo už ve smyčce Pisárky (pokud kurz přijel od Řečkovic a má blízký odjezd zpět). Tito cestující mají možnost se podívat z okýnka do tramvajové vozovny Pisárky.

Dále z Pisárek cestující musí pokračovat k vozovně Komín (mimo zastávky Bráfova a Stránského) autobusovými linkami č. 44 nebo 84. Ty jezdí v základním intervalu 10 minut a jsou operativně v pracovních dnech posilovány vloženými autobusy. Jejich provoz je řízen dispečerem a autobusy pro tyto účely jsou odstavené na Mendlově náměstí (kurzy 50027 a 50029) a u vozovny Komín (kurzy 50066 a 50068). Využívány jsou v případě velké poptávky i pravidelné zálohy obou stanovišť (50021 a 50061).

2021 01 15@7807@7B3 3917@Mendlovo nám.
2021 01 15@7811@7B3 3921@Vozovna Komín 2021 01 15@7023@1BB 6911@Mendlovo náměstí

Fotografie č. 1: Autobus Irisbus Crossway LE 12 M CITY ev. č. 7807, vyfotografovaný na zastávce Mendlovo náměstí.
Fotografie č. 2: Autobus Irisbus Crossway LE 12 M CITY ev. č. 7811, vyfotografovaný u vozovny Komín.
Fotografie č. 3: Autobus SOR CITY NBG 12 ev. č. 7023, fotografovaný na zastávce Mendlovo náměstí.

Pro spojení centra města s městskými částmi Komín a Bystrc slouží, kromě běžně jezdící linky č. 3, nově přetrasovaná linka č. 10, která jede na pravidelné trase (Stránská skála)-Geislerova-Hlavní nádraží,a dále jeprodloužena přes Malinovského náměstí na Českou,dále po lince č. 3 přes Konečného náměstí k vozovně Komín, a místo linky č. 1 do Bystrce na Ečerovu. Linka č. 10 se tak vrátila na bystrckou trať po 25 letech – jezdila sem před „velkou revolucí“ tramvajových linek v 90. letech, kdy jich bylo místo nynějších jedenácti dvakrát tolik. Linky č. 3 a 10 jezdí ve vzájemném prokladu a častěji tak, aby počet tramvají mezi Bystrcí a centrem byl zachován přibližně stejný jako před výlukou.

2021 01 15@1228@@Burianovo nám.
Souprava tramvají ČKD T6 ev. č. 1228+1223, vyfotografována na zastávce Burianovo náměstí.

2021 01 15@1595@@Burianovo nám.  2021 01 11@1733@@Bystrc ečerova
2021 01 11@1713@Kamenolom 2021 01 11@1668@Bystrc Ečerova

Fotografie č. 1: Souprava tramvají ČKD T3P ev. č. 1595+1564, vyfotografována na zastávce Burianovo náměstí.
Fotografie č. 2: Souprava tramvají ČKD T3R.PV ev. č. 1655+1656 a ČKD KT8D5N ev. č. 1733 ve smyčce Bystrc Ečerova.
Fotografie č. 3: Tramvaj ČKD KT8D5R.N2 ev. č. 1713, vyfotografována v zastávce Kamenolom.
Fotografie č. 4: Souprava tramvají ČKD DS T3R ev. č. 1667+1668, vyfotografována na konečné zastávce Bystrc Ečerova.

Linka č. 11 se stala linkou náhradní a zajišťuje obsluhu dvou, stavbou odříznutých, zastávek Bráfova a Stránského s vozovnou Komín (možnost přestup na další linky). Provoz je zajištěn vždy jednou obousměrnou tramvají ČKD KT8D5R.N2 (kurz 01102) v části trasy pouze po jedné koleji. Jelikož na této lince není možné zajistit standardně přestávky řidičů, jezdí na tomto kurzu přes den tři řidiči, kteří mají průběžně hodinové přestávky u vozovny Komín, kdy mohou odejít na přestávku do blízké trolejbusové vozovny.

2021 01 11@1720@@Bráfova
Tramvaj ČKD KT8D5R.N2 ev. č. 1720, vyfotografována na zastávce Bráfova.

2021 01 11@1720@Vozovna Komín
Tramvaj ČKD KT8D5R.N2 ev. č. 1720, vyfotografována při odbavení zastávky Kamenolom.

Z důvodu větší četnosti tramvají na ulici Veveří, kde jezdí linky č. 3 a 10 v kratším intervalu, a tedy větší vytíženosti provozu i měnírny v této ulici, došlo k prodloužení intervalu na tramvajové lince č. 12 a tedy k nasazení kapacitních souprav Vario LF2 + LF1 v pracovní dny na všechny kurzy této linky. Z důvodu pře-trasování linky č. 10 z Bohunic do Bystrce, a tím zrušení jejího úseku z centra do Bohunic, zavedl DPMB do špičky pracovních dnů posilové kurzy linky 8, jezdící na trase Novolíšeňská-Hlavní nádraží-Bohunice Švermova. Znovu po letech je tak opět pravidelně využívaná smyčka Novolíšeňská.

2021 01 15@1048@@Bohunice švermova
Tramvaj ČKD K2P ev. č. 1048, vyfotografovaná ve smyčce Bohunice Švermova.

Další devíti měsíční výluka v ulici Lesnické ovlivňuje obyvatele Černých Polí a Lesné. Linka 11 je pře-trasována první výlukou. Linka 9 odkloněna ze zastávky Jugoslávská po lince 5 do Štefánikové čtvrti. Tramvajové linky č. 5 a 9 jsou ve většině dne provozně propojené, a to z důvodu, že na lince č. 9 není možné vykonávat přestávky řidičů ani na jedné z konečných zastávek.Řidiči tak vykonají přestávky na konečné druhé linky č. 5 v Ústřední hřbitov smyčka.

2021 01 11@1752@@Štefánikova čtvrť
Tramvaj typu K3R-N ev. č. 1752, vyfotografovaná v nástupní zastávce Štefánikova čtvrť.

Náhradní dopravu zajištujípravidelná autobusová linka č. 46 v prodloužené trase z Černých Polí Erbenovy k Dětské nemocnici, kde se autobusy změní na linku X9 na trase Dětská nemocnice-Lesnická-Halasovo nám.-Lesná Haškova, která přímo kopíruje trasu tramvají.Autobusové linky uzavírku objíždí po okolních komunikacích.

 2021 01 11@2003@1BT 8123@Černá Pole
 2021 01 11@2036@1BZ 9261@Černá Pole  2021 01 11@2367@BZM 86 61@Dětská nemocnice

Fotografie č. 1: Autobus Iveco Urbanway 18 M CNG ev. č. 2003, vyfotografovaný v Černých Polích.
Fotografie č. 2: Autobus Iveco Urbanway 18 M CNG ev. č. 2036, vyfotografovaný v Černých Polích.
Fotografie č. 3: Autobus Karosa B 961 ev. č. 2367, vyfotografovaný poblíž Dětské nemocnice.


Změna vypravenosti vozidel na linky
Z důvodu výluk došlo také ke změně vypravovaných typů tramvají a autobusů na některé linky. Na lince č. 3 jezdí nově v nepracovních dnech výhradně kloubové tramvaje Vario LF2, které se tak pro tyto účely na víkendy rozpojují z kapacitních souprav linky č. 1. Může za to nedostatek tramvají typu Anitra.

Na tramvajových linkách č. 5 a 9 jezdí denně pouze nízkopodlažní tramvaje. Výjimkou jsou pouze na lince č. 5 večery pondělí – neděle, a rána v nepracovních dnech, kdy se zde jezdí v rámci přejezdů z jiných linek i vysoko-podlažní tramvaje. Z nízkopodlažních tramvají jsou z 98 procent tramvaje Škoda 13 T. Tedy jen pár kurzů tvoří, v Brně ne běžně jezdící tramvajové soupravy Vario LF+LF, a nedávno opravené tříčlánkové vozy K3R-N.

Na posilových kurzech linky č. 8 jsou nasazovány výhradně kloubové tramvaje ČKD K2. V rámci přejezdů se však zde objevují ráno také tramvajové soupravy. Zájemci se tak mohou svézt nebo si vyfotografovat na nedávno opravené tramvajové trati do Líšně nově také něco jiného než   

Linka č. 10 je zajištěna kapacitnějšími vozidly. V pracovní i nepracovní dny zde jezdí kombinovaně tramvaje ČKD KT8D5R.N2 nebo KT8D5. a tramvajové soupravy ČKDT3 sex pražskými soupravami ČKD T6A5. Z tohoto důvodu se cestující v Brně mohou svézt od 9.1. brněnskýmitramvajovými soupravami nově také v nepracovních dnech.

Autobusové linky č. X9 a 46 jsou v pracovních dnech zastoupeny všemi typy brněnských kloubových autobusů, tedy Karosy B 961 E.1970, Iveco Urbanway 18 M CNG a Solaris Urbino 18. V nepracovních dnech zde jezdí naopak zástupci všech standardních brněnských nízkopodlažních autobusů.


Vadné tramvaje na lince č. 10
Linka č. 10 jakoby si vybrala z balíčku karet černého petra, protože na ni v průběhu prvních tří dnů „zdechlo“ větší množství tramvají. V sobotu 9.ledna byla vadná tramvaj na pisáreckých kurzech 01003 a 01005, na medláneckém kurzu 01002 v tento den dokonce dvě. O den později pak byly tramvaje měněny na pisáreckých kurzech 01003, 05 a 07. V pondělí 11.1. se fotografovi M. Vartákovipoštěstilo jet zrovna na kurzu 01001 ex pražskou tramvajovou soupravou ČKD T6A5 ev. č. 1223+1228, která měla problémy s jízdou v Bystrci od zastávky Přístaviště. Nakonec doskákala pomalou jízdou do nedaleké smyčky Bystrc Ečerova (viz. fotografie níže), kde byla nakonec odstavena a později za ni byla nasazena jiná souprava stejného typu.

2021 01 11@1223@@Bystrc ečerova
Tramvaj ČKD T6 ev. č. 1223 odstavená ve smyčce Bystrc Ečerova.

Aktualizováno 3. 2. 2021 21:12

Dopravní podnik města Brna a.s.

Nové fotografie

květen 2024
Po 6132027
Út 7142128
St18152229
Čt29162330
310172431
So4111825 
Ne5121926 
Jste zde: