Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Z brněnských ulic zmizely další Karosy, tentokrát typ B 931 E

dpmbV průběhu letošního roku postupně Dopravnímu podniku města Brna a.s. (dále jen DPMB) přišly čtyři desítky nových autobusů, z toho 20 autobusů SOR NS 12 a 20 autobusů Solaris Urbino 18 IV. generace ve facefliftované verzi. DPMB tak pokračuje ve velkém ve vyřazování autobusů Karosa B 931 E.1707.

2011 08 25@7422@BSE 67 39@Brno
Již vyřazená Karosa B 931 ev. č. 7422.

Dodání a jejich provoz
Autobusy typu Karosa B 931 (E) byly do Brna dodávány postupně v letech 1998 – 2001 v celkovém počtu 56 kusů (ev. č. 7419 – 7474). Vozy ev. č. 7419 – 7445 byly typu Karosa B 931.1675 a byly vyřazeny všechny v roce 2015, vozy od ev. č. 7446 jsou pak typu Karosa B 931 E.1707 a jejich vyřazování započalo v roce 2019. Autobusy během dvou desítek let aktivně jezdily na všech dekádách, a to jak na denních, tak na nočních kurzech.

Vozy byly vyřazovány postupně dle dodávání nových autobusů. Výběr jaký vůz se vyřadí, byl zvolen buď podle jeho aktuálního technického stavu nebo dle konce jeho STK.

Postupné vyřazování vozů
K červenci 2020 bylo provozních už jen 16 vozů typu Karosa B 931 E ve vozovně Medlánky (7451-7457, 7459-7465, 7470-7471) a 6 vozů totožného typu ve vozovně Slatina (7466-7469, 7472, 7474). Konečný stav tak byl 22 kusů.

Během letních měsíců byly postupně odstaveny vozy ev. č. 7454-7455, 7459, 7461, 7466, 7471. K 1. září 2020 tak bylo provozních a aktivně jezdících sólo Karos už jen 16.

V září 2020 pak byly odstaveny a vyřazeny vozy ev. č. 7451-7453, 7456-7457, 7460, 7462-7465. K 2. říjnu 2020 tak je provozních vozů už pouze 6, z toho 5 slatinských a pouze 1 medlánecká.

Kde Karosy poslední měsíce jezdily?
Linkou, kde se pravidelně až do konce září objevovaly autobusy Karosa B 931 E, byla linka č. 35 na trase Masarykova čtvrť Barvičova – Kamenný vrch. Jednalo se o dva kurzy – 03552 a 03554. Nejčastěji jezdícími vozy na této lince, do jejich vyřazení, byly Karosy ev. č. 7451-7453. To zobrazuje fotografie níže ze dne 16. září 2020, kdy stojí v zastávce Koniklecová vůz ev. č. 7451 na kurzu 03552. Po jejich vyřazení se na lince až do 2. října 2020 střídaly všechny zbývající provoz Karosy, jak zobrazují dvě fotografie níže, pořízené na Mendlově náměstí. Dne 29. září 2020 šlo o vůz ev. č. 7462 na kurzu 03552, který byl v provozu předposlední den. Dne 1. října 2020 pak šlo o vůz ev. č. 7470 na kurzu 03554, v tu dobu se jednalo o poslední jezdící medláneckou Karosu a předposlední den provozu Karos na této lince.

2020 09 16@7451@BSE 94 66@Koniklecová
2018 07 11@7462@BSH 14 58@Komenského náměstí 2020 10 01@7470@BSH 16 32@Mendlovo náměstí


Další linkou, kde se pravidelně tyto Karosy objevovaly, byla expresní linka č. E56 Technologický park – Nemocnice Bohunice. Karosy zde jezdily na jediném kurzu 05604. Dne 10. září se podařilo zachytit vůz ev. č. 7463 u Univerzitního Kampusu a dne 11. září 2020 zase na nádraží v Králově Poli vůz ev. č. 7470.

2020 09 10@7463@BSH 14 57@Univerzitní Kampus

2020 09 11@7470@BSH 16 32@Královo Pole nádraží

Fotografie, které vidíte níže byly pořízené dne 9. července 2020 na zastávce Štefánikova čtvrť. Byly vyfotografovány dva kurzy dělených služeb linky č. 57 (05722 a 05723), kde takřka denně jezdily o letních prázdninách Karosy. Tento den zde byly nasazeny vozy ev. č. 7457 a 7472. Dne 27. srpna 2020 pak na stejném místě byl vyfotografován vůz ev. č. 7451 na kurzu 05722.

2020 07 09@7457@8B6 1923@Štefánikova čtvrť
2020 07 09@7472@BSH 16 34@Štefánikova čtvrť 2020 08 27@7451@BSE 94 66@@


S autobusy typu Karosa B 931 E se setkávali denně také cestující v oblasti Židenic, a proto byly pořízeny dne 9. července 2020 fotografie v uzlu Stará Osada, kde se podařilo vyfotit dva kurzy, kde nejčastěji Karosy v létě jezdily. Šlo o kurzy 05503 a 07513. Tento den zde byly nasazeny vozy ev. č. 7467 a 7469.

2020 07 09@7467@BSH 16 29@Stará Osada

2020 07 09@7469@BSH 16 31@Stará Osada

Fotografie níže ze dne 10. července 2020 zobrazuje nasazování medláneckých Karos v létě na linku č. 64. Šlo o kurz 06408, jak vidíte níže na fotografii ze zastávky Podzimní v Maloměřicích, kdy zde byl nasazen vůz ev. č. 7463.

2020 07 10@7463@BSH 14 57@Podzimní

Fotografie pořízena ze dne 11. září 2020 pak zobrazuje občasný výskyt autobusů Karosa na linkách č. 41 a 71. Dne 11. září 2020 jezdil na kurzu 04106 vůz ev. č. 7464.

2020 09 11@7464@BSH 14 59@Královo Pole nádraží

Dne 9. října 2020 se podařilo v ulicích Brna vyfotografovat tři ze čtyř slatinských vypravených autobusů Karosa B 931 E, které byly v tento den vypraveny. Vše se podařilo zdokumentovat během 15 minut v uzlu Židenice Stará Osada. Byly to vozy ev. č. 7468 (kurz 06403), 7472 (kurz 06409) a 7469 (kurz 05503).
3x foto

2020 10 09@7468@BSH 16 30@Stará Osada
2020 10 09@7472@BSH 16 34@Stará Osada 2020 10 09@7469@BSH 16 31@Stará Osada


Aktuální provoz Karos B 931 E
Pět provozních vozů z vozovny Slatina jezdí na 5 předepsaných kurzech, které jezdí ve špičkách pracovních dnů (cca 5.30-8.30h., 13.30-17.30h.). Jedná se o 1 kurz linky č. 47, 3 kurz linky č. 55, 9 kurz linky č. 58, 3 a 9 kurz linky č. 64. DPMB vypraví denně minimálně tři vozy. Největší výskyt je právě v Židenicích na Staré Osadě, kde jezdí linky č. 55, 58 a 64. V rámci přejezdů se tyto Karosy podívají také například na linky č. 52, 74 nebo 77.

Jedna provozní Karosa z vozovny Medlánky jezdí nepravidelně na všech kurzech, hlavně na linkách č. 41, 43, E50, 52, E56 a 71.

Dle aktuálních informací se minimálně s vozy ev. č. 7470 a 7474 počítá i nadále, jelikož jim byla prodloužena STK. Modlit se však musíme, aby neměly nehodu nebo větší technickou závadu, pak se vyřadí okamžitě. Osud dalších 4 vozů je nejistý.


Karosy B 931 E.1707 v Brně definitivně dojezdily
Čtyři slatinské Karosy B 931 E se dožily provozu v roce 2021. Jednalo se o vozy evidenčních čísel 7468, 7469, 7472 a 7474, jimž byla v roce 2020 prodloužena STK a DPMB se tak rozhodl, že přestože autobusů je dostatek, dojezdí do konce dat svých STK nebo dokud budou technicky způsobilé provozu.

2021 03 22@7469@BSH 16 31@Interiér
Interiér autobusu Karosa B 931 E.

Pro provoz těchto vozů byly vyčleněny 4 kurzy v pracovních dnech, a to dělené služby na třech linkách. Šlo o 1 odpolední kurz linky č. 47, 1 a 5 kurz linky č. 74 a 3 kurz linky č. 55. V rámci přejezdů se však podívaly například i na linky č. 58 a E75. Vidět je v provozu však nebylo úplně pravidlem. Některé dny jezdily všechny, někdy třeba jen jeden vůz. Pokud se však podařilo, že vyjely všechny, bylo i při tak malém počtu provozních vozů tohoto typu možné se setkat s jejich vzájemným míjením, a to ve smyčce Staré Černovice, kde končí linky č. 47 i 74. Občas se některá z Karos podívala i na speciální noční kurz 30099, sloužící pro odvoz a návoz zaměstnanců DPMB do vozoven.

2021 03 15@7468@BSH 16 30@Stará Osada
Dne 15. března 2021byla vyfotografována na Staré Osadě v Źidenicích Karosa B 931 E ev. č. 7468 na kurzu 05503 při přejezdu na lince č. 58.

Od 12. dubna pak v rámci posílení provozu „Covid-19“ byly Karosy ještě přiděleny na nově vzniklý posilový kurz 06811 v ranní špičce pracovních dnů, v rámci nějž se Karosa ukázala na linkách č. 52 a 68.

Středa 14. dubna byla prvním dnem, kdy vyjely všechny Karosy v rámci jednoho dne a obsadilo se tak všech 5 kurzů. Na kurzy 06811/04701 byl nasazen vůz ev. č. 7474, na kurz 05503 vůz ev. č. 7472 a na obou kurzech linky č. 74 jezdily vozy ev. č. 7468 a 7469. Fotograf zachytil vůz 7474 na Hlavním nádraží na lince č. 47, a míjení Karos ev. č. 7469 a 7474 ve smyčce Staré Černovice.

2021 04 14@7474@BSH 16 78@Staré Černovice
2021 04 14@7469@BSH 16 31@Staré Černovice 2021 04 14@7474@BSH 16 78@Hlavní nádraží

Autobusy Karosa B 931 E ev. č. 7469 a 7474.

Od 3. května pak v rámci předisponování kloubových autobusů z linky č.46 na linku č. x6, vznikl další kurz pro provoz B 931 E, a to v odpolední špičce pracovních dnů na lince č. 46 (kurz 04629). Byl přiřazen k ranní části 06811 a od tohoto dne zároveň Karosa nejezdila již na 1 kurzu linky č. 47.
Mimořádné vypravení Karosy B 931E se uskutečnilo v pondělí 14. června, kdy byl vůz ev. č. 7469 nasazen na linku č. 67 kurz 06723. 

Na začátku června 2021 proběhlo výběrové řízení, v rámci něhož DPMB nabízel poslední vozy k odprodeji soukromým subjektům. O odkup Karos byl velký zájem. Cena se pohybovala okolo 40 000 Kč bez DPH.
Na tomto základě bylo rozhodnuto, že posledním dnem provozu sólo Karos bude středa 30. června 2021. Poslední dny jejich provoz, zobrazují dvě fotografie z pondělí 28. června, kdy na lince č. 74 v zastávce Škroupova stojí vozy ev. č. 7474 a 7472 na kurzech 07401 a 07405.

2021 06 28@7474@BSH 16 78@Škroupova
Autobus Karosa B 931 E ev. č. 7474, vyfotografovaný na zastávce Škroupova.

2021 06 28@7472@BSH 16 34@Škroupova
Autobus Karosa B 931 E ev. č. 7472, vyfotografovaný na zastávce Škroupova.

Poslední den provozu 30. června jezdily dvě Karosy B 931 E ev. č. 7469 a 7472 jako zvláštní jízda – kurzy 40071 a 40073, sloužily pracovníkům pro instalaci jízdních řádů na zastávky v Brně. Odpoledne se k nim pak přidal vůz 7474 na kurzu 40075. Poslední cestující se s těmito Karosami svezli v ranní špičce na lince č. 74 kurzu 07401 vozem 7474, a na trhačkové službě 06811/04629 vozem ev. č. 7468.

Aktualizováno 22. 7. 2021 20:50

Dopravní podnik města Brna a.s.

Nové fotografie

květen 2024
Po 6132027
Út 7142128
St18152229
Čt29162330
310172431
So4111825 
Ne5121926 
Jste zde: