Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Brněnská tramvajová trať do Komárova již prošla rekonstrukcí

dpmbJe to už téměř 2 roky co započaly první stavební práce v ulici Plotní. I když práce jdou pomalu a nepřidala tomu ani situace ohledně nákazy koronavirem, stavební práce se přehouply do své druhé poloviny. Až do poloviny roku 2019 zde probíhala rekonstrukce kanalizace, vodovodu a vůbec veškerých inženýrských sítí. Probíhala také demolice starých a výstavba nových domů.

Investory projektu nazvaného Tramvaj Plotní jsou na základě smlouvy o spolupráci s městem Brnem Dopravní podnik města Brna, Teplárny Brno a Ředitelství silnic a dálnic.

Zhotovitelem je sdružení sdružení „Výstavba tramvajové tratě Plotní” s vedoucím společníkem IMOS Brno, a.s. Výše nabídkové ceny bez DPH: 1.197.447.545,43 Kč.

Postupně se zde buduje nová tramvajová trať, která se do této ulice přestěhovala ze sousední ulice Dornych. V ulici Plotní dříve jezdila automobilová doprava, v ulici Dornych pak tramvaje i automobilová doprava. V rámci projektu došlo k sjednocení druhů dopravy tak, že ulice Plotní bude sloužit pouze MHD (autobusy a tramvaje), naopak ulice Dornych už po rekonstrukci slouží pouze dopravě automobilové.

14.6.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (2)
14.6.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (1) 14.6.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova

Tramvajová trať vedoucí kolem OD Tesco přes zastávku Úzká až ke křižovatce ulic Koliště a Křenová. 

Nová tramvajová trať začíná na křižovatce ulic Plotní a Dornych, tedy u původní zastávky Konopná, kde se napojuje na původní trať. Odtud nová trať pokračuje přímo ulici Plotní k Ústřednímu autobusovému nádraží Zvonařka, jak níže jde vidět z fotografií. Zde vznikne v budoucnu nová zastávka, cestující tak přestoupí na další MHD linky a hlavně na ty regionální. Dále tramvaje přejedou ulici Opuštěnou a pojedou kolem NC Galerie Vaňkovka, kde se napojí na původní tramvajovou trať, která vede kolem OD Tesco a přes zastávku Úzká až ke křižovatce ulic Koliště a Křenová. Tato tramvajová trať, podle fotografií, prošla na jaře letošního roku kompletní rekonstrukcí a začal sesoučasně budovat také nový úsek od NC Galerie Vaňkovka k ulici Opuštěné, který však ještě není dokončen.

Tramvajová trať bude samozřejmě splňovat všechny parametry dnešní doby. Je položena na betonovém podkladu a panelech. Je opatřena všemi protihlukovými prvky. Všechny nově vystavěné i opravené zastávky budou bezbariérové s osazením francouzských obrubníků, invalidé a maminky s kočárky tak nastoupí do vozidel přímo z hrany nástupiště. K srpnu 2020 chybí dostavět přibližně 300m tramvajové tratě. Vize dokončení celého úseku je červen 2021.

31.7.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (1)
31.7.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (2) 31.7.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova

 Tramvajová trať vedoucí ulici Plotní k Ústřednímu autobusovému nádraží Zvonařka.


Pokračování stavebních prací na ulici Plotní 
Také v srpnu, září a říjnu letošního roku výrazně pokročily stavební práce na budování tramvajové tratě v ulici Plotní, jak ukazují fotografie níže, pořízené dne 20. října 2020. 

V úseku od zastávek Konopná po ulici Spěšnou je tramvajová trať už plně hotová. V letních měsících na ni byl instalován živý trávník i s automatickým zavlažovacím systémem. Hotové jsou také nástupní ostrůvky zastávky Konopná ve všech směrech.

20.10.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova

V úseku mezi ulicemi Spěšnou a Širokou je již položena nová tramvajová trať na panelech. V některých úsecích jsou kolejnice již přišroubovány k panelům a instalovány protihlukové prvky – pryžové bokovnice apod. Postaveny jsou nové sloupy pro trolejové vedení a v některých místech začíná instalace zábradlí.

20.10.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (1) 20.10.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (2)
20.10.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (3) 20.10.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (4)


Probíhá dláždění chodníků, betonování přejezdů a přechodů tramvajové tratě, nebo také výstavba odvodňovacích kanálků podél ulice a další dokončovací práce v ulici.

20.10.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (5)

20.10.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (6)

V úseku mezi ulicí Širokou, a křižovatkou ulic Opuštěná a Plotní probíhají v některých částech teprve přípravné práce na stavbu tramvajové tratě, v jiných už dělníci pokládají panely a koleje. Jedná se o poslední úsek, kde budou ještě několik měsíců probíhat intenzivní a největší stavební práce. Dne 20.října 2020 ještě chybělo cca 100 metrů tramvajové tratě do propojení obou částí, ve středu 4. listopadu 2020 už chybí jen cca 15 metrů.

20.10.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (8)

20.10.2020  Stavba tramvajové trati do Komárova (7)


Další stavební práce na tramvajové trati do Komárova
Na ulici Plotní probíhají poslední dokončovací práce na stavbě tramvajové trati. Dělníci dokončili montáž protihlukových stěn a položili koleje v posledním úseku kde trať ještě nebyla – za autobusovým nádražím. Kromě zastávek Úzká už jsou všechny nácestné zastávky taktéž hotové. Nyní probíhají stavební práce na komunikacích hlavně u Galerie Vaňkovky a na křižovatce ulic Plotní a Dornych. Dělníci také vydlažďují poslední chodníky v celém úseku. 

Od 22. března 2021 se dělnici z Dopravních staveb přesunuli na konečnou zastávku Komárov. DPMB v rámci celého projektu zároveň opravuje tuto smyčku, aby byla kompletně celá tramvajová trať linky č. 12 hotová. Smyčka Komárov projde velkou proměnou. Vzniknou zde nové výstupní i nástupní zastávky, které budou bezbariérové. Položena bude nová tramvajová trať s protihlukovými prvky, nataženo nové trolejové vedení. V okolí budou také pracovat Brněnské komunikace, které opraví chodníky v přilehlém parku a autobusovou zastávku Komárov ve směru z centra. Veškeré práce budou dokončeny v červnu 2021 a stát 32 mil. Kč.

Fotografie z konce měsíce března 2021 zobrazují první stavební práce, kdy je již odstraněna původní tramvajová trať a vybagrována pod ní zemina. Dělníci a stavební stroje již pokládají základovou štěrkovou vrstvu na speciální odvodňovací folii (koberec). Připraveny jsou také díry pro budoucí nové sloupy a odstraněny staré obrubníky chodníků kolem smyčky.

24.3.2021  Stavba tramvajové trati do Komárova  rekonstrukce smyčky (3)

24.3.2021  Stavba tramvajové trati do Komárova  rekonstrukce smyčky (1) 24.3.2021  Stavba tramvajové trati do Komárova  rekonstrukce smyčky (2)
24.3.2021  Stavba tramvajové trati do Komárova  rekonstrukce smyčky (4) 24.3.2021  Stavba tramvajové trati do Komárova  rekonstrukce smyčky

Ulice Plotní se po letech otevřela
V červnu byla po téměř dvou letech ukončena oprava ulice Plotní a dokončena stavba nové tramvajové tratě do Komárova, která se sem přemístila ze sousední ulice Dornych. Stavba probíhala od začátku ulice Koliště (před OD Tesco) přes křižovatku ulic Opuštěné a Plotní, až do Komárova ke křižovatce s ulicí Dornych. Zásadní změnou je prohození druhů dopravy v ulicích Plotní a Dornych. Ulice Dornych tak je nyní páteřní dopravní tepnou pro veřejnou dopravu – dálková, kamionová, zájezdová a osobní. Naopak ulice Plotní slouží pouze městské hromadné dopravě – tramvajím a vybraným linkám MHD a IDS JMK.

Slavnostní otevření ulice probíhalo za účasti generálního ředitele DPMB Miloše Havránka, primátorky města Brna Markéty Vaňkové a zástupců zhotovitele den před zahájením provozu ve středu 30. června ve 13hodin. Otevření se zúčastnilo několik vybraných tramvají. První je historická souprava KPS Brno 4MT2 ev.č. 134 + vlečný vůz KPS Brno vv4 ev. č. 313. Další pak nejnovější EVO2 ev. č. 1835 a po modernizaci Škoda 13 T ev. č. 1902.

2021 06 30@134+313@@Úzká
Historická souprava tramvaje KPS Brno 4MT2 ev.č. 134 + vlečný vůz KPS Brno vv4 ev. č. 313. 

Zásadní změnou pro MHD jsou nové bezbariérové zastávky Konopná a Úzká. Postaveny byly také nové zastávky v blízko centrálního autobusového nádraží pro tramvaj a vybrané autobusové linky v ulici Plotní, pro další autobusové linky v ulici Zvonařka. A také nová zastávka Železniční. Znatelně se tak zkracuje přestupní vzdálenost pro cestující na Autobusové nádraží Zvonařka. Část trati mezi zastávkami Železniční a Konopná je navíc pokryta živým trávníkem se zavlažováním, většina úseků nové trati je od okolních domů oddělena protihlukovými stěnami. Celý úsek ulice Plotní a uvedený text ukazuje 7 fotografií (viz. níže) ze dne 5. července 2021.

1924 - 5.7.20...
 
 
5.7.2021 - Za...
5.7.2021 - ul...
 
 
5.7.2021 - ul...
 
5.7.2021 - ul...
5.7.2021 - ul...
5.7.2021 - Kř...
 
 

Fotografie č. 1: Tramvaj Škoda 13 T ev. č. 1924 odbavuje cestující v zastávce Autobusové nádraží.
Fotografie č. 2: Zastávka Železniční.
Fotografie č. 3: Pohled na živý trávník.
Fotografie č. 4 - 6: Pohledn na zrekonstruovanou ulici Plotní.
Fotografie č. 7: Pohled na zrekonstruovanou křižovatku ulic Plotní x Zvonařka.

Provoz MHD
Spojení do Komárova opět zajištuje tramvajová linka č. 12 z Králova Pole. Změnou však je oproti minulosti v pracovních dnech delší interval a nasazení kapacitních tramvajových souprav. V nepracovních dnech zde pak jezdí tramvaje Pars Nova K3R-N a Škoda 13 T. Autobusové linky se některé vrátily do původních tras, některé dále jezdí jak při výluce. Linka č. 40 obousměrně, linky č. 48 a 63 ve směru z centra jezdí ulicí Plotní po zastávkách linky č. 12. Linky č. 48 a 63 ve směru do centra jezdí i nadále ulicí Dornych. Linky č. 47 a 67 zůstávají jezdit tak jak při výluce- ulicí Křenovou. Linky č. 47 a E76 mají v centru konečnou nově na Hlavním nádraží na AN Benešova. Linky č. 49, 50 a 61 mají zpět své původní konečné - Úzká nebo Mariánské náměstí. Linka č. 63 je nově v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů, do Chrlic je totiž z Komárova prodloužena linka č. 64.

Dopravní provoz na ulici Plotní zobrazuje 5 fotografií (viz. níže) ze dne 5. července 2021. 

2021 07 05@2019@1BT 8139@ul. Plotní
2021 07 05@2028@1BZ 7153@ul. Plotní 2021 07 05@2671@2BK 6492@ul. Plotní

Fotografie č. 1: Autobus Iveco Urbanway 18 M CNG ev. č. 2019, vyfotografovaný při vjezdu do ulice Plotní z křižovatky ulic Plotní a Zvonařky, resp. Na ulici Plotní mezi zastávkami Autobusové nádraží a Železniční. 
Fotografie č. 2: Autobus Iveco Urbanway 18 M CNG ev. č. 2028, vyfotografovaný při vjezdu do ulice Plotní z křižovatky ulic Plotní a Zvonařky, resp. Na ulici Plotní mezi zastávkami Autobusové nádraží a Železniční.
Fotografie č. 3: Autobus Solaris Urbino 18  ev. č. 207, vyfotografovaný na ulici Plotní mezi křižovatkami ulice Plotní s ulicemi Dornych a Zvonařkou.

2021 07 05@1753@@ul. Plotní
Tramvaj K3R-N ev. č. 1753, vyfotografovaná na ulici Plotní mezi křižovatkami ulice Plotní s ulicemi Dornych a Zvonařkou.

2021 07 05@1933@@ul. Plotní
Tramvaj Škoda 13 T ev. č. 1933, vyfotografovaná na ulici Plotní mezi křižovatkami ulice Plotní s ulicemi Dornych a Zvonařkou.

Aktualizováno 28. 7. 2021 9:27

Dopravní podnik města Brna a.s.

Nové fotografie

červen 2024
Po 3101724
Út 4111825
St 5121926
Čt 6132027
 7142128
So18152229
Ne29162330
Jste zde: