Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Nová tramvajová trať k brněnskému Univerzitnímu Kampusu je již v provozu

Rok 2020
V minulých týdnech neuniklo žádnému člověku, pohybujícímu se v okolí brněnského Kampusu a ve Starém Lískovci, že se naplno rozjely stavební práce na stavbě nové tramvajové trati, která bude spojovat uzel Starý Lískovec Osová s uzlem u nemocnice Bohunice, a bude vedena převážně v tunelu. Linka č. 8 tak v budoucnu zajistí přímé, rychlejší a bez dopravních komplikací spojení Kampusu s centrem města, uleví doposud přetíženým trolejbusovým a autobusovým linkám, které dopravu stovek tisíc lidí do této oblasti zajišťují.

Mezi největší stavební práce patří odtěžování a odvoz zeminy v prostoru mezi Kampusem a Mikuláškovým náměstím, odkud bude zahájena ražba samotného tunelu a kde bude v budoucnu stát tramvajová zastávka pracovně nazvaná „Nová Jihlavská“ – viz. fotografie níže.  Probíhá zde také vrtání pilotů pro zajištění samotné stavební jámy. Na samotném Mikuláškově náměstí u domova důchodců probíhá vybagrování svrchní vrstvy zeminy – viz. fotografie níže. Další fotografie  mapuje stavební práce přímo na ulici Jihlavské, kde probíhala přeložka inženýrských sítí.

28.9.2022  Nemocnice Bohunice (10)

6.6.2021  Nová Jihlavská

5.6.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu
5.6.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (2) 5.6.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (1)

Fotografie č. 1-2: Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu - na místě kdo jsou fotografie pořízeny bude vybudována nová tramvajová zastávka Nová Jihlavská.
Fotografie č. 3: Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu  - Mikulášovo náměstí.

5.6.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (3)
Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu  - stavební práce v ulici Jihlavská.

Začátek stavebních prací poblíž Kampusu a nemocnice Bohunice mapuje fotografie níže. V nejbližších dnech začne odtěžování zeminy a další práce také zde, a to v místech, kde bude ústit tramvajový tunel. Od 15. června 2020 zde také začne výluka městské hromadné dopravy, kdy dojde k úplné uzavírce silnice mezi ulicemi Netroufalky a Jihlavská. Trolejbusové linky od centra budou ukončeny v uzlu Nemocnice Bohunice (nepojedou na Osovou). Náhradní autobusy a běžné autobusové linky staveniště pouze objedou po komunikacích za OC Campussquare.

5.6.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (4)
Začátek stavebních prací poblíž Kampusu a nemocnice Bohunice.


 průběhu letních měsíců letošního roku postupně probíhaly další stavební práce dle harmonogramu na výstavbě nové tramvajové trati ze Starého Lískovce k Univerzitnímu kampusu. Stavba za téměř 2 miliardy korun má první měsíce za sebou, hotová by měla být do konce roku 2022. 

První část prací zobrazují fotografie ze dne 27. srpna Jedná se o stavbu opěrných zdí v ulici Netroufalky v místě, kde bude ústit tramvajový tunel před konečnou nemocnice Bohunice. V tomto místě také povede silnic, kterou budou linky MHD nově vyjíždět z terminálu nemocnice Bohunice do ulic Jihlavská a Netroufalky.

27.8.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (1)

27.8.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu

Druhou část prací zobrazují fotografie ze dne 31. července Jedná se o druhý konec staveniště – pohled do stavební jámy poblíž uzlu Starý Lískovec Osová. Zde dělníci budují podzemní stěny tunelu.

31.7.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (1)

31.7.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu

Třetí část prací zobrazují fotografie ze dne 31. července a 27. srpna. Jedná se o střed staveniště v místě, kde bude budoucí tramvajová zastávka Nová Jihlavská. Zde probíhá stavba podzemních stěn tunelu a záporové stěny v místě budoucí zastávky.

27.8.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (2)

31.7.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (2)

Další pořízené fotografie ze dne 31. července a 27. srpna pak ukazují budování mostních provizorií na ulici Jihlavské, následně pak již využití za plného provozu. Stavební práce na budování tunelu totiž budou zahájeny také v tomto místě, křížení ulic Jihlavské a Netroufalky.

31.7.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (3)

27.8.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (3)

Fotografie pořízené ze dne 27. srpna pak ukazuje uvolnění levé strany vozovky v ulici Netroufalky, kam se od 1. září opět vrátily autobusové i trolejbusové linky. Proto na fotografii vidíte pracovníky traťového vedení DPMB, kteří postupně nainstalovali zpět trolejové vedení pro provoz linky č. 25.

27.8.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (4)

Fotografie níže ukazují dopravní opatření v rámci letní výluky, kdy nejezdily trolejbusy linky č. 25 na Osovou, ale pouze do uzlu nemocnice Bohunice. Na fotografii ze 30. června stojí na konečné nemocnice Bohunice při přestávce dva trolejbusy linky č. 25 – vozy Škoda 22 Tr ev. č. 3603 a 3604. Na fotografii ze dne 22. června zase stojí na konečné Osová autobus Karosa B 931 E.1707 ev. č. 7453 na lince č. E56, jedné z linek, která sem byla prodloužena jako náhradní doprava za trolejbusy. Na fotografii ze dne 27. srpna zase projíždí ulicí Netroufalky Irisbus Crossway LE 12 M CITY ev. č. 7820 na lince E56.

2020 06 30@3604@@Nemocnice Bohunice
2020 06 22@7453@BSE 94 68@Starý Lískovec Osová 2020 08 27@7820@7B3 3930@ul. Netroufalky

Také na podzim roku 2020 pokračovaly práce na stavbě tramvajové tratě ke Kampusu
V měsících září a říjnu roku 2020 se významně posunula kupředu stavba nové tramvajové tratě ze Starého Lískovce Osové k nemocnici Bohunice. Vše zobrazují fotografie pořízené ve dnech 19. a 20. října 2020.

Dělníci umístili zábrany v místě budoucí konečné zastávky v uzlu nemocnice Bohunice, jak zobrazuje fotografie. V měsíci říjnu zde probíhal archeologický výzkum ve výkopech. Když se posuneme blíže k ulici Jihlavské, vidíme na fotografiích, že také pokračovala stavba opěrných zdí v místě budoucího výjezdu tramvají z tunelu k nemocnici a bagry podkopaly také ulici Jihlavskou v místě provizorních přemostění.

20.10.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu
20.10.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (2) 20.10.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (3)


Pokračovala také stavba tunelu mezi Mikuláškovým náměstím a ulicí Jihlavskou. Započaly stavební práce budoucí tramvajové zastávky Nová Jihlavská.

20.10.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (4) 20.10.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (5)
20.10.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (6) 20.10.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (7)


Stavební práce významně pokročily také mezi Osovou a Mikuláškovým náměstím. V místech, kde ještě v létě nebyly pořádně ani výkopy, nyní dělníci již staví opěrné zdi budoucího tunelu. V jiných částech již započala betonáž tubusů tunelu. Práce se navíc přiblížily k samotné odbočce od současné tramvajové tratě - v místě nynější tramvajové zastávky Osová.

19.10.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (2) 19.10.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu
19.10.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (1) 20.10.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (1)

Průběh stavebních prací na nové tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu v září a říjnu.


Stavební práce v průběhu měsíce listopadu
Také v listopadu 2020 pokračovaly naplno stavební práce. Položeny byly základy a započala stavba samotné nové budoucí zastávky Nová Jihlavská. Pokračovaly práce bagry ve všech úsecích, nově došlo k překopu silnice mezi zastávkami Vltavská a Pod nemocnicí přes stavbou tunelu. V dalších úsecích na Mikuláškově náměstí byly postaveny tubusy budoucích tunelů, pokročila také stavba opěrných zdí tunelů těsně nad současnými zastávkami Osová. Dále pokračovala betonáž opěrných zdí při výjezdu z budoucího tunelu na konečnou nemocnice Bohunice. Postoupily také archeologické práce v uzlu nemocnice Bohunice před zahájením stavby. Dále pokračovaly práce bagry pod ulicí Jihlavskou pro budoucí stavbu tunelu.

23.11.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu

23.11.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (4) 23.11.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (3)
23.11.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (2) 23.11.2020  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (1)

Průběh stavebních prací na nové tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu v listopadu 2020.


Rok 2021
Také v letošním roce postupně budeme pro Vás monitorovat tuto stavbu prostřednictvím tohoto postupně aktualizovaného článku. 

I v lednu letošního roku, i přes častou nepřízeň počasí (mrazy, sněžení), probíhaly další stavební práce podle harmonogramu. Mezi provizorním přemostěním na ulici Jihlavské a uzlem nemocnice Bohunice probíhaly i nadále bagrovací práce – vytěžování zeminy, aby se stavaři dostali na úroveň budoucích výjezdů tramvají ze stanice Nová Jihlavská. Výrazně pokročila stavba budoucí zastávky Nová Jihlavská, kde dělníci dokončili základy stanice – betonáž a pokládka spodní izolace. Započala stavba opěrných zdí. V prostoru před Mikuláškovým náměstím probíhala dostavba zbývajících částí tubusů tunelu pro tramvaj, v dalších úsecích ve směru do Starého Lískovce jsou již tubusy hotové a probíhaly poslední dokončovací práce. Započala také stavba poslední části tunelu, která postupně do léta vyústí v místě současných zastávek tramvaje Osová a napojí se tak na současnou tramvajovou trať. Zastávky poté budou přesunuty na druhou stranu mostu – blíže k centru Brna. Vše zobrazují fotografie ze 7. ledna 2021.

7.1.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (3)

7.1.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (8)  7.1.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu 
 7.1.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (7)  7.1.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (6)

 

7.1.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (5) 7.1.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (4)
7.1.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (1) 7.1.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (2)

Průběh stavebních prací na nové tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu v měsíci lednu 2021.


Stavební práce únor až duben 2021 
Dělníky, opřené o lopatu nebo svačící uprostřed výkopů na stavbě této tramvajové trati opravdu nepotkáte. Důkazem je také viditelný postup stavebních prací, kdy stačí, abyste Bohunicemi týden nejeli a vidíte nové části tunelů a desítky dalších výkopů. 

Stavební práce se dostaly do své poloviny, a je to na stavbě také vidět. Od února do dubna dělníci postupně dokončili zbývající úseky tunelů, a to hlavně pod ulicí Jihlavskou a v úseku od Osové po Mikuláškovo náměstí. Nyní už probíhají pouze poslední vyzdívání tunelů a dokončování jejich stropů.

Pokrok stavebních prací je také vidět na mezi-zastávce Nová Jihlavská. Postupně dělníci dokončili základy stanice, nyní probíhá betonování bočních stěn stanice. Stavební stroje a dělníci se postupně přesunuly také do uzlu Nemocnice Bohunice, kde začaly stavební práce na budoucí konečné zastávce (betonování základů přístřešků a zastávek) a napojení inženýrských sítí. Započala také stavba komunikace, vedoucí z levé strany kolem výjezdu z tunelu u nemocnice.

10.3.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (2) 10.3.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu
10.3.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (5) 10.3.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (4)

Průběh stavebních prací na nové tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu v měsíci březnu 2021.

25.4.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu
25.4.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (2) 25.4.2021  Stavba nové tramvajové trati k Univerzitnímu Kampusu (1)

Průběh stavebních prací na nové tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu v měsíci dubnu 2021.


Stavební práce v květnu a červnu 2021
Stavaři dokončili betonáže stropů v posledních úsecích stavby tunelů pro tramvajovou trať. Jde úseky u Mikuláškova náměstí a na křižovatce ulic Netroufalky a Jihlavská.

6.6.2021  Netroufalky (4)

6.6.2021  Netroufalky
Netroufalky.

Stavební práce se nyní soustřeďují nejvíce na koncové úseky stavby. Dělnici od května bourají staré tramvajové zastávky na Osové včetně demontáže plechových schodů z mostu. Ty uhnou odbočce ze stávající tramvajové trati na nový úsek.

30.5.2021  Osová (1)
30.5.2021  Osová (2) 30.5.2021  Osová

Osová.

Mezi ulicí Jihlavskou a přestupním uzlem Nemocnice Bohunice započala stavba silnice pro budoucí provoz veřejné dopravy a dokončeny byly práce u vyústění tramvaje z tunelu k nemocnici.

6.6.2021  Netroufalky (2)

6.6.2021  Netroufalky (3)
Netroufalky.

Dále pokračovaly práce na stavbě tramvajové zastávky Nová Jihlavská, kde už plně stojí boční stěny a probíhá její zastřešování. Pokračovaly také práce na inženýrských sítích na budoucí konečné tramvají Nemocnice Bohunice.

6.6.2021  Netroufalky (1)
Netroufalky.

6.6.2021  Nová Jihlavská
Budoucí zastávka Nová Jihlavská.


Stavební práce od poloviny června do července 2021 
Od 20. června došlo k uzavření ulice Netroufalky a přestupního terminálu Nemocnice Bohunice, a to z důvodu prací na inženýrských sítích. Autobusové linky uzavírku objíždí za OC Campussquare (ulicí Akademickou). Trolejbusové linky č. 25 a 37 jsou ukončeny v zastávce Univerzitní Kampus na ulici Kamenice, jak zobrazují dvě fotografie, kde jsou zachyceny trolejbusy Škoda 15T ev. č. 3505, Škoda 22Tr ev. č. 3606 a na lince č. 25 zaskakující trolejbus Škoda 21 Tr ev. č. 3051.

3505  Univerzitní Kampus

3051  Univerzitní Kampus

V prvních dnech uzavírky pracovníci traťového vedení odstranily trolejbusové dráty v části ulice Netroufalky i samotném přestupním terminálu. V červenci pak v terminálu nemocnice Bohunice probíhaly stavební práce – například dělání nových elektro rozvodů, osazení přestupního uzlu novými sloupy pro veřejné osvětlení a traťové vedení.

Trolejové vedení (1)
Trolejové vedení (2) Trolejové vedení

Trolejové vedení.

30.7.2021  Nemocnice Bohunice
Stavební práce na terminálu Nemocnice Bohunice.

Další výrazný postup stavebních prací lze vidět v uzlu Osová. Pokračují bourací a stavební práce na mostě přes tramvajovou trať. Dále probíhá odstraňování zeminy v bývalých tramvajových zastávkách Osová. Proběhlo také bourání zdi, kde ústí budoucí tunel tramvaje ke kampusu, a započata byla stavba poslední části tunelu pro tramvaj. Dále začaly stavební úpravy svahu a vybourávání dalších zdí za mostem Osová tam kde budou v budoucnu nové zastávky tramvaje Osová - blíže k centru města. Vše zobrazují fotografie ze dnů 18. června, 8. a 30. července.

8.7.2021 - Mo...
8.7.2021 - Os...
8.7.2021 - Tu...
30.7.2021 - M...
30.7.2021 - N...
30.7.2021 - O...
30.7.2021 - O...
30.7.2021 - T...

Stavební práce v okolí nové zastávky Osová.

V I. polovině července byl zasypán tramvajový tunel u křižovatky ulic Labské a Vltavské, a tak umožněn znovu průjezd veškeré dopravy. Naopak došlo již trvale k uzavření silnice v ulici Vltavské – u tramvajových zastávek Osová. Postupně došlo od poloviny červencek odstranění provizorních mostků v ulici Jihlavské a zasypání tubusů tunelů, a to nejen v tomto ale skoro v celém úseku stavby.


Stavební práce v měsíci srpnu 2021
I v měsíci srpnu 2021 pokračovaly naplno stavební práce na stavbě tramvajové trati do brněnského Univerzitního Kampusu. Probíhaly další stavební práce v ulici Netroufalky – postavení nových sloupů veřejného osvětlení a traťového vedení včetně elektrických rozvodů v zemi.

12.8.2021  ul. Netroufalky 12.8.2021  Nemocnice Bohunice

Fotografie č. 1: Netroufalky.
Fotografie č. 2: Nemocnice Bohunice.

Dále došlo postupně k odstranění provizorního přemostění na křižovatce ulic Jihlavské a Netroufalky. Kompletně byla dokončena hrubá stavba stanice Nová Jihlavská, a celá stavba byla již zasypána zeminou.

22.8.2021  zastávka Nová Jihlavská
22.8.2021  zastávka Nová Jihlavská (1) 22.8.2021  ulice Jihlavská

Fotografie č. 1 - 2: Zastávka Nová Jihlavská.
Fotografie č. 3: Ulice Jihlavská.

Na Mikuláškově náměstí byly dostavěny zbývající části tubusů tunelů a většina úseků tunelů je již zasypána hlínou. Následně dojde k terénním úpravám, výsadbě nové zeleně a stromů.

22.8.2021  Mikulášovo náměstí (1) 22.8.2021  Mikulášovo náměstí (2)
22.8.2021  Mikulášovo náměstí 22.8.2021  Mikulášovo náměstí (3)

Mikulášovo náměstí.

Stavební práce aktivně probíhaly také v uzlu Osová. V prostoru bývalých zastávek Osová došlo již k položení nových panelů a tramvajové tratě. Došlo již také k instalaci nové rychlostní výhybky na odbočce tramvají do Univerzitního Kampusu a Starého Lískovce. Dále probíhá stavba nových zastávek Osová, oprava mostu pro pěší přes tramvajovou trať a demolice původních zastávek Osová.

10.8.2021  Osová (1) 10.8.2021  Osová
22.8.2021  Osová (1) 22.8.2021  Osová

Osová.


 

Postup stavebních prací v září 2021
V září byly dobudovány obě tramvajové zastávky Osová, umístěné v nové poloze – za mostem blíže k centru Brna. Obě zastávky jsou bezbariérové a jsou přístupné s mostem nově vybudovanými schody, přes zastávku směr centrum se pak po rampě dostanou na obě zastávky i osoby se sníženou pohyblivostí. Zastávky mají také informační ELP panely. 

Vyfotografovány jsou jak samotné zastávky, tak také zde vedené tramvajové linky č. 6 a 8. Zachyceny jsou tramvaje Škoda 13 T ev. č. 1943, jediná brněnská souprava ČKD DS T3RF ev. č. 1669+1670 (původně určené pro Samaru), dvě tramvajové soupravy ČKD Tatra T3G ev.č. 1634+1631 a 1645+1646. Na dvou fotografiích jsou pak tramvaje ČKD Tatra KT8D5R.N2 ev. č. 1716 a 1737, které jsou zachycené na lince 8 a cíleně v místě, kde v budoucnu budou tyto tramvaje na této lince nejezdit vlevo (po trati do Starého Lískovce) ale vpravo (do tunelu nové tratě ke Kampusu).

20.9.2021 - O...
20.9.2021 - O...
20.9.2021 - Z...
1634 - 20.9.2...
20.9.2021 - Z...
1716 - 20.9.2...
1737 - 20.9.2...
 


Dalším aktivním stavebním úsekem byla ulice Netroufalky, kde byly postupně dokončeny stavební práce na komunikacích. Napojena a dostavěna byla nová komunikace z druhé strany tramvajové tratě – u parkoviště Nemocnice Bohunice, sloužící pro parkování autobusů a otáčení linek, které u nemocnice končí. Postupně se dokončují stavební práce v místech budoucích zastávek Nemocnice Bohunice, a budování budoucího přestupního uzlu Nemocnice Bohunice. Dále bude probíhat montáž nového trolejového vedení od ulice Jihlavské po ulici Kamenice. Zrušen byl výjezd z Nemocnice Bohunice do ulice Netroufalky (u měnírny ED), automobily tak vyjíždí z parkoviště u nemocnice přes uzel MHD.

7817 - 7B3 39...
20.9.2021 - N...
20.9.2021 - N...
20.9.2021 - N...
20.9.2021 - N...
20.9.2021 - N...
20.9.2021 - N...
20.9.2021 - N...
20.9.2021 - N...
     


Stavařům se nepodařilo vše dokončit v plánovaném termínu 19. září, a tak byl provoz v ulici Netroufalky obnoven pouze částečně. Pro autobusové linky byly vytvořeny provizorní zastávky Nemocnice Bohunice.
2x foto provizorní zastávky

2644 - 9B7 91...
20.9.2021 - P...


Trolejbusové linky č. 25 a 37 i nadále byly ukončeny u Univerzitního kampusu a otáčely se na kruhovém objezdu. Jelikož se DPMB o nestihnutí termínu oprav dozvěděl na poslední chvíli a oddělení Grafikonů a jízdních řádů již mělo hotové nové jízdní řády pro běžné pracovní dny, rozhodl se, že linky č. 25 a 37 budou i nadále jezdit podle těch starých prázdninových jízdních řádů. Linka č. 25 by však byla kapacitně nedostačující skrz zahájení semestru Vysokých škol, a tak vytvořil mimořádně na pár dnů 6 posilových kurzů na lince č. 25, které zařadil do prázdninového jízdního řádu této linky. Tím pádem bylo možné pár dnů vidět na lince č. 25 jezdit kurzy 02539 – 02549 v pracovních dnech od 6 do 18 hodin, kde navíc jezdily nestandardně vozy Škoda 21 Tr. Za tímto účelem dočasně došlo k předisponování vozů ev. č. 3015, 3025 – 3027 z vozovny Slatina do vozovny Komín, jelikož v Komíně je vozů nedostatek a naopak ve Slatině z důvodu výluky v ulici Tuřanka přebytek.

3040 - 20.9.2...
3048 - 20.9.2...

Stavební práce na podzim 2021
Na konci září byly dokončeny veškeré stavební práce na komunikacích v ulici Netroufalky u Univerzitního Kampusu. Došlo k instalaci nového trolejového vedení na obou komunikacích mezi ulicemi Kamenice a Jihlavská. Pracovníci traťového vedení pracovali v této oblasti několik dní.

28.9.2021  Netroufalky (1)

28.9.2021  Netroufalky

Další fotografie ze dne 26.10. ukazují provoz trolejbusů na obou komunikacích. Trolejbusy linky 25 na Osovou již projíždí obousměrně ulicí Netroufalky bez závleku do terminálu Nemocnice Bohunice. Zastávku Nemocnice Bohunice dočasně obsluhují v přeložené poloze. Trolejbusy linky 37 a dílčí spoje linky 25 k nemocnici jsou nově ukončeny v ulici Netroufalky. Jako konečná a místo k otáčení slouží nově vystavěná komunikace vedle vyústění tramvají z tunelu. K této komunikaci projedou bývalým přestupním terminálem nemocnice Bohunice, který nyní slouží i pro výjezd osobních automobilů z nemocničního parkoviště.
6x foto trolejbusy 25 37 26.10. ulice netroufalky

3256 - 26.10....
3603 - 26.10....
3634 - 26.10....
3643 - 26.10....
3614 - 26.10....
3614 - 26.10....
   

Fotografie č. 1: Trolejbus Škoda 14 Tr M ev. č. 3256.
Fotografie č. 2: Trolejbus Škoda 22 Tr ev. č. 3603.
Fotografie č. 3: Trolejbus Škoda 31 Tr ev. č. 3634.
Fotografie č. 4: Trolejbus Škoda 31 Tr ev. č. 3643.
Fotografie č. 5 - 6: Trolejbus Škoda 25 Tr Citelis 1B ev. č. 3614.
Pokračovaly také stavební práce v tunelech a budoucí stanici Nová Jihlavská (již hotové hrubé stavby)– tři fotografie od DPMB. Další tři fotografie ukazují stavební práce na obou vyústěních z tunelu – na Osové a u nemocnice Bohunice. Čtvrtá fotografie pak ukazuje výstavbu střechy nad stanicí Nová Jihlavská.
7x foto DPMB nebo M.Varták foto 10/21
Dne 27. října byla zahájena stavba samotné tramvajové tratě. Dělníci ji postupně začalybudovat od konečné nemocnice Bohunice směrem do Bohunic.

30.10.2021  Nemocnice Bohunice (1)

30.10.2021  Nemocnice Bohunice


Rok 2022

Po 35 měsících od poklepání základního kamene zkušebně vyjely tramvaje na nové trati spojující zastávku Osová a bohunický univerzitní kampus. Stavba za 1,4 miliardy korun vstupuje do závěrečného ověřovacího režimu. Po odzkoušení trati a všech technologií zde Dopravní podnik města Brna v prosinci spustí ostrý provoz s cestujícími.

„Stavba tramvajové trati spojující zastávku Osová s oblastí univerzitního kampusu je projekt, který se připravoval několik let. Za pouhé dva roky se pak podařilo jej zrealizovat, a to i přes veškeré komplikace spojené s covidem a dodávkami materiálu. Stavba bude obrovským přínosem pro čtyřicet tisíc lidí, kteří do této části Bohunic denně dojíždějí, ať už to jsou studenti, zaměstnanci Masarykovy univerzity nebo Fakultní nemocnice Brno. Děkuji zejména obyvatelům Starého Lískovce a Bohunic, kteří zvládli nekomfortní situace spojené se stavbou, nyní nás čekají poslední tři měsíce prací,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nová trať s nejdelším tramvajovým tunelem v Česku měří 912 metrů, samotný tunel 602 metry. „Součástí stavby je i vybudování nové podzemní zastávky Západní brána. Ta bude v dohledné době sloužit obyvatelům stejnojmenné zástavby s více než tisícovkou nových bytů,“ vysvětlil radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Zcela nový je také terminál před Fakultní nemocnicí Brno, kde mají tramvaje konečnou stanici. U ústí tunelu se nachází i odstavné koleje a provozní budova, která poslouží jako zázemí pro řidiče a předprodej jízdních dokladů.

Nová tramvajová trať byla 3 měsíce v ověřovacím provozu a poprvé na ní vyjeli tramvaje v pravidelném provozu s cestujícími dne 11. prosince 2022.

28.9.2022  Nemocnice Bohunice (15) 28.9.2022  Nemocnice Bohunice
28.9.2022  Vyustění tunelu u zastávky Osová (1) 28.9.2022  Vyustění tunelu u zastávky Osová (2)

Fotografie č. 1 - 2: Konečná zastávka Nemocnice Bohunice.
Fotografie č. 3 - 4: Vyustění tunelu poblíž zastávky Osová.

18.12.2022  Západní brána 2022 12 18@1760@@Západní brána
2022 12 18@1724@@Nemocnice Bohunice 2022 12 18@1736@@Západní brána

Fotografie č. 1: Zastávka Západní brána.
Fotografie č. 2: Tramvaj Škoda 45T ForCity Smart ev. č. 1760 přijíždí do zastávky Západní brána.
Fotografie č. 3: Tramvaj ČKD KT8D5R.N2 ev. č. 1724 na konečné zastávce Nemocnice Bohunice.
Fotografie č. 4: Tramvaj ČKD KT8D5R.N2 ev. č. 1736 přijíždí do zastávky Západní brána.

 

Další fotografie ze stavby nové tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu naleznete zde.

Aktualizováno 8. 1. 2023 18:55

Dopravní podnik města Brna a.s.

Nové fotografie

červen 2024
Po 3101724
Út 4111825
St 5121926
Čt 6132027
 7142128
So18152229
Ne29162330
Jste zde: