Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Pozvánka na konferenci Elektrické autobusy pro město VIII

Elektrické autobusy pro město VIII

doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2019

pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR

27. listopadu 2019

Výstaviště Praha-Letňany, Velký sál 1

proelektrotechniky maleKonference Elektrické autobusy pro město, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.

26.11.2015   Elektrické autobusy pro město IV.   Škoda (1)
Konference Elektrické autobusy pro město v rocce 2015, prezentace společnosti Škoda Electric.

smart cityPředmětem konference jsou od samého začátku jednak nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti s nimi, a jednak prostředky a způsoby pro financování jak hotových produktů, tak rozvojových projektů. Organizátorem konference není konferenční agentura, nýbrž odborná konzultační firma průběžně udržující úzký kontakt s dopravci a jejich profesním sdružením i s municipalitami, organizátory hromadné dopravy a dalšími zainteresovanými osobami a organizacemi.

Letošní běh konference navazuje na svůj loňský sedmý běh na veletrhu Czechbus 2018. Tentokrát se představí v nových, o poznání důstojnějších prostorách výstaviště Praha-Letňany. Navazuje i na letošní běh další konference Smart city v praxi, pořádané firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která zasazuje moderní městskou mobilitu do širšího kontextu inteligentního města. Účastníkům této konference byla rozdávána brožura Příběhy chytrých pomocníků – příležitostná publikace portálu Smartcityvpraxi.cz, která čtivou formou ukazuje rozmanité možnosti využití moderních technologií pro obyvatele chytrých měst a obcí. V oblasti elektrických autobusů představuje brožura problematiku zadávání komplexního projektu elektrobusů, řešení jejich nabíjecí infrastruktury a využití opotřebených trakčních baterií jako stacionárního zásobníku energie doplňujícího obnovitelné zdroje v obytném komplexu.

Podrobná náplň konference a jeho organizace budou postupně upřesňovány.

Na konferenci budou prezentovány superkapacitorové elektrobusy od bulharsko-izraelského výrobce Chariot Motors. Blíže o této pozoruhodné technologii, která má za sebou již velmi úspěšný každodenní provoz, si můžete přečíst v článku zde.

Program konference Elektrické autobusy pro město VIII*:

8:15 Prezence účastníků, pozvání na kávu

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Mgr. Martin Chval, Sdružení dopravních podniků ČR

Financování elektrických autobusů z IROP – aktuální stav a výhled
Mgr. Martin Janda, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Jak modernizovat, když skončí dotace
Zdeněk Matoušek, UniCredit Leasing CZ

Praktické zkušenosti konzultanta a publicisty v oblasti elektrických autobusů
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services

Chariot Motors ultra-capacitor electric buses, wireless trams and other applications/Superkapacitorové elektrobusy Chariot Motors, tramvaje bez troleje a jiné aplikace
Valentin Pavlov, Chariot Motors

11:15 – 12:15 Přestávka na občerstvení

Dobíjení těžkých vozidel - elektrobus/truck
Ing. Miroslav Kuželka, ABB

Elektromobilita Volvo: provozní zkušenosti a novinky
Ing. Radko Manda, VOLVO GROUP CZECH REPUBLIC

Pokračování projektu dynamického dobíjení v Gdyni a projekt EfficienCE
Doc. Dr. Ing. Mikolaj Bartlomiejczyk, Politechnika Gdańska, Dopravní podnik Gdyně (PKT)

Elektrické autobusy a trolejbusy v meste Košice
Ing. Roman Danko, Dopravný podnik mesta Košice

nano power a.s.: Nano power je výhradním evropským distributorem lithium-titanátových (LTO) baterií Altairnano. Jedná se aktuálně o nejlepší řešení v oblasti high-power baterií na trhu, které nachází uplatnění v oblasti e-mobility a energetiky. Nano power se dále soustředí na vývoj vlastních bateriových systémů (ESS).
*změna programu vyhrazena

Na konferenci je nutné se zaregistrovat e-mailem, který prosím pošlete na info@proelektrotechniky.cz do středy 20. listopadu (ale radši dříve - konference bude v sále 1, takže počet míst je omezen). Váš e-mail bude obsahovat celé jméno, adresu a organizaci, kterou na konferenci zastupujete. Bez těchto údajů nebudete na konferenci zaregistrováni. Přístup na konferenci získáte po obdržení potvrzení registrace na Váš e-mail. Zadané kontaktní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou předány třetí straně. Vstupné na konferenci je pro zaregistrované účastníky zdarma.

Zdroj: Tisková zpráva www.smartcityvpraxi.cz

Výběr dopravce
Jste zde: