Bulharsko
Transtriumf Holding Varna AD
Česká republika
Dopravní a logistická společnost s.r.o. Jaroslav Štěpánek Kroměřížské technické služby, s.r.o. Libor Strach, Strašnov Osoblažská dopravní společnost s.r.o. Vojtila Trans s.r.o.
Chorvatsko
Itálie
Maďarsko
Monako
Německo
Nizozemsko
Polsko
Tramwaje Śląskie S.A.
Rakousko
Řecko
Slovensko
SAD Poprad a.s. TROLIGA BUS, spol. s.r.o.
Švédsko
Švýcarsko