Bulharsko
Transtriumf Holding Varna AD
Česká republika
Dopravní a logistická společnost s.r.o. Jaroslav Štěpánek Libor Strach, Strašnov
Chorvatsko
Itálie
Maďarsko
Monako
Německo
Nizozemsko
Polsko
P.S.T. Transgór S.A. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Jaworznie
Rakousko
Albus Salzburg Verkehrsbetrieb GmbH
Řecko
Slovensko
SAD Lučenec a.s.
Spojené státy americké
Švédsko
Švýcarsko