Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 9. prosince 2018

ODISOd neděle 9. prosince 2018 dochází ke změnám v jízdních řádech. Dochází k úpravám časových poloh spojů na základě připomínek občanů, měst a obcí, městských obvodů (dále jen ÚMOb), odboru dopravy Magistrátu města Ostravy (dále jen OD MMO) a Koordinátora ODIS (dále jen KODIS). Nově DPO zahajuje provoz na autobusové lince č. 61 a od dopravce Arriva Morava přebírá DPO provoz linky č. 68. Naopak DPO ukončil provoz na lince č. 75. Dále dochází k rozšíření zastávek na znamení.


dpoOd 9. prosince 2018 jsou ukončeny stavební práce na mostu na ul. Rudné u Hornbachu a linky č. 31, 45, 57, 62 a 74 se vrací do standardního linkového vedení, linka X45 je zrušena.

Linka č. 23
nový školní spoj z Rychvaldu rozc. do Michálkovic a zpět na základě objednávky města Rychvald.

Linky č. 26 a 27
uspíšeny první ranní spoje pro zlepšení návaznosti na tramvajovou linku č. 7.

Linka č. 30
o víkendovém provozu uspíšeny spoje z Petřvaldu na základě požadavku města Petřvald.

Linka č. 45
vybrané spoje této linky jsou ukončeny na nové zast. AVION ve směru Nová huť. Vybrané spoje této linky na novou zast. AVION zajíždějí. Zajíždění na zast. AVION je objednáno obchodním centrem.

Linka č. 61
nová linka v trase Výškovice – Hranečník s provozem pouze v období přepravní špičky pracovních dnů na základě požadavku OD MMO a KODIS. V úseku zast. Výškovice – Frýdecká jede linka shodně s linkou č. 31 a zastavuje na všech zastávkách. Dále odbočí v křižovatce ul. Rudná x Vratimovská vlevo na ul. Vratimovskou, autobusová zast. Osada Míru, dále vpravo na ul. Lihovarskou, vlevo na ul. Šenovskou a dále na ul. Počáteční. Odbočí vlevo do terminálu Hranečník, výstupní zast. na st. č. 7 (výstupní pro autobusové linky-dříve označeno jako st. č. 2). Nástupní zast. Hranečník je na st. č. 2 (dnes nevyužívané výstupní stanoviště).

Linka č. 68
linka je vedena ve své obvyklé trase nově začíná na zastávce Křižíkova. Trasa linky Křižíkova – Šilheřovice Paseky, jen nově obsluhována dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s.

Linka č. 75
DPO ukončil provoz na této lince.

Linka č. 90
vybrané spoje upraveny na základě požadavku vedení Planetária.

Změny v názvu zastávek:

Paseky – nově Šilheřovice Paseky
Most Čs. armády (autobusová) – nově Vítkovice hřbitov
Most Mládeže (tramvajové) – nově Rodinná

Nové zastávky:

AVION – nová zastávka v areálu Shopping parku.

Pro linku č. 61 vznikají nové zastávky Osada Míru.

Nové zastávky na znamení
Markvartovice Štípky, Vítkovice hřbitov, Most Mládeže, Hlučínská, Nová huť učiliště, Kolonie Jeremenko, Moravská, Český dům, Stará ocelárna, Důl Zárubek

Další výrazné změny v příměstské dopravě od 9. prosince naleznete zde.

Zdroj: DPO a.s., kodis

Aktualizováno 2. 12. 2018 22:10

Jste zde: