Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

DOD v Žilině aneb 25. let DP města Žiliny

DPMZV sobotu 15. září 2018 proběhl v Dopravním podniku města Žiliny s.r.o. (dále jen DPMŽ) tradiční den otevřených dveří. Letos se jednalo již o osmý ročník a nesl se v duchu významného jubilea 25. výročí založení DPMŽ (1993-2018). Do areálu vozovny, kde se akce konala, svážely návštěvníky z různých částí města na speciální lince tři historické autobusy – Škoda 706 RTO LUX, Karosa ŠL 11 a Karosa ŠD 11. Z důvodu většího zájmu lidí byly vypraveny také posilové spoje v podobě kloubového autobus Irisbus Citelis 18 M (ev. č. 117).

15.9.2018   Pohled na vystavené autobusy
Pohled na vystavené autobusy v areálu žilinské vozovny trolejbusů.

6T8 9955 - 15...
15.9.2018 - K...
117 - ZA-508C...
 

Fotografie č. 1: Autobus Škoda 706 RTO LUX zapůjčený od dopravce Arriva Morava a.s. ve společnosti autobusu Škoda ŠD 11.
Fotografie č. 2: Autobusy Karosa ŠD 11 a Karosa ŠL 11.
Fotografie č. 3: Na posilovou linku se podíval taky kloubový autobus Irisbus Citelis 18 M ev. č. 117.

Ihned po začátku akce došlo za účasti zástupců DPMŽ k slavnostnímu křtu nového přírůstku, a to technologického vozidla s plošinou pro údržbu trakčního vedení Renault NP 4x4, které bylo vyrobeno českou firmou SaZ. Vůz byl stylově zabalen v podobě jednoho velkého dárku.

2018 09 15@@@@Vozovna DPMŽ (1)
Nová plošina pro údržbu trakčního vedení Renault NP 4x4 v Žilině.

- 15.9.2018
- 15.9.2018
- 15.9.2018
 

Křest nové plošíny Renault NP 4x4 v Dopravném podniku mesta Žiliny.

Dále si mohli návštěvníci užít přehlídku vozového parku autobusů i trolejbusů, takže v zásadě vozidel, která dennodenně brázdí ulice Žiliny. Návštěvníci také mohli nahlédnout na pracoviště dispečinku nebo se dozvědět další informace o tarifu a organizaci MHD v Žilině.

15.9.2018   Pohled na vystavené trolejbusy
Pohled na vystavené trolejbusy ve vozovně DPMŽ. Zleva Škoda 14 Tr, Škoda 30 Tr SOR, Škoda 26 Tr Solaris, Škoda 15 Tr M, Škoda 31 Tr SOR a Škoda 27 Tr Solaris.

61 - ZA-107HS...
89 - ZA-784AH...
20 - ZA-784CT...
115 - ZA 789C...
21 - ZA-990CZ...
09 - ZA-703CA...
ZA-469BR - 15...
ZA-469BR - 15...

Fotografie č. 1: Autobus Solaris Urbino 12 ev. č. 61 ve společnosti nového autobusu Iveco Urbanway 12 M Full Hybrid a staršího vozu Solaris Urbino 12.
Fotografie č. 2: Již první historický vůz DPMŽ autobus Karosa B 732 ev. č. 89.
Fotografie č. 3: Autobus Karosa B 952 E ev. č. 20.
Fotografie č. 4: Autobus Karosa B 961 E ev. č. 115.
Fotografie č. 5: Autobus Irisbus Citelis 12 M Line ev. č. 21.
Fotografie č. 6: Autobus Irisbus Citybus 12 M ev. č. 09.
Fotografie č. 7: Jediný zájezdový autobus DPMŽ Irisbus Iliade RTX.
Fotografie č. 8: Pohled ze zadu na autobusy Irisbus Iliade RTX, Iveco Urbanway 12 M Full Hybrid a Solaris Urbino 12.

15.9.2018 - H...
15.9.2018 - H...

Historie DPMŽ.

Dále byla k vidění ukázka zásahu pohotovostního policejního útvaru, který předvedl zajištění nebezpečné osoby v prostředku MHD. K tomuto účelu posloužil kloubový trolejbus Škoda 15 Tr (ev. č. 226). Na své si přišli i mladší návštěvníci – koho nebavila třeba prohlídka vozovny a vozidel, ten si mohl zaskákat v nafukovacím hradě, či si nechat pomalovat tvář.

15.9.2018   Trolejbus ev. č. 226 po zásahu speciální jednotky (1)
Trolejbus Škoda 15 Tr ev. č. 226 po zásahu speciálního policejního útvaru.

226 - 15.9.20...
15.9.2018 - T...
   

Trolejbus Škoda 15 Tr M ev. č. 226 po zásahu speciálního policejního útvaru.

Na úplný závěr proběhlo losování tomboly,v níž bylo 25 cen (symbolicky stejně jako let, které DPMŽ slaví). Ceny výhercům osobně předal ředitel DPMŽ.

15.9.2018   Losování tomboly
O losování tomboly byl nebývalý zájem a návštěvníci díky tomu setrvali až do uplného konce DOD.

Letošní den otevřených dveří se nebývale povedl, a to hlavně díky krásnému slunečnému počasí, které za brány DPMŽ přilákalo rekordní počet návštěvníků.

Závěrem několik fotografií z vozovny DPMŽ

15.9.2018   Pohled na odstavené trolejbusy
Pohled na odstavené trolejbusy ve vozovně DPMŽ.

2018 09 15@227@@Vozovna DPMŽ
Odstavené trolejbusy Škoda 15 Tr a Škoda 14 Tr.

2018 09 15@268@@Vozovna DPMŽ
Trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 268.

2018 09 15@164@ZA 952HU@Vozovna DPMŽ (1)
Iveco Urbanway 12 M Full Hybrid ev. č. 164 v pozadí vůz ev. č. 165 a vpravo trolejbus Škoda 15 Tr ev. č. 226.

Aktualizováno 26. 9. 2018 9:56

Jste zde: