Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Povodňová situace - Organizace MHD v Praze, Ústí n. L. a Děčíně

(aktualizováno 10.6. v 21:15)

Povodňová situace:

Česká republika se pomalu vzpamatovává z povodní. Na všech postižených místech již dochází k poklesu hladin řek a v plné míře se objevují všechny škody, které velká voda napáchala.

V Ústí nad Labem je v současné době (10.6. 21:00) výška hladiny na úrovni 694 cm, průtok činí 1660 kubíků za vteřinu. Stále zde platí 3. stupeň povodňové aktivity. Labe zde kulminovalo v noci z 5. na 6. června s hodnotou průtoku 3700 kubíků a hladinou 1072 cm.

V Děčíně aktuálně (10.6. 21:00) výška hladiny Labe činí 658 cm, s průtokem 1710 kubíků za vteřinu. Stále zde platí 3. SPA. Kulminace zde probíhala 6. června po půlnoci, výška hladiny byla 1070 cm a průtok téměř 3900 kubíků za vteřinu.

V Praze průtok Vltavy dále klesá a nyní (10.6. 20:40) činí 985 kubíků za vteřinu a hladina sahá na hodnotu 225 cm. Platí zde 1. SPA. Vltava zde kulminovala ráno 4. června při průtoku kolem 3300 kubíků a s výškou hladiny téměř 550 cm.

2.6.2013 - Pr...
2.6.2013 - Pr...
2.6.2013 - Pr...
2.6.2013 - Pr...
2.6.2013 - Pr...
2.6.2013 - Pr...
2.6.2013 - Pr...
2.6.2013 - Pr...

Situace MHD v Ústí nad Labem (platné k 11.6.):

 

Autobusy

Linka 2: Stále zrušena v celé trase.

Linka 13: Provoz linky začíná / končí v zastávce Divadlo / Revoluční.

Linka 13X: V trase Mírové náměstí, Západní nádraží, Globus, Trmická, Pod Svahem. Provoz dle zvláštního jízdního řádu. V úseku Mírové náměstí – Nové Předlice – Trmická – Pod Svahem staví ve všech zastávkách na trase.

Linka 19: Z centra jede Tovární ulicí, nezajíždí na Žižkovu ulici. V úseku Mírové náměstí – Nové Předlice – Bělský můstek staví ve všech zastávkách na trase.

Ostatní linky jsou již v provozu v běžných trasách.

 

Trolejbusy:

Z důvodu trvání uzavírky komunikace Přístavní je zavedena náhradní kyvadlová autobusová doprava, s označením X, která bude zajišťovat spojení v trase Mírové náměstí – Krajský soud – Přístav – Vojanova - Autoškola (přestupní zastávka směr Pod Vyhlídkou, Neštěmice, Skalka – Mojžíř) - Výstupní - Prior - Krčínova – Jungmannova (přestupní zastávka směr centrum) – Vojanova - Přístav - Krajský soud – Mírové náměstí.
Trolejbusové linky v provozu v centru města a v Krásném Březně (Pod Vyhlídkou, - Neštěmice – Skalka – Mojžíř). Provoz zajištěn trolejbusy.

Trolejbusové linky – centrum:

Linky č. 51, 55 a 56
Trolejbusové linky budou ve směru do Krásného Března ukončeny na Mírovém náměstí. Odtud bude zavedena náhradní kyvadlová autobusová doprava s označením linky „X“ do zastávky „Autoškola“. Zde budou cestující přestupovat zpět na trolejbusové linky č. 51, 56 a 57, které budou pokračovat na své konečné. Ve směru do centra budou cestující přestupovat v zastávce „Jungmannova“. Autobusy NAD zastavují v zastávce Krajský soud v obou směrech. Odjezdy z konečných budou dle platného jízdního řádu.

Linky č. 57, 58 a 59
Zrušeny v celých svých trasách.

Trolejbusové linky – Krásné Březno, Neštěmice, Skalka, Mojžíř:

Linky č. 51, 56 a 57
Trolejbusové linky budou ukončeny na zastávce „Jungmannova“, odkud bude zavedena náhradní kyvadlová autobusová doprava s označením linky „X“ ve směru na Mírové náměstí. Zde budou cestující přestupovat na linku „X“. Ve směru z centra budou cestující přestupovat v zastávce „Autoškola“, odkud budou v provozu trolejbusové linky č. 51, 56 a 57. Linka č. 55 v oblasti Krásného Března zrušena.
Autobusy linky „X“ zastavují v zastávce Krajský soud v obou směrech.

Odjezdy z konečných budou dle platného jízdního řádu.

 

Zástávky – omezení:

Jungmannova – směr Krásné Březno, dočasně zrušena pro linky č. 51, 57 a 59, obsluha pouze linkou č. 5, náhradní zastávka Autoškola (směr Výstupní)
Krčínova – směr Prior, dočasně zrušena pro linky č. 56 a 58, obsluha pouze noční linkou č. 56 v době od 23:10 – 4:30 hod., náhradní zastávka Pivovar (směr centrum)
Žežická – dočasně zrušena pro linku č. 55, náhradní zastávka Prior linek č. 56,58 (směr Kr.Březno – linka X)
Anežky České – dočasně zrušena pro linku č. 55, náhradní zastávka Prior linek č. 56, 58 (směr Kr.Březno – linka X)
Keplerova – dočasně zrušena pro linku č. 55, náhradní zastávka Prior linek č. 56, 58 (směr Kr.Březno – linka X)
Prior – směr Výstupní, dočasně zrušena pro linky č. 55, 56 a 58, obsluha pouze noční linkou č. 56 v době od 23:10 – 4:30 hod., náhradní zastávka Prior – linka X (na druhé straně)
Výstupní – směr Autoškola, dočasně zrušena pro linky č. 55, 56 a 58, obsluha pouze linkou č. 5 a noční linkou č. 56 (v době od 23:10 – 4:30 hod.), náhradní zastávka Výstupní – linka X (na druhé straně)

Autobusy linky „X“ budou obousměrně zastavovat v zastávce „Krajský soud“.

 

V případě, že ještě dnes (10.6.) opadne voda na komunikaci Přístavní a povede se ji včas uklidit, bude zajištěna na Krásné Březno plná doprava. To samé platí v případě dopravy do Vaňova, popř. Žižkovou ulicí.

 

Hlavní nádraží bude otevřeno

Dle informací z Českých drah bude počínaje dnešní půlnocí (11.6. 0:00) opětovně otevřeno Hlavní nádraží. Zajištěna tak bude železniční doprava dle standardního režimu Českých drah.

 

 

Více informací o aktuální situaci MHD v Ústí nad Labem.

 

Vývoj situace:

Ve středu 5.6. došlo k úplnému zrušení některých linek (č. 2, 7, 18, 53 a 62), zároveň byl na většině linek zaveden víkendový provoz, výjimku tvořily linky č. 4 a 5, které jezdily jako v pracovní dny. Z oblasti Krásného Března jezdily všechny linky odklonem přes zastávky Dvojdomí, Osamělá, ZOO, Stříbrníky, V Rokli, Malátova, Stříbrnické Nivy a Důlce.
Linky, které obvykle končí u hlavního nádraží, byly ukončeny v zastávce Mírové náměstí. Toto opatření se týkalo linek 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 17, 27 a 60, začínaly na téže zastávce.
V provozu byla také linka X, která jezdila v úseku Mírové náměstí – Západní nádraží, která zajistila spojení pro cestující ze Střekova a z Vaňova na další spoje MHD.
Z důvodu nedostupnosti Střekova a Vaňova po silnici byla zavedena náhradní železniční doprava v úsecích Ústí nad Labem západ – Ústí nad Labem Střekov, kde byly některé spoje prodlouženy až do Malého Března a Ústí nad Labem západ – Vaňov, kde byla zřízena provizorní zastávka.
V městské části Střekov byl zřízen přestupní uzel u nádraží odkud odjíždí linky 9, X13 a X17:
Linka č. 9 jela okolo Setuzy na zastávku Karla IV., odkud pokračovala po své trase až do Kojetic. 
Linka X13 jela do Svádova objížďkou přes zastávky Kamenný Vrch a Kamenných Vrch škola odkud pokračovala přes Kojetice a Březí do Olešnice a Svádova. 
Linka X17 jela od nádraží po trase linek č. 60 a 62, vybrané spoje pokračovaly do Brné a do Církvic. 

 

4.6.2013 - Ús...
60 - 4.6.2013...
31 - 4.6.2013...
4.6.2013 - Ús...
23 - 4.6.2013...

Foto 1: Ústecké hlavní nádraží pod vodou...
Foto 2: TEDOM C 12 (ev. č. 60) na objízdné trase nedaleko ZOO
Foto 3: Karosa-Renault Citybus 12 M (ev. č. 31) na přesměrovaném spoji linky č. 17
Foto 4: Lidé čekající na mimořádný vlak na střekovském nádraží

Foto 5: Karosa-Renault Citybus 12 M (ev. č. 23) na lince X17 u Střekovského nádraží

6.6.2013 - Ús...
6.6.2013 - Ús...
6.6.2013 - Ús...
6.6.2013 - Ús...
6.6.2013 - Ús...
6.6.2013 - Ús...
   

 Zaplavené Ústí nad Labem (6.6.2013)

Situace MHD v Děčíně:

Od pondělí 10. června od 4:00 je v Děčíně MHD v běžném provozu. Zrušeny tak byly mimořádné povodňové jízdní řády.


Situace během povodní v době největšího omezení:

V Děčíně byl sice možný přejezd z jedné strany Labe na druhou, i přesto byla zavedena náhradní železniční doprava z Děčínského hlavního nádraží na nádraží Děčín východ.
Na místním autobusovém nádraží byl uzavřen předprodej jízdenek. 
Linka č. 10 byla ukončena v zastávce Hlavní nádraží, neobsluhuje Jalůvčí, Maxičky.
Linka č. 429 byla ukončena v zastávce Nebodočady, neobsluhuje Jakuby, Těchlovice a Přerov.
Linky č. 431 a 434 byly zcela zrušeny.
Z důvodu uzavření Labského nábřezí jezdily všechny linky místo přes Tyršův most odklonem přes Nový most, neobsluhovaly zastávky Labské nábřeží, Tyršova, Tyršův most a Masarykovo náměstí. 

 

Situace MHD v Praze (stav k 10.6. 8:00):

 

Metro

- Kvůli povodňovému stavu uzavřeny v neděli od 23:00 úseky metra Dejvická – Muzeum (trasa A), Smíchovské nádraží – Českomoravská (B) a Muzeum – Kobylisy (C)

- V pondělí od 20:00 byly uzavřeny navíc další úseky na trase B: Radlická – Smíchovské nádraží, Vysočanská – Černý Most

- Od úterního rána je dále zkrácena i trasa A o úsek Muzeum - Náměstí Míru (stanice Muzeum pro trasu C zůstane v provozu)

- Od středy 5.6. od 5:00 bylo opět otevřeno 5 stanic, které byly uzavírány jako poslední - na trase A se jedná o Muzeum, na trase B pak o stanice Smíchovské nádraží, Českomoravská, Vysočanská a Kolbenova.

- Od čtvrtka 6.6. od 5:00 je zprovozněna v celé délce trasa A i B, ovšem ještě s několika zavřenými stanicemi, trasa C zůstane rozdělena na dvě části kvůli průsaku vody do stanice Nádraží Holešovice.

- Od pátečního rána je již v celé délce v provozu i linka C, projíždí však stanicemi Nádraží Holešovice, Vltavská a Florenc. Stále tak zástává v provozu i náhradní autobusová linka XC, ovšem již v intervalu 4 minut namísto minutového. Podle protopovodňových plánů pak při poklesu průtoku pod 1500 kubíků dojde i k otevírání zavřených stanic.

- Od nedělní 15. hodiny je metro v provozu již v plném rozsahu, jsou tak otevřeny všechny kvůli povodním zavřené stanice.

 

Tramvaje

Všechny tramvajové linky jsou po povodních obnoveny v původních trasách.

 

Autobusy

Městské linky:

Linky číslo 116 a 160 jsou z důvodu neprůjezdnosti ulice V Podbabě vedeny odklonem!
Mimořádná linka X147 zajišťuje spojení Sedlce, Suchdola a Lysolaj, v zastávce Praha Sedlec navazuje na vlaky. Trasa linky: V Sedlci – Kamýcká – Internacionální – Zemědělská univerzita – Lysolaje – Žákovská – Lysolaje – Zemědělská univerzita – Kamýcká – V Sedlci.
Linka číslo 172 je vedena v trase Na Hvězdárně – Náměstí Omladiny, s prodloužením přes Slivenec na Polikliniku Barrandov.
Linka číslo 207 neobsluhuje zastávku Na Františku.
Linky číslo 244 odkloněna přes Lochkov, neobsluhuje oblast Malé a Velké Chuchle.
Zrušena je linka číslo 255, její spoje jezdí posila na lince číslo 172.

Ostatní linky se už po povodních podařilo obnovit do původních tras.

Příměstské linky:

Linka číslo 314 je v provozu v trase Měchenice, žel. st. – Nová Ves pod Pleší (v Měchenicích navazuje na vlak S80).
Linka číslo 315 je zrušena.
Linky číslo 338, 339, 340, 350, 361, 370, 371, 372, 413, 456, 470, 471, 472, 473 jsou vedeny odklonem.
Linka číslo 338 jede v trase Budějovická – Jílové u Prahy, náměstí – Davle – Štěchovice – Hradištko – Pikovice (odpolední spoje zajíždějí také do Měchenic).
Linka číslo 340 je z Dejvické odkloněna po Evropské a přes Horoměřice, neobsluhuje část Podbaby a Sedlce.
Linky číslo 355 a 359 jsou z Dejvické odkloněny po ulici Evropské a přes Horoměřice, neobsluhují oblast Podbaby.
Linka číslo 361 jede v trase Smíchovské nádraží – Nový Knín (po komunikaci R4) – Slapy.
Linka číslo 371 nezajíždí do zastávky Klecany, Klecánky.
Linka číslo 390 jede v trase Měchenice, žel. st. – Neveklov, Jablonná (v Měchenicích navazuje na vlak S80).
Linka číslo 444 je prodloužena o úsek Davle – Měchenice.

 

Lanová dráha

Lanová dráha z Újezdu na Petřín bude od pátečního rána opět uvedena do provozu, projíždět se však bude zastávkou Nebozízek.

 

Železniční městské linky

Trať S4 (091) – Ve směru z Prahy se projíždí zastávka Úholičky.
Trať S7 (171) – Všechny vlaky projíždí zastávkou Praha Velká Chuchle.
Trať S8 a S80 (210) – Obnoven provoz v celé trase.
Trať S11 (012) – Všechny vlaky jsou bez náhrady odřeknuty, je zajištěna náhradní autobusová doprava.
Trať S34 (070) – Linka S34 byla v provozu pouze v období 3. až 7. června v trase Praha Masarykovo nádraží – Praha Vysočany – Praha Satalice – Praha Kbely – Praha Čakovice byla v provozu 
Trať S41 (ML) – Posílen provoz v dopoledním období (zkrácení intervalu na 30 minut).

 

Aktuální informace sledujte na http://www.dpp.cz/povodne-aktualni-doprava/.

6117 - AV 30-...
6774 - 3AF 52...
6363 - 1AI 30...
6260 - 7A2 02...
6512 - 1A8 52...
6524 - 2A7 01...
   

Náhradní doprava za metro (fotografováno dne 3.6.2013)

3.6.2013 - Pr...
3.6.2013 - Pr...
3.6.2013 - Pr...
3.6.2013 - Pr...
3.6.2013 - Pr...
3.6.2013 - Pr...
3.6.2013 - Pr...
3.6.2013 - Pr...

Fotografie z Prahy ze dne 3.6.2013, vidět jde i zatopená tramvajová trať na sídliště Modřany

 

 

Všechny fotografie (Povodně 2013)

Článek bude průběžně aktualizován a doplňován o nové fotografie.

Zdroje: www.dpp.cz, www.idnes.cz, www.ceskatelevize.cz, www.chmu.cz 

 

Aktualizováno 10. 6. 2013 21:41

Jste zde: