Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 4. března 2018

ODISOd neděle 4. března 2018 dochází ke změnám v jízdních řádech. Dochází k úpravám časových poloh spojů na základě připomínek občanů, měst a obcí, městských obvodů (dále jen ÚMOb), odboru dopravy Magistrátu města Ostravy (dále jen OD MMO) a Koordinátora ODIS (dále jen KODIS). Dále se upravují jízdní doby mezi zastávkových úseků. V autobusové dopravě končí zimní přípravní doba. Ke stejnému termínu byly připravován jízdní řády pro uzávěru mostu na ul. Rudné u Hornbachu.

Změny na linkách:

Linka č. 5dpo

s ohledem na snížení maximální rychlosti na trase Vřesinská – Zátiší dochází k navýšení jízdní doby.

Linka č. 14
drobné úpravy jízdního řádu na základě požadavků společnosti Arcelor Mittal.

Linka č. 39
o sobotách a nedělích změny ve spojích vedených do Paskova na základě požadavků města Paskov.

Linka č. 51
drobné úpravy jízdního řádu na základě požadavků cestujících.

Linka č. 52
uspíšení ranního spoje kvůli zlepšení návaznosti na linku č. 105 na základě podnětů cestujících.

Linky č. 48, 54
ve večerních hodinách pracovních dnů zavedeny nezávazné přípoje na zast. Svinov mosty h.z. směr Poruba na základě požadavků KODIS.

Linka č. 67
drobné úpravy jízdního řádu na základě požadavků cestujících s ohledem na návaznosti na linku č. 14.

Linka č. 97
Pro zajištění spojení z okolních měst a příměstských oblastí do zoologické zahrady budou v období od 1. června do 30. září v provozu víkendové spoje vedené v trase Hranečník - Na Jánské - ZOO v intervalu 40 minut.

Linka č. 294
změna časové polohy školního spoje na základě požadavků ÚMOb.

Linka č. 101
trasa trolejbusové linky prodloužena ze zastávky Hranečník do zast. LDN. Trasa: Hlavní nádraží – Hranečník beze změny. Poté linka bude pokračovat na konečnou zastávku LDN. Nově linka č. 101 obslouží zastávky U Švasty, U Káňů a LDN. Otáčení linky č. 101 bude probíhat na parkovišti u LDN.
Na lince budou nasazeny parciální trolejbusy, které budou v úseku Hranečník – LDN a zpět jezdit se staženými sběrači a na bateriový pohon. Stažení sběračů a přepnutí na bateriový pohon bude prováděno na zastávce Hranečník směr Radvanice (st. č. 6 – výstupní zast. Pro ostatní trolejbusové linky). Zpětné natrolejení a přepnutí na běžný pohon bude provedeno po odbočení z ul. Počáteční do terminálu Hranečník, v levém jízdním pruhu, viz. návěst ,,Naváděcí stříška¨. Až po natrolejení přijede do zastávky Hranečník, kde odbaví cestující.

Linka č. 106
vybrané spoje linky budou vedeny přes zast. Bazaly. Ze zast. Nám. J. Gagarina linka č. 106 dále obslouží zastávky Kamenec, Bazaly, Všehrdův sad a zastávku Revírní br. pokladna a dále po své trase.
Na lince budou nasazeny parciální trolejbusy, které budou v úseku Bazaly – Revirní br. pokladna a zpět jezdit se staženými sběrači a na bateriový pohon. Stažení sběračů a přepnutí na bateriový pohon bude prováděno na zastávce Bazaly směr Všehrdův sad. Zpětné natrolejení a přepnutí na běžný pohon bude provedeno v zast. Revirní br. pokladna, viz. návěst ,,Naváděcí stříška¨. V opačném směru bude stažení sběračů a přepnutí na bateriový pohon prováděno na zastávce Revirní br. pokladna směr Všehrdův sad. Zpětné natrolejení a přepnutí na běžný pohon bude provedeno v zast. Bazaly.

Linka č. 110
linka zrušena.

Nové linky MHD v Ostravě:

Linka č. 88: ZOO - Dolní Vítkovice
Od data vyhlášení bude zavedena nová linka spojující oblast Dolních Vítkovic se zoologickou zahradou. Linka bude v provozu o víkendech, českých a polských státních svátcích. Účelem linky je zajištění přímého spojení mezi významnými turistickými cíli v Ostravě s možností využití parkovacích ploch v areálu Dolních Vítkovic.

Linka č. 90: Poruba vozovna - Planetárium
Ode dne vyhlášení bude zavedena nová minibusová linka zajišťující spojení k planetáriu. Linka pojede v trase Poruba vozovna - Alšovo náměstí - Poruba U Nemocnice - Planetárium.

Linka č. 99: Bazaly - ÚAN - Bazaly
Ode dne vyhlášení bude zavedena nová minibusová linka v trase Bazaly - Most M. Sýkory - Černá Louka - Karolina - Městská nemocnice - ÚAN - Karolina - Masarykovo náměstí - Most M. Sýkory - Bazaly.
Linka bude v provozu v pracovní dny a bude zajišťovat dopravu v rámci centra města s návaznostmi na trolejbusovou dopravu především na zastávce Most M. Sýkory, na tramvajovou dopravu na zastávce Karolina a na příměstskou dopravu na zastávce ÚAN.

Úpravy jízdních dob
Na základě požadavků řidičů, provozoven a dopravních průzkumů byly upraveny jízdní doby na autobusových linkách č. 48 a 50.

Úzávěra silničního mostu na ul. Rudné
Z důvodů posunu zahájení uzávěry mostu na ul. Rudné u Hornbachu a připraveným jízdním řádům na tuto uzávěru jsou již realizovány některé úpravy jízdních řádů. Termín uzávěry byl poslední chvíli posunut na 19. března 2018. Některé změny jízdních řádů proto nemusí být realizovány již s předstihem.

Linka č. 10
většina spojů této linky prodloužena na Hranečník.

Linka č. X45
nová tramvajová linka, která bude v provozu jen v období návozu zaměstnanců na ranní a odpolední směny v oblasti Nové huti. Linka v trase Poruba vozovna – Svinov mosty h. z. - Mariánské náměstí – Karolína – Výstaviště – (linka zastavuje na všech zastávkách), dále po zastávkách (shodně s linkou č. 14) Hranečník – Osada Míru – Vratimovská – Nová huť učiliště – Nová huť hlavní brána – Nová huť jižní brána. V opačném směru začíná linka na zastávce Hranečník.

Linky č. 21, 81
linky mají navýšenou jízdní dobu ze zast. ÚAN a Hotel Palace z důvodů chystané uzávěry. Spoje odjíždějí o 1 – 2 min dříve oproti standardnímu řádu ze zast. ÚAN.

Linka č. 45
Pondělí - pátek: spoje jsou obousměrně do oblasti Nové huti vedeny v ranní špičku v 15 minutovém intervalu, a jednotlivé spoje kolem 14 a 22 hod. V ostatních časech jsou spoje ukončeny na zastávce Bivojova a do oblasti Nové huti je možné pokračovat navazujícími spoji linky č. 31. 
Soboty, neděle: spoje jsou vedeny obousměrně do oblasti Nové huti pouze v době návozu a odvozu zaměstnanců, tedy kolem 6, 14 a 22 hod. V ostatních časech jsou spoje ukončeny na zastávce Bivojova a do oblasti Nové huti je možné pokračovat navazujícími spoji linky č. 31.

Linka ukončena vybranými spoji na zastávce Bivojova směr Frýdecká. Otáčení do protisměru bude provedeno pod ul. Rudnou vedle Hornbachu. Vybrané spoje pokračují nebo začínají na zast. Nová huť hl. brána. Spoje ukončené na zastávce Bivojova budou hlásit každé zpoždění nad 3 min na dopravní dispečink, které dosáhnou v úseku Slavíková – Bivojova. Důvodem je návaznost na linku č. 31 pokračující na Novou Huť. Jedná se o pracovní dny v časech 8:10 – 12:57 a 13:30 – 20:58 hod, o sobotách a nedělích 6:40 – 13:00 a 14:15 – 20:58 hod.

Linka č. 57
Všechny spoje jsou celotýdenně ukončeny na zastávce Mírové náměstí. V pracovní dny kolem 6. a 14. hod. jeden spoj pokračuje na zastávku Bivojova, kde je možné do oblasti Nové huti cestovat navazujícími spoji linek č. 31 a 45..

Linky č. 31, 62 a 74
Trasy linek beze změny.

arriva nove db companyLinka č. 387
po uzavření opravované části mostu pojede linka ve směru do Ostravy přes zastávku Bivojova na Rudné ulici, dále na Mírové náměstí a vybrané spoje budou pokračovat přes zastávku Hlubinská a ÚAN. Ve směru z Ostravy vyjedou spoje z Mírového náměstí přes zastávku Hlubinská na zastávku ÚAN, objížďkovou trasou na zastávku Frýdecká (na Frýdecké ulici) a dále po své trase. Zastávky Důl Jeremenko, Český dům a U Chladičů jsou zrušeny.

Linka č. 675
Po uzavření opravované části mostu bude ranní spoj 2 z Bílovce - Výškovic, uspíšen o 5 minut a ze zastávky Janová pojede přes zastávku Jelínkova objížďkovou trasou až do Kunčic.

3csad noveLinka č. 441
Není z hlediska své trasy výlukou dotčena, pouze dochází ve večerních hodinách k prodloužení vybraných spojů na ÚAN jako náhrada za spoje linky č. 443.

Linka č. 443
Po uzavření opravované části mostu bude linka vedena okružním způsobem přes Ostravu. Ve směru na ÚAN pojedou spoje po své pravidelné trase, budou však plynule pokračovat po ulicích 28. října, Na Karolině a Frýdecká, kde obslouží zastávku Frýdecká a dále po Rudné ulici po své trase do Havířova. Časové polohy spojů budou upraveny tak, aby vyhovovaly návozům i odvozům pracujících i studujících ve Vítkovicích. V pracovní dny večer mezi 19. a 21. h budou spoje nahrazeny prodloužením vybraných spojů linky č. 441 na ÚAN.

Linka č. 445
Po uzavření opravované části mostu bude linka ve směru z Ostravy do Havířova vedena mezi zastávkou Výškovická v Ostravě a Havířovem objížďkovou trasou, po které obslouží navíc zastávky Ostrava, Hrabůvka, Poliklinika a Ostrava, Hrabůvka, Benzina. Ve směru z Havířova do Ostravy pojedou spoje po své pravidelné trase.

Linky č. 532 a 552
Po uzavření opravované části mostu budou obě linky vedeny okružním způsobem přes Ostravu. Ve směru na ÚAN pojedou spoje po své pravidelné trase, budou však plynule pokračovat na Hranečník, přes zastávku Radvanice, škola do Petřvaldu a dále po své trase do Karviné či Orlové. Časové polohy spojů budou upraveny tak, aby vyhovovalynávozům i odvozům pracujících i studujících ve Vítkovicích.

Další změny JŘ v 3CSAD:

MHD Frýdek - Místek
MHD Havířov
MHD Hranice
MHD Karviná

POD Havířov - Českotěšínsko
POD Frýdek - Místek
POD Havířov
POD Karviná

Aktualizováno 5. 3. 2018 1:18

Jste zde: