Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Fotojízda s autobusy Karosa v Přerově

mhdzive150pxV sobotu 13. ledna 2018 se v Přerově konala fotojízda, kterou uspořádal náš spolek MHD ŽIVĚ.cz, a to z důvodu obměny vozového parku, kvůli níž dochází mj. k odstavení všech starších autobusů Karosa (o přerovských změnách jsme psali zde). Pro jízdu byly zvoleny dva vozy Karosa B 952 E.1716 (s RZ: 2T9 2119 a 2T7 6517), první v modrobílém nátěru, druhý v nátěru červenobílém. Jednalo se tedy o oficiální rozloučení s provozem autobusů Karosa na linkách MHD v Přerově.

2018 01 13@@2T9 2119@Rokytnice
Karosa B 952 E RZ 2T9 2119 vyfotografována v Rokytnici.

2T9 2119 - 13...
2T9 2119 - 13...
2T9 2119 - 13...
2T9 2119 - 13...

arriva nove db companyAutobus Karosa B 952 E RZ: 2T9 2119 vyfotografovaný na fotojízdě v Přerově.

První zmíněný vůz přijel na Autobusové stanoviště v Přerově na 10. hodinu, kdy byl plánovaný start akce. Po nastoupení účastníků vyjel vůz na svoji plánovanou trasu: Autobusové stanoviště – Polní – Předmostí, Dluhonská - PřChZ, vrát.ZOK – Dluhonice, náves – Dluhonice, konečná – Kokory, Obú – Žeravice,rest. – Čekyně, borošín – Vinary, rest. - Předmostí, Dům služeb – Kopaniny, ZTŠ – Most Míru – Nábř.PFB – Autobusové stanoviště – ČSAD-STS. U garáží proběhla krátká pauza, během níž si účastníci přestoupili do druhého vozu (2T7 6517). S tím pak byla další část přerovské sítě MHD: ČSAD, STS – Újezdec, střed – Újezdec, kopec – Lověšice, hřbitov – Lověšice, točna – Přer.stroj.,hl. brána – Bochoř, lázně – Vlkoš, u kostela – Bochoř, lázně – Nám.T. G. M. – Prior – Nemocnice, brána – Autobusové stanoviště. Tam byla po vyfocení všech zúčastněných před vozem fotojízda ukončena.

2018 01 13@@2T7 6517@Lověšice, hřbitov
Karosa B 952 E RZ: 2T7 6517 vyvotografována na zastávce Lověšice, hřbitov.

2T7 6517 - 13...
2T7 6517 - 13...
2T7 6517 - 13...
2T7 6517 - 13...

Autobus Karosa B 952 E RZ: 2T7 6517 vyfotografovaný na fotojízdě v Přerově.

2018 01 13@@2T7 6517@Lověšice, točna (2)
Karosa B 952 E RZ: 2T7 6517 vyfotografována v Bochoři.

Děkujeme všem zúčastněným, kteří v hojném počtu přijeli, a přispěli tak k vydařenosti této fotoakce, i společnosti Arriva Morava a.s. za vstřícný přístup při jejím organizování.

2018 01 13@@2T7 6517@Přerov, garáže ARRIVA Morava a.s.
Autobus Karosa B 952 E RZ: 2T7 6517 v garážích společnosti ARRIVA Morava a.s. - provozovna Přerov.

2018 01 13@@2T9 2119@Předmostí, Dům služeb (1)
Autobus Karosa B 952 E RZ: 2T9 2119. Vůz byl vyfotografován na zastávce Předmostí, Dům služeb.

 

Spolecne foto
A na závěr společná fotografie na Autobusovém stanovišti v Přerově.

Další fotografie z fotojízdy v Přerově.

Aktualizováno 22. 1. 2018 11:17

Výběr dopravce
Jste zde: