Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádu na linkách ODIS od 10. prosince 2017

ODISOd neděle 10. prosince 2017 dochází ke změnám v jízdních řádech. Dochází k úpravám časových poloh spojů na základě připomínek občanů, obcí a městských obvodů (dále jen ÚMOb), odboru dopravy Magistrátu města Ostravy (dále jen OD MMO) a Koordinátora ODIS (dále jen KODIS). Dále se upravují jízdní doby mezizastávkových úseků a mění se organizace dopravy na obratišti Michálkovice pro autobusový provoz. Od stejného data se rovněž rozšiřují zastávky na znamení.

MHD Ostrava

dpoPřehled změn u u dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s.:

Linka č. 5
o sobotách a nedělích zaveden 40 minutový interval na základě požadavku OD MMO.

Linka č. 24
celotýdenní změny v časech jednotlivých spojů v úseku areál Šverma - Sad. B Němcové na základě požadavků společnosti Weppler a Trefil. Vybrané spoje zrušeny na základě dopravních průzkumů.

Linka č. 28
celotýdenní opoždění spoje ve 21:21 hod z Hranečníku na základě požadavků cestujících.

Linka č. 39
v pracovních dnech změny ve spojích vedených do Paskova na základě požadavků města Paskov

Linka č. 41
celotýdenní změny u spojů vedených na Kartonážku na základě požadavků společnosti KES.

Linka č 43
Celotýdenně zaveden noční cca 30 minutový interval s ohledem na noční provoz tramvají požadavek OD MMO a KODIS. Návaznost na zastávce Poruba vozovna na obě tramvajové linky č. 7 a 9.

Linka č. 50
spoje končící na zastávce Dvouletky budou prodlouženy na zastávku Poliklinika na základě požadavku KODIS.

Linka č 54
o sobotách a nedělích bude zaveden jednotný 20 minutový interval na základě požadavku OD MMO.

Linka č 62
linka nově obsluhuje zastávku Důl Jeremenko ve směru Sámova na základě požadavků cestujících.

Linka č. 64
Drobné změny v časových polohách spojů na základě požadavků Sanatorií Klimkovice.

Linka č. 97
Přidán nový spoj s odjezdem v 19:06 hod ze zastávky Hranečník na Brazilii a zpět na základě požadavků cestujících.

Úprava jízdních dob
Na základě požadavků řidičů a dopravních průzkumů byly upraveny následující jízdní doby.

  • Úseky se sníženou jízdní dobou
    Na Jánské – U Pumpy, Sad B. Němcové – Keramická, Kamenec – Lávka, Sl. Ostrava radnice – Sl. Ostrava kostel (v pracovní den), Duha (B. Nikodéma) – Duha (17. listopadu, Duha – Jana Šoupala, Grmelova/Mariánskohorská – Nová Ves vodárna, Pustkovecká – Poruba vozovna, Hrabová statek – Bělská, Svinov náměstí – Malá strana (o víkendu), Domov sester – Náměsti B. Němcové (o víkendu).

  • Úseky s navýšenou jízdní dobou
    U Lékarny – Michálkovice, Riegrova – Koblov, Slavíkova – Poruba vozovna (v noci), Náměstí Družby – Slavíkova, Nová Ves vodárna – Nová Ves/Svinov mosty h. z., Řecká – Svinov mosty d.z., Obchodní centrum – Kotva (o víkendu), Benzina – Žižkovská (linka č. 50).
Změny v zastávkách v síti ODIS
Původní název zastávky  Nový název zastávky
Vítkovice Vysoké pece Dolní Vítkovice
Důl Hlubina Dolní Vítkovice Hlubina
Vřesinská (na ul. 17. listopadu pro linku č 58) Splavní
Dr. Malého Don Bosco
Areál OZO, Hrušovské mosty již nebudou mít status občasné zastávky

Zastávky na znamení:
Rozšíření zastávek na znamení od 10. prosince 2017 a seznam všech zastávek na znamení naleznete zde.

Změna organizace na obratišti Michálkovice
Spoje linky č. 23 ve směru Hranečník budou nově odjíždět od označníku pro směr Rychvald. Spoje linky č. 49 budou nově odstavovat na výstupní zastávce (nynější označník směr Hranečník pro linku č. 23.).

mdpo noveZměny MHD Opava

Linka č. 223
Nová autobusová linka MHD Opava zajišťující spojení mezi zastávkami Praskova a TEVA 2 přes Kylešovice.

MHD Nový Jičín

Linky č. 601 – 604
Linky MHD Nový Jičín nově zapojené do ODIS.

3csad noveČSAD Karviná a.s. - MHD Karviná

Linka č. 516
Nová autobusová linka se shodnou trasou s linkou č. 511 zajišťující navíc obsluhu nové zastávky Karviná, Nové Město, hornická nemocnice.

Linka č. 518
Nová autobusová linka se shodnou trasou s linkou č. 512 zajišťující navíc obsluhu nové zastávky Karviná, Nové Město, hornická nemocnice.

Další změny linek u dopravců v ODIS

Linka č. 374
Linka nově obsluhuje zastávku Ostrava, Svinov, kovošrot v režimu na znamení.

Linka č. 382
Z důvodu ukončení provozu na Dole Staříč je linka zrušena. Vybrané spoje jsou nahrazeny novými spoji linky 381.

Linka č. 459
Z důvodu ukončení provozu na Dole Darkov záv.3 je linka zrušena.

Linka č. 540
Z důvodu ukončení provozu na Dole Darkov záv.3 je linka zkrácena po zastávku Stonava, Důl ČSM-Jih.

Linka č. 628
Z důvodu ukončení provozu na Dole Staříč je linka zrušena. Vybrané spoje jsou nahrazeny novými spoji linky 621.

Linka č. 635
Spoje obsluhují zastávku Kopřivnice, Kaufland.

Linka č. 921
Číslem 921 bude od 1. ledna 2018 označena stávající linka 890711 Olomouc – Šternberk – Huzová – Bruntál – Rýmařov.

Linka č. 922
Číslem 922 bude od 1. ledna  2018 označena stávající linka 890760 Uničov – Horní Město – Rýmařov.

Linka č. 923
Číslem 923 bude od 1. ledna  2018 označena stávající linka 890716 Olomouc – Moravský Beroun – Opava.

Linka č. 928
Číslem 928 bude od 1. ledna 2018 označena stávající linka 920076 Hranice – Partutovice – Spálov.

Linka č. 929
Číslem 928 bude od 1. ledna  2018 označena stávající linka 920083 Hranice – Bělotín – Odry.

Linka 930
Číslem 928 bude od 1. ledna  2018 označena stávající linka 920086 Přerov – Hranice – Opava.

Linka R60
Linkou R60 budou od data vyhlášení označeny vlakové spoje společnosti Regiojet, ve kterých je možno cestovat na dlouhodobé časové jízdenky ODIS. Prozatím se jedná o tři ranní spoje ve směru z Návsí do Ostravy hl.n. Pro cestující v tarifu ODIS je ve vlaku vyčleněn jeden vůz.

Linka R61
Linkou R61 jsou nově označeny všechny vlaky bývalé linky R1. Vybrané spoje linky R61 jsou vedeny z/do Třince.

Na uzemí ODIS vzniknou od 10. prosince 2017 také dvě nové zastávky:

Odry, Skřivančí – obsluhována linkami č. 615, 619, 620 a 681.
Vřesina, Dařanec obsluhována linkou č. 292.

Zdroj: www.kodis.cz, Dopravní podnik Ostrava a.s.

Aktualizováno 9. 12. 2017 18:39

Jste zde: