Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Dopravní podnik města Ústí nad Labem testoval elektrobus SOR

dpmulNa období od 4. - do 25. srpna 2015 zapůjčila společnost SOR Libchavy spol. s r.o. do Ústí nad Labem svůj předváděcí elektrobus SOR EBN 8. Dopravní podnik elektrobus vypravoval v pracovní dny na linku č. 16, o víkendech na linky č. 9 a 13. Autobus byl z linek po poledni stahován kvůli ujetí kilometrů předepsaných výrobcem na jedno nabití.

Tento autobus prošel za svůj dvouletý život zápůjčkami do mnoha dopravních společností v České republice, ale i na Slovensku a ve Švýcarsku, objevil se také na slavném veletrhu BUSWORLD 2013 v Belgii. Letošní prázdniny strávil autobus v Ústeckém kraji, v červenci byl zapůjčen do DP města Děčína, odkud se rovnou přesunul do nedalekého Ústí nad Labem.

5E4 8103 - 21...
5E4 8103 - 21...
5E4 8103 - 21...
5E4 8103 - 21...

Elektrobus SOR EBN 8 RZ: 5E4 8103 na testech u Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

Několik technických informací o elektrobusu SOR EBN 8
•    Jedná se o 8 000 mm dlouhý elektrobus.
•    Obsaditelnost vozu je 51 cestujících z toho 16 sedících s dalšími 2 sklopnými sedadly.
•    Autobus je vybaven elektromotorem TAM 1049 Pragoimex o výkonu 120 kW. Elektromotor je vodou chlazený.
•    Dojezd závisí na osaditelnosti  a náročnosti provozu, avšak pohybuje se okolo 110 – 160 km na jedno nabití.
•    Trakční baterii lze dobít za 8 hodin ,,pomalým“ nabíjením – toto nabíjení je nutné provádět 1x denně a nebo také je možno dobít baterii ,,rychlonabíjením“ tímto se čas nabití zkrátí až na 1 hodinu.

Nejčastěji se autobus objevoval na lince č. 16, jejíž trasa vede od vozovny Všebořice přes městské části Božtěšice, Skorotice, Habrovice do Strážek, linka č. 16 je převážně rovinatá s jedním větším stoupáním.

Trasa linky č. 13 vede převážně rovinatým úsekem kolem Labe z centra Ústí nad Labem do místní části Svádov, vybrané spoje ze Svádova dále stoupají do Olešnice.  

Na lince č. 9 mohl autobus projít testem jízdy do kopce, neboť linka na své trase překonává několik stoupání. Nejprve autobusy stoupají od vozovny Předlice na Klíše, po projetí centrem a přejetí mostu Dr. E. Beneše přes řeku Labe se dostávají na Střekov, kde je posléze čeká stoupání na konečnou Nové Krematorium, případně dále na Novou Ves a do Kojetic.

Po dohodě dopravního podniku a městské části Střekov proběhla v pátek 21. srpna 2015 zkušební jízda vybranými ulicemi, kam městská doprava zatím nezajíždí a kde je velká docházková vzdálenost na zastávky. Začátek akce byl na zastávce Krajský soud, kde se sešli novináři, zástupci Střekova a zástupci DP. Před autobusem jel celou zkušební jízdu doprovodný automobil DP, který pomáhal zajistit průjezdnost úzkých míst na cestě.

Nejprve elektrobus vyrazil po trase linek č. 17 a 27 na konečnou Brná, odkud se vydal po úzké Zlaté stezce směrem k hradu Střekov. Cestou narazil autobus na dva problémy, neohlášený překop ulice a zaparkované osobní automobily, které bránily průjezdu autobus. Naštěstí se obě překážky povedlo překonat  a autobus ulicí Na Číhadle dojel až pod hrad. Odtud se vydal přes trolejbusovou konečnou Karla IV. na Novosedlické náměstí. Z Novosedlického náměstí vyrazil ulicí Novoveská směrem k Nové Vsi, zde narazil autobus pouze na drobný problém, odstavený automobil s vlekem převážející lešení. Po chvilce se povedlo sehnat majitele a autobus mohl pokračovat, následně bez problémů dojel do horní části Nové Vsi, kam autobus běžně nezajíždí. Po otočení vyrazil autobus zpět ulicí Novoveská, po jejím průjezdu vyrazil ulicemi Tolstého a Barrandova, kudy dorazil k zastávce Šafaříkovo náměstí.

Nakonec se autobus přesunul po trase linek č. 60 a 62 k zastávce Kamenný Vrch, kde odbočil do ulice Nová, odkud pokračoval ulicemi Kamenná a Truhlářova do ulice Žukovova.  Touto ulicí autobus vyrazil k místu začátku a zároveň konce, ke krajskému soudu, kde byla akce ukončena.

Největším problémem navrhovaných tras je úsek z Brné pod hrad Střekov přes Zlatou stezku, která je opravdu úzká a parkující auta znemožňují průjezd autobusů. Ostatní úseky by bylo možné obsluhovat při zakoupení autobusu odpovídajícího poptávce a úzkým úsekům.

5E4 8103 - 21...
5E4 8103 - 21...
5E4 8103 - 21...
21.8.2015 - Z...

Elektrobus SOR EBN 8 RZ: 5E4 8103 při testech ve Zlaté stezce. Poslední fotografie znazorňuje již tak minimální průjezdnost komunikace po zaparkování osobního automobilu.

Aktualizováno 30. 8. 2015 0:17

Jste zde: