Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Trolejbusové obratiště Panská

dpmulOd 13. července do 28. července 2015 probíhala v Ústí nad Labem výstavba nového obratiště trolejbusů v centru. Tyto práce si vyžádaly i rekonstrukce trolejového vedení v okolí a dokonce některých silnic, kterými nové troleje vedou. Nová trolejbusová trať odbočuje z Revoluční ulice do Panské, kterou vede až na Špitálské náměstí, kde se větví a odbočuje oběma směry do Masarykovy ulice. Dále vznikla možnost odbočení z Masarykovy ulice do Revoluční ulice ve směru Předlice.

Obratiště je převážně konstruováno jako jednostopé, výjimku tvoří části po výhybkách do odbočení. Naopak v Masarykově ulici byla přidána druhá stopa od napojení obratiště do Revoluční ulice směr Předlice. Další změnou je snesení bývalé manipulační tratě z Revoluční do Masarykovy, která dříve sloužila pro zatahující trolejbusy z Předlic, ty ale poslední dobou využívaly obratiště Uhlozbyt.

27.7.2015 - N...
28.7.2015 - P...
   

Trolejové vedení.


Na trolejové síti ubylo jedno křížení, vyměněno bylo taktéž jedno křížení a do třetice jedno křížení přibylo. Dále byla snesena jedna výhybka, která byla nahrazena sjížděčkou a výhybkou v jednom. Tyto armatury byly nově použity ještě na dvou místech a nakonec se na síti objevila i nová výhybka. Další podstatnou změnou je použití nové frekvence na přehazování výhybek, nově je k vidění modrá šipka ukazující směr polohy výhybky, v novém obratišti se nachází na dvou místech – v Revoluční ulici a na Špitálském náměstí.

27.7.2015 - N...
27.7.2015 - O...
27.7.2015 - S...
 

Trolejové vedení.

Pantografická zkouška se po několika odkladech způsobených zdržením prací a problémy s novými výhybkami začala 28. července 2015 přibližně ve 21:45, kdy zrekonstruovaný úsek vyzkoušely trolejbusy Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 614 a Škoda 28 Tr Solaris ev. č. 414. Při této zkoušce byla zjištěna nutná změna frekvence nové výhybky v Revoluční ulici, neboť při použití červené došlo k přehození i jiné výhybky v dosahu a tím by docházelo ke značnému riziku poškození trolejového vedení při možných výpadcích, náhradou byla použita modrá.

Výstavba obratiště je součástí projektu IPRM Mobilita, dílčího projektu Dobudování obratiště a točny.  Zhotovitelem díla byla společnost STRABAG Rail a.s. Použité armatury jsou od firmy Esko. Druhou částí projektu je modernizace a zkapacitnění trolejbusové točny Mírová s úpravou trolejového vedení i v jejím okolí. Práce na Mírové budou probíhat od 8. srpna do 31. srpna 2015.

Celý projekt jsou spojený s vynucenou výlukou trolejbusové dopravy v Ústí nad Labem. V období 13. - 28. července 2015 byla nutná celosíťová výluka trolejbusů způsobené pracemi v centru a dopravník podnik si musel zapůjčit tři autobusy typu Irisbus Citybus 12 M  z Liberce, alespoň jeden z nich byl k vidění každý den. Jednalo se o liberecké vozy ev. č. 353, 374 a 379, které v Ústí dostali označení 910, 911 a 912. Po dokončení obratiště Panská se vozy vrátily zpět k majiteli do Liberce.

27.7.2015 - P...

Zapůjčený autobus z Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. ev. č. 374, po dobu v Ústí nad Labem označen ev. č. 910.

Práce na Mírové si vyžádají pouze omezení dopravy v oblasti Severní Terasy. Ve dnech 8. - 9. srpna 2015 bude v daném úseku úplně vyloučen provoz trolejbusů, od 10. -  do 23. srpna 2015. bude probíhat výluka pouze v točně. Ta se dotkne linek č. 51 a 60, které budou nahrazeny autobusem, poslední z linek končících na Mírové – 53 – bude prodloužena až na točnu Severní Terasa. A v poslední fázi od 24. srpna 2015do konce srpna bude znovu vyloučen provoz všech trolejbusových linek projíždějících daným úsek

Aktualizováno 11. 8. 2015 22:16

Jste zde: