Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Razantní změny ve vozovém parku trolejbusů v Ústí nad Labem

dpmulRok 2015 se velkou měrou zapíše do dějin obnovy trolejbusového vozového parku v Ústí nad Labem. Do konce letošního roku by totiž měly být z pravidelného provozu odstaveny všechny ústecké trolejbusy Škoda 15 Tr 02/6, typické především nápravami „Rába“, které byly do ústí dodány jako první kloubové trolejbusy po krátkých 14 Tr08. Z krátkých 14 Tr, které v Ústí zahajovaly trolejbusový provoz, zbývá poslední, která dojezdí také v letošním roce. Nahradí je celkem 20 nových trolejbusů.

Škoda 14 Tr08 ev. č. 403, která s dalšími čtyřmi téhož typu v Ústí nad Labem zahajovala v roce 1988 provoz trolejbusů, bude odstavena po dokončení generální opravy posledního trolejbusu Škoda 21 Tr odkoupeného z Hradce Králové, který bude v Ústí nad Labem nosit ev. č. 408.

Vyřazování trolejbusů typu Škoda 15 Tr 02/6 je postupné a záleží především na platnosti TBZ, případně na revizi TN. V lednu ústecké řady opustily vozy ev. č. 523 a 530 a dále také neplánovaně vůz 508 (spálený motor), který měl být vyřazen v únoru spolu s vozy 507, 510 a 501. Na březen je plánováno vyřazení trolejbusů ev. č. 503 a 533, další vůz – ev. č. 504 – opustí Ústí nad Labem v červnu a v září jej bude následovat vůz ev. č. 532. Zbylé trolejbusy z původní 40ks série, dodané v roce 1989, ev. č. 511, 516, 521 a 524 budou vyřazeny do konce roku 2015.

523 - 22.8.20...
530 - 26.1.20...
 

V lednu ústecké trolejbusové řady opustili mimo jiné vozy Škoda 15 Tr 02/6 ev. č. 523 a 530.

Ne všechny zmiňované vozy však budou sešrotovány, s poslední přeživší „čtrnáctkou“ ev. č. 403, tak jako s první kloubovou „patnáctkou“ ev. č. 501, se nadále počítá jako s historickými vozidly.

403 - 12.12.2...
501 - 9.1.201...

Fotografie č. 1.: Škoda 14 Tr 08 ev. č. 403 jako budoucí historický vůz.
Fotografie č. 2.: Škoda 15 Tr 02/6 ev. č. 501 jako budoucí historický vůz.

Náhradou za vyřazované vozy bude dodávka posledních 20 trolejbusů z celkových 26, které jsou pořizovány za přispění Evropské unie pomocí operačního programu ROP Severozápad. V Ústí již jezdí 6 z 10 kloubových trolejbusů typu Škoda 27Tr Solaris, v letošním roce tedy přibudou zbylé 4 vozy tohoto typu a dalších 16 vozů bude typu Škoda 28Tr Solaris.

Nejbližší dodávka by měla být uskutečněna v únoru 2015 ve složení 2 vozy Škoda 27 Tr Solaris + 5 vozů Škoda 28 Tr Solaris, do konce roku pak musí být v provozu všechny očekávané trolejbusy, aby byla splněna jedna z podmínek dotace.

613 - 7.11.20...
411 - 28.10.2...

Fotografie č. 1.: Ústecký trolejbus Škoda 27 Tr Solaris ev. č. 613 v ulicích Ústí nad Labem.
Fotografie č. 2.: Ústecký trolejbus Škoda 28 Tr Solaris ev. č.666 v ulicích Ústí nad Labem.


Za zmínku zcela jistě stojí také informace o generálních opravách. Letos by měly být dokončeny minimálně tři trolejbusy, první by se měla v provozu objevit již zmiňovaná ex-hradecká Škoda 21 Tr ev. č. 408. Následovat jí bude původní ústecká Škoda 15 TrM ev.č. 565 z roku 2003 a nejočekávanějším vozidlem na generální opravě je druhý prototyp Škody 22 Tr – Škoda 22 TrS ev. č. 601. Po několikaletém odstavení (2010 – 2014) byl v říjnu 2014 odeslán na opravu skeletu do společnosti Acier, elektrická část bude opravena v dílnách DPMÚL. V letošním roce proběhne generální oprava také na zbylých dvou vozech Škoda 22 Tr ev. č. 602 a 603 a na Škodě 15TrM ev. č. 571 původem z Plzně.

601 - 22.8.20...
602 - 22.8.20...

Fotografie č. 1.: Trolejbus Škoda 22 TrS ev. č. 601 zachycený ve stavu před generální opravou.
Fotografie č. 2.: trolejbus Škoda 22 Tr zachycený ve stavu před generální opravou.

Aktualizováno 10. 2. 2015 19:18

Jste zde: