Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Změny v dopravě po zprovoznění kolejového propojení v Ostravě

V neděli 31. srpna 2014 bude změněna organizace linek MHD zajišťujících dopravu především v rámci městského obvodu Ostrava – Jih, konkrétně dopravu mezi Dubinou, Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi.

Nové kolejové propojení umožní zavedení nové tramvajové linky č. 15, která spojí sídliště Dubinu, Hrabůvku, Zábřeh a Výškovice. V souvislosti s tímto dojde ke změně jízdního řádu linek č. 27 a 41, jejichž část spojů v oblasti Hrabůvky a Zábřehu bude nahrazena zmíněnou novou tramvajovou linkou.

Počet spojů linky č. 41 vedených do Vratimova zůstane nezměněn. Úprav doznají pouze časové polohy spojů, které jsou zvoleny ve vzájemném prokladu s linkou č. 27 v oblasti Hrabůvky a Zábřehu.

Za účelem zlepšení přestupních návazností na linku č. 41, ale také na tramvajovou dopravu, dojde zároveň k drobným úpravám časových poloh některých spojů na linkách č. 21 a 81.

Plán linek Os...

Linka č. 15
Nová tramvajová linka jezdící v trase: Dubina Interspar - Josefa Kotase - Hotelový dům Hlubina - Most Mládeže - Rodmcevova - Kotva - Výškovice

Lnka č. 27
beze změny trasy tj. Hrabová statek - Proskovice, omezeny spoje v trase Poliklinika - Klášterského (nově budou zrušené spoje nahrazeny l. č. 41)

Linka č. 41
pozměněná trasa linky: Klášterského - Kino Luna - Kotva - Hotel Bělský les - Poliklinika - Hrabová Tesco - Šídlovec - Mostní - Vratimov náměstí - Kartonážka. Dojde k zrušení spojů jezdící v trase Výškovice - Hrabová Tesco

Linka č. 48
beze změny trasy, spoje ukončené na zastávce Poliklinika budou prodlouženy na konečnou zastávku Hrabová Tesco (náhrada za omezenou l. č. 41)

Linka č. 77
nová lnka jezdící v trase: Hrabová statek - Výškovice


Již zveřejněné informace:

USNESENÍ z 87. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih, která se konala 14.11.2013 v 10:00

Alternativy možného řešení autobusové linky 41 v souvislosti s realizací kolejového propojení ulic Plzeňské a Pavlovovy

Rada městského obvodu projednala

 1. variantu ukončení linky 41 na zastávce Klášterskéh
 2. náhradu spojů linky 41 v úseku Hotelový dům Hlubina - Hrabová Tesco 
  souhlasí
  a) s prověřením proveditelnosti navrhovaného dopravního řešení smyčky Klášterského, tzn. se zadáním
  zpracování úvodní studie
  b) s nahrazením zrušených spojů linky 41 v úseku Hotelový dům Hlubina - Hrabová Tesco prodloužením
  spojů linky 48, které v současné době končí na zastávce Poliklinika
  pověřuje
  Ing.Radima Dostála, vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb:
  a) zadáním vypracování dokumentace k prověření proveditelnosti navrhovaného dopravního řešení smyčky
  Klášterského
  b) postoupením požadavku na náhradu zrušených spojů linky 41 v úseku Hotelový dům Hlubina - Hrabová
  Tesco prodloužením spojů linky 48, které končí v současné době na zastávce Poliklinika, Koordinátorovi
  ODIS s.r.o.

S výstavbou kolejového propojení ulic Plzeňské a Pavlovovy souvisí také změna trasy linky č.41 (Odkaz na článek Úprava autobusové konečné Klášterského v Ostravě - Výškovicích)

Zdroj: Město Vratimov, Koordinátor ODIS s.ro.

Aktualizováno 15. 7. 2014 23:48

Jste zde: