Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů v ODIS Ostravsko od 2. března 2014

dpoZměny jízdních řádů od 2. března 2014. K tomuto datu dochází k úpravě trasy jen u linky 92, která bude zajíždět na zastávku Slezská Ostrava radnice. Na několika linkách jsou změněny časové polohy odjezdů spojů na základě připomínek občanů, obcí a městských obvodů, odboru dopravy magistrátu města Ostravy a Koordinátora ODIS.

Stále probíhají práce na rekonstrukci ulice Suchardovy, které vyžadují odklon trasy autobusových linek č. 33, 34, 49, 52, 56, 66 a 67.

Přehled změn

Linky č. 4, 12, 26, 44, 52, 55 a 104
upravené časy odjezdů některých zaručených bezbariérových spojů.

Linky č. 23, 28, 46, 53 a 64
upravené časy odjezdů vybraných spojů.

Linka č. 39
některé spoje mají posunuté časové polohy odjezdů. Ve večerních hodinách pracovních dnů i víkendů je ve směru z Poruby na zastávce Strmá zaveden nový přípoj na trolejbusovou linku 102 jedoucí na Hlavní nádraží.

Linky č. 49 a 54
linky mají upravenou jízdní dobu mezi zastávkami v úseku Mariánskohorská – Jirská osada.

Linka č. 75
Dopravce Radovan Maxner s platností od 2. 3. 2014 ukončuje provoz linky 901 075 Ostrava, Poruba – Děhylov – Hlučín, přičemž spoje této linky budou od téhož dne zajištěny prostřednictvím linky 910 075 Ostrava, Poruba - Děhylov – Hlučín společnosti Arriva Morava a.s.

Linka č. 92
všechny spoje v obou směrech zajíždějí na zastávku Slezská Ostrava radnice.

Linka č. 97
odjezdy všech spojů, s výjimkou posledního, jsou o 3 minuty uspíšené pro lepší návaznost na trolejbusovou dopravu.

Linka č. 102
ve večerních hodinách pracovních dnů i víkendů je ve směru na Hlavní nádraží na zastávce Strmá zaveden nový přípoj na autobusovou linku 39 jedoucí do Hrabové.

Linka č. 292
zrušený spoj 327 s odjezdem v 5:09 h z Ostravy do Vřesiny a spoj 352 s odjezdem v 5:44 h z Vřesiny do Ostravy.

Linka č. 555
upravené časy odjezdů spojů v pracovní dny mezi 16. a 17. Hodinou z Ostravy.

Linky č. 672, 673 a 675
zrušený přípoj v pracovní dny ráno mezi spojem 4 linky 675 směr ÚAN a spojem 50 linky 673 směr Vítkovice ve 4:45 h na zastávce Klimkovice, centrum. Zároveň je zaveden nový přípoj mezi spojem 4 linky 675 směr ÚAN a spojem 4 linky 672 směr Svinov ve 4:30 h na zastávce Bílovec, Lubojaty, rozc. Klimkovice.

Změny v zastávkách

Zastávka Paskov nemocnice pro autobusové linky č. 39 a 370 má nový název: Paskov zámek.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Aktualizováno 23. 2. 2014 21:37

Jste zde: