Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů na linkách ODIS od 11. prosince 2022 a 7. ledna 2023

ODISOd 11.prosince 2022 dochází k celostátním změnám v jízdních řádech. Ruší se ukončení autobusových linek č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67, 68 na zastávce Sad B. Němcové a jejich následné odstavení ve Vozovně trolejbusů. Linky se vrací do standardní trasy na konečnou zastávku Křižíkova a jejich následné odstavení bude znovu na ul. Valchařské. 
Končí rekonstrukce tramvajové trati na ulici Horní a trasa linek č. 1, 10, 12, 15, 17, 18 a 19 se vrací zpět na obratiště Dubina.Pokračuje rekonstrukce mostu na ulici Místecké u MAKRA II. etapa, dále pokračuje uzávěra ulice Hlučínské v Petřkovicích.

dpoZměny na linkách MHD v Ostravě:

Linky č. 1, 10, 12, 15, 17, 18 a 19 
Po ukončení výluky na ul. Horní obnoven provoz uvedených linek jedoucích na přestupní terminál Dubina. 

2020 10 13@7897@@Garáže Poruba (1)

Nová tramvajová linka č. X3
trasa: Poruba,vozovna - Telekom.škola - Třebovická - Třebovice,OC -Svinov,mosty - Nová Ves,vodárna – Hulváky - Prostorná – Daliborova - Mariánské náměstí – Vagonka – Pohraniční - Vítkovice,Mírové nám. - Stará ocelárna -Ředitel.Vítkovic - Palkovského – Dolní - Tylova - Rodinná - ÚMOb Jih - Náměstí Ostrava-Jih - Josefa Kotase - Antonína Poledníka - Václava Jiřikovského –Dubina, zpětná trasa je shodná (bez zast. Daliborova).

LInka č. 26
Linka do své standardní trasy Dubina – Proskovice.

Linky č. 28 a 71
Po ukončení výluky na ul. Frýdecké v Šenově se uvedené linky vrací do svých původních tras.

Linky č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68
Po ukončení výluky na ul. Valchařské obnoveno obsluhování zastávky Křižíkova uvedenými linkami.

Linky č. 50 a 55
Upraveny trasy z důvodu pokračující výluky v Nové Bělé. Dále je zavedena linka X55 v trase Mitrovice – Žižkovská a zpět.

Linky č. 56, 67 a 68
Upraveny trasy z důvodu pokračující výluky v Petřkovicích. Dále je zavedena linka č. X56 v trase Ludgeřovice,nádražní – Ludgeřovice,Motel TAXI a zpět.

Linka č. 59
Linka se vrací do své standardní trasy, bez zastavování na zast. Tylova a zast. SPORT ARÉNA.

Linka č. 91
Linka je zrušena.

Nové zastávky
U Osošníku - Nová zastávka pro linku č. 47. Zastávka bude na znamení.


Změny jízdních řád na linkách MHD v Ostravě od 7. ledna 2023

Linka č. 72
Křižíkova - Muglinovská - Sad B. Němcové - Hrušovské mosty - Žižkova. Jedná se o novou linku, která bude obsluhovat  průmyslovou zónu v Hrušově. Linka v době návozů a odvozů ze směny o víkendu posílí trolejbusovou dopravu.


Příměstská doprava
Kompletní změněné JŘ příměstské autobusové dopravy a MHD ve městech Bruntál, Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Orlová, Ostrava, Nový Jičín, Studénka a Třinec naleznete zde.

Železniční doprava:

Rozsah regionální železniční dopravy v kraji zůstává v roce 2023 zachován. Průměrně bude vypraveno 67 spěšných a 784 osobních vlaků. Od 1. ledna 2023 dojde k rozšíření Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS v železniční dopravě do Hranic na Moravě.

Linka S1
Tato linka bude nově vedena pouze v úseku Opava východ – Ostrava-Svinov. Dále do Havířova a Českého Těšína mohou cestující využít novou linku ODIS S9.V průběhu první poloviny roku 2023 dojde k nasazení zcela nových nízkopodlažních elektrických jednotek, které zvýší komfort cestování na této lince.

Linka S2
Tato linka bude nově zkrácena na úsek Ostrava-Svinov – Mosty u Jablunkova. Zejména z Havířova do Ostravy-Svinova a dále do Bohumína a Karviné mohou cestující pokračovat mezi linkami S9/S2 bez nutnosti přestupu (bude vyznačeno v jízdním řádu). V opačném směru bude nutno přestoupit.
Z důvodu rekonstrukce tratě na území Slovenska nebudou vedeny osobní vlaky na lince S22 z Mostů u Jablunkova do Čadce. Výjimkou zůstávají vlaky Os 2900 a Os 2915. Vlakové spojení mezi Čadcou a Mosty u Jablunkova však bude nahrazeno spoji autobusovými provozovanými dopravcem SAD Žilina a.s.

Linka S3
Tato linka bude k 1.1.2023 v úseku Polom – Hranice na Moravě integrována do ODIS. Dochází k úpravám časových poloh vlaků.

Linka S4
Všechny spoje z Petrovic u Karviné do Ostravy budou vedeny bez nutnosti přestupu. Dochází k úpravám časových poloh vlaků.

Linka S6
Dochází k odstranění přestupů mezi vlaky v železniční stanici Frýdek-Místek kolem 5. a 19. hodiny. V pracovní dny dochází k zavedení vlaku Os 3175 (v 18:31 z Frýdku-Místku do Ostravy).

Linka S8
Dochází ke zvýšení počtu přímých spěšných vlaků v relaci Ostrava – Štramberk. Vybrané spěšné vlaky budou vedeny také o víkendech a svátcích. Za účelem zvýšené poptávky cestujících z tohoto směru do centra Ostravy na 8. hodinu ranní bude Sp 1639 veden až do stanice Ostrava střed.
Na lince dochází k úpravám časových poloh vlaků s ohledem na návaznosti v železniční stanici Studénka.

Linka S9
Zavedení nové linky v systému IDS ODIS – v úseku Ostrava-Svinov až Český Těšín nahrazuje původní linku S1. Zejména z Havířova do Ostravy-Svinova a dále do Bohumína a Karviné mohou cestující pokračovat mezi linkami S9/S2 bez nutnosti přestupu (bude vyznačeno v jízdním řádu). V opačném směru bude nutno přestoupit. Na lince dochází k navýšení podílu garantovaných nízkopodlažních spojů.

Linka S31
Na této lince dochází k úpravám časových poloh spojů s ohledem na návaznosti ve stanici Studénka.

Linka S32
Z důvodu změn časových poloh linky R8 dochází ke zkrácení cestovní doby ve směru do Ostravy a opačně.

Linka S33
Na lince S33 dochází k přeskupení spojů v závislosti na poptávce cestujících zejména v úseku Suchdol nad Odrou – Odry a Odry – Vítkov. Na lince vzniká z výše uvedených důvodů až na vybrané výjimky v denní době hodinový takt v úseku Suchdol nad Odrou – Odry.
Ve Vítkově na vlaky budou navazovat autobusy linky 236 do Budišova nad Budišovkou, které odjíždějí ze zastávky před nádražní budovou. Dojde tím ke zlepšení obsluhy center měst a obcí. Vybrané autobusové spoje zajíždějí až do Oder.
Z důvodu změn časových poloh linky R8 dochází ke zkrácení cestovní doby ve směru do Ostravy a opačně.

Linka S34
Z důvodu změn časových poloh linky R8 dochází ke zkrácení cestovní doby ve směru do Ostravy a opačně
.
Integrované vlaky dálkové dopravy
V souvislosti s úpravou provozních konceptů vlaků dálkové dopravy dochází ke změnám. Do systému ODIS nebude nově zahrnut vlak IC 502, vlaky R 640 a R 641 nebudou od prosincových změn jízdních řádů vedeny.

Na ostatních železničních linkách dochází k drobným časovým úpravám.

Příměstská autobusová doprava
3csad noveOd neděle 11. prosince 2022, tj. k celostátnímu termínu změn jízdních řádů dojde ke koncepčním změnám dopravní obslužnosti ve vybraných oblastech s cílem zefektivnění příměstské autobusové dopravy.

Linky č. 234 a 261
Upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na úpravy linky č. 678.

transdev moravaLinky č. 252 a 255
Vybrané spoje linek č. 252 a 255 s nižší obsazeností byly sloučeny do jednoho spoje.

Linka č. 270
Je mezi zastávkami Ostrava, Svinov, mosty a Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká vedena přímou trasou po Opavské ulici. Vybrané spoje jsou vedeny přes zastávku Ostrava, Poruba, U Nemocnice.

Linka č. 293
Pro nevytíženost je zrušen večerní pár spojů mezi Hlučínem a Bohumínem.

Linka č. 340
Nahrazuje linku č. 363 a vybrané spoje linky č. 352. Zajistí přímé spojení Ostravy (zejména Vítkovic a Kunčic) a Frýdlantu nad Ostravicí na směny a po směnách v časech, kdy spojení není zajištěno železniční dopravou.

Linka č. 351
Je po celý den zachována v úseku Frýdek-Místek – Dobrá – Raškovice – Morávka. V úseku Ostrava – Paskov – Frýdek-Místek je linka v provozu pouze v době přepravní špičky a vybranými turistickými spoji. Po zbytek dne je tento úseku zajištěn linkami č. 621, 980 a 985.

Linka č. 353
Je nahrazena linkami č. 621, 980 a 985.

Linka č. 360
Je plně nahrazena linkou č. 985, čímž nově obyvatelům Lhotky a Metylovic vznikne přímé spojení do Frenštátu pod Radhoštěm nebo Ostravy.

Linka č. 363
Je nahrazena linkami č. 340 a 344.

Linky č. 383 a 387
Ve večerních hodinách a o víkendech jsou linky sloučeny. Linka č. 387 je v Pazderně navázaná na linku č. 366 do Lučiny. Linka č. 383 zůstává zachována v úseku Ostrava, Hranečník – Sedliště, pošta, odkud dále pokračuje jako linka č. 387 do Bruzovic a Lučiny. Úsek Sedliště – Řepiště není o víkendech pro nevytíženost zajišťován.

Linka č. 441
Noční spoje již nebudou zajíždět do Ostravy – Svinova (zajištěno tramvajovou dopravou).

Linky č. 442 a 732
Vybrané spoje linky č. 732 jsou prodlouženy na konečnou zastávku Ostrava, Hranečník a nahrazují tak souběžné spoje linky č. 442.

Linka č. 443
V úseku Těrlicko – Havířov je nahrazena linkami č. 732 a 735.

Linka č. 531
Víkendové spoje již nebudou obsluhovat zastávku Ostrava, Karolina, U Lávky (zajištěno tramvajovou dopravou).

Linka č. 533
Pro nevytíženost již neobsluhuje zastávku Havířov, D. Suchá, PZ Dukla.

Linka č. 539
Je plně nahrazena linkami č. 543 a 553.

Linky č. 543 a 553
Linka č. 543 zajišťuje nově přímé spojení Dětmarovic a Dolní Lutyně s Ostravou. V úseku Rychvald – Ostrava tvoří svazek s linkou č. 553.
Linka č. 553 je sloučena s linkou č. 539 a je nově prodloužena přes Dětmarovice do Karviné. Již nebude obsluhovat úsek Ostrava, hlavní nádraží – Ostrava, ÚAN (zajištěno tramvajovou a trolejbusovou dopravou).

Linky č. 581, 582 a 583
Díky otevření části obchvatu Karviné je možné vést linky mezi Karvinou a Stonavou opět rychlou trasou.

Linka č. 613
Jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linku č. 678 v Kujavách a na železniční dopravu ve Studénce.

Linka č. 614
O víkendech jsou upraveny časové polohy spojů a všechny spoje jsou ve Fulneku navázány na linku č. 678 do Ostravy.

Linka č. 618 a 619
Víkendové spoje z linky č. 619 jsou přesunuty do linky č. 618 a jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linku č .678 ve Fulneku.

Linka č. 621
Vybranými spoji je z Frýdku-Místku vedena dále do Ostravy a nahrazuje tak některé spoje linek č. 351 a 353.

Linka č. 626 a 629
Většina víkendových spojů z linky č. 626 převedena do linky č. 629. Linka č. 629 je nově o víkendech provozována v pravidelných 2h intervalech, navázaná na vlaky linky R8 ve Studénce a na linku č. 678 v Bílovci.

Linka č. 625, 692 a 693
Jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linku č. 678 a železniční dopravu v Bílovci.

Linka č. 652
Většina spojů je nahrazena linkami č. 980 a 985.

Linka č. 673
O víkendech jsou všechny spoje převedeny do linek č. 678 a 629.

Linka č. 678
Je o víkendech místo linky č. 673 vedena přes Bravantice v pravidelných hodinových intervalech, přičemž každý druhý spoj pokračuje z Bílovce po lince č. 629 do Velkých Albrechtic, Studénky a Nového Jičína. Ostatní spoje jsou vedeny do Fulneku a dále do Vítkova nebo Oder.

Linka č. 691
Jsou upraveny časové polohy víkendových spojů v návaznosti na linky č. 261 a 678 ve Fulneku.

Linka č. 771
Vybrané spoje nezajíždí na zastávku Nýdek, Hluchová, konečná. Podvečerní spoje do Nýdku Hluchové jsou zrušeny.

Linka č. 824
Zrušeny nedělní večerní spoje.

Linka č. 825
Zrušena obsluha místních částí Města Albrechtice Burkvíz a Žáry. Spoje v úseku Město Albrechtice - Krnov převedeny do linky č. 831.

Linka č. 827
Zrušena obsluha místních částí obce Holčovice Dlouhá Ves a Jelení. Zrušena obsluha místní části Města Albrechtice Valštejn. Spoje v úseku Město Albrechtice – Holčovice převedeny do linky č. 901.

Linka č. 876
Odpolední pár spojů neobsluhuje obec Lomnice.

Linka č. 882
Linka zrušena.

Linka č. 902
Z důvodu nízké vytíženosti vybrané spoje nezajíždí až na zastávku Petrovice, rest. U hájenky. Zrušeny nevytížené odpolední spoje.

Linka č. 907
Zrušeny vybrané odpolední spoje pro nízkou vytíženost.

Linka č. 927
Na základě vytíženosti je provoz linky omezen.

Linky č. 971 a 975
Nově obsluhují zastávky Příbor, Tatra; Ostrava, Vítkovice, Dolní Vítkovice a vybrané spoje také zastávku Hukvaldy, Rychaltice, pod mostem.

Linky č. 980 a 985
Nově vytvářejí svazek na páteřní trase Ostrava – Frýdek-Místek – Palkovice – (Metylovice – Lhotka linka č. 985) – Kozlovice – Frenštát pod Radhoštěm – (Rožnov pod Radhoštěm vybrané spoje). V nejvytíženějším úseku, tj. Ostrava – Frenštát p. Radh. jedou spoje v intervalech 15 min v době přepravní špičky, v intervalech 30 min dopoledne a v podvečer a v intervalech 60 min večer a o víkendech.


Tarifní změny v ODIS od 11. prosince 2022

1. Změna ceníku v tarifních zónach REGION
Jednotlivé jízdné REGION
Navýšení ceny jednotlivého jízdného placené v hotovosti nebo bezkontaktní bankovní platební kartou (nevztahuje se na platby v režimu capping) a to, v každé položce tvořící cenu jízdného:

Základní sazba z 15,- Kč na 18,- Kč u obyčejného (plného) jízdného.
Tarifní kilometr z 1,50 Kč na 1,70 Kč u obyčejného (plného) jízdného.
Výše uvedené cenové navýšení se promítne do cen jízdného se slevou.

Jednotlivé jízdné OVČÁRNA
Na lince č. 885 z Karlovy Studánky na Ovčárnu dojde ke navýšení ceny ze 40 na 50,- Kč u obyčejného (plného) jízdného. Cenové navýšení se promítne do cen jízdného se slevou.

24hodinové celosíťové jízdenky
Zavedení 24hodinové celosíťové skupinové jízdenky
, kterou může využít až 5 osob bez věkového omezení v ceně 300,- Kč. 
Zrušení rozšířené platnosti 24hodinové obyčejné jízdenky, kdy v nepracovních dnech (soboty, neděle a státem uznané svátky) a od 1. července do 31. srpna se mohlo na tuto jízdenku přepravovat 5 osob.

Cena obyčejného a zlevněného jízdného zůstane zachována.

Turistické jízdné JESENÍKY
Navýšení ceny a to, pro 1 osobu ze 100 Kč na 150 Kč a skupinové jízdné z 250 Kč na 300 Kč.

Dlouhodobé časové jízdné REGION/XXL a ODIS síť
Zvýšení ceny 30denního obyčejného nepřenosného jízdného REGION/XXL z 252/290 Kč na 270/310 Kč (dle způsobu nákupu). Alikvotně k tomuto navýšení budou upraveny ceny ve všech kategoriích včetně síťového jízdného.

Snížení počtu zakoupených zón, u kterých se již jedná o síťové jízdné z 11 na 7 zón. Alikvotně k snížení počtu zón a navýšení cen bude upravena cena 30denního síťového jízdného z 2 583 /2 970 Kč na 1 800 /2 070 Kč (dle způsobu nákupu).

Vlivem snížení hranice počtu zón pro síťové jízdné dochází k zatraktivnění ceny 365denní dlouhodobé časové síťové jízdenky z 24 538 Kč na 16 000,- Kč.
Zrušení 180denního dlouhodobého časového jízdného.

2. Změna ceníku v tarifní zóně MĚSTO Ostrava a OSTRAVA XXL

Krátkodobé časové (papírové) jízdné OSTRAVA XXL
Zrušení 10minutové krátkodobé časové jízdenky pro oblast OSTRAVA XXL a XXL

Jednotlivé elektronické jízdenky OSTRAVA XXL
Zrušení nepřestupní jízdenky (pro jízdu do 10 minut) pro oblast OSTRAVA XXL a XXL

24hodinové jízdenky OSTRAVA XXL
Zrušení rozšířené platnosti 24hodinové obyčejné jízdenky, kdy v nepracovních dnech (soboty, neděle a státem uznané svátky) a od 1.7. do 31. 8. se mohlo na tuto jízdenku přepravovat 5 osob.

3denní jízdenky OSTRAVA XXL
Zrušení rozšířené platnosti
24hodinové obyčejné jízdenky, kdy v nepracovních dnech (soboty, neděle a státem uznané svátky) a od 1.7. do 31. 8. se mohlo na tuto jízdenku přepravovat 5 osob.

Dlouhodobé časové jízdné MĚSTO Ostrava a OSTRAVA XXL
Zavedení
zvýhodněného tarifu 10+2. Tento umožňuje získat automaticky generovanou 60denní dlouhodobou nepřenosnou časovou jízdenku zdarma, a to po realizaci nákupu deseti po sobě jdoucích 30denních dlouhodobých nepřenosných časových jízdenek pro zónu 1 nebo 2.

Zrušení 90denních, 180denních a 5měsíčních dlouhodobých časových jízdenek pro tarifní zónu 1. S ohledem na probíhající školní rok bude ponechána 5měsíční jízdenka dočasně v nabídce, a to do 30.června 2023.

Zavedení 365denní dlouhodobé časové jízdenky pro důchodce starobní do 65 let a důchodce s invaliditou 3. stupně v cenové výši 2 200/2 250 Kč (dle formy prodeje) pro tarifní zónu 1.

3. Změna ceníku v tarifních oblastech MĚSTO
MĚSTO Frýdek-Místek (TZ 50)
Zvýšení ceny 30denního obyčejného nepřenosného jízdného z 252 Kč na 270 Kč. Alikvotně k tomuto navýšení budou upraveny ceny ve všech kategoriích
Zrušení 180denního dlouhodobého časového jízdného.

MĚSTO Havířov (TZ 40)
Zrušení 180denního dlouhodobého časového jízdného.

MĚSTO Nový Jičín (TZ 70)
Navýšení ceny za jednotlivou jízdenku placenou hotově nebo bezkontaktní bankovní platební kartou z 13 Kč na 18 Kč u obyčejného (plného) jízdného, ceny jízdného se slevou z 6 Kč na 9 Kč.
Zvýšení ceny 30denního obyčejného nepřenosného jízdného z 252 Kč na 270 Kč. Alikvotně k tomuto navýšení budou upraveny ceny ve všech kategoriích.
Zrušení 180denního dlouhodobého časového jízdného.

MĚSTO Karviná (TZ 5)
Navýšení ceny za jednotlivou jízdenku placenou hotově nebo bezkontaktní bankovní platební kartou z 15 Kč na 20 Kč u obyčejného (plného) jízdného, ceny jízdného se slevou ze 7 Kč na 10 Kč.
Navýšení ceny jednotlivé elektronické jízdenky z 10 Kč na 12 Kč u obyčejného (plného) jízdného, ceny jízdného se slevou z 5 Kč na 6 Kč.
Ceny za přepravu zavazadel a psů se nemění.

MĚSTO OPAVA (TZ 300)
Zvýšení ceny 30denního obyčejného nepřenosného jízdného z 252/290 Kč na 270/310 Kč (dle způsobu nákupu). Alikvotně k tomuto navýšení budou upraveny ceny ve všech kategoriích.
Zrušení 180denního dlouhodobého časového jízdného.

OPAVA XL (TZ 301)
Zvýšení ceny 30denního obyčejného nepřenosného jízdného z 575 Kč na 584 Kč. Alikvotně k tomuto navýšení budou upraveny ceny ve všech kategoriích.

ORLOVÁ XL (TZ 150)
Zvýšení ceny 30denního obyčejného nepřenosného jízdného z 302 Kč na 305 Kč. Alikvotně k tomuto navýšení budou upraveny ceny ve všech kategoriích.

Tarifní leták platný od 11. prosince 2022

4. Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu
Zvýšení ceny přirážky za jízdu bez platného jízdného dokladu ve vozidlech regionální autobusové dopravy, a to následovně:

Cena přirážky 1 500 Kč zůstává beze změn.
Cenu přirážky při úhradě do 7 pracovních dnů zvýšená ze 700 Kč na 1 000 Kč.
Cenu tarifní přirážky při předložení platné dlouhodobé časové jízdenky
do 7 pracovních dnů zvýšená z 30 Kč na 40 Kč.

5. Automatizované opakované platby
Zavedení automatizovaných opakovaných plateb na e-shopu ODIS prostřednictvím bankovní platební karty.

Služba automatizovaných opakovaných plateb bude k dispozici po přihlášení na e-shopu, a to pro nákup dlouhodobých časových jízdenek přenosných i nepřenosných, a všech tarifních zón ODIS. Nákupy mohou být pořízeny k nosičům ODISka, ODISka v mobilu a bankovní platební karta (ODISku v mobilu a bankovní platební kartu lze využít pouze na linkách DPO Ostrava).

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s., KODIS

Aktualizováno 8. 1. 2023 17:55

Jste zde: