Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Změny jízdních řádů na linkách MHD v Ostravě platné od 1. září 2021

dpoOd 1. září 2021 dochází ke změnám v jízdních řádech na linkách MHD v Ostravě Nově započnou výluky na ul. Hlučínské, Místecké a mezi Starou Bělou a Polankou. Mezi další významné změny patří změna linkového vedení v Polance, Klimkovicích a Krásném Poli. Tyto změny linkového vedení se týkají linek č. 46, 53, 59, 64 a 76.

Změny na linkach MHD v Ostravě:

Linka č. 3
Ruší se pár spojů s odjezdem v 16:53 h ze zast. Poruba vozovna směr Dubina a spoj s odjezdem v 17:45 h ze zast. Dubina směr Poruba vozovna.

Linky č. 6, 10
Rusí se provoz na obou linkách ve směru z centra města po cca 16:30 h.

Linka č. 35
V pracovní dny zaveden posilový spoj v 5:03 h ze zastávky Sídliště Fifejdy směr Hrabová,PZ jih.

Linka č. 40
Úprava časových poloh spojů obsluhující zastávku Globus.

Linky č. 48, 78
Úpravy jízdního řádu v době začátků a konců směn v Průmyslové zóně v Hrabové.

Linka č. 46
Linka je nově vedena v Krásném Poli. Nově linka není již okružní. Linka je beze změn od zastávky Polanka až po zastávku Krásné Pole, střed.

Směr Krásné Pole
Za zastávky Krásné Pole,střed linka bude pokračovat na zastávky Záuliční, Krásné Pole, Družební poté na zastávku Krásné Pole, škola, dále na novou zastávku Pohoří a linka bude ukončena na konečné zastávce Krásné Pole

Směr Polanka
Z nově vybudované nástupní zastávky Krásné Pole linka bude dále pokračovat na novou zastávku Pohoří, dále budou následovat zastávky Hájkovická, Záuliční a Krásne Pole, Družební a poté Krásné Pole, střed a dále podle své trasy až na konečnou zastávku Polanka.

Nové zastávky pro autobusovou linku č. na 46:
Pohoří 
Krásné Pole výstupní
Krásné Pole nástupní

Linka č. 53
Linka zrušena.

Linka č. 59
Na této lince dojde k novému linkovému vedení V úseku Vítkovice ,Mírové náměstí – Dubina – Polanka je trasa beze změny. Poté linka bude pokračovat vybranými spoji v podobné trase jako zrušená linka č. 53. Linka zahájí svůj provoz ve výlukovém režimu a bude rozdělana na linky č. 59A a 59B. 

Linka č. 61
Byly provedeny úpravy v jízdním řadu v době začátků a konců směn v Průmyslové zóně v Ostravě - Kunčicích. Dále také dochází k úpravě trasy této linky v úseku Hranečník – Lihovarská následovně:

v úseku Lihovarská – Hranečník
Linka vyjede ze zastávky Lihovarská a pojede dále po ulicích Lihovarská, Šenovská a poté na konečnou zastávku Hranečník. 

v úseku Hranečník – Lihovarská
Linka po obsloužení nástupní zastávky Hranečník pojede po ulicích Těšínská pote na kruhovém objezdu ulic Těšínská x Čapkova x Lihovarská odbočí na ulici Lihovarskou, kde poté obslouží zastávku Lihovarská a dále pokračuje ve své trase. 

Linka č. 64
Linka již nebude některými vybranými spoji zajíždět na zastávku Polanka. 

Změny v zastávkách linky č. 64:
Zastávka Klimkovice,Dřevovýroba nebude linkou č. 64  obsluhována.
Zastávka Polanka nebude linkou č. 64 obsluhována. 

Linky č. 73, 74
O víkendech jsou zrušeny nebo posunuty spoje v návaznosti na začátky a konce směny v Průmyslové zóně v Hrabové.

Linka č. 76
Nové linkové vedení. Linka mezi zastávkami Svinov,mosty a Polanka,U cihelny pojede beze změny. Linka nebude nově okružní. 

Směr Klimkovice, Hýlov, Sanatoria
Linka pojede ze zastávky Polanka, U Cihelny po ulici Janovké na které se bude nacházet dočasná zastávka Polanka, střed, dále linka bude vedena po ulici 1. května, kde obslouží zastávky U Dluhoše, Skotnice a Polanka (zastávka dočasně bude přesunuta mimo obratiště Polanka). Dále linka bude vedena po ulici 28. října v Klimkovicích, kde obslouží zastávku Klimkovice, Dřevovýroba a dále bude pokračovat po ulicích Požárnická, Lidická, kde se bude nacházet zastávka Klimkovice, centrum. Dále již bude linka vedena po trase linky č. 64, kde obslouží zastávky: Klimkovice,Nad Vodárnou, Klimkovice,Hýlov,V Důlkách, Klimkovice,Hýlov Na Kopci, Klimkovice,Hýlov,U Dvora, Klimkovice,Hýlov,Sanatoria.

Vybrané spoje jsou ze zast. Polanka,U Cihelny vedeny závlekem přes zast. Hraničky:
Linka pojde po ulici Jaromíra Šámala, kde obslouží zastávku  Horní Polanka, poté pojede po ulicích Heleny Salichové,  1.května,  Hraničky, kde obslouží zastávku Hraničky. Zpět po ulici 1.května, kde obslouží zastávky Horní Polanka, Polanka,střed, U Dluhoše a dále po výše popsané trase.

Směr Svinov mosty
Z konečné zastávky Klimkovice,Hýlov,Sanatoria pojede linka po zastávkách: Klimkovice,Hýlov,U Dvora, Klimkovice,Hýlov,Na Kopci, Klimkovice,Hýlov,V Důlkách, Klimkovice,Nad Vodárnou až po zastávku Klimkovice,centrum. Dále linka pojede po ulicích Požárnická, 28. října, kde obslouží zastávky Klimkovice, Požárnická a Klimkovice, Dřevovýroba poté po ulici 1. května pojede linka do Polanky, kde obslouží zastávku Polanka (zastávka v obratišti), dále obslouží linka zastávky Skotnice, U Dluhoše poté pojede po ulici Janovká, kde obslouží zastávku Polanka, střed a dále bude pokračovat po dnešní trase až na konečnou zastávku Svinov, mosty

Vybrané spoje jsou ze zast. U Dluhoše vedeny závlekem přes zast. Hraničky:
Linka pojedepo ulicích 1.května, Hraničky, kde obslouží zastávku Hraničky. Zpět po ulicích 1.května, Janovská, kde obslouží zastávku Polanka,střed a dále v dnešní trase na konečnou zastávku Svinov,mosty.

Na lince č. 76 je provozován ve dnech školního vyučování školní spoj, který obsluhuje novou zast. Klimkovice,škola. Spoj pokračuje ze zastávky Klimkovice,centrum po ulici Lidické, přes kruhový objezd směr Vřesina, poté druhý kruhový objezd směr ulice Vřesinská směr Vřesina  V křižovatce ul. Vřesinská X Polní obslouží zastávku Klimkovice,škola. Následná režijní jízda povede po ulici Polní a v křižovatce s ul. Čs. armády následně vlevo směr Poruba nebo vpravo směr Klimkovice/Polanka dle dalšího cíle.

Nová zastávka
Klimkovice,škola výstupní – zastávka na ulici Polní v Klimkovicích za křižovatkou ul. Vřesinská x Polní. 


Změny po rekonstrukci smyčky Poruba, Vřesinská a pokračující práce na opravě mostu na ul. 17. listopadu
Tramvajové linky č. 7, 8 a 17se vrací do původních tras, provoz tramvajové linky č. 5 obnoven. Autobusové linky č. 58 a 78 jsou i nadále vedeny odklonem s vyloučením obsluhy zastávky Splavní (linka č. 58).


Výluka na ul. Hlučínské
Z důvodu výstavby pevné jízdní dráhy (PJD) na ul. Hlučínské a Sokolské třídě, výstavby integrované zastávky Důl Odra a rekonstrukce vozovky u zast. Sad B. Němcové (v parku) dochází k následujícím změnám v autobusové a tramvajové dopravě. Ukončení výukového provozu pro tramvajovou dopravu je předpokládán na 11. prosince 2021. Pro autobusovou dopravu 14. listopadu 2021. Směrem na Hlučín mohou projíždět autobusy pouze podjezdem u kterého je průjezdná výška 3,3 m.  Proto bude nutné, aby na linky jezdící timto úsekem byly nasazeny autobusy nižší než 3,3 m Pri jízdě zpět na konečnou zastávku Křižíkova budou linky využívat objizdnou trasu a to po jediné možné ulici Palackého. Obdobná organizace dopravy plati také pro režijní jizdy.

Autobusová doprava:
Všechny autobusové linky jedoucí ze zast. Křižíkova/Muglinovská směr Důl Odra jedou po svých trasách. Do podjezdu pod železniční tratí na ul. Hlučínské nesmí autobusy vyšší než 3,3 m. V opačném směru jsou linky vedeny následovně.

Linka č. 24
v trase Mariánské Hory – Důl J. Šverma linka jede beze změny. Z ulice  Suderovy odbočí na ulici Slovenskou, na okružní křižovatce ul. Slovenská x sjezd z D1 x Karla Liby směr Frýdek-Místek a na další okružní křižovatce  směr Frýdek-Místek na silnici I/56. Na okružní křižovatce Mariánskohorská x I/56 x Cihelní směr centrum na ul. Mariánskohorskou a v křižovatce ul. Marianskohorská x Sokolská třída x Muglinovská na Sokolskou třídu, kde obslouží zastávku Sad B. Němcové.

Linka č. 32
Ze zastávky Přívoz,Hlučínská na ulici Hlučínské bude linka vedená rovně, v křižovatce ulic Slovenská x Hlučínská rovně po ulic Hlučínské, dále po ulici Palackého, kde obslouží zastávky  Na Mlýnici, Palackého, Přednádraží, poté bude vedena po ulici  Na Náspu, poté ulicí Slovenská, na okružní křižovatce ul. Slovenská x sjezd z D1 x Karla Liby prvním výjezdem směr Frýdek-Místek a na další okružní křižovatce směr Frýdek-Místek na silnici I/56. Na okružní křižovatce Mariánskohorská x I/56 x Cihelní směr centrum na ul. Mariánskohorskou a v křižovatce ul. Marianskohorská x Sokolská třída x Muglinovská vpravo na Sokolskou třídu, kde obslouží zastávku Sad B. Němcové a dále pokračuje linka po své trase.

Linky č. 34, 52, 56, 66, 67, 68 
Ze zastávky Přívoz,Hlučínská na ulici Hlučínské budou linky vedeny rovně, v křižovatce ul. Slovenská x Hlučínská poté odbočí na ulici Slovenskou, kde obslouží zastávky Přívoz,Hlučínská a Hálkova, na okružní křižovatce ul. Slovenská x sjezd z D1 x Karla Liby prvním výjezdem směr Frýdek-Místek a na další okružní křižovatce směr Frýdek-Místek na silnici I/56. Na okružní křižovatce Mariánskohorská x I/56 x Cihelní směr centrum na ul. Mariánskohorskou a v křižovatce ulic Marianskohorská x Sokolská třída x Muglinovská  na Sokolskou třídu, kde obslouží zastávku Sad B. Němcové a dále pokračují linky po své trase.

Noční spoje linky č. 34 končící na konečné zastávce Hlavní nádraží odbočí v křižovatce ul. Mariánskohorská x Jirská (za podjezdem) vlevo na ulici. Jirskou a v křižovatce ulic Jirská x Nádražní odbočí na ulici Nádražní směr Hlavní nádraží.

Linka č. 33
Linka ze zastávky Čistička odp. vod bude pokračovat po ulici Na Náspu, v křižovatce ul. Slovenská x Na Náspu odbočí na ulici Slovenskou na kruhovém objezdu ul. Slovenská x sjezd z D1 x Karla Liby třetím výjezdem směr Frýdek-Místek a na dalším kruhovém objezdu směr Frýdek-Místek na silnici I/56. Na okružní křižovatce Mariánskohorská x I/56 x Cihelní sjede linka směr centrum na ulici Mariánskohorskou a v křižovatce ul. Marianskohorská x Sokolská třída x Muglinovská odbočí linka na Sokolskou třídu, kde obslouží zastávku Sad B. Němcové a pokračuje linka dále po své trase.

Tramvajová doprava

Linka č. 8
Tramvajová linka č. 8 bude ukončena vybranými spoji na konečné zastávce Plynárny.

NAD – není zavedena. Cestující v trase Křižíkova – Hlučínská použijí souběžně jedoucí autobusové linky  směr Hlučín/Šilheřovice/Oderská/Outlet centrum.

Linka č. 14
Linka č. 14 je odkloněna z Hlučínské na konečnou zastávku Hlavní nádraží.


Ukončení rekonstrukce kanalizace na ul. Mitrovické ve Staré Bělé
Autobusová linka č. 26 se vrací do původní trasy, posilové spoje na lince č. 27 jsou zrušeny, linka č. 59 v nové výlukové trase z důvodu rekonstrukce silnice II/478 


Změna na lince č. 59 z důvodu rekonstrukce silnice II/478
Z důvodu rekonstrukce silnice II/478 v úseku mezi Starou Bělou a Polankou dojde ke změně trasy linky č. 59, která bude rozdělena na dvě části – 59A (Mírové nám. – Proskovice) a 59B (Hraničky – Svinov,mosty):

59A směr Proskovice

V úseku Mírové nám. – Stará Bělá,křižovatka pojede linka ve standardní trase linky č. 59, ze zastávky Stará Bělá,střed projede křižovatkou ul. Na Lukách x Proskovická, dále po ulici Proskovická, kde obslouží zastávku Horní cesta, dále po ulicích Světlovská,  Na Smyčce, a dále do obratiště Proskovice. Zpětná trasa je standardní po ul. Staroveské.

59B směr Svinov, mosty
Ze zastávky Hraničky bude linka vedena po ulicích Hraničky, 1.května, kde obslouží zastávky Horní Polanka, Polanka,střed, U Dluhoše, Skotnice, Polanka, (zastávka není na obratišti Polanka ale na ul. 1. května), dále po ulici 28.října v Klimkovicích, kde obslouží zastávku Klimkovice,Dřevovýroba, poté po ulici Čs. armády, na kruhovém objezdu směr centrum po ulici Lidická, kde obslouží zastávku. Klimkovice,centrum. Dále po ulici Požárnická, kde linak obslouží zastávku  Požárnická, dále po ulici ul. Čs. armády, kde obslouží zastávku Klimkovice,hřbitov, poté po ulici Ostravské, kde obslouží zastávky Klimkovice,Viola, Tomáškova, Janová, Přemyšov, Svinov,vysílač. Poté po ulici Polanecké,  kde obslouží zastávku Jelínkova,  poté linka bude vedena po ulici Bílovecká,  kde obslouží zastávky . Svinov,náměstí, Svinov,škola Dále linka obslouží zastávku Svinov, nádraží a bude ukončena na konečné zastávce Svinov, mosty. 

směr Hraničky
Z konečné zastávky Svinov, mosty linka  dále obslouží zastávku Svinov, nádraží a dále pokračuje po ulici Bílovecká, kde obslouží zastávky  Svinov,škola a Svinov,náměstí. Dále linka bude vedena po ulici Polanecká,  kde obslouží zastávku Jelínkova, dále po ulici na ul. Ostravská, kde obslouží zastávky Svinov,vysílač, Přemyšov, Janová, Tomáškova, Klimkovice,Viola. Poté linak pojede po ulici  Čs. armády, kde obslouží zastávku Klimkovice,hřbitov, dále po ulici 28.října, kde obslouží zastávky Klimkovice,Požárnická, Klimkovice,Dřevovýroba a dále linka pokračuje do Polanky po ul. 1. května, kde se bude nacházet zastávka Polanka (zastávku bude v obratišti) dále po ul. 1.května, kde obslouží zastávky Skotnice, U Dluhoše, Polanka,střed, Horní Polanka, poté linka bude vedena ulicí Hraničky, kde obslouží zastávku Hraničky.

Vybrané spoje začínají na zastávce Klimkovice,centrum a následně pokračují na zastávku Klimkovice,Požárnická a dále směr Polanka

Zastávka Klimkovice,centrum je obsluhována oběma směry u označníku směr Polanka

Neobsluhované zastávky:
Polanka, žel. zast. oba směrypro linku č. 59
Dolní Polanka oba směry pro linku č. 59

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a. s. 

Aktualizováno 15. 8. 2021 7:53

Jste zde: