Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Oprava vratimovského přejezdu vyžene autobusy na objízdné trasy

Ačkoliv se již náš server krátkodobým výlukám moc nevěnuje, v případě zajímavých počinů, jako je plánovaná výluka ve Vratimově, činíme výjimku. Konkrétně se tam od úterý 20. dubna do soboty 1. května 2021 kvůli opravě železničního přejezdu na ulici Buničité uzavře přilehlá část silnice č. II/447.

S tím souvisí i celkem rozsáhlá úprava vedení autobusových linek č. 21, 41, 81, 286, 352, 354, 448 a 550, které daným místem běžně projíždí. Od ranních 7 hodin 20. dubna do večerních 19 hodin 1. května proto musí cestující počítat s objízdnými trasami dotčených linek, které jsou následující:

2019 10 11@7728@3T7 6704@ŮAN

Linka č. 21
Směr Vratimov:
Linka pojede ve své trase v úseku ÚAN – Frýdecká, poté sjede na objízdnou trasu a po ul. Rudná, Šenovská a Datyňská dojede na zastávku Vratimov, Horní Datyně, která je pro něj za běžného provozu konečnou. Proti směru své běžné trasy pak projede až do zastávky Vratimov, náměstí (přemístěna před křižovatku ulic Frýdecká x Datyňská). Část spojů bude následně ukončena v obratišti Vratimov, náměstí, ostatní spoje pojedou dále po trase linky č. 41 přes zastávky Vratimov, Nová osada a Vratimov, Popinec do konečné zastávky Vratimov, Kartonážka.

2021 04 20@7185@9T7 5443@Vratimov náměstí
Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7185, vyčkávající na svůj odjezd na konečné zastávce Vratimov náměstí.

Směr ÚAN:
Trasa zpět bude vedena stejnou objízdnou trasou, v té souvislosti dochází pouze k přesunu zastávky Frýdecké na ulici Rudnou do společné zastávky s linkami č. 31 a 45.

Linka č. 41
Ve své trase pojede linka v úseku Výškovice, Klášterského – Vratimov, nádraží. Tato zastávka však bude přesunuta již před křižovatku s ulicí Frýdeckou, do níž následně odkloněná linka odbočí a přes zastávky Staviva, Technoplyn, Areál OZO, Kunčice škola, U rozvodny a Frýdecká dojede v trase linek č. 21 a 81 do zastávky Škrobálkova. Otáčení linky bude probíhat za zastávkou Králičí pomocí ramp z ulice Frýdecká, pod níž bude zřízen vyčkávací prostor ,,Škrobálkova“.

2021 04 25@7201@9T7 4052@rampy na ul. Frýdecká

2021 04 25@7201@9T7 4052@rampy na ul. Frýdecká (1)
Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7201, vyčkávající na svůj odjezd na zřízené vyčkávací ploše ,,Škrobálkova" .

Zpětná trasa je shodná, pouze přemístěná zastávka Vratimov, nádraží bude umístěna na ul. Mostní za mostem přes řeku Ostravici.
Spoje, které budou ve směru od Škrobálkovy ukončeny na konečné zastávce Vratimov, nádraží se budou otáčet v okružní křižovatce ulic Paskovská x Mostní.

Linka č. 81
Linka pojede ve své trase v úsecích ÚAN – Frýdecká a Vratimov, náměstí – Řepiště, U kříže. Mezi zastávkami Frýdecká a Vratimov, náměstí pojede po objízdné trase shodné s linkou 21, tedy po ulicích Rudná, Šenovská, Datyňská a Vratimovská do zastávky Vratimov, Horní Řepiště a dále po trase linky c. 21 do provizorní zastávky Vratimov, náměstí před křižovatkou ulic Frýdecká x Datyňská. Poté odbočí vlevo a pokračuje ve své stávající trase až na konečnou zastávku Řepiště, U kříže.

Vybrané spoje zajíždějí s cestujícími na zastávku Vratimov, náměstí (zastávka v obratišti), z důvodu přestupu na linku č. 21 směr „Vratimov, Kartonážka“ a naopak.

Zpáteční trasa je shodná, pouze je stejně jako u linky č. 21 přemístěna zastávka Frýdecká na Rudnou ulici.

Linka č. 286
Linka bude vedena odklonem ulicemi Výletní a Nádražní a dále na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v Datyňské ulici. Poté po ulici Husově a Popinecké na konečnou zastávku „Vratimov, Kartonážka“. V opačném směru pojede stejnou trasou.

Linky č. 352 a 354 pojedou ve směru z Řepišť po své trase až na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v Datyňské ulici, na kterou se dostanou ulicemi Popineckou a Husovou. Poté budou vedeny odklonem ulicemi Výletní a Nádražní. V opačném směru pojedou stejnou trasou.

Linka č. 448 a 550 bude vedena odklonem ulicemi Výletní a Nádražní a dále na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské. Poté po ulicích Husově a Popinecké na zastávku „Vratimov, Kartonážka“ a dále ve své trase. V opačném směru pojedou stejnou trasou.

Aktualizováno 1. 5. 2021 17:08

Jste zde: