Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

smart cityDne 25. září 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 310 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.

Významnou informací pro účastníky konference od MMR ČR, která koncept smart city metodicky zastřešuje na vládní úrovni, byl názorný přehled metodické a vzdělávací podpory z jeho strany a dále výčet dotačních zdrojů pro smartcities, zejména pak zdrojů EU pro oživení a transformaci ekonomiky (zelená a digitální). Z této prezentace bylo ovšem také zřejmé, že na úrovni měst, obcí a regionů navzdory vší podpoře stále existují značné rezervy v porozumění a v systematickém přístupu k rozvíjení tohoto konceptu a v efektivním využívání moderních technologií. Je tedy namístě další osvěta v této oblasti.Totéž potvrzují i zkušenosti konzultantů – organizátorů konference. V ČR existují města a obce se systematickým přístupem ke strategii smart city a její implementaci, ale také nejeden „Smart Kocourkov“.

Je zřejmé, že rozvoj chytrých měst je dlouhodobý proces, k němuž je nutno přistupovat systematicky a cílevědomě. Je přitom nutno se zaměřit na osvětu v oblasti strategického přístupu k vytváření smartcities v ČR a v oblasti efektivního zavádění moderních technologií a jejich praktických přínosů pro města.

Konference

Moderní technologie musí být implementovány nikoli jako „velké hračky pro velké kluky“, nýbrž jako technické prostředky pro dosahování zcela konkrétních sociálních, a následně ekonomických cílů města, obce či regionu. K tomu je potřeba porozumět užitku pro jejich budoucí uživatele. Toto porozumění je důležitou výzvou pro odpovídající marketing moderních technologií na straně jejich dodavatelů.

Při realizaci a financování projektů je stále více žádoucí spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, včetně využívání tzv. alternativních modelů financování.

V neposlední řadě je užitečné nezapomínat na provázanost a možné synergie mezi konceptem smart city a územním plánováním, které pomohou řešit i tak nežádoucí aktuální jev, jako je urbansprawl.

Celou zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete na odkaze zde:

Zdroj: Tisková zpráva www.smartcityvpraxi.cz 

Aktualizováno 7. 10. 2020 19:57

Jste zde: