Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Brněnské Ústřední autobusové nádraží Zvonařka již získává novou podobu

Autobusové nádraží Brno, ÚAN Zvonařka bylo vystavěno v roce 1978, v roce 1985 pak zastřešeno. Poslední roky se díky neudržování stalo ohyzdou města Brna a čelilo posměškům mnoha Brňanů, ale i turistů nebo cestujících přijíždějících autobusy do města. To se však stává v průběhu letošního roku minulostí, protože v postupných etapách prochází celé autobusové nádraží proměnou.

20.7.2020  Brno, ÚAN Zvonařka (2)

Všechna autobusová nástupiště jsou sjednocena vždy do jeho jedné třetiny a ve zbývajících dvou probíhají postupně stavební práce. První část prací spočívá v mytí, čištění, broušení a na bílo natírání konstrukce střechy (podhledů), na které následně bude instalováno nové osvětlení. Nádraží tak bude více prosvětleno a cestující nebudou trávit čas na nástupištích v polo-tmě jako doposud.

20.7.2020  Brno, ÚAN Zvonařka


Další část oprav spočívá v novém vydláždění nástupišť včetně osazení francouzských obrubníků pro snadný nástup invalidů a maminek s kočárky do nízkopodlažních vozidel přímo z hrany nástupiště. Nový bude také odbavovací systém na nádraží. Nástupiště dostanou také nové koše a lavičky. Na střeše, kde nyní parkuje až 90 autobusů, vzniknou parkovací stání pro cestující. Na nádraží budou také nová stání pro TAXI. V místě, kde dříve byly stánky s občerstvením a vietnamskou tržnicí, vyrostla nová odbavovací krytá prosklená hala pro cestující, čekající na své spoje.

20.7.2020  Brno, ÚAN Zvonařka (6)
20.7.2020  Brno, ÚAN Zvonařka (5) 20.7.2020  Brno, ÚAN Zvonařka (1)

Fotky i výše prezentované byly pořízeny dne  20. července 2020 a zobrazjí aktuální postup stavebních prací. Z fotografií lze vidět také přesunutá nástupiště autobusů do jeho středu a vyrostlá nová odbavovací hala.


Stavební práce na Ústředním autobusovém nádraží Zvonařka pokračují
Od posledního vydání tohoto článku uplynulo 6 týdnů. Stavební práce na opravě a modernizaci Brno UAN velmi pokročily. Došlo k dokončení otryskávání a natíracích prací na železné stropní konstrukci nádraží. Došlo k dokončení prvních dvou řad nástupišť (od sjezdové rampy ze střechy) a navrácení tak odjezdových stání Integrovaných linek. Zde je vidět, že jednotlivá nástupiště již nebudou mít již číselné stojany s jízdními řády, nýbrž LCD a ELP panely. Jízdní řády pak budou na vývěsních tabulích vždy na jednom místě. Probíhá dláždění zbylých nástupišť, a to na straně autobusového nádraží směrem ke Galerii Vaňkovce. Dokončuje se stavba nové odbavovací haly. Novinkou je také oddělení jednotlivých nástupišť v jejich středu, kterým se dá projít napříč celým nádražím. Jsou zde vyvýšené přechody, nebude už tak nutné procházet přes nádraží pouze po jeho okrajích.

18.9.2020  Brno, ÚAN Zvonařka
18.9.2020  Brno, ÚAN Zvonařka (6) 18.9.2020  Brno, ÚAN Zvonařka (5)

 

18.9.2020  Brno, ÚAN Zvonařka (4) 18.9.2020  Brno, ÚAN Zvonařka (2)
18.9.2020  Brno, ÚAN Zvonařka (1) 18.9.2020  Brno, ÚAN Zvonařka (2)

Průběh stavebních prací v měsíci září 2020.


Stavební práce na přelomu let 2020/2021
V průběhu posledních týdnů došlo k velkému postupu stavebních prací na rekonstrukci autobusového nádraží v Brně. Jak zobrazují fotografie ze dne 8. Ledna 2021,přízemí nádraží je již zcela hotové. Otevřená však zůstává zatím jen jedna polovina, a to ta dále od Galerie Vaňkovky.

8.1.2021  Brno, ÚAN Zvonařka (1) 8.1.2021  Brno, ÚAN Zvonařka (4)
8.1.2021  Brno, ÚAN Zvonařka (2) 8.1.2021  Brno, ÚAN Zvonařka (3)

A jaké jsou nejviditelnější změny celého nádraží?
Celý zastřešený prostor dostal nové LED podsvícení, cestující tak již nemusí chodit v „přítmí“. Každé nástupiště je nově vydlážděno, umístěny jsou nové koše a lavičky. Na každém jsou LED panely s odjezdy jednotlivých spojů, namísto starých ohyzdných číselných označníků s jízdními řády. Číselné řady nástupišť jsou nyní otočené opačně než dříve – správně chronologicky, jak vidíte na fotografiích, kde si můžete porovnat čísla provizorních označníků s novými LED panely. Od vchodu do nádraží od Vaňkovky se začíná jedničkou a vzadu končí 39tkou. Postupně probíhá také bourání starých stánků, které lemovaly nádraží podél ulice Opuštěné, tudíž už je i ze Zvonařky a ulice Opuštěné nově opravené a prosvícené nádraží krásně vidět. Ve druhé, doposud uzavřené, polovině nádraží se na cestující těší nová odbavovací hala, ve které budou například čekárna, WC a obchodní jednotky.

8.1.2021  Brno, ÚAN Zvonařka (5) 8.1.2021  Brno, ÚAN Zvonařka (6)
8.1.2021  Brno, ÚAN Zvonařka (7) 8.1.2021  Brno, ÚAN Zvonařka

Nyní v zimních měsících bude probíhat oprava střechy nádraží, kde je odstavná plocha autobusů, a rekonstrukce jeho kancelářské budovy podél ulice Plotní.


Dokončeny poslední práce na nástupištích a otevřena nová odbavovací hala
Na konci roku 2020 a v lednu letošního roku byly dokončeny poslední úpravy a práce v přízemí brněnského Autobusového nádraží Zvonařka. Nainstalovány byly další LCD panely, informující o odjezdech jednotlivých linek, a to jak na samotná nástupiště, tak také v prostřední průchozí části napříč nádražím. Osazena byla také hlavní Informační tabule s odjezdy při vstupu do nádraží. Doplněny byly koše na třízený odpad a stojany na kola. Ve druhé polovině ledna byla také zprovozněna nová odbavovací hala pro cestující, jejíchž součástí je informační centrum s informačními panely od odjezdech, veřejné WC, úschovna zavazadel a budoucí prodejní místa. Zbourány byly také poslední původní stánky, lemující ulici Opuštěnou a upraven prostor kolem nové odbavovací haly.

5.2.2021  Brno, ÚAN Zvonařka (5) 5.2.2021  Brno, ÚAN Zvonařka
5.2.2021  Brno, ÚAN Zvonařka (4) 5.2.2021  Brno, ÚAN Zvonařka (7)

Všechny fotografie z rekonstrukce autobusového nádraží Brno, ÚAN Zvonařka naleznete zde.

Aktualizováno 17. 2. 2021 18:52

Jste zde: