Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

ČSAD Havířov po 11 letech doplní svůj vozový park o nový kloubový autobus

3csad noveDopravce ČSAD Havířov a.s., člen skupiny 3CSAD, která je vlastněná společností Transdev Česká republika, vypsal dne 23. července 2020 veřejnou zakázku na 2 nové autobusy pro provoz v systému MHD Havířov s termínem dodání k 11. prosince 2020.

transdev moravaPředmětem zakázky je dodání jednoho autobusu standardní délky 11,5 -13 m a jednoho kloubového autobusu délky 18 - 18,75 m. Oba vozy mají být poháněné CNG.

První částí veřejné zakázky je celonízkopodlažní vůz (LF) délky 11,5 - 13 m, vybaven dle již naprosto běžných standardů, tedy celovozovou klimatizací, informačními tabulemi z přední, boční i zadní strany, zásuvkami USB či vnitřním LCD panelem umístěným ve střední části uličky. V provozu by měl nahradit jeden z nejstarších vozů Irisbus Citelis 12M CNG, které jsou v Havířově v posledních letech již vyřazovány a aktuálně jich je provozních, z 30 dodaných kusů v letech 2005 - 2014, pouze 21.

2019 04 20@175@5T6 5778@Havířov, Podlesí, Autobusové nádraží, odstavná plocha
Autobus Irisbus Citelis 18 M CNG ev. č. 175, vyfotografovaný na Autobusovém nádraží v Havířově - odstavná plocha.


 

Oživením dodávek běžných dvanáctimetrových vozů s pohonem na CNG, které v posledních letech Havířov zahltily, je pak dodání jednoho kloubového autobusu délky 18 - 18,75 m. Vůz bude celonízkopodlažní (LF), poháněný CNG, vybaven celovozovou klimatizací, 2 bočními, jedním předním a jedním zadním informačním panelem, zásuvkami USB a 2 vnitřními LCD panely, které budou umístěny ve střední uličce. Vůz má mít minimálně 4 dveře.

V minulosti byly na MHD v Havířově provozovány kloubové vozy Ikarus 280, 4 vozy Karosa B 741 a po jednom voze typu Karosa B 941 a Karosa B 941 E. Ještě v roce 2006 jezdilo v Havířově 6 kloubových Karos. Autobusy bývaly nasazovány na tehdejší linky č. 2, 3, 4, 7, 13 a 16. Jedinou obnovou v podobě kloubových autobusů, kterou byly nahrazeny dva autobusy Karosa řady B 741, bylo v letech 2008 a 2009 dodání dvou vozů Irisbus Citelis 18 M CNG, které jsou v provozu dodnes. Zbylé 2 autobusy řady B 741 a 2 autobusy řady B 941 byly nahrazeny vozy standardní délky 12 m. Poslední kloubová Karosa, která na MHD v Havířově jezdila, byla Karosa B 941 E.1964 ev. č. 102, RZ KIR 31-91, která v Havířově dosloužila v roce 2015. Po roce 2015 tak zůstaly v Havířově už pouze 2 velkokapacitní autobusy, a to již zmiňované vozy Irisbus Citelis 18 M CNG, ev. č. 175 a 183 (RZ 5T6 5778 a 6T4 0610). Kolem roku 2015 byla situace na MHD v Havířově taková, že bylo uvažováno, že tyto vozy již nahrazeny velkokapacitním autobusem nebudou. Zlom přišel kolem roku 2017, kdy se město Havířov s dopravcem dohodlo na pořízení jednoho vozu Scania Citywide LE 15 M CNG, který oba kloubové vozy Irisbus Citelis 18 M CNG doplnil a který dnes v Havířově jezdí pod evidenčním číslem 263. V prosinci roku 2018 pak v Havířově proběhly výraznější změny v provozu MHD, které přinesly mimo jiné také zjevnější rozdělení linek MHD na linky páteřní a linky doplňkové. Na lince č. 416 (Podlesí, AN - Šumbark,točna 2. etapa a zpět), která je linkou páteřní, pak došlo ke zrušení duplicitních (posilových) spojů. V ranní a odpolední špičce spojů mírně ubylo, v dopoledním sedle mezi 8 - 12 h spojů přibylo a interval linky v denní době od 6 do 17 h byl sjednocen na 15 minut. Mírná redukce spojů v dopravní špičce vedla k rozhodnutí, že by na linku měly být nasazovány přednostně vozy velkokapacitní, čímž byl zvrácen trend nahrazení těchto vozů v Havířově obvyklými vozy délky 12 m. V roce 2019 byl tedy dodán druhý vůz Scania Citywide LE 15 M CNG, který dnes jezdí pod ev. č. 277. Tím na MHD v Havířově začaly být provozovány 4 velkokapacitní autobusy - 2 již zmiňované starší vozy Irisbus Citelis 18 M CNG a 2 nové autobusy Scania Citywide LE 15 M CNG, což je aktuálně nejvíce od roku 2012, kdy se po Havířově prohánělo ještě 5 kloubových autobusů. Autobusy Scania Citywide LE 15 M CNG nejsou sice kloubové, v případě Havířova (a nejen Havířova) tvoří však jistou alternativu ke kloubovým vozům. Všechny vozy délky 15 m a 18 m byly posléze staženy z jiných výkonů, kde už nebylo nasazení tolik potřeba, převážně z linek č. 402, 403 a 404, na linku nejvíce vytíženou, tedy č. 416. Dnes jsou všechny vyjmenované kapacitní autobusy v provozu především v pracovní dny v denní době od 6 do 17 h právě na lince č. 416, v okrajových časech dne pak jezdí i na lince č. 404. O víkendu vyjíždí pouze patnáctimetrové Scanie a to na linky č. 404 a 416. Během letních prázdnin pak bývají kloubové vozy Irisbus Citelis 18 M CNG pravidelně odstaveny z provozu.

2011 08 24@@KIA 69 42@Havířov, Hlavní třída
2013 07 14@@KIR 31 91@ul. Dlouhá třída

Fotografie č. 1: Autobus Karosa B 741 RZ KIA 69-42, vyfotografovaný v Havířově na ul. Hlavní třída.
Fotografie č. 2: Autobus Karosa B 941 E  RZ KIR 31-91, vyfotografovaný v Havířově na ul. Dlouhá třída.


Nový kloubový autobus bude dodán společně s druhým vozem z výběrového řízení na konci roku 2020, tedy po dlouhých 11 letech, kdy byl dodán poslední kloubový vůz Irisbus Citelis 18 M CNG ev. č. 183. Aktuální rozhodnutí je takové, že vůz by měl doplnit stávající flotilu na lince 416 a zajistit tak zbytek spojů, které na této lince doposud zajišťují jiné vozy standardní délky 12 m. Prozatím teda nemá být náhradou dvou starších vozů Irisbus Citelis 18 M CNG, které letos oslaví 11 a 12 let a které, pokud je nepostihne nějaká větší technická závada, budou prozatím dál sloužit cestujícím v Havířově. Rozhodnutí se ale mohou ještě změnit.

2019 04 19@263@1TI 3817@Havířov, Šumbark, 2. etapa u hřbitova
Autobus Scania Citywide LE 15 M CNG ev. č. 263, vyfotografovaný na zastávce Šumbark, 2. etapa u hřbitova.


Vítěz výběrového řízení
V průběhu října 2020 byly oznámeny výsledky veřejných zakázek. První část, jejíž obsahem je dodání vozu 12m délky, vyhrála společnost KAR Group a.s., která zajišťuje distribuci vozů Iveco. Do Havířova bude tedy dodán další vůz Iveco Urbanway 12 M CNG, který tak doplní flotilu již třinácti těchto vozů v Havířově.

14.11.2020   Kar group (1)

14.11.2020   Kar group
Nový autobus Iveco Urbanway 12 M CNG v areálu společnosti KAR group a.s. v Ostravě.


V prosinci roku 2020 dorazily do Havířova oba nové vozy určené k provozu na MHD. Jedná se tedy o výše zmiňovaný vůz Iveco Urbanway 12M CNG a kloubový velkokapacitní vůz SOR CITY NBG 18.

Vůz Iveco Urbanway 12 M CNG již obdržel RZ 1TY 5934 a ev. č. 283, nebyl však doposud zařazen do provozu, k zařazení dojde v nejbližších dnech. Vůz SOR CITY NBG 18 obdržel RZ 1TY 6119, ev. č. 284 a poprvé zasáhl do provozu dne 5. ledna 2021 na turnus místo vozu Irisbus Citelis 18 M CNG ev. č. 183, RZ 6T4 0610. Vůz jezdí pouze přes pracovní dny na páteřní a nejvytíženější lince MHD č. 416 spojující Podlesí, Město a sídliště Šumbark II. etapa, výjimečně se může objevit i na jiných linkách.

2021 01 05@284@1TY 6119@ul. Chrpová

2021 01 05@284@1TY 6119@ul. Dlouhá třída
Nový kloubový autobus SOR CITY NBG 18 ev. č. 284, poprvé vypravený na linku havířovské MHD dne 5. ledna 2021.

Aktualizováno 7. 1. 2021 19:08

Jste zde: