Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Aktuálně z Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova

MostLitvinov1. ledna 2015 byla v Mostě nasazena do provozu druhá částečně nízkopodlažní tramvaj Vario LF+ (ev. č. 315). Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s. má nyní k dispozici celkem čtyři nízkopodlažní tramvaje – dva kusy Škoda–Inekon LTM 10.08 (Astra) ev. č. 201 a 202 a druhou polovinu tvoří Varia LF+ ev. č. 314 a 315. Tramvaj byla zakoupena díky podpoře Integrovaného plánu rozvoje města – Doprava, který je jeden z dílčích projektů podporovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Díky operačního programu Severozápad byly realizovány také projekty „Rekonstrukce zastávek“ a „Rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek“, o kterých jsme vás již informovali.

315 - 1.1.201...
315 - 1.1.201...

Nejnovější tramvaj v DPmML a.s. Vario LF+ ev. č. 315.

Číst dál: Aktuálně z Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova

Do Mostu se vrátily tramvaje

MostLitvinovPo více než třech měsících se do ulic Mostu vrátily tramvaje. Výluka, která probíhala v období od 16. června do 30. září 2014 přinesla především úplnou výměnu výhybek v celém Mostě. Dále rekonstrukci zastávek jak přístřešků, tak samotného povrchu, kde byl mnohdy katastrofální asfalt vyměněn za dlažební kostky.

Elektronické informační panely však dosazeny nebyly, jelikož na ně bylo vypsáno nové výběrové řízení, které by mělo skončit do konce roku a panely realizovány v prvním kvartálu roku příštího.

Číst dál: Do Mostu se vrátily tramvaje

Letní výluka tramvajové dopravy na Mostecku

Od pondělí 16. června 2014 do září 2014 bude z důvodů rekonstrukcí kolejí a tramvajových zastávek probíhat výluka tramvajového provozu v úseku Most, Interspar – Most, nádraží – Záluží, Chemopetrol.

Všechny spoje č. 1, 2, 3 a 4 budou v tomto úseku nahrazeny dle stávajících jízdních řádů v plném rozsahu náhradní autobusovou dopravou.

4 - 4E8 9407 ...
4 - 4E8 9407 ...
81 - MOA 69-9...
 

Fotografie č. 1. a 2.: Zapůjčený kloubový autobus SOR CITY NB 18 (RZ: 4E8 9407) na lince č. 4, náhradní doprava za tramvaj. Vůz byl zachycen v Záluží u Chemopetrolu a v Mostě na třídě Budovatelů u DP.
Fotografie č. 3.: Autobus Karosa B 931 (ev. č. 81) vyčkávající na svůj odjezd u zastávky Most, Nádraží na lince č. 2, náhradní doprava za tramvaj

Ve všech autobusech náhradní dopravy platí celodenně nástup všemi dveřmi.

Ve zbývajícím úseku tramvajové trati (úsek Záluží, Chemopetrol – Litvínov, Citadela) budou v provozu tramvajové linky č. 1, 3 a 4 v plném rozsahu dle stávajících jízdních řádů.

Přestup mezi tramvajovou dopravou a náhradní autobusovou dopravou bude probíhat v zastávce Záluží, Chemopetrol.

Číst dál: Letní výluka tramvajové dopravy na Mostecku

Zapůjčené autobusy SOR míří na výluku do Mostu

Dne 14. června započne mezi Mostem a Litvínovem (Most, INTERSPAR/Most, Nádtaží – Záluží, Chemopetrol) dlouho očekávaná tramvajová výluka. Během ní bude tramvajová doprava plně nahrazena autobusy. Po dobu konání této výluky si dopravní podnik zapůjčil od výrobce autobusů SOR Libchavy spol. s r.o. dva autobusy, konkrétně se jedná o vozy SOR CITY NB 12 (RZ: 4E8 9390) a kloubový SOR CITY NB 18 (RZ: 4E8 9407). bezmála 19m SOR je v unifikovaném nátěru PID a je určen pro konečného dopravce Arriva Praha s.r.o. Vůz byl již prezentován na CZECHBUSu 2013 u stánku společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. Ve vozidle nebudou po dobu zapůjčení zapojeny informační transparenty, místo nich se budou používat papírové orientace umístěné za sklem. DP měst Mostu a Litvínova a.s. jej bude evidovat pod č. 4. Druhý zmiňovaný vůz SOR CITY NB 12 by měl po dobu zapůjčení obsluhovat převážně linku č. 25. První provozní výkon tohoto vozu na linku nastal v pondělí 2. června 2014 a je veden pod ev. č. 5.

4 - 4E8 9407 ...
4 - 4E8 9407 ...
4 - 4E8 9407 ...

Zapůjčený vůz SOR CITY NB 18 (RZ: 4E8 9407)

5 - 4E8 9390 ...

Zapůjčený vůz SOR CITY NB 12 (RZ: 4E8 9390)

DP měst Mostu a Litvínova představuje projekty IPRM

MostLitvinovStatutární město Most, ve spolupráci s partnerem, společností Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále jen „DPML“), připravuje Integrovaný plán rozvoje města DOPRAVA. Tento integrovaný plán je zaměřen na zvýšení kvality veřejné dopravy ve městě Most. Celková investice do všech projektů v rámci IPRM DOPRAVA přesahuje částku 307 mil. Kč. Podíl statutárního města Most a DPML pak činí cca 84 mil. Kč a zbylých cca 223 mil. Kč bude hrazeno z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Dílčí projekty IPRM DOPRAVA tvoří:

  • Pořízení tramvajových vozidel (projekt DPML)
    Jde o pořízení 2 ks nízkopodlažních tramvají pro provoz na tramvajové trase linky č. 2. První tramvaj byla dodána a uvedena do provozu již v roce 2013. Dodání druhé tramvaje vč. uvedení do provozu se plánuje ve 2. polovině roku 2014.

  • Rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek (projekt DPML)
    Jedná se o náhradu všech výhybek na tramvajové trase linky č. 2 vč. tramvajového křížení u bl. 100 za zařízení s plně automatickým provozem. Za tímto účelem bude v prostoru tramvajového křížení provedena také rekonstrukce kanalizace v objemu cca 7 mil. Kč tak, aby nedocházelo v budoucnu k zaplavování předmětné lokality a byla zajištěna udržitelnost této investice. Rekonstrukce a zkapacitnění této kanalizace má také návaznost na úpravy veřejných prostranství ve vnitroblocích 95 – 100, které budou prováděny taktéž v roce 2014.

Číst dál: DP měst Mostu a Litvínova představuje projekty IPRM