Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

DP měst Mostu a Litvínova představuje projekty IPRM

MostLitvinovStatutární město Most, ve spolupráci s partnerem, společností Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále jen „DPML“), připravuje Integrovaný plán rozvoje města DOPRAVA. Tento integrovaný plán je zaměřen na zvýšení kvality veřejné dopravy ve městě Most. Celková investice do všech projektů v rámci IPRM DOPRAVA přesahuje částku 307 mil. Kč. Podíl statutárního města Most a DPML pak činí cca 84 mil. Kč a zbylých cca 223 mil. Kč bude hrazeno z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Dílčí projekty IPRM DOPRAVA tvoří:

  • Pořízení tramvajových vozidel (projekt DPML)
    Jde o pořízení 2 ks nízkopodlažních tramvají pro provoz na tramvajové trase linky č. 2. První tramvaj byla dodána a uvedena do provozu již v roce 2013. Dodání druhé tramvaje vč. uvedení do provozu se plánuje ve 2. polovině roku 2014.

  • Rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek (projekt DPML)
    Jedná se o náhradu všech výhybek na tramvajové trase linky č. 2 vč. tramvajového křížení u bl. 100 za zařízení s plně automatickým provozem. Za tímto účelem bude v prostoru tramvajového křížení provedena také rekonstrukce kanalizace v objemu cca 7 mil. Kč tak, aby nedocházelo v budoucnu k zaplavování předmětné lokality a byla zajištěna udržitelnost této investice. Rekonstrukce a zkapacitnění této kanalizace má také návaznost na úpravy veřejných prostranství ve vnitroblocích 95 – 100, které budou prováděny taktéž v roce 2014.

Číst dál: DP měst Mostu a Litvínova představuje projekty IPRM

Aktuálně z Mostecka

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova vyřadil ve větším počtu dosluhující autobusy typu Karosa B 731. Ve stavu tak zbývají poslední čtyři tyto vozy (ev. č. 186, 187, 191 a 192). Mezi vyřazenými vozy se objevily také mladší Karosy B 931 ev. č. 79 a 115. Mosteckým rekultivacím byla odprodána Karosa C 934 E ev. č. 6.

79 - MOA 69-9...
115 - MOA 74-...
6 - 4U3 7445 ...

Fotografie č. 1: Dnes již vyřazená Karosa B 931 (ev. 79)
Fotografie č. 2: Dnes již vyřazená Karosa B 931 (ev. č. 115)
Fotografie č. 3: Karosa C 934 E (ev. č. 6), kterou odprodal DPmML a.s. Mosteckým rekultivacím zachycená ještě ve službách podniku

Číst dál: Aktuálně z Mostecka

Poptávkové otevírání dveří v MHD Most a Litvínov

MostLitvinovDne 1. února letošního roku vstoupilo v platnost používání poptávkového otevírání dveří ve vozidlech tímto systémem vybavených. Po dlouhých 13 letech, kdy přišla první Astra s tlačítky, se tak mostecko-litvínovská MHD lehce posunula k prahu 21. století.

Dopravce tento krok zdůvodňuje především zvýšením teplotní pohody ve vozidlech.

Poptavka DPmML

Další novinkou od zmiňovaného data je mírné posílení odpolední víkendové dopravy mezi Mostem a Litvínovem, kdy v době od 14:00 do 18:30 budou sólo vozy T3 měněny za soupravy.

Nedávno také začala uzavírka silničního mostu u nemocnice v ulici J. E. Purkyně v Mostě. Z tohoto důvodu jsou vedeny linky 20, 22 a 30 v části trasy od Nemocnice odklonem po ulici SNP.

Aktuálně z Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova

2012-09-08@9@7U2@ 6094@Most DPPočínaje 5. listopadem 2013 DP měst Mostu a Litvínova do provozu nasazuje celkem osm nově dodaných autobusů SOR CITY NB 12.

Tyto vozy, označené ev. č. 27 – 31 a 39 - 41, završují dodávku celkem 32 autobusů tohoto typu. Prvních osm vozů dorazilo již na podzim roku 2012 (ev. č. 7 – 14), na přelomu loňského a letošního roku přibylo dalších osm vozů (ev. č. 15 – 18 a 35 – 38), předposlední dodávka osmi kusů pak byla uskutečněna v létě 2013 (ev. č. 19 – 26). 

Rozdělení vozů dle vozoven:

Most:  ev. č. 7 – 13, 15 – 31
Litvínov: ev. č. 14, 35 - 41

Díky obnově vozového parku autobusů zůstává nadále v provozu jen 9 vozů Karosa B 931 (ev. č. 66, 70, 75, 76, 81, 85, 98, 100 a 102). Vozy Karosa B 731 v pravidelném provozu v mostecko-litvínovských ulicích už nepotkáte. Průměrné stáří vozového parku autobusů nasazovaných na MHD je tak 5 let.

Číst dál: Aktuálně z Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova

Mostecko-litvínovský DP oslavil 112. narozeniny

V sobotu 7. září 2013 se konaly oslavy 112 let Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova (dále jen DPmML ).

Při této příležitosti se pro širokou veřejnost otevřely od 9 do 12 hodin brány mostecké vozovny a garáží.

Pro dopravu návštěvníků do vozovny sloužily pro tento den speciálně zřízené linky s číslem 112, na nichž byli cestující přepravováni zdarma. Na té první – tramvajové – byla nasazena historická tramvaj typu T5B6 ev. č. 273 a zájemce vezla z litvínovské Citadely v 8:00 a v 9:30, zpátky z mostecké vozovny se vracela v 11:50. Druhá „stodvanáctka“ – autobusová – vyjížděla ze zastávky Čs. armády (odjezd v 8:48 a 9:33) a přes Zahražany, OD Prior, Sukova bl. 501 a Kahan dovezla i tato linka cestující opět k mostecké vozovně.

273 - 7.9.201...

Mostecká historická tramvaj typu ČKD T5

Číst dál: Mostecko-litvínovský DP oslavil 112. narozeniny