Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

První bezobslužná CNG stanice otevřena v Ostravě

cps

Praha (20. března 2014) – Ve středu 19. března společnost BENZINA otevřela první bezobslužnou CNG čerpací stanici v Ostravě. Je to již 54. místo, kde lze natankovat u nás CNG (stlačený zemní plyn). Čerpací stanice je v provozu nonstop, sedm dní v týdnu, řidiči ji najdou v ulici Ruská. Je to první v ČR a možná i v Evropě, kde kromě klasických paliv mohou zákazníci natankovat bezobslužně také CNG.

"CNG je v poslední době velmi populární a tomu odpovídá i zvýšený zájem investorů," říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS). "Ročně se prodá ve světě asi 2,3 miliony CNG vozidel a toto číslo každým rokem narůstá, v roce 2023 by to mělo být ročně dokonce 3,5 milionu," dodává Šimek.

Čerpací stanice na Ruské ulici v Ostravě nabízí v rámci nonstop provozu paliva Natural 95, Diesel TOP Q a CNG. Předností bezobslužných čerpacích stanic je rychlost, s jakou zákazník natankuje a zaplatí bez nutnosti vzdalovat se od svého vozu. Zákazníci na čerpací stanici mohou platit bankovními kartami nebo fleetovými kartami BENZINA. Provoz u této pumpy je monitorován bezpečnostními kamerami, speciální termovizní kamera pak sleduje a vyhodnocuje požární bezpečnost. Samoobslužné čerpací stanice nemají tak vysoké náklady na provoz jako ty klasické, a tak nezřídka nabízejí i levnější ceny pohonných hmot.

"Bezobslužných CNG stanic bude zcela jistě přibývat. Poslední novinkou v oblasti CNG v ČR je také, že na některých CNG stanicích už zaplatíte i CCS kartou," doplňuje Jiří Šimek, místopředseda Rady ČPS.

Číst dál: První bezobslužná CNG stanice otevřena v Ostravě

7. mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě

cpsČeský plynárenský svaz dne 19. února 2014 uspořádal již sedmý ročník mezinárodní konference PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ. Konference se účastnil i výkonný ředitel Evropské asociace pro zemní plyn a biometan v dopravě (NGVA Europe) Lennart Pilskog.

19.2.2014 - N...
19.2.2014 - N...
19.2.2014 - N...

Záběry z konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě

Ve třech přednáškových blocích zaznělo 13 odborných přednášek, nabízíme jejich přehled:

● Výhody/nevýhody lokalit CNG stanic s připojením na VTL síť Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS, ČR.
● pozdrav nového generálního sekretáře NGV Europe Lennart Pilskog, generální sekretář, NGV Europe, Španělsko

1. blok přednášek - Legislativou k odstranění překážek v rozvoji CNG a LNG:
● Čistá mobilita z pohledu MŽP – Miloš Křepelka, ředitel odboru MŽP, ČR
● Kvalita zemního plynu pro plničky CNG – Václav Koza, VŠCHT Praha, ČR
● Výklad platných předpisů pro CNG (TDG, TPG) – Vojtěch Kaksa, RWE Distribuční služby, s.r.o., ČR

2. blok přednášek – Nové trendy v NGV – vozidla, infrastruktura a možnosti trhu
● CNG jako alternativní palivo – Martin Hrdlička, vedoucí vývoje podvozků a agregátu, ŠKODA AUTO, a.s., ČR
● Srovnání emisí výfukových plynů a výkonu automobilu s pohonem na benzín a CNG – Andrzej Szczotka, BOSMAL         Automotive R&D Institute Ltd., Polsko
● Euro 6 – komplexní boj s emisemi – Jan Vodstrčil, manažer homologace, Iveco Czech Republic, a.s., ČR
● CNG CardCentrum, možnosti systému a jeho další vývoj – Pavel Libich – obchodní ředitel, UNIDATAZ s.r.o., ČR

Číst dál: 7. mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě

Nová CNG plnicí stanice v Plzni

vemexPraha (24. února 2014) – V České republice dnes funguje již 52 veřejných plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG). Dne 6. března bude otevřena nová CNG stanice v Plzni – ulice Chebská (areál České pošty) společnosti VEMEX. Tato stanice tak nabídne klasický zákaznický standard jako při tankování benzinu či nafty a bude otevřena jak pro osobní, tak pro nákladnívozy (koncovka NGV1) 24 hodin denně.

cpsJe to dobrá zpráva pro motoristy v Plzeňském kraji, kde jsou aktuálně zatím jen dvě stanice CNG, zatímco v jiných krajích jako např. ve Středočeském, Moravskoslezském nebo v Praze je běžně již 6 až 7 stanic.„Společnost VEMEX je letos jedním z lídrů ve výstavbě plnicích stanic CNG pro veřejnost v ČR. V letošním roce plánujeme otevřít nejméně dalších 10 až 20 stanic,“ říká Hugo Kysilka, marketingový ředitel VEMEX. „Stávající nabídku klasických pohonných hmot rozšiřujeme o tuto alternativu, šetrnou k životnímu prostředí a podstatně snižující provozní náklady v dopravě. Ve světě už na CNG jezdí 20 až 25 milionů vozidel,“ dodává.

„Na stlačený zemní plyn (CNG) u nás jezdí už více než 6,7 tisíce vozů, což je o dva tisíce více než před rokem a do konce roku 2014 by mohlo být v ČR v provozu už devadesát plnicích veřejných CNG stanic. Nejčastějším důvodem pořízení CNG vozidel je velké snížení nákladů na provoz. Cena CNG je zhruba poloviční oproti benzinu či naftě,“ uvádí Jan Ruml, výkonný ředitel Českého plynárenského svazu.

Číst dál: Nová CNG plnicí stanice v Plzni

8 let od uzavření Dobrovolné dohody se státem

cpsPraha (20. února 2014) – Již v březnu tomu bude 8 let, kdy byla uzavřena v roce 2006 Dobrovolná dohoda mezi plynárenskými společnostmi a státem, směřující k rozšíření stlačeného zemního plynu (CNG) jako alternativního paliva v dopravě. Na dnešním jednání valné hromady Svazu dopravy České republiky vystoupil zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Jan Zaplatílek, který vyhodnotil v oblasti dohody spolupráci ministerstva průmyslu (MPO) s plynárenskými společnostmi za posledních 8 let.

Dobrovolná dohoda vyplynula z Usnesení vlády ČR č. 563 z 11. května 2005, kdy byl schválen „Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn“. Tímto usnesením dala vláda zelenou rozvoji využití zemního plynu v dopravě s cílem nahradit do roku 2020 minimálně 10 procent celkové spotřeby pohonných hmot v dopravě zemním plynem. Usnesení vlády je v souladu s Bílou knihou evropské dopravní politiky, EU totiž počítá do roku 2020 s náhradou 10 procent klasických ropných pohonných hmot za CNG. To pro Evropu představuje nejméně 23,5 milionu vozidel na CNG a 20 tisíc CNG stanic.

Na dnešním jednání valné hromady Svazu dopravy České republiky vystoupil Jan Zaplatílek, ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv MPO, který přednesl zprávu o plnění dohody státu s plynárenskými společnosti zejména v oblasti využití CNG v dopravě. „Jedním z cílů Dobrovolné dohody byla i výstavba infrastruktury, 100 plnicích CNG stanic, a to by mělo být splněno nejpozději do dvou let,“ uvedl Jan Zaplatílek z MPO. Mimo jiné výrazně ocenil i aktivity České pošty, jejíž vozový park na CNG má již dnes 692 vozidel a tento počet ale hodlá maximálně rozšířit ještě letos až na 2 200 CNG vozů.

Číst dál: 8 let od uzavření Dobrovolné dohody se státem

Na světě již jezdí 20 milionů CNG vozidel

2013-08-09@218@4J3 6095@ul. Křížová

Dne 19. února 2014 se v Praze konal již 7. ročník mezinárodní konference NGV 2014. Český plynárenský svaz (ČPS) jako pořadatel měl tu čest letos přivítat na konferenci výkonného ředitele Evropské asociace pro zemní plyn a biometan v dopravě (European Natural & bio GasVehicleAssociation – NGVA Europe) Lennarta Pilskoga a bývalého předsedu a člena představenstva NGV Global Gabrielle Gozziho. Na konferenci mimo jiné zaznělo, že svět dosáhl prvních 20 milionů CNG vozidel a že mezi roky 2008-2013 vzrostla globální poptávka po CNG a LNG o 220 procent z 13,6 miliardy m3 na 30,1 miliardy m3.

Konferenci zahájil výkonný ředitel NGVA Europe Lennart Pilskog slovy: „CNG zažívá celosvětově velký rozmach. EU počítá se 160 miliony eur, které budou investovány do infrastruktury CNG stanic v EU. Článek 20 Návrhu směrnice EU o zavedení infrastruktury pro alternativní palivapřímo nařizuje státům EU zajistit veřejně přístupnou infrastrukturu pro dodávku CNG s přesnými vzdálenostmi mezi čerpacími stanicemi, které umožní provoz vozidel na CNG na celém území Unie, a určitého počtu čerpacích stanic umístěných v městských aglomeracích.“

Mezi téměř dvacítkou řečníků informujících o novinkách a trendech v oblasti stlačeného zemního plynu (CNG) a zkapalněného zemního plynu (LNG) nechyběli zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, ŠKODA AUTO, RWE, Vítkovice Doprava, města Tábor, aj. Účastní se i zástupce společnosti Chart Ferox, která se specializuje na zkapalněný zemní plyn (LNG) – palivovou alternativou zejména pro plavidla a dálkovou nákladní dopravu.

Číst dál: Na světě již jezdí 20 milionů CNG vozidel

Výběr dopravce
Jste zde: