Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Oprava tramvajové tratě na ulici 1. máje v Olomouci

DPMOOd 7. dubna 2017 jev Olomouci rekonstruována tramvajová trať v ulici 1. máje, a to za plné uzavírky veškerého provozu.Rekonstrukce se týká úseku od křižovatky s Komenského ulicí až po náměstí Republiky, kde navazuje na již dříve opravený úsek. V rámci vyloučeného úseku se dále opraví výhybky a přípoje na nám. Národních hrdinů a v ul. 8. května a provede oprava dlažby v ul. Pekařská a Denisova.

Tato rekonstrukce si vyžádala změny jak v tramvajové, tak v autobusové dopravě, a to na dobu přibližně 7 měsíců.

Změny v tramvajovém provozu:

Po dobu stavebních prací bude probíhat výluka tramvajové tratě v úseku Hlavní nádraží – U Dómu – Náměstí Republiky – Náměstí Hrdinů.

  • linky č. 1, 5 a 7 – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů.
  • linky č. 2 a 6 – nebudou provozovány.
  • linka č. 3 – bude nahrazena linkou X3 vedenou po trase Trnkova – Tržnice – Nová Ulice a zpět.
  • linka č. 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech mimo vyloučený úsek přes Tržnici a třídu Kosmonautů.

2017 04 22@182@@Výstaviště Flora
Výluková linka č. X4 s vozem ČKD T3 (ev. č. 182), vyfotografována poblíž zastávky Výstaviště Flora.

Číst dál: Oprava tramvajové tratě na ulici 1. máje v Olomouci

Nové Solarisy v Olomouci

DPMODopravní podnik města Olomouce a.s. (dále jen DPMO) zařadil jako první dopravce v ČR do pravidelného provozu autobusy Solaris Urbino v designu NewUrbino. Pokud nepočítáme Plzeň, kde zakotvil natrvalo předváděcí Solaris Urbino 18, je prvním provozovatelem DPMO.

DPMO na základě vyhraného výběrového řízení podepsal smlouvu se společností Solaris Bus & Coach S.A., český dealer polské značky Solaris Czech spol. s r.o. tedy dodá v letech 2016 – 2018 celkem 26 autobusů Solaris Urbino 12 a 18. Cena této zakázky je 156,5 milionu Kč.

Během první dodávky autobusů DPMO obdržel 8 vozidel a to 6 kloubových autobusů Solaris Urbino 18 (ev. č. 416 – 421) a dva sólo vozy Solaris Urbino 12 (ev. č. 645 a 646). První autobusy z této dodávky vyjely ve čtvrtek 22. prosince 2016, jednalo se o vozy Solaris Urbino 18 ev. č. 418, 419, 420, 421 a byly nasazeny na páteřní autobusové linky č. 12, 16 a 19. Další dva kloubové vozy Solaris Urbino 18 ev. č. 416 a 417 vyjely v pátek 23. prosince 2016. Na Štědrý den zasáhly do provozu zbylé dva sólo autobusy Solaris Urbino 12 ev. č. 645 a 646.

418 - 6M1 832...
419 - 6M1 853...
420 - 6M1 830...
421 - 6M1 841...

Nové kloubové autobusy Solaris Urbino 18 ev. č. 418, 419, 420 a 421, které byly poprvé vypraveny 22. prosince 2016.

646 - 6M1 829...
646 - 6M1 829...

Dopravní podnik města Olomouce a.s. zakoupil také dva krátké autobusy Solaris Urbino 12, jeden z nich ev. č. 646 byl vyfotografován na konečné zastávce Aquapark.

Číst dál: Nové Solarisy v Olomouci

Aktuálně z Dopravního podniku města Olomouce

DPMOV letošním roce došlo k posledním středním opravám na autobusech Karosa v olomouckém dopravním podniku. Ten si nechal provést střední opravu na dvou autobusech Karosa B 961.1970 a jedné Karose B 952.1714. Taktéž došlo v průběhu podzimu k prodeji zájezdového autobusu Karosa LC 936 XE bývalého ev. č. 902, který v Olomouci sloužil od roku 2001.

902 - OCO 57-...
902 - OCO 57-...
902 - OCO 57-...

Jediný zájezdový autobus Dopravního podniku města Olomouce a.s. Karosa LC 936 XE ev. č. 902, který byl odprodán. Nyní DPMO nedisponuje žádným zájezdovým autobusem.

Podrobněji: V únoru 2015 byla odstavena Karosa B 952 ev.č. 775, která je vybavena tachografem a tím pádem může být využívána pro smluvní a zájezdovou dopravu. Opravu na tomto voze si prováděl sám dopravní podnik a po dokončení bylo vozidlo vráceno do provozu v září téhož roku. Připomínáme, že druhým autobusem, který obdržel tachograf je dnes již odstavená Karosa B 952 ev. č. 774.

Číst dál: Aktuálně z Dopravního podniku města Olomouce

Nová tramvajová trať v Olomouci je zprovozněna

Dne 29. listopadu 2013 po 11. hodině dopolední byla slavnostně za přítomnosti primátora města Olomouce, ředitelů společností DPMO, KOS Krnov a Firesta, velvyslance Švýcarské konfederace a mnoha dalších hostů otevřena nová tramvajová trať vedoucí na Nové Sady. Slavnostnímu aktu přihlížel historický vůz ev. č. 223 a dvě soupravy tramvají Vario LF+/o ev. č. 111+112 a 107+108. Pro běžné cestující byl provoz zahájen spojem linky č. 3, který odjížděl ve 14:18 ze zastávky Náměstí Hrdinů a na úseku nové trati se lidé tento den mohli svézt zdarma.

Na nové trati nyní jezdí nová linka č. 3 v trase Fibichova – Náměstí Republiky – Náměstí Hrdinů – Tržnice – Šantovka – V Kotlině – Trnkova. O víkendu je pak provozována pouze v úseku Náměstí Hrdinů – Trnkova. S jejím zprovozněním byla zároveň zrušena dočasná autobusová linka č. 30. Se změnou jízdních řádů od 15. prosince navíc trojku doplní také linka č. 5, která bude jezdit v trase Trnkova – V Kotlině – Šantovka – Envelopa – Vejdovského – Hlavní nádraží – Fibichova.

105 - 30.11.2...
106 - 30.11.2...
105 - 30.11.2...
105 - 30.11.2...

Tramvaje Vario LF+/o na nové tramvajové trati v Olomouci

Číst dál: Nová tramvajová trať v Olomouci je zprovozněna

Aktuálně z Olomouce

Stavba nové tramvajové trati

Ke konci roku 2011 se v Olomouci kousek od Tržnice začalo budovat nové obchodně-zábavní centrum Šatovka, slavnostně otevřeno pro veřejnost pak bylo 18. října 2013. Dodejme, že Šantovka je největší obchodní centrum v Olomouckém kraji a patří mezi deset největších obchodních center v České republice.

Již při stavbě olomouckých sídlišť Nové Sady a Povel v 70. a 80. letech 20. stol. se uvažovalo o stavbě tramvajové trati do této oblasti. Avšak realita byla jiná a stavba tratě do sídlišť začala až v červnu roku 2012. Koleje vedou ze zastávky Tržnice kolem nákupního centra Šantovka, až po Velkomoravskou ulici, po níž pak trať pokračuje až ke křižovatce s Rooseveltovou ulicí. Zde trať odbočuje vlevo do ulice Trnkovy, kde končí I. etapa stavby a trať je zde ukončena úvratí.

Jelikož tramvajová trať není zakončena smyčkou, bylo potřeba zakoupit oboustranná vozidla. Nakonec bylo rozhodnuto o nákupu celkem 14 tramvají typu Vario LF+/o, které budou jezdit v soupravách na nových linkách č. 3 a 5. Dodávka nových tramvají by měla být hotova do konce roku 2013. Ostrý provoz na novém úseku trati začne podle předpokladu na přelomu listopadu a prosince. Nyní je oblast obchodního centra Šantovka obsluhována autobusovou linkou č. 30 v trase Tržnice – Šantovka – V Kotlině – Trnkova – Povel, škola – V Kotlině – Šantovka – Tržnice, plocha.

V dalších letech je plánována stavba II. etapy tramvajové tratě v úseku Trnkova – Družební a v III. etapě Družební – Jižní.

Číst dál: Aktuálně z Olomouce

Další články...

  1. Nové vozy DP v Olomouci
Jste zde: