Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Výškovické a zastávek Kotva, Zábřeh, vodárna a také přilehlé křižovatky v Ostravě je již dokončena

dpoZáměr spolu s přípravou na realizaci projektu rekonstrukce ostravských tramvajových zastávek Kotva včetně přilehlé křižovatky probíhal v letech 2017–2019. Samotná realizace je v plánu na letošní rok 2020. Vítězem veřejné zakázky se stala společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, která porazila ostatních pět zájemců nabídnutou cenou 71,2 mil. Kč vč. DPH.

30.6.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky (3)
Souprava tramvají ČKD T6 odbavuje cestující na současné zastávce Kotva.

Co vše se má za tuto částku opravit? Předně jde o rekonstrukci tramvajových zastávek Kotva, které se nacházejí na ulici Výškovické, a od revoluce nedošlo k jejich významnějším úpravám. Spolu s nimi projde rekonstrukcí také přilehlý úsek tramvajové trati v délce 980 m až ke Kinu Luna, a zároveň také blízká křižovatka ulic Čujkovova x Výškovická x Volgogradská. Po rekonstrukci bude nově tramvajová zastávka Kotva plně bezbariérová, vybavena novými přístřešky, zábradlím a lavičkami. Zastávkový ostrůvek směrem do Výškovic se dočká podstatného rozšíření, aby zvládal vysokou frekvenci cestujících odbavujících se na tomto místě, a zároveň bude posunut blíže ke křižovatce. Opravy se dočkají i zastávky příměstské autobusové dopravy, které se nacházejí na ulici Výškovická.

30.6.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky (1)
30.6.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky (2)

Pohled na současnou tramvajovou zastávku Kotva.


Rozsáhlé rekonstrukce se dočká i přilehlá křižovatka ulic Čujkovova, Výškovická a Volgogradská. Nově budou realizovány levé odbočovací pruhy z ul. Výškovické na ul. Čujkovovu a Volgogradskou. Do křižovatky se začlení také cyklostezka a přechod pro pěší. Úprava této křižovatky cílí nejen na větší bezpečnost chodců a cyklistů, ale rovněž na zvýšení plynulosti autobusové dopravy při průjezdu touto křižovatkou.

30.6.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky (9)
30.6.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky (7) 30.6.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky

Pohled na současnou křižovatku ulic Čujkovova x Volgogradská x Výškovická.

14.7.2020  Rekonstrukce křižovatky ulic ČujkovovaxVolgogradskáxVýškovická (1)
14.7.2020  Rekonstrukce křižovatky ulic ČujkovovaxVolgogradskáxVýškovická (4) 14.7.2020  Rekonstrukce křižovatky ulic ČujkovovaxVolgogradskáxVýškovická (2)

Průběh stavebních prací na rekonstrukci křižovatky ulic Čujkovova x Volgogradská x Výškovická ze dne 14. července 2020.


 

22.8.2020  Rekonstrukce křižovatky ulic ČujkovovaxVolgogradskáxVýškovická (4) 22.8.2020  Rekonstrukce křižovatky ulic ČujkovovaxVolgogradskáxVýškovická (7)
22.8.2020  Rekonstrukce křižovatky ulic ČujkovovaxVolgogradskáxVýškovická (3) 22.8.2020  Rekonstrukce křižovatky ulic ČujkovovaxVolgogradskáxVýškovická (2)

Průběh stavebních prací na rekonstrukci křižovatky ulic Čujkovova x Volgogradská x Výškovická ze dne 22. srpna 2020.


S celou akcí souvisí i výluka autobusových linek č. 27, 31, 41, 48, 61 a 77, a to od začátku letních prázdnin, tj. od 1. července.  Linky směřující na konečné zastávky Výškovice a Proskovice pojedou z provizorní zastávky Náměstí SNP na ulici Rodimcevovu, Pavlovovu a Výškovickou – tam se bude nacházet dočasná zastávka Kotva – a dále již ve svých původních trasách. Opačný směr zůstává zachován v nezměněné podobě. 

Linka č. 48 bude v úseku Zábřeh, OC – Náměstí SNP vedena odklonem po ulicích Pavlovově a Rodimcevově až na Náměstí SNP. Na ulici Pavlovova vznikne pro tuto linku nová provizorní zastávka Zábřeh, vodárna. Trasa v opačném směru se nemění.

Součástí zakázky je i zmíněná modernizace tramvajové trati na Výškovické ulici v délce 980 metrů, a to v úseku mezi zastávkami Zábřeh, vodárna a Kino Luna. Nová trať bude mít vyšší životnost, výrazně by měla snížit vibrace a bude tišší, čemuž by měl pomoci travnatý koberec s umělou zálivkou. Navíc s výjimkou nejbližšího okolí zastávek dojde v celém úseku k odstranění nevzhledného zábradlí, čímž se docílí lepšího přístupu a celkové propustnosti území.

30.6.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky (11)
30.6.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky (10) 30.6.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky (5)

Pohled na současnou tramvajovou trať od zastávky Kotva směrem k zastávce Kino Luna.


Celá rekonstrukce je rozdělena do dvou zakázek a to: Zakázka „Zastávka MHD Kotva, ul. Výškovická“ - rekonstrukce  tramvajové zastávky Kotva, rekonstrukce přilehlé křižovatky, vybudování cyklostezky, rekonstrukce autobusové zastávky na ul. Výškovická (příměstská doprava).

Druhá zakázka nese název  „Pevná jízdní dráha na ul. Výškovická“ - tato zakázka je rozdělena na další dvě zakázky a to: rekonstrukce tramvajové trati v úseku od křižovatky ulic Čujkovova a Výškovická až po zastávku Kino Luna  a druhá část je rekonstrukce tramvajové trati vedoucí od zastávky Zábřeh, vodárna až po křižovatku ulic Čujkovova a Výškovická. Oba tramvajové úseky projsou rekonstrukcí a budou nově zatravněny. Součástí této zakázky je také rekonstrukce  tramvajové zastávky Zábřeh, vodárna.

13.9.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (2) 13.9.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (3)
13.9.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (4) 13.9.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna

Fotografie č. 1 - 2: Tramvajová trať v úseku Zábřeh, vodárna - Kino Luna.
Fotografie č. 3 - 4: Rekonstrukce tramvajové trati v křižovatce ulic Výškovická x Čujkovova x Volgogradská.


Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové trati na ul. Výškovické:

30.9.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (4) 30.9.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (3)
30.9.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (5) 30.9.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (2)

Fotografie č. 1 - 2: Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Zábřeh, vodárna - Kino Luna. (30. září 2020).
Fotografie č. 3 - 4: Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Kotva - Kino Luna. (10. října 2020).


 

10.10.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (5) 10.10.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (1)
10.10.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna 10.10.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (4)

Fotografie č. 1 - 2: Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Zábřeh, vodárna - Kino Luna. (30. září 2020).
Fotografie č. 3 - 4: Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Kotva - Kino Luna. (10. října 2020).


 

28.10.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (5) 28.10.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (4)
8.11.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (2) 8.11.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (7)

Fotografie č. 1 - 2: Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Zábřeh, vodárna - Kino Luna. (28. října 2020).
Fotografie č. 3 - 4: Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Kotva - Kino Luna. (8. listopadu 2020).

22.11.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh, vodárna
22.11.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh, vodárna (6) 22.11.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh, vodárna (4)

Fotografie č. 1: Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Zábřeh, vodárna - Kotva (22. listopadu 2020).
Fotografie č. 2 - 3: Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Kotva - Kino Luna. (22. listopadu 2020).

28.11.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh, vodárna (1)
Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Zábřeh, vodárna - Kotva (28. listopadu 2020).

28.11.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh, vodárna
Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Kotva - Kino Luna (28. listopadu 2020).


 

13.12.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna
13.12.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (1) 13.12.2020  Tramvajová zastávka Kotva

Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Kotva - Kino Luna (13. prosince 2020).


Změny na linkách od 1. září 2020 z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na ul. Výškovické v úseku Zábřeh, vodárna – Kino Luna

Linka č. 2
Tramvajová linka č. 2 bude ukončena na zastávce Zábřeh, vodárna, odkud v době provozu linky č. 15 bude pokračovat jako linka č. 15 na konečnou zastávku Dubina. V době, kdy není provozována linka č. 15 bude linka č. 2 ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice.

Linka č. 6
Tramvajová linka č. 6 směřující z konečné zastávky Moravská Ostrava, Plynárny bude ukončena na zastávce Zábřeh, vodárna, odkud bude pokračovat jako linka č. 7 na končnou zastávku Poruba, Vřesinská/Poruba, vozovna.

Linka č. 7
Tramvajová linka č. 7 směřující z konečné zastávky Poruba, Vřesinská/Poruba, vozovna ukončena na zastávce Zábřeh, vodárna, odkud v době provozu linky č. 6 bude pokračovat na konečnou zastávku Moravská Ostrava, Plynárny. V době, kdy není provozována linka č. 6 bude linka č. 7 ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice.

Linka č. 11
Tramvajová linka č. 11 směřující z konečné zastávky Moravská Ostrava, Plynárny bude celotýdenně ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice.

Linka č. 15
Tramvajová linka č. 15 směřující z Dubiny bude ukončena na zastávce Zábřeh, vodárna, odkud bude pokračovat jako linka č. 2 na konečnou zastávku Hlavní nádraží.

NAD za tramvajové linky č. 2, 6, 7 a 15
Za zmíněné tramvajové linky bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) v trase Zábřeh, vodárna – Kotva – Kino Luna – 29. dubna – Nové Výškovice – Výškovice. Spojení také zajistí linky MHD, které budou odkloněny přes zastávku Zábřeh, vodárna.

NAD za tramvajovou linku č. 11
Za tramvajovou linku č. 11 bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD) v trase Nádraží Vítkovice – Most Čs. Armády – Rodinná – Kpt. Vajdy – Zábřeh, vodárna – Kotva – Kino Luna – Zábřeh.

Autobusové linky č. 27, 31, 41, 61 a 77
zmíněné autobusové linky budou z přemístěné zastávky Náměstí SNP odkloněny po ulici Rodimcevova, Pavlovova a Výškovická, kde se bude nacházet přemístěná zastávka Kotva. Dále linky pokračují po svých původních trasách.

Linka č. 48
Linka směřující na konečnou zastávku Hrabová, PZ jih bude odkloněna z ulice Výškovické, poté přes ulice Pavlovova kde obslouží zastávku Zábřeh, vodárna a dále po ulici Rodimcevova, poté se napojí na přemístěnou zastávku Náměstí SNP a bude pokračovat ve své původní trase. Opačný směr se nemění.

Linka č. 96
ze zastávky Kosmonautů linka bude vedena po ulici Kosmonautů, Výškovická, kde se bude nacházet přemístěná zastávka Kotva, poté po ulici Čujkovova, kde se bude nacházet přemístěná zastávka Náměstí SNP a dalé po své trase. Linka č. 96 nebude obsluhovat zastávky Kino Luna a Zábřeh, Korýtko.


Úkončení tramvajové výluky
Od 27. listopadu došlo k obnovení tramvajových linek č. 2, 6, 7, 11 a 15 v jejich původních trasách. Současně došlo k ukončení provozu linek náhradní autobusové dopravy č. NAD1 a NAD2.

Stavební práce na ul. Výškovické budou dále probíhat již za plného provozu tramvají. Autobusové linky č. 27, 31, 41, 48, 61, 77 a 96 však ve stávající výlukové trase zůstávají i nadále.

Ukončení autobusové výluky
Od soboty 19. prosince 2020 dojde z důvodu ukončení dopravní stavby s názvem ,,Rekonstrukce křižovatky Čujkovova x Výškovická“, ke změnám v jízdních řádech.

Autobusové linky č. 27, 31, 41, 48, 61, 77 se vrací do svých původních tras. Linka č. 96 do odvolání nebude stále provozována.

Zastávky Kotva, Náměstí SNP a Výškovice se v obou směrech pro všechny autobusové linky vrací na své původní místo.
Zastávky Nové Výškovice a Zábřeh, vodárna se pro všechny autobusové linky ruší.


Průběh rekonstrukce zastávek Kotva a Zábřeh, vodárna

3.9.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky (3) 3.9.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky (2)
3.9.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky (3) 3.9.2020  Rekonstrukce zastávky Kotva a přilehlé křižovatky

Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Kotva ze dne 3. září 2020.


 

13.9.2020  Rekonstrukce tramvajové zastávky Kotva (1)
13.9.2020  Rekonstrukce tramvajové zastávky Kotva (2) 13.9.2020  Rekonstrukce tramvajové zastávky Kotva

Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Kotva ze dne 13. září 2020.


 

30.9.2020  Tramvajová zastávka Kotva 30.9.2020  Tramvajová zastávka Kotva (1)
10.10.2020  Tramvajová zastávka Kotva (1) 10.10.2020  Tramvajová zastávka Kotva (2)

Fotografie č. 1 - 2: Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Kotva ze dne  30. září 2020.
Fotografie č. 3 - 4: Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Kotva ze dne 10. října 2020.


 

28.10.2020  Tramvajová zastávka Kotva (2) 28.10.2020  Tramvajová zastávka Kotva (1)
8.11.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (4) 8.11.2020  Tramvajová trať Kino Luna  Zábřeh vodárna (3)

Fotografie č. 1 - 2: Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Kotva ze dne  28. zříjna 2020.
Fotografie č. 3 - 4: Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Kotva ze dne 8. listopadu 2020.


 

15.11.2020  Tramvajová zastávka Zábřeh, vodárna (1) 15.11.2020  Tramvajová zastávka Zábřeh, vodárna
15.11.2020  Tramvajová zastávka Kotva 15.11.2020  Tramvajová zastávka Kotva (1)

Fotografie č. 1 - 2: Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Zábřeh, vodárna ze dne 15. listopadu 2020.
Fotografie č. 2 - 3: Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Kotva ze dne  15. listopadu 2020.


 

22.11.2020  Tramvajová zastávka Zábřeh, vodárna (3) 22.11.2020  Tramvajová zastávka Zábřeh, vodárna
22.11.2020  Tramvajová zastávka Kotva (2) 22.11.2020  Tramvajová zastávka Kotva (1)

Fotografie č. 1 - 2: Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Zábřeh, vodárna ze dne 22. listopadu 2020.
Fotografie č. 2 - 3: Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Kotva ze dne  22. listopadu 2020.


 

28.11.2020  Tramvajová zastávka Kotva (1)
Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Kotva ze dne  28. listopadu 2020.


 

28.11.2020  Tramvajová zastávka Zábřeh, vodárna (1)
Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Zábřeh, vodárna ze dne 28. listopadu 2020.


 

13.12.2020  Tramvajová zastávka Kotva (1)
Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Kotva ze dne 13. prosince 2020.


 

13.12.2020  Tramvajová zastávka Zábřeh vodárna
Průběh stavebních prací na rekonstrukci tramvajové zastávky Zábřeh, vodárna ze dne 13. prosince 2020.


Obnovení provozu na zastávce Kotva
V úterý 4. května 2021 dojde k obnovení provozu na nově zrekonstruované zastávce Kotva.

28.4.2021  Rekonstrukce zastávky Kotva

28.4.2021  Rekonstrukce zastávky Kotva (1) 28.4.2021  Rekonstrukce zastávky Kotva (5)
28.4.2021  Rekonstrukce zastávky Kotva (6) 28.4.2021  Rekonstrukce zastávky Kotva (2)

Pohled na zrekonstruovanou zastávku Kotva.


 

Na začátku měsíce června 2021 proběhla poslední část rekonstrukce a to zatravnění tramvajového úseku Kino Luna - Zábřeh, vodárna.

17.6.2021  Zatravnění úseku Zábřeh vodárna  Kino Luna (6)
17.6.2021  Zatravnění úseku Zábřeh vodárna  Kino Luna (3) 11.6.2021  Zatravnění úseku Zábřeh vodárna  Kino Luna (1)

Zatravnění tramvajového úseku Kino Luna - Zábřeh, vodárna.

Další fotografie z rekonstrukce zastávek Kotva, Zábřeh, vodárna a přilehlé křižovatky naleznete zde.

Aktualizováno 18. 6. 2021 7:08

Jste zde: