Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Dopravní podnik Ostrava zkouší optimalizaci oběhů vozidel a směn řidičů

dpoZačátkem letních prázdnin, tedy od 1. července 2020, Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO) zavede do testovacího provozu první fázi optimalizace oběhů vozidel a směn řidičů MHD. Tato změna byla navržena speciálním softwarem, který DPO zakoupil od izraelské společnosti Optibus. První krok optimalizace bude obnášet víkendový provoz trolejbusové dopravy a také vybraných autobusových linek končících na zastávce Křižíkova a využívajících odstavnou plochu na ulici Valchařská. Tramvajové dopravy se první fáze týkat nebude, neboť se stále hledá řešení řazení na obratištích.
Proto v této chvíli mohl Optibus pracovat pouze s omezeným počtem linek. V podzimní části pak do optimalizačních výpočtů Optibusu vstoupí i zbývající linky, což by se mohlo projevit např. i na snížení počtu autobusových linek u některých kurzů.

2018
Ilustrační fotografie: Odstavené autobusy Solaris Urbino 12 v garážích Hranečník.

Po prvotním představení optimalizovaných VJŘ a s nimi spojených výhod a nevýhod proběhlo v minulých dnech jednání mezi zástupci řidičů a vedením DPO v otázkách úprav. Po bouřlivé, nicméně věcné a konstruktivní diskuzi dospěly obě strany k závěru, že nástupy na směnu a ukončení směny mimo mateřské provozovny se nakonec vzhledem k negativním ohlasům realizovat nebudou. Výjimkou jsou kurzy dělených směn, které tak odstavují již delší dobu.


Výhody optimalizace:

 • Zůstanou zachovány již zažité druhy turnusů řidičů tzn. ranní, odpolední, dělené směny (trhačky), celodenní a noční.
 • Nebudou zavedeny střídané přestávky.Řidič při nástupu na směnu bude mít stále přiřazeno jedno vozidlo.
 • Lepší rozložení směn s ohledem na dobu řízení a dobu pauzy (stání na konečné zastávce).
 • Bezpečnostní přestávky budou prioritně čerpány tam, kde mají řidiči možnost využít sociální zázemí.
 • Délky směn jsou koncipovány tak, aby došlo k eliminaci příliš krátkých směn (cca kolem 6 hodin) nebo naopak extrémně dlouhých směn (cca okolo 11 hodin).

Negativa optimalizace:

 • Směny budou obsahovat více přejezdů mezi různými linkami. To znamená, že řidič celodenního kurzu nebude například celou směnu jezdit jednu linku, jako to bylo ve většině případu doposud. To s sebou nese i riziko přenosu zpoždění (například vlivem silného provozu a kolon) z postižené linky na jinou, které by se jinak zpoždění netýkalo.
 • Řidiči budou nově obsluhovat i linky druhé provozovny, bude proto nutné podrobit se zácviku na tyto linky. (Tento fakt však mohou někteří řidiči brát i jako pozitivní - zpestření repertoáru běžně obsluhovaných linek.)
 • Původně by se zde ještě řadil bod: nástupy a ukončení na jiné než domovské provozovně, což však bylo po jednání nakonec zrušeno.

Optimalizované směny bude možné poznat podle nového značení: Trolejbusové směny budou značeny 100/1xx ranní směna, 100/2xx odpolední směna. Autobusové směny budou značeny 200/1xx ranní směna a 200/2xx odpolední směna.

Po testování tohoto nového ,,režimu“ během letních prázdnin bude od 1. září 2020 přistoupeno k plné optimalizaci celé ostravské sítě MHD.


Poznámka redakce: Musíme konstatovat, že každá snaha o zlepšení je vítána. Jak však název projektu napovídá, jde o optimalizaci oběhů vozidel a směn řidičů, která nutně nezahrnuje pohodlí řidičů a lze tak očekávat řadu výtek z řad zaměstnanců. Nejde jenom o stav, že řada řidičů upřednostňovala stálý kurz, na kterém je nedokázalo nic překvapit, stejně tak dlouhé směny byly pro některé vyhledávaným přivýdělkem. Doufejme tedy, že optimalizace bude provedena také s ohledem na preference řidičů, a nikoliv jen ekonomické faktory.

Také lze vypozorovat, že po nesouhlasech z řad řidičů už DPO trochu ustupuje ze svých původních představ, takže uvidíme, jak nakonec vše dopadne...

Po zkušebním provozu nových oběhů vozidel a směn řidičů ostravské MHD, který probíhal v měsíci červenci a srpnu 2020 mělo dojít od září k implementaci tohoto systému na všechny zbylé autobusové linky v Ostravě a také na trolejbusové linky v pracovní dny. Nakonec však systém nebude spuštěn podle původního plánu. Konkrétní důvod neznáme a můžeme tedy jen odvozovat možné důvody. Mohly by nimi být například nespokojenost řidičů nebo vážné provozní komplikace jako zbytečné režijní kilometry (provoz bez cestujících). Je tedy znát, že plán prošel revizí a uvidíme s jakým plánem organizace přijde dopravce příště.

Z vyjádření DPO se dozvídáme podrobnosti o avizovaném odložení optimalizace tramvajového provozu pomocí softwaru OPTIBUS. Ve stručnosti pro vás vybíráme skutečnost, že nasazení do praxe bylo odloženo z technických důvodů, kdy program řádně nepodporuje průjezdy smyčkou u závislé trakce. Optimalizace provozu také nebyla proveditelná při letním stavu výluk a operativních změn. Úpravy u autobusových linek končících na konečné zastávce Křižíkova a víkendovém trolejbusovém provozu zůstávají v platnosti. V nejbližší době by mělo dojít k optimalizaci autobusového provozu o víkendu.


Zavedení optimalizace pomocí softwaru OPTIBUS o víkendu na autobusových a trolejbusových linkách od 2. ledna 2020
Na konci měsíce srpna 2020 sliboval DPO svým zaměstnancům zavedení víkendové optimalizace veškeré autobusové dopravy v nejbližší možné době. Tato doba se nakonec protáhla až do ledna 2021. Od 2. ledna 2021 tak vstoupí v platnost nové víkendové vozové jízdní řády pro autobusový a trolejbusový provoz, které tuto optimalizaci již obsahují. Vedení DPO je představilo v prvním prosincovém týdnu a 11. prosince 2020 je představili také odborovým organizacím.

Podle slov DPO se díky optimalizaci podařilo v drtivé většině případů zachovat přidělené autobusy, snížit celkový počet směn kratších než 6 hodin nebo naopak delších než 11 hodin a dále se také podařilo zajistit čerpaní bezpečnostních pauz, přestávek na jídlo apod. na preferovaných konečných.

Po bližším zkoumání však optimalizace nepřinesla jen samá pozitiva, jak to prezentuje DPO. Nepodařilo se například dodržet maximálně 3 pojížděné linky během směny tak, jak požadovala odborová organizace. DPO oponuje tím, že se zvýší efektivita pracovní doby, díky tomu se zvýší pracovní nasazení řidičů a bude je tedy možno lépe finančně ohodnotit díky úsporám, které přinesla optimalizace. DPO představil také možnost finančního ohodnocení v závislosti na počtu pojížděných linek:

 • 4 pojížděné linky: příplatek ve výši 0,20 Kč/km (cca 600 Kč za měsíc)
 • 5 pojížděných linek: příplatek ve výši 0,30 Kč/km (cca 900 Kč za měsíc)
 • 6 pojížděných linek: příplatek ve výši 0,50 Kč/km (cca 1500 Kč za měsíc)
 • více než 6 pojížděných linek: příplatek ve výši 0,70 Kč/km (cca 2100 Kč za měsíc)

Navíc i tento fakt prezentuje DPO jako klad - navíc si díky němu polepší řidiči dělených a nočních směn, kteří jsou již na ježdění více linek zvyklí a kteří tak nově za svou práci získají větší finanční ohodnocení.

Nový návrh pracovního řešení je v současné době projednáván s odborovou organizací, která jej v současné době vidí jako zhoršení pracovních podmínek řidičů. (Podle všech informací jen odborová organizace ZO OS DOSIA při DPO a.s.) Podle našich dostupných informací řidiči v diskuzích nesouhlasí se zavedením této optimalizace, dokonce odborová organizace po neúspěšném jednáni s vedením DPO v pátek 11. prosince 2020 vytvořila „petici“ proti tzv. optimalizaci, pod kterou se od dalšího dne mohli podepsat nespokojeni zaměstnanci. Podle dostupných informací nespokojených řidičů není rozhodně málo.

Na bližší prostudování se nám do rukou dostaly také samotné návrhy optimalizovaných víkendových vozových jízdních řádů pro autobusový a trolejbusový provoz. Musíme konstatovat, že hlavně u vozových jízdních řádů pro autobusový provoz se nachází velké množství přejezdových prázdných vozových kilometrů (režijní jízdy bez cestujících – přejezdy na jiné linky), což však rozhodně není finančně výhodné, ač DPO tvrdí, že jeden kilometr ujetý autobusem odpovídá nákladům na jednu minutu práce řidiče. Konkrétně na modelovém příkladu DPO uvádí, že pokud má řidič v současné době na konečné pauzu 20 minut a Optibus navrhl režijní přejezd na jinou linku ve vzdálenosti 10 km, tak se tím vytvoří úspora 50 % nákladů.

S tímto však nemůžeme souhlasit – vůz, když jede poprázdnu, nevydělává – a navíc spotřebovává palivo, opotřebovávají se pneumatiky apod. Snáze lze propočíst náklady na minutu práce řidiče. Základní mzda řidiče v současné době je cca 130 Kč plus osobní ohodnocení a výkonnostní odměny, zákonné příplatky za práci v noci apod., což celkem činí cca 166,80 Kč za hodinu. Při rozpočtení na jednu minutu to vychází na 2,78 Kč, což však rozhodně neodpovídá nákladům na jeden ujetý kilometr autobusu.


Dne 16. prosince 2020 se mimořádně sešel Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s., kde projednával záměr zaměstnavatele v otázce optimalizace autobusového a trolejbusového provozu, který vstoupí v platnost dne 2. ledna 2021.

Podle něj nebyly dodrženy dohodnuté parametry, které byly předmětem jednání pro nastavení softwaru OPTIBUS, odborová organizace argumentuje výrazným zhoršením pracovních podmínek řidičů. Výbor ZO DOSIA při DPO a.s. se v reakci na výše popsané změny rozhodl o vyhlášení stávkové pohotovosti.

Zmiňme, že v DPO fungují dvě odborové organizace, a to ZO OS DOSIA při DPO a.s. a Odbory zaměstnanců DPO a.s., přičemž podle neověřených informací se zdá, že druhá v pořadí zmíněná odborová organizace se proti nově navržené optimalizaci zásadněji nevymezuje.


Zavedení optimalizace na autobusových linkách v pracovních dnech
Po připomínkách ze strany odborů byly do navrhovaných jízdních řádů zahrnuty některé úpravy. Od ledna 2021 pak byly do ostrého provozu zavedeny optimalizované směny a oběhy u trolejbusů. Během prvního měsíce se však ještě ukázala i řada dalších příležitostí, kde je možné nové oběhy zlepšovat. Přeskládání směn a oběhů umožnilo zrušit 80 % střídaných přestávek.

Od února 2021 proces optimalizace zahrne také kompletní autobusový provoz. Právě na již dříve zveřejněné návrhy optimalizovaných jízdních řádů pro autobusy se sešlo nejvíce připomínek. Jednu z největších obav řidičů - že vlivem pojíždění většího počtu linek vzroste nehodovost řidičů - DPO vyvrací analýzou nehodovosti v posledních třech letech, kdy naopak více bourali řidiči celodenních směn, kteří mají většinou pouze jednu svou linku.

Podle ankety mezi řidiči DPO z celkového počtu 554 odpovědí preferuje střídání více linek a s tím související finanční příplatek za flexibilitu 138 řidičů, zatímco 206 řidičů více linek i příplatky odmítá. Pro 210 řidičů není počet pojížděných linek na směně podstatný. Pro vyplácení příplatků bylo díky úsporám dosaženým optimalizací možné uvolnit 3,3 mil. korun, přičemž stále platí, že se osádkám podařilo zachovat přidělené autobusy. DPO pak dále uvádí, že věcné připomínky jsou vítány a upraveným oběhům bude věnována zvýšená pozornost.


Připravuje se druhá optimalizace autobusové dopravy
V únoru roku 2021 spuštěný optimalizovaný provoz v autobusové dopravě zůstane v současné podobě do konce června 2021. Poté bude muset dojít v souvislosti s výlukami k zásadním změnám, tedy v zásadě ke zpracování optimalizace znovu. Jsou totiž v plánu větší omezení na ulicích Rudné ve Vítkovicích a Opavské ve Svinově, které doplní stávající výluky v Polance, Staré Bělé a Plesné.

V dotčených úsecích dojde k navýšení jízdních dob a ruku v ruce s tím i k úpravám vyrovnávacích dob na konečných zastávkách. Autobusové linky č. 26 a 59 budou izolovány od optimalizované sítě.

Při tvorbě nové optimalizace dojde také k zapracování několika dřívějších připomínek a požadavků ze strany řidičů a odborových organizací:

 • navýšení jízdních dob u vybraných režijních přejezdů, zejména do vozovny trolejbusů;
 • navýšení obratových dob ve vybrané časy na vybraných konečných;
 • mírné omezení režijních přejezdů mezi linkami;
 • úprava střídacích bodů;
 • vyšší flexibilita vypravenosti krátkých a dlouhých vozů na vybraných linkách.

Upraveny budou celodenní směny s kloubovými vozy, které budou mít navýšený výkon, a dělené směny neboli ,,trhačky“ budou mít upravený konec odpoledního dílu tak, aby jich končilo co nejvíc před 19. hodinou. Redukován bude počet dělených směn s výkonem 9 až 10 hodin. Ve víkendovém provozu se sníží průměrný počet pojížděných linek ze současných 3,96 na 3,55 linky.

Doplňme také, že odborová organizace ZO OS DOSIA ukončila stávkovou pohotovost, kterou kvůli zavádění Optibusu držela od prosince 2020.


Odložení optimalizace
Chvíli po zveřejnění nově optimalizovaných jízdních řádů došlo k jejich stáhnutí, a to z důvodu posunu oprav na ulicích Rudné i Opavské. Červen tak zůstane jako doposud a zmiňované změny nastanou až od července.

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s. s vlastní poznámkou redakce.

Aktualizováno 9. 5. 2021 7:45

Jste zde: