Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Konference Smart city FOR ARCH je připravena

smart cityVýznamným doprovodným programem veletrhu FOR ARCH bude letos konference Smart city FOR ARCH, zaměřená na problematiku chytrých měst a moderních technologií, které pomáhají tento manažersko-strategický koncept realizovat.

Konferenci Smart city FOR ARCH organizuje konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference navazuje na úspěšnou sérii odborných konferencí „Smart city v praxi“, pořádaných každoročně od roku 2016.

mesto

proelektrotechniky maleOrganizátoři konference (a také jedni z prezentujících) jsou zkušení konzultanti v oboru chytrých měst a moderních technologií. Mezi zákazníky jejich odborných služeb patří municipality, průmysl a v neposlední řadě také Ministerstvo pro místní rozvoj, které má problematiku smart city ve své gesci. Odborný garant konference a majitel pořádající firmy, Ing. Jakub Slavík, MBA, je zároveň autorem první (a zatím jediné) české, prakticky zaměřené publikace o konceptu smart city – Smart city v praxi http://www.smartcityvpraxi.cz/rozhovory_komentare_24.php.

Tomu odpovídá i připravený program. Účastníci konference, rozdělené do čtyř samostatných tematických bloků, se nejprve dovědí aktuální poznatky o vládní podpoře konceptu smart city a poslechnou si zajímavé zkušenosti dvou našich chytrých měst: velkého Brna a o poznání menší, ale o nic méně chytré Blatné. Pořádající konzultanti se poutavou formou podělí o své zkušenosti z vytváření strategií smart city a pozornosti neujde ani aktuální problematika urbanistického rozvoje a hrozícího problému „sídelní kaše“.

A protože jak se říká, o peníze jde až v první řadě, není náhodou, že generálním partnerem konference je Československá obchodní banka. Na konferenci představí různé možnosti a příležitosti k financování rozvoje chytrých měst bankovními prostředky.

V dalších blocích partneři konference z oblasti průmyslu, energetiky a financí seznámí účastníky s aktuálními řešení v jednotlivých „pilířích“ infrastruktury chytrého města, obce či regionu. Oblastměstské mobilityslibuje pestrý záběr – od elektromobility, přes vodíkovou mobilitu až po koncept „mobilita jako služba“. Oblast energetiky a služeb se zaměří na rozmanité moderní technologie pro hospodaření s energií a jeho chytré řízení. Široká oblast informačních a komunikačních technologií obsáhne, vedle témat již uvedených, také například senzorické sítě pro zdravý životní styl ve městech.

Účastníci konference z řad municipalit, městských služeb, vládních institucí, vysokých škol i průmyslu – pro mnohé z nich jsou konference pořádané organizující konzultační firmou již neodmyslitelnou součástí jejich každoročního programu – se tedy opět mohou těšit na zajímavý program.

Termín konference: 25. 9. 2020, 9.00 – 17.30 hod.
Místo konání: PVA EXPO PRAHA Letňany, Kongresový sál, Vstupní hala II

Další podrobnosti lze nalézt na průběžně aktualizovaných stránkách konference zde: http://www.smartcityvpraxi.cz/konference27.php

Zdroj: Tisková zpráva, www.smartcityvpraxi.cz, www.proelektrotechniky.cz 

 

Aktualizováno 9. 6. 2020 15:15

Výběr dopravce
Jste zde: