Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

II. etapa stavby Velkého městského okruhu Žabovřeská prozatím pozastavena. Může za to ÚOHS

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) Petr Rafaj zřejmě definitivně zhatil naděje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), že by letos na podzim mohla začít další etapa stavby na Velkém městském okruhu v Brně – ulici Žabovřeské.

„Předseda úřadu dnes zamítl podaný rozklad ve všech bodech a potvrdil rozhodnutí první instance,“ sdělil Švanda. Podrobnosti chce podle něj úřad zveřejnit poté, co bude rozhodnutí doručeno všem účastníkům. Rozhodnutí je pravomocné, čímž se termín zahájení stavby v letošním roce stal nereálným.

 22.5.2020  Žabovřeská (2) 
22.5.2020  Žabovřeská (1) 22.5.2020  Žabovřeská (3)

Důvodem pro zrušení je podle úřadu nadbytečný požadavek na doložení oprávnění ke zkouškám elektrických zařízení. Úřad rozhodoval na základě návrhu slovenské firmy Ing. Július LapdavskýDeštrukprojekt z Rožnavy.

„Požadavek na předložení platného dokladu o oprávnění k podnikání v předmětu činnosti montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení je nadbytečný a tedy nepřiměřený a vytvářející bezdůvodné překážky hospodářské soutěže,“ uvedl antimonopolní úřad už ve svém rozhodnutí z první instance.

O zakázku s odhadovanou cenou 1,59 miliardy korun bez DPH se v tendru ucházely dva subjekty. Nabídky podaly sdružení Eurovia, Hochtief a Subterra (1,948 miliardy Kč) a firma Porr (2,214 miliardy Kč).

22.5.2020  Žabovřeská (5)

22.5.2020 - Ž...
22.5.2020 - Ž...
22.5.2020 - Ž...
22.5.2020 - Ž...

Podle původních plánů měly práce začít v dubnu. Stavba zahrnuje přeložení tramvajové tratě do tunelu pod Wilsonovým lesem, což umožní rozšířit stávající dvoupruhovou silnici na směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci. Velký městský okruh je jedním ze strategických projektů města. Na Žabovřeské je dlouhodobým cílem odstranit dopravní špunt, který způsobuje dlouhé kolony. Práce v rámci I. etapy a přípravné práce na II. etapu ukazují fotografie ze dne 22. května 2020.


Stavební práce na ulici Žabovřeské pokračují
Přestože ÚOHS zastavil práce na budování tramvajového tunelu a přeložky tramvajové tratě v ulici Žabovřeské, které měly být provedeny v rámci 2. etapy stavebních prací, během druhé poloviny letošního roku naplno pokračovaly stavební práce v rámci etapy 1, jak zobrazují fotografie ze dnů 14. srpna a 20. října 2020.
Vystavěna zde byla nová lávka pro pěší, která bude v budoucnu sloužit pro přechod mezi zahrádkářskou kolonií a ulicí Bráfova nad novými tunely a silnicemi v Žabovřeské ulici.

14.8.2020  Žabovřeská (3)
14.8.2020  Žabovřeská (5) 20.10.2020  Žabovřeská (7)


Dále proběhlastavba opěrných zdí podél současné tramvajové tratě, a to od původní zastávky Bráfova (u garáží) až po most na ulici Kníničskou.

14.8.2020  Žabovřeská (4)
14.8.2020  Žabovřeská (6) 20.10.2020  Žabovřeská (8)


Stavební práce probíhají na původní silnici směr Královo Pole. Veřejná doprava ve směru do Králova Pole jezdí po opravené silnici, původně sloužící pro směr do Pisárek, a ve směru do Pisárek pak po nově vybudované, v budoucnu účelové komunikaci přímo podél zahrádkářské kolonie.

20.10.2020  Žabovřeská (9)

Stavbě opěrných zdí a lávce musela na několik týdnů ustoupit částečně také tramvajová trať. Tramvaje jezdí v uvedeném úsekuvedenapouze po jedné koleji (té z centra) a provoz tramvají linky č. 1 je tak řízen semafory. Nyní už se práce dokončují a tramvajový provoz po obou kolejích bude brzy obnoven. Na fotografiích jsou také zachyceny práce „drátařů“ DPMB se speciálním vozidlem „Tramliner“, kteří připravují uchycení trol. vedení pod novou lávkou. Stavební bagry pak zasypávají zeminou a následně ji uhlazují v prostoru mezi novou opěrnou zdí a tramvajovou tratí.

20.10.2020  Žabovřeská (10) 20.10.2020  Žabovřeská (11)
20.10.2020  Žabovřeská (12) 20.10.2020  Žabovřeská (13)


Do nové polohy blíže k Pisárkám byla z důvodu stavebních prací přeložena zastávka Bráfova. U ní došlo také k vytvoření přechodu pro chodce do zahrádkářské kolonie a obytné zástavby v Žabovřeskách.

14.8.2020  Žabovřeská (1)

14.8.2020  Žabovřeská (2)


Dokončení I. etapa VMO Žabovřeská
Na konci roku 2020 stavaři dokončili první část stavebních prací v ulici Žabovřeské. Zcela byly dokončeny nové komunikace v úseku mezi mosty Korejská a cyklo-lávkou do ulice Veslařské. Otevřena byla také nová lávka pro pěší přes ulici Žabovřeskou, zajišťující mimoúrovňový přechod hlavního silničního tahu pro obyvatele Žabovřesk, Jundrova a zahrádkáře ze sousední kolonie. Přestala být využívána veřejnou dopravou spojovací účelová komunikace kolem zahrádkářské kolonie, nově zde byly postaveny chodníky. Vystavěn byl zároveň nový úsek tramvajové tratě od mostu Korejská kolem garáží a končí v místě budoucího tunelu. Na tuto stavbu navazuje již odstartovaná II. etapa, která potrvá do roku 2024 a se kterou Vás seznámíme v další aktualizaci tohoto článku. Níže můžete vidět fotografie ze dne 11. ledna 2021.

 

11.1.2021  Žabovřeská (1) 11.1.2021  Žabovřeská (3)
11.1.2021  Žabovřeská 11.1.2021  Žabovřeská (2)

 

Aktualizováno 27. 1. 2021 16:48

Jste zde: