Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Rekonstrukce přednádražního prostoru v Havířově

V pondělí 6. ledna 2020 stvrdili svými podpisy zástupci města Havířov a zástupci brněnské společnosti OHL ŽS úpravu přednádražního prostoru v Havířově. Právě zmíněná společnost OHL ŽS se stala vítězem výběrového řízení této zakázky, když porazila dalších šest konkurenčních společností, a to díky ceně a termínu dokončení. Právě na tyto dva parametry kladlo město Havířov největší váhu. Hodnota zakázky je nakonec okolo 100 milionů Kč a firma musí úpravu před havířovským nádražím stihnout do 12 měsíců od předání staveniště. Rekonstrukce započala 5. února 2020.

6.5.2020  Informační cedule o stavbě

Rekonstrukce započala v únoru 2020, a ukončena by tedy měla být v únoru 2021. Prostranství před havířovským nádražím má být pojato v moderním stylu, vyroste zde dopravní terminál, který spojí autobusovou a železniční dopravu. Nově vzniknou kryté zastávky a příchozí koridory. Díky této rekonstrukci vznikne v přednádražím prostoru také 134 nových parkovacích míst.

  WOJ79f650 vizendra1
 WOJ79f652 vizendra3 WOJ79f652 vizendra4 

Vizualizace přednádražního prostoru v Havířově. Zdroj: Město Havířov.

2018 01 26@263@1TI 3817@Havířov, Město, žel. st.
Pohled na původní prostory před vlakovám nádražím v Havířově s autobusy Scania odbavující cestující na zastávce Město, žel. st.

6.5.2020  Průběh stavebních prací (1)

6.5.2020 - Pr...
6.5.2020 - Pr...
6.5.2020 - Pr...
 

Průběh stavebních prací v měsíci květnu 2020.


Během rekonstrukce aktuálně již zmizely původní zastávkové označníky, nově je průjezd před havířovským nádražím veden jednosměrně a vznikly zde dvě nová provizorní autobusová stanoviště se čtyřmi zastávkami.

6.5.2020  Průběh stavebních prací (4)'
Provizorní zastávky Město, žel st.

2020 05 06@279@1TR 6288@Město, žel. st. (2)
Autobus Iveco Urbanway 12 M CNG ev. č. 279 odbavuje cestující na provizorní zastávce Město, žel . st.

274 - 1TI 382...
277 - 1TR 628...
204 - 8T1 094...
175 - 5T6 577...

Fotografie č. 1: Minibus Dekstra Bus LF 38 CNG ev. č. 274 opouští provizorní zastávku Město, žel. st.
Fotografie č. 2: Autobus Scania Citywide LE 15 M CNG ev. č. 277 opouští provizorní zastávku Město, žel. st.
Fotografie č. 3: Autobus Irisbus Crossway LE 12 M LINE ev. č. 204 odbavuje cestující v provizorní zastávce Město, žel. st.
Fotografie č. 4: Kloubový autobus Irisbus Citelis 18 M CNG ev. č. 175 opouští provizorní zastávku Město, žel. st.

12.6.2020  Průběh stavebních prací  Přednádražní prostor Havířov (6)

12.6.2020  Průběh stavebních prací  Přednádražní prostor Havířov (3)
12.6.2020  Průběh stavebních prací  Přednádražní prostor Havířov (2) 12.6.2020  Průběh stavebních prací  Přednádražní prostor Havířov (1)

Průběh stavebních prací v měsíci červnu 2020.

30.7.2020  Průběh stavebních prací  Přednádražní prostor Havířov (8) 30.7.2020  Průběh stavebních prací  Přednádražní prostor Havířov (4)
30.7.2020  Průběh stavebních prací  Přednádražní prostor Havířov (1) 30.7.2020  Průběh stavebních prací  Přednádražní prostor Havířov (5)

Průběh stavebních prací ze dne 30. července 2020.


Rekonstrukce přednádražního prostoru v Havířově u konce
Přesně 365 dní od zahájení stavebních prací byl v pátek 5. února 2021 za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a vedení města Havířova uveden do provozu zrekonstruovaný prostor havířovského přednádraží. Tato úprava tvořila jednu z fází celkové proměny železniční stanice v Havířově.

2021 02 07@200@7T5 5747@Město, žel. st.
Autobus Irisbus Citelis 12 M CNG ev. č. 200 odbavuje cestující na nově zrekonstruované zastávce Město, žel. st.

Po předání staveniště dne 5. února 2020 měla společnost OHL ŽS, a.s. přesně 12 měsíců na veškeré práce související s úpravou přednádražního prostoru. Právě díky termínu dokončení a nabídnuté ceně byla brněnská společnost v konkurenci dalších šesti přihlášených firem vybrána k realizaci této zakázky. Smlouvu stvrdili zástupci města Havířova a vítězné společnosti 6. ledna 2020 a termín dokončení se nakonec podařilo splnit i přes nepříznivé okolnosti a omezení související s epidemií nemoci covid-19.

Celkové náklady lehce přesáhly 117 mil. Kč, nicméně 90 % z nich pokryla na projekt schválená dotace. Za tuto cenu vznikl před havířovským nádražím moderní přestupní terminál spojující železniční, autobusovou, osobní, ale také cyklistickou dopravu. Vznikly nové kryté autobusové zastávky i příchozí koridory, opraveny byly chodníky, obnovena městská zeleň, cestující mohou využívat také 134 nových parkovacích míst, uzamykatelná parkoviště pro kola, či cyklostezku.

Stav přednádražního prostoru před rekonstrukcí, v jejích jednotlivých etapách i výsledný stav můžete porovnat na přiložených fotografiích.

Závěrem doplňme, že další fází projektu je rekonstrukce samotné výpravní budovy havířovského nádraží z let 1964 až 1969, která si má i v nové podobě zachovat svůj výjimečný vzhled bruselského stylu. V současné době je dokončena oprava střešního pláště včetně provedení nových skladeb tepelné izolace a před dokončením je výměna prosklené fasády.

7.2.2021  Dokončená rekonstrukce havířovského přednádraží
7.2.2021  Dokončená rekonstrukce havířovského přednádraží (4) 7.2.2021  Dokončená rekonstrukce havířovského přednádraží (3)

7.2.2021  Dokončená rekonstrukce havířovského přednádraží (2)

7.2.2021  Dokončená rekonstrukce havířovského přednádraží (1) 7.2.2021  Dokončená rekonstrukce havířovského přednádraží (5)

Zrekonstruovaný přednádražní prostor v Havířově.

Další fotografie z rekonstrukce přednádražního prostoru naleznete zde.

Zdroj: www.havirov-city.cz

Aktualizováno 8. 2. 2021 19:19

Jste zde: