Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Výběrové řízení IDS Jihomoravského kraje

idsjmkJihomoravský kraj vypsal jedno z historicky největších výběrových řízení na zajištění obslužnosti regionálních linek v Jihomoravském kraji (IDS JMK). Kraj vybírá nové autobusové dopravce, kteří od května příštího roku budou jezdit na linkách IDS JMK. Jedná se o zakázku za téměř 6 mld. Korun. Dopravci se mohou přihlašovat od 31. března do 15. května 2020 a musí splnit spoustu podmínek VŘ.

2019 09 27@@4B1 2504@Ždanice
Autobus Karosa C 954 E RZ: 4B1 2504 zrovna najíždí na spoj linky 655 do Násedlovic jedna ze dvou posledních Karos C 954 E u dopravce ČSAD Kyjov Bus, který už jako jediný posílá na výkony linek IDS JMK autobusy tohoto typu. Autobus jezdí na kurzu 65502 pravidelně od pondělí do soboty ranní nebo odpolední směnu. Občas přejíždí také na spoje linky 642 z Kyjova do Ždánic.


 

Výběrové řízení je rozděleno do 34 částí, které rozdělují systematicky kraj. Výběrové řízení se týká všech oblastí, ve kterých dopravcům končí smlouvy nebo je sami vypověděli. Jedná se o více jak ¾ oblastí a obcí JMK. VŘ se netýká pouze těch oblastí, kde byly nové smlouvy uzavřeny v letech 2017 – 2019, tedy například Znojemska, Krumlovska a části oblastí Brněnsko a Jihovýchod. V rámci dokumentů k VŘ jsou také návrhy nových jízdních řádů a oběhů jednotlivých kurzů linek. Kordis IDS JMK, koordinátor dopravy, se zakomponoval i změny a novinky, které hodlá od příštího roku zavést a ty Vám teď přiblížím.


Na lince 201 bude nově v letních měsících v nepracovní dny jezdit cyklobus. Půjde o autobus se speciálním vozíkem na přepravu kol a bude jezdit vložený mezi běžné odjezdy linky. Také na lince č. 261 Boskovice-Protivanov-Prostějov budou jezdit cyklobusy, a to dokonce tři a denně. Půjde o autobusy se speciálním cyklodržákem na zadní straně autobusu. Bude se tedy jednat o další možnost, jak se dostat s kolem do oblasti Moravského krasu, kromě stávajících cyklo spojů na linkách č. 231, 233 a 750.


Ruší 202 Brno Židenice – Ochoz u Brna - Hostěnice. Náhradou se zavede více spojů linky č. 210, které pojedou z Bílovic u Brna do Ochozu u Brna a dále v prodloužené trase do Hostěnic. Nově se zavedou také víkendové spoje pouze na dílčích trasách.


Na Tišnovsku dojde k rozšíření území, které spadá pod IDS JMK. Linka 335 bude zaintegrována až do Dolní Rožínky a sem prodloužena z Drahonína většina spojů. Linka č. 336 bude zaintegrována až do obce Strážek a sem prodloužena z Vratislávky většina spojů. Linka 340 bude zaintegrována až do Pernštejnského Jestřabí-Manová. 


Na lince 420 se zavádí více spojů, které pojedou v celé trase Zastávka u Brna-Velká Bíteš. Na spoje budou přejíždět kurzy z linky č. 163, které zde nyní nejezdí. 


Záložní autobus 15011 z nynějšího stanoviště Brno Starý Lískovec se přesouvá k Ústřednímu hřbitovu. 


Dopravce, který vyhraje výkony na lince 151, bude nově jezdit také v odpolední špičce pracovních dnů vybrané spoje MHD linek č. 55 a 78 Líšeň-Židenice. 


Ruší se nejkratší linka v IDS JMK, linka č. 216, jezdící ze Křtin do Habrůvky. Spojení těchto dvou obcí nově zajistí spoje linky č. 157, jinak končící ve Křtinách. 


V letních měsících se zavede nově více spojů linky č. 570 v celé trase Břeclav – Mikulov a naopak sníží počet dílčích spojů Břeclav – Lednice. 


Hlavně na linkách č. 162, 235, 250, 262, 277, 655, 667 a 668 budou nově jezdit kapacitně menší autobusy (délky 9,5-10,6m) místo standartních 12m.


Upravuje se provoz linky č. 240 Rájec Jestřebí-Sloup. Nyní jezdí spoje ve dvou trasách, kde se dělí o část obcí. Nově pojedou téměř všechny spoje v úplné trase s tím, že obec Karolín autobusy budou obsluhovat nově pouze v režimu „na zavolání“ a stálá zastávka bude pouze na rozcestí. Jedná se o první obec, která bude v tak velkém rozsahu „na zavolání“ obsluhována. 


Na lince č. 431 v Ivančicích se rozšiřuje provoz a některé spoje pojedou v prodloužené trase. 


Na lince č. 423 Rosice-Mohelno budou nově jezdit v nepracovní dny spoje, které budou z Mohelna prodlouženy dále do sousedního kraje do Kramolína a Hartvíkovic. Zajistí tak velice zajímavou vazbu pro turisty. 


Linka č. 424 je nově zaintegrována až do Lesního Jakubova. 


Upravuje se provoz linek č. 106 a 655 na Kyjovsku v pracovní dny. Budou zavedeny nové přímé spoje, které pojedou v ranních hodinách jako linka č. 655 ze Ždánic do Archlebova a dále jako linka č. 106 do Brna. V odpoledních hodinách potom v opačné trase. Na lince č. 106 tak bude ve vybraných hodinách zkrácen interval ze 30 na 15minut. Tyto spoje budou jezdit standartní 12m autobusy.


První výsledky výběrového řízení
Ve čtvrtek 26. Listopadu 2020 vzešly na veřejnost první výsledky tohoto výběrového řízení. Jihomoravský kraj uzavřel první čtyři smlouvy s novými dopravci. Ty zahrnují 6 z 34 částí výběrového řízení. Tyto první smlouvy začnou platit od 1. května 2021. Vyhodnocování zbývajících částí tohoto VŘ probíhá v těchto týdnech a kraj chce ideálně uzavřít všechny smlouvy k uvedenému datu. 


První je část č. 4, která se týká hlavně trasy Brno-Velká Bíteš/Troubsko, a širokého okolí kolem Velké Bíteše. Zahrnuje výkony na linkách č. 163, 336, 350, 401, 402, 403, 404, 410, 411, 420. Pozici obhájil současný dopravce BDS-BUS. 


Část č. 11 se týká linek č. 107, 602, 631, 730 a 750, tedy část výkonů v oblasti Rousínova u Brna a Vyškova. Pozici obhájil současný dopravce Tourbus. 


Největším překvapením jsou části č. 13 až 15, týkající se všech výkonů současného dopravce Čad Blansko na Boskovicsku a Blanensku. Čad Blansko už dříve avizoval, že se do dalších výběrových řízeních příliš nepožene, a tak tento desítky let dominantní dopravce (i před integrací) na Blanensku v těchto částech jezdit nebude. Na linkách č. 152, 157, 162, 167, 222, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 240, 250, 260, 261, 262 a dílčích spojích linek č. 301 a 313 se objeví, v IDS JMK zcela nový, dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí. Dopravce bude kromě běžných spojů zajišťovat po ČADce také provoz sezonních cyklobusů na linkách č. 231 a 233, a také nové cyklo-spoje na linkách 261 a 262 na Boskovicsku.

5.9.2020   Blansko aut. nádraží
Blansko aut. nádraží.


Další změnou je část č. 32, kdy kompletně celé Veselsko a Strážnicko, a také část výkonů na linkách na Hodonínsku, vyhrál dopravce ČSAD Hodonín. Jedná se o linky č. 910, 911, 913, 920, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 940, a několik spojů linek č. 556, 663 a 665. Získal tak zpět vše, co v minulém VŘ prohrál a opět bude mít více jak dvě třetiny všech výkonů v těchto oblastech. Cestující se zde již nesvezou dopravcem Vydos Bus.

25.10.2019   Veselí nad Moravou žel. stanice
Veselí nad Moravou žel. st.


Nové podmínky VŘ
Dopravce nemusí pořizovat nové autobusy, avšak musí dodržet průměrné stáří svého vozového parku 9 let. Autobusy, zakoupené po uzavření nové smlouvy s krajem, musí být v jednotném nástřiku (vzhledu) dle stanovených podmínek VŘ. Každý dopravce tak již v budoucnu nebude mít autobusy ve svém barevném provedení a vzhledu jako doposud. Postupně nově zakoupené autobusy budou vybaveny místo jedné už dvěma LCD obrazovkami pro zobrazování seznamu zastávek a reklamních upoutávek. Samozřejmostí bude také zvyšování počtu autobusů, vybavených například klimatizací nebo USB přípojkami.


Další nově uzavřené smlouvy s dopravci
V polovině prosince 2020 došlo k uzavření dalších smluv s novými dopravci IDS JMK v rámci výběrového řízení tak, že jich je podepsáno již celkem třetina - 12 z 34. 

Na lince č. 201 a v rámci přejezdů na linkách č. 157, 210, 216 a 701 se objeví místo končícího dopravce ČAD Blansko, konkrétně garáž Jedovnice, nově v části 12 dopravce BDS-BUS, který tak opět rozšíří počet linek IDS JMK na kterých jezdí. Dopravce bude muset zároveň také pořídit cyklovlek pro provoz nových cyklo-spojů linky 201 v nepracovních dnech.

IDJMK   Křtiny OBu
Autobusy typu Crossway na zastávce Křtiny Obú.


Nový dopravce v IDS JMK ČSAD Ústí nad Orlicí podepsal další smlouvu (část 16), a to na zbylé výkony linek na Blanensku a Boskovicku, kde bude nyní místo ČAD Blansko dominovat. I sem bude muset pořídit za autobusy nové cyklo-vleky, které využije na linkách č. 261 a 262 z Boskovic do Protivanova a Benešova.

IDJMK   Boskovice aut. st.
Autobusy typu Crossway odstavené v Boskovicích na aut. st.


V části 17 (linky ve Velkých Opatovic a Jevíčka) obhájil znovu svoji pozici zdejší dopravce DOPAZ, který nejezdí v IDS JMK jinde než zde. Také v částech 22 a 30 (linky na Kyjovsku a v širokém okolí) znovu obhájil zdejší dominantní dopravce ČSAD Kyjov Bus.

Naopak překvapením je, že polovinu výkonů linek na Strážnicku a Veselsku přebírá po dopravci Vydos Bus místo očekávaného blízkého dopravce ČSAD Hodonín dopravce ČSAD Kyjov Bus.

IDJMK   Žeravice
Irisbus Crossway v ŽeravicÍch.


Dopravci nakoupí nové autobusy pro právě vysoutěžené oblasti IDS JMK
V pondělí 1. února představili na brněnském Ústředním autobusovém nádraží zástupci kraje a Kordisu první dva nové autobusy, které budou brázdit vesnicemi a městy Jihomoravského kraje. Jedná se o pořízení nových autobusů v rámci právě proběhlého výběrového řízení IDS JMK. Kordis i kraj konečně docílili svého úsilí a postupně budou v kraji jezdit autobusy v jednotném šedém nátěru (viz. Fotografie níže), cestující se tak postupně přestanou při svých cestách setkávat s autobusy různých barevných provedení dle jednotlivých dopravců. Autobusy budou mít vepředu logo a název kraje, naboku pak bude stříbřitá tabulka s logem a názvem dopravce.

Nové autobusy IDS JMK
Nový autobus Iveco Crossway LE 12 M LINE v nových barvách Jihomoravského kraje.

Zhruba od května 2021 omladí vozový park jihomoravských dopravců prvních 50 autobusů. Autobusy nakoupí tři dopravci, kteří vy-soutěžili největší část kraje. Jedná se o ČSAD Kyjov Bus (22 autobusů), BDS-BUS (13 autobusů) a ČSAD Hodonín (15 autobusů). První dva uvedení koupí autobusy typu Crossway od výrobce Iveco Bus, ČSAD Hodonín pak autobusy od výrobce SOR Libchavy spol. s r.o.

Další nákup bude následovat ve II. Polovině roku 2021, kdy dostane nové autobusy dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí pro vyhrané linky na Blanensku a Boskovicsku. Bude se jednat celkem o 51 autobusů Setra 4 hybridní autobusy Mercedes-Benz.

Autobusy se budou od současných lišit tím, že bude zvětšený prostor pro invalidní vozíky a kočárky, budou mít skrz situaci s Covid-19 oddělenou kabinu řidiče od prostoru cestujícího. Autobusy budou jako ochrana před vedry mít zdvojená zatmavená okna a celo-vozovou funkční klimatizaci.

Aktualizováno 6. 2. 2021 11:01

Jste zde: