Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Novinky z DP měst Mostu a Litvínova

MostLitvinovV polovině prosince 2019 obdržel mostecko-litvínovský DP první ze tří tramvají EVO2. Ty byly dodány na základě výběrového řízení, zadaného v roce 2018, kde dopravce požadoval 3 ks nových dvoučlánkových tramvají a jehož jediným uchazeče (a také pozdějším vítězem) byla společnost Pragoimex.
Ta se zavázala do mostecko-litvínovského DP dodat tři nové tramvaje EVO 2 za cenu 103,95 mil. Kč, tedy 34,65 mil. Kč (bez DPH) za jeden vůz. Příspěvek EU činí 86 mil. Kč.

2019 12 16@320@@Vozovna Most
Nejnovější mostecko-litvínovská tramvaj EVO2.

Další výběrové řízení na dodávku dalších dvou dvoučlánkových tramvají proběhlo v červnu 2019. I do této soutěže se přihlásil pouze jediný zájemce - opět Pragoimex s modelem EVO2, a zvítězil. Cena jednoho vozu v tomto případě činí 39,5 mil. Kč (bez DPH). Za stejné tramvaje tedy DP měst Mostu a Litvínova zaplatí o 4,35 mil. Kč (bez DPH) více oproti tramvajím objednaným o rok dříve, což je přinejmenším k zamyšlení. I na tyto vozy přispějí svým dílem dotace z EU, a to 68 mil. Kč.

První nové EVO2 již do Mostu dorazilo v prosinci 2019 a obdrželo ev. č. 320. Další dvě nové tramvaje by měly být dodány v měsíci lednu a únoru 2020. Zbylé dvě tramvaje z druhého výběrového řízeni by měly dojít v další části roku 2020.

Zmiňme, že nové tramvaje pro Most a Litvínov jsou dlouhé 21,9 m (bez spřáhel), kapacita vozu je 54 sedících a 90 stojících cestujících. DP měst Mostu a Litvínova vlastní také prototyp jednočlánkové tramvaje EVO1, kterou zakoupil za výhodných finančních podmínek.

@316@@Most, DP
Prototyp tramvaje EVO1, která byla vyfotografována na konečné zastávce Most, Dopravní podnik.

Mostecko-litvínovský DP má již druhou tramvaj typu EVO2, obdržela ev. č. 321. Další v pořadí, již třetí tramvaj typu EVO2 dorazila do DP začátkem měsíce března 2020, vůz obdrží ev. č. 322. V tomto roce je již jisté, že dopravce obdrží všech pět dvoučlánkových tramvají, dodavatele na čtvrtou a pátou tramvaj však dopravce bude teprve soutěžit.

2020 03 02@321@@Most Čs. mládeže
Tramvaj EVO2 ev. č. 321 odbavuje cestující na zastávce Most, Čs. mládeže.

320 - 29.2.20...
320 - 8.3.202...

Fotografie č. 1: Tramvaj EVO2 ev. č. 320 poblíž zastávky Litvínov, poliklinika.
Fotografie č. 2: Tramvaje EVO 2 ev. č. 320 a 321 na konečné zastívce Litvínov, Citadela.

I druhá tramvaj EVO2 ev. č. 321 byla stejně jako vůz ev. č. 320 pořízena z Integrovaného regionálního operačního programu - z integrované územní investice ITI ústecko-chomutovské aglomerace s dotací ve výši 85 %. DP měst Mostu a Litvínova z této výzvy pořídí celkem tři tramvaje v délce do 25 metrů.

@322@@Vozovna DP Most
Nejnovější tramvaj v Mostě a Litvínově je vůz ev. č. 322, který byl vyfotografován v mostecké vozovně.

2020 03 08@321@@Most, Dopravní podnik
Tramvaj EVO2 ev. č. 321, vyfotografovaná na konečné zastávce Most, Dopravní podnik.


Nové tramvaje EVO2 z výběrového řízení z června 2019
První ze dvou tramvají EVO2 z výběrového řízení, které proběhlo v červnu 2019, dorazila do mostecké vozovny 5. ledna 2021 a obdržela evidenční číslo 323. Druhá tramvaj EVO2 byla mostecko-litvínovskému DP dodána na začátku měsíce února 2021 a obdržela ev. č. 324. Dodávka těchto tramvají měla zpoždění z důvodu pandemie nemoci covid-19.

2021 01 05@323@@Vozovna Most

2021 01 06@323@@Vozovna Most
Nová tramvaje EVO2 budoucího ev. č. 323.

2021 02 07@324@@Vozovna DP Most
Nová tramvaj EVO2 ev. č. 324.


Kromě nákupu nových tramvají dopravce investoval také do obnovy vozového parku autobusů. Výběrové řízení na dodávku 5 ks nových nízkopodlažních autobusů zveřejnil dopravce na konci měsíce února 2019. Vítězem se stala společnost SOR Libchavy spol. s r.o. s modelem SOR NS 12 Diesel. Vozy byly dodány na konci listopadu 2019, přičemž jeden z nich byl již předtím prezentován na veletrhu Czechbus 2019. Celkem za patero nových nízkopodlažních autobusů SOR NS 12 Diesel s motorem splňujícím nejpřísnější normu Euro 6 zaplatil DP měst Mostu a Litvínova 25,613 mil. Kč bez DPH. Autobusy, které obdržely ev. č. 54 až 58, jsou vybaveny například USB přípojkami, klimatizací řidiče.

2019 12 08@58@1UC 1064@14.ZŠAutobus SOR NS 12 Diesel ev. č. 58 odbavuje mostecké cestující na zastávce 14. ZŠ. 

26.11.2019   SOR NS 12 Diesel (2)
Nový autobus SOR NS 12 Diesel vystavený na veletrhu Czechbus 2019. Jedná se o vůz 1UC 1554 ev. č. 56.

Aktualizováno 9. 2. 2021 16:57

Jste zde: