Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Ukončení pravidelného provozu autobusů Karosa B 952 / 952 E v Ostravě.

dpoPíše se měsíc říjen roku 2002, kdy jste mohli zahlédnout poprvé v ostravských ulicích autobus typu Karosa B 952 ev. č. 6517. Autobus v interiéru připomínal již jezdící autobusy Karosa B 932/932 E. Ovšem při pohledu zvenčí jste mohli spatřit odlišnost v podobě rovného zadního čela. Dále také mohl cestující upoutat jiný zvuk motoru: starší typy autobusů Karosa B 932/932 E byly vybaveny motorem Liaz, nový typ autobusu Karosa B 952 byl vybaven motorem Iveco Cursor, splňující emisní normu Euro 3. Měsíc na to, tedy v listopadu 2002, byly dodány další autobusy tohoto typu, které obdržely ev. č. 6518 – 6528. Autobusy byly vybaveny klimatizační jednotkou pro řidiče Trav-l-Cool (tzv. ,,mokrý hadr“) a manuální pětistupňovou převodovkou Praga. Autobusy byly rozděleny mezi Garáže Hranečník, Poruba a Fifejdy. Po zrušení garáží Fifejdy se autobusy přesunuly do garáží Hranečník. Během měsíce října 2002 byl dodán také jediný meziměstský autobus Karosa C 954, který byl zakoupen pro obsluhu linky č. 33, která byla tehdy vedena na letiště v Mošnově. Obdržel ev. č. 6529.

2012 09 06@6517@OSC 54 12@Garáže Hranečník
Vůz Karosa B 952 ev. č. 6517, vyfotografovaný v garážích Hranečník po provedení střední opravy SO.

6529 - OSC 56...
6529 - OSC 56...
6520 - OSC 54...
6527 - OSC 54...

Fotografie č. 1 - 2: Autobus Karosa C 954 ev. č. 6529 na lince č. 33 a na noční lince.
Fotografie č. 3: Autobus Karosa B 952 ev. č. 6520, vyfotografovaný na zastávce Kostel.
Fotografie č. 4: Autobus Karosa B 952 ev. č. 6527, vyfotografovaný na zastávce Hlučín, aut. nádr.

Další dodávka nových autobusů nenechala na sebe dlouho čekat. Opět došlo k vypravení nových autobusů do ostravských ulic v říjnu, ale již roku 2003. Jednalo se o inovované autobusy Karosa B 952 E. Cestující na první pohled mohla oproti modelu B 952 zaujmout lepená okna. Mimoto doznala úprav také přední maska a zadní čelo autobusu. Další významnou změnou bylo snížení výšky podlahy. Ta byla snížena od prvních ke druhým dveřím. I tyto autobusy byly vybaveny klimatizační jednotkou Trav-l-Cool a manuální pětistupňovou převodovkou Praga. Motory byly použity opět Iveco Cursor Euro 3. Dopravní podnik Ostrava a.s. zařadil v této dodávce celkem 24 těchto vozů, označených ev. č. 6530–6553, které byly rozděleny mezi provozovny Hranečník, Poruba a Fifejdy. Po zrušení garáží Fifejdy byly vozy rozdělěny mezi garáže Hranečník a Poruba.

2015 08 05@6536@2T2 2367@Hraničky (1)
Karosa B 952 E ev. č. 6536, která prošla SO (střední opravou), vyfotografovaná na konečné zastávce Hraničky v Polance.

6542 - 2T2 23...
6550 - 2T2 23...
6549 - 2T2 23...
6533 - 2T2 23...

Fotografie č. 1: Karosa B 952 E ev. č. 6542,  na konečné zastávce Bobrovníky.
Fotografie č. 2: Karosa B 952 E ev. č. 6550, na konečné zastávce Výškovice.
Fotografie č. 3: Karosa B 952 E ev. č. 6549, 
Fotografie č. 4: Karosa B 952 E ev. č. 6533, odstavená v areálu garáží Poruba.

2006 09 22@6548@2T2 2379@Hypernova
Autobus Karosa B 952 E ev. č. 6548 na bezplatné lince č. Z3. Vůz byl vyfotografován na konečné zastávce Hypernova.

6548 - 2T2 23...
6544 - 2T2 23...

Fotografie č. 1: Autobus Karosa B 952 E ev. č. 6548 na bezplatné lince č. Z3. Vůz byl vyfotografován na konečné zastávce Hypernova.
Fotografie č. 2: Autobus Karosa B 952 E ev. č. 6544 na bezplatné lince č. Z3. Vůz byl vyfotografován na konečné zastávce Hypernova.

Poslední várka autobusů typu Karosa B 952 E byla zařazena do provozu po dvouleté pauze v únoru 2006. Jednalo se o desítku autobusů tohoto typu, označenou ev. č. 6554–6563. Autobusy se od předešlých dodávek vozů B 952 E lišily hlavně použitím klimatizační jednotky řidiče Ebercool a také použitím šestistupňové manuální převodovky ZF. Autobusy měly opět sníženou podlahu v prostoru po druhé dveře a opět byly vybaveny motorem Iveco Cursor Euro 3. I u těchto vozů došlo ke spravedlivému rozdělení do obou garáží - Hranečník a Poruba.

2016 12 16@6561@3T5 4988@Výškovice (2)
Autobus Karosa B 952 E ev. č. 6561, který prošel na sklonku svého života SO (střední opravou), byl vyfotografován na konečné zastávce Výškovice.

6562 - 3T5 49...
6563 - 5T3 32...
   

Fotografie č. 1: Karosa B 952 E ev. č. 6562, vyfotografovaný na konečné zastávce Výdušná jáma.
Fotografie č. 2: Karosa B 952 E ev. č. 6563, vyfotografovaa na parkovišti před hypermarketem Globus:

Vyřazování autobusů Karosa B 952/952 E a C 954
Po nákupu 105 nových nízkopodlažních autobusů v říjnu 2015 s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) Solaris Urbino 12 CNG, došlo k vyřazení většiny autobusů Karosa B 932 a 932 E, jediné dva vozy, které nebyly vyřazeny, byly autobusy ev. č. 6482 a 6485 (Karosa B 932). První zmíněný byl vyřazen až v roce 2018, druhý vůz byl upraven na pojízdnou galerii fotografií DPO a je stále k vidění u různých příležitostí DPO. Z typové řady B 952 (E) došlo k vyřazení autobusů ev. č. 6517–6528 (Karosa B 952) a 6530–6545 a 6547- 6553 (Karosa B 952 E). Vozy byly převezeny na vrakoviště H+P Autodemont, kde měly být ekologicky zlikvidovány, ovšem společnost H+P Autodemont dva vozy ev. č. 6536 a 6537 odprodala na náhradní díly. Tyto autobusy pak našly uplatnění (vcelku) u nových dopravců - první z nich u dopravce Majaagency, druhý u společnosti STENBUS. Také některé vyřazené vozy Karosa B 932 E byly po vyřazení prodány vrakovištěm H+P Autodemont k slovenským dopravcům. Poslední vůz z dodávky z roku 2003, který je možné občas zahlédnout v ostravských ulicích, je bývalý vůz ev. č. 6546, který již od roku 2008 slouží jako výukové vozidlo autoškoly DPO pod ev.č.9200.

1.12.2015   Pohled na vyřazené vozy v areálu šrotiště HP AUTODEMONT (1)
Všechny vyřazené autobusy Karosa B 932/932 E/B 952/B 952 E vyly vyřazeny a odvezeny na vrakoviště H+P AUTODEMONT s.r.o.

2011 05 25@9200@2T2 2377@Vozovna trolejbusů
Autobus Karosa B 952 E bývale ev. č. 6546. Nyní je vůz provozován jako výukové vozidlo autoškoly pod ev. č. 9200.

Jediný meziměstský autobus DPO Karosa C 954 ev. č. 6529 byl po ukončení provozu na lince č. 33 nasazován převážně na noční linky, ale občas byl nasazen i na denní linku, jako třeba 11. ledna 2019 na linku 50. Ovšem poslední jízda tohoto vozu pod proběhla v noci z 13. na 14. ledna 2019. Poté byl autobus odprodán soukromému dopravci. Více o poslední jízdě tohoto vozu naleznete zde.

V ostravské MHD tedy zůstalo v provozu 10 autobusů Karosa B 952 E ev. č. 6554–6563 poslední série. Tyto vozy se převážně nasazovaly na noční směny, někdy také na dělené směny a výjimečně při nedostatku provozních vozů Solaris Urbino také na celodenní směny. Ke konci své provozní éry byly vozy také nasazeny na “velkou letní trolejbusovou výluku”, která proběhla o letních prázdninách 2019. První vyřazování vozů této série ale začalo v listopadu 2018, kdy byl vyřazen vůz ev. č. 6559. Dále jej následoval vůz ev. č. 6558 v březnu 2019, ev. č. 6556 v květnu, ev. č. 6560 v červnu a vozy ev. č. 6555, 6557, 6561 a 6562 v srpnu 2019. Poslední provozní vůz ev. č. 6563 zasáhl naposled do pravidelného provozu s cestujícími 7. září 2019 při Dnu ostravských dopraváků 2019. Tento vůz nečeká žádná šrotace ani vyřazení, neboť bude zařazen do sbírky historických vozidel DPO. K vidění v ostravských ulicích je ještě také bývalý vůz ev. č. 6554, který od roku 2016 pod ev. č. 9213 slouží jako výukové vozidlo autoškoly DPO , stejně jako vůz 9200.

2017 06 25@6563@5T3 3296@Garáže Hranečník
Autobus Karosa B 952 E ev. č. 6563 odstavený v garážích Hranečník.

Na konci své ,,provozní" erý se dočkalo střední opravy (SO) několik autobusu Karosa B 952/B 952 E ev. č. 6517 (B 952), 6536, 6537, 6561 a 6563 (B 952 E).

2016 09 01@6561@3T5 4988@Garáže Hranečník (2)
SO na voze ev. č. 6561.

6563 - 5T3 32...
6563 - 5T3 32...
6561 - 3T5 49...
6561 - 3T5 49...

Fotografie č. 1 - 2: Fotografie ze SO na voze Karosa B 952 E ev. č. 6563 v garážích Hranečník.
Fotografie č. 3 - 4: Fotografie ze SO na voze Karosa B 952 E ev. č. 6561 v garážích Hranečník.

2019 09 07@6563@5T3 3296@Dílny DP Ostrava
Nejnovější přírustek v parku historických vozidel je autobus karosa B 952 E ev. č. 6563.

Závěrem dodejme, že jsme od DPO čekali důstojnější rozloučení s tímto typem autobusů v ostravských ulicích, například v podobném duchu, v jakém se neslo například rozloučení s tramvajemi ČKD K2 v listopadu 2018 či s trolejbusy Škoda 14 Tr a 15 Tr v březnu 2018. Z povedených mimoostravských loučení zmiňme třeba nedávné ukončení provozu trolejbusů Škoda 14 Tr a 15 Tr v Žilině.
 
Dopravní nadšenci o plánovaném konci krátkých Karos v Ostravě většinou věděli, ale běžná cestující veřejnost nijak víc informována nebyla, a tak se jen na Dni dopraváků 2019 mohli dozvědět, že tyto autobusy končí. Řady autobusů typu Karosa B 932/932 E, B 952/B 952 E a také typ Karosa C 954 odvedly v ostravských ulicích velký kus práce a na nějaké důstojné rozloučení zajisté měly nárok.

Aktualizováno 30. 10. 2019 21:39

Jste zde: