Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Trolejbusový park v Mariánských Lázních

mdmlTrolejbusový provoz byl zahájen v městě Mariánské Lázně v roce 1952 s 5 vozy Škoda 7 Tr, které obdržely evidenční čísla 1 až 5. Mezi léty 1956 až 1961 se pak po kuse přidávaly Škody 8 Tr, které získaly čísla 6 až 10. V roce 1961 pak započaly rekonstrukce stávajících vozů 7 Tr na 8 Tr, ty byly hotové v roce 1964.

ML
Vizualizace nových trolejbus Škoda 30 Tr SOR pro Mariánské Lázně.

V roce 1962 se do provozu zapojily první Škody 9 Tr (ev. č. 11 a 12), tento typ následně dominoval Mariánsko-lázeňskému provozu. Nejprve dodávka 7 vozů v roce 1969 (ev. č. 13 až 19) odstranila z provozu původní vozy 7 Tr (až na vůz ev. č. 3). Další dodávka (2 vozy v 1973, ev. č. 20 a 21 a 4 vozy v 1974, ev. č. 24 až 27) potom odstranila vozy typu 8 Tr z provozu úplně, a dokonce vyřadila i první 2 vozy 9 Tr z roku 1962. I nadále byly odebírány od výrobce trolejbusy 9 Tr a to další 5 kusů: 1 v roce 1978, 2 v 1979 a 2 v 1980. Rokem 1980 došlo k ukončení dodávek nových vozů typu 9 Tr. V provozu tak byla vozidla čísel 15, 16, 18–21 a 24 až 32, tedy 15 vozů Škoda 9 Tr.

2016 08 15@47@@Goethovo náměstí
Původně plzeňský trolejbus Škoda 14 Tr M který byl v Mariánských Lázních přečíslován na ev. č. 47 odbavuje cestující na zastávce Goethovo náměstí.

Dalším provozovaným typem byly trolejbusy Škoda 14 Tr v různých vývojových podtypech. První prototyp Škody 14 Tr ev. č. 22 byl odebrán ještě před realizací druhé dodávky vozů 9 Tr v roce 1972 a druhý ev. č. 23 v roce 1974. Tyto 2 prototypové vozy však nejezdily dlouho a přežily “jen” 9 let, do prvních větších dodávek sériových vozů 14 Tr. V pořadí 3. vůz (konkrétně 7. prototyp) Škody 14 Tr se v Lázních ukázal právě v roce 1980 pod ev. č. 33. Další vůz pak o rok později v roce 1981 (ev. č. 34). Oba tyto vozy byly z tzv. ověřovací série Škoda 14 Tr0. První sériový vůz 14Tr(01), byl odebrán v roce 1983 a obdržel ev. č. 35, následující rok se k němu připojily další 3 vozy 14 Tr05 (ev. č. 36 až 38). Následně byly realizovány ještě 3 dodávky vozů 14 Tr s 2letými odstupy. V roce 1987 to byly 3 vozy 14 Tr(08/6) ev. č. 39 až 41, v roce 1989 další 3 vozy 14 Tr(08/6) ev. č. 42 až 44, a v roce 1991 5 vozů 14 Tr(11/6) ev. č. 45 až 49. V roce 1992 byl ještě dodán jeden vůz 14Tr(10/6), ten obdržel ev. č. 50. Po realizaci všech dodávek vozů 14Tr v roce 1992, tak byly v provozu vozy ev. č. 35 až 50, tedy 16 vozů Škoda 14 Tr.

Bez nových trolejbusů byly Mariánské Lázně dlouhých 12 let. V roce 2004 dorazil, původně předváděcí, nízkopodlažní vůz Škoda 24 Tr s karoserií Citybus, který obdržel ev. č. 51. Rok nato se k němu připojil další totožný vůz, který obdržel ev. č. 52. Vůz 52 byl původně určen pro Zlín, ale při přepravě vlakem byl v žst. Úvaly zasažen požárem a byl poté repasován ve výrobním závodě a prodán do Mariánských Lázní. Jako jediný je proto provozován v barvách DSZO až na bílý kryt motoru a střešní plenty. Předchozí vůz 51 je do dnešních dob provozován v původním bílém laku předváděcího vozidla.

2013 08 06@51@@ul. Hlavní třída
Prototyp trolejbusu Škoda 24 Tr Citybus ev. č. 51 projíždí ulicí Hlavní třída v Mariánských Lázních.

2016 08 15@51@@Panská Pole (2)
Prototyp trolejbusu Škoda 24 Tr Citybus ev. č. 51 byl vyfotografován na zastávce Panská Pole.

2017 08 25@52@@Sídliště
Trolejbus Škoda 24 Tr Citybus původně určený pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice byl opatřen v Mariánských Lázních ev. č. 52 a byl vyfotografován na zastávce Sídliště.

2013 08 06@52@@ul. Hlavní třída
Trolejbus Škoda 24 Tr Citybus původně určený pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice byl opatřen v Mariánských Lázních ev. č. 52 a byl vyfotografován na ulici Hlavní třída.

V roce 2006 byla realizována dodávka 5 trolejbusů Škoda 24 Tr s karoserií Citelis, které obdržely ev. č. 53 až 57. Současně se zmíněnými vozy 24 Tr až do roku 2008 ještě jezdil vůz 14Tr ev. č. 50 a ev. č. 49 ukončil svůj provoz v roce 2012.

2013 08 06@54@@ul. Hlavní třída
Setkání trolejbusů Škoda 24 Tr Citybus ev. č. 51 a Škoda 24 Tr Citelis ev. č. 53 na Hlavní třídě v Mariánských Lázních.

2013 08 06@55@@Nádraží (1)
Trolejbusy Škoda 24 Tr Citelis v popředí s vozem ev. č. 55 obsluhují zastávku Nádraží v Mariánských Lázních.

V roce 2012 shledal místní dopravce MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. , že má nedostatečné množství trolejbusů a odkoupil z Plzeňských městských dopravních podniků 2 vozy Škoda 14 TrM, které obdržely ev. č. 47 a 48. Vůz 48 byl po dvou letech (tj. 2014) odprodán do Žytomyru. Vůz 47 definitivně dojezdil až červenci 2019, kdy se s ním symbolicky rozloučili dopravní nadšenci rozlučkovou fotojízdou dne 13.července 2019.

K dnešnímu datu je už trolejbusový provoz v Mariánských Lázních plně nízkopodlažní. Současně trápí provozovatele fakt, že všechny vozy jsou minimálně 13 let staré a jeví silné známky opotřebení, stejně jako infrastruktura. Tento problém Městský dopravní podnik neúspěšně řeší dlouhá léta, zejména hledání finančních prostředků a dotací. Nyní se zdá, že se poštěstilo a ze zdrojů Regionálního operačního programu přibude ve vozovém parku 8 nových parciálních trolejbusů Škoda 30 Tr s karoserií SOR. Díky skutečnosti, že Mariánské lázně potřebují „co nejvíce muziky za co nejmíň peněz“ dojde k pořízení vozidel typu Škoda 30 Tr, ačkoliv jsou od minulého roku realizovány zakázky modernějších vozů Škoda 32Tr. Nebyla však jiná možnost, MDML obdržel pouze jednu nabídku na typ 30 Tr. Avšak “muzika” přeci jen bude, jedná se totiž o parciální trolejbusy se schopností dojet jednorázově až 14 km mimo trolejové vedení. Jeden trolejbus bude stát MDML 12 580 000 Kč bez DPH a objednávka je na 8 kusů ve finální hodnotě 100,64 mil Kč. Zmíněná dotace pokryje 80 % nákladů (tedy 82 mil Kč). Dá se očekávat, že tyto vozy budou koncepčně shodné s dodávkou podobných vozů v roce 2018 do Teplic, kde jezdí pod ev. č. 501 až 505.

Aktualizováno 14. 8. 2019 5:30

Jste zde: