Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Pozvánka na konferenci Elektrické autobusy pro město VII

Pozvánka na odbornou konferenci

Elektrické autobusy pro město VII

doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2018
21. listopadu 2018
Výstaviště Praha-Holešovice


proelektrotechniky maleKonference Elektrické autobusy pro město, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.

smart cityPředmětem konference jsou od samého začátku jednak nové technologie pro elektrické autobusy a provozní zkušenosti s nimi, a jednak prostředky a způsoby pro financování jak hotových produktů, tak rozvojových projektů. Organizátorem konference není konferenční agentura, nýbrž odborná konzultační firma průběžně udržující úzký kontakt s dopravci a jejich profesním sdružením i s municipalitami, organizátory hromadné dopravy a dalšími zainteresovanými osobami a organizacemi.

Letošní běh konference navazuje na své loňské pokračování na veletrhu Czechbus 2017 i na svoji slovenskou verzi Elektrické autobusy premesto, konanou v červnu 2018 v Nitře. Stejně jako další letošní konference Smart city v praxi III, pořádaná firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, tak bude sledovat česko-slovenský rozměr.

Konferenci bude stejně jako v předchozích bězích moderovat Ing. Jakub Slavík, MBA, odborný konzultant v dopravě a smart city pro české a slovenské klienty, autor knihy Smart city v praxi a majitel pořádající organizace.

Konference se koná pod záštitou SDP ČR ve spolupráci s veletrhem Czechbus 2018, partnery konference jsou VOLVO, ABB, TECO a Politechnika Gdańska, další partneři jsou v jednání.

Miroslav Kuželka   ABB (1)
Ilustrační fotografie: Konference Elektrické autobusy pro město V

Více informací, program a registrace zdehttp://www.smartcityvpraxi.cz/konference21.php

Aktualizováno 15. 9. 2018 21:27

Výběr dopravce
Jste zde: