Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Dodávka nových velkokapacitních tramvají pro Dopravní podnik Ostrava

dpoPo vysoutěžené zakázce na dodávku 40 ks nových středněkapacitních nízkopodlažních tramvají, kterou překvapivě vyhrála švýcarská společnost Stadler Bussnang AG (více informací) vypsal DPO 4. září 2017 další veřejnou zakázku s názvem „Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají“, která má po roce (7. září 2018) známého vítěze, kterým je Škoda Transportation s modelem Škoda 39T ForCity Smart, ale bo Ostrava je kraj razowity, tak je příběh zajímavější než jen tisková zpráva.

Skoda ForCity Smart
První vizualizace nových tramvají Škoda 39T ForCity Smart pro Ostravu. Zdroj: www.skoda.cz

Technická specifikace nových velkokapacitních tramvají:
Délka skříně vozidla bez spřáhel by měla být max. 32,4 m, šířka karoserie od 2,45 do 2,6 m. Obsaditelnost tramvaje při 5 os/m2 min. 200 osob je jedním z hodnotících kritérií. Všechny podvozky musí být otočné. 

Zadavatel uvádí, že „otočný podvozek“ má mechanickou volnost podle svislé osy, např. kolem čepu. Podvozky mohou být otočné kolem čepu, popř. je možno využít i jiný způsob otáčení podvozku vůči skříni (příslušného článku) tramvaje. Skříň vozidla je na podvozcích uložena otočně, aby bylo minimalizováno silové působení mezi kolem a kolejnicí. Otočnost uložení skříně na podvozku při průjezdu vozidla všemi provozními směrovými oblouky až do minimálního poloměru 20 m, nesmí být jakýmkoliv způsobem pomocí dodatečných konstrukčních prvků omezena.

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí příklady řešení koncepcí, které splňují či nesplňují podmínky. Opět věnujte pozornost obrázkům a koncepci vozidel podle zadávací dokumentace.

Podvozky
Varianty podvozků a jejich splnění či nesplnění (zdroj: DPO)


Ze standardních požadavků by vozidla měla být vybavena celovozovou klimatizací a přípravou pro Wi-Fi. Ve vozidle by se měl také nacházet LCD monitor informující o lince zastávkách atd., tak jak jej známe již z dříve dodaných CNG autobusů. Dále by měly být tramvaje vybaveny USB konektory pro dobíjení mobilů a jiných zařízení. Maximální rychlost by měla být minimálně 70 km/h a je jedním z hodnotících kritérií, zadavatel ale preferuje schválení vozidla až pro rychlost 80 km/h.

Faktory hodnocení: Mezi hodnotící faktory patří cena, která má váhu 70 %, zbylých 30 % tvoří různá technická kritéria. Dále můžeme také zmínit že, životnost vozidel by měla být min 30 let a má se jednat o jednosměrné tramvaje. Minimálně troje dveří musí být dvoukřídlé o šířce minimálně 1 300 mm.

Prvních 10 vozů od podpisu smlouvy by mělo být dodána 26–36 měsíců od podpisu smlouvy, dalších 20 vozidel by mělo být dodáno mezi 37–46 měsícem a zbylých 10 vozů by mělo být dodáno mezi 49 a 60 měsícem od podpisu smlouvy. Poslední várka vozidel čítající 10 vozů je v opci to znamená, že jí dopravce nemusí odebrat.

Uchazeč o tuto zakázku by měl splňovat, že v posledních 3 letech dodal min. 5 ks nízkopodlažních tramvají jakéhokoliv typu s podílem nízké podlahy min 35 %. A dosti zajímavý požadavek je finanční zajištění, to znamená že uchazeč musí prokázat že v posledních 3 bezprostředně předcházejících účetních obdobích měl v součtu obrat min 1,5 mld. Kč.

Ještě před rozborem si přečtěte náš komentář zadání, který jsme napsali v září roku 2017: Co tedy očekávat? Na rozdíl od předchozího výběrového řízení na středně kapacitní vozy, které jsou v tramvajovém světě rozhodně méně zastoupené, jde v tomto případě velkokapacitních tramvají o více běžné produkty. Proto (ne)překvapí značně omezující podmínky výběrového řízení, kromě plné otočnosti podvozků, které vyřadí ze hry některé velké hráče je zde doplňující omezení na účetní obrat. Zdá se tedy, že zadavatel má poměrně jasnou představu, co by rád měl, respektive, co by rád neměl. Uvidíme jakého (ne)překvapení se dočkáme a nebudeme spekulovat nad možnými typy.

Situace po zveřejnění výsledků výběrového řízení opravdu překvapila, protože jak i jiné žurnalisté v oboru poznamenávali, výrobce ani model nebyl dlouho znám i když byl již interně vybrán. Dohledali jsme, že se soutěže účastnili 4 výrobci a to Škoda Transportation, Stadler, CAF a Inekon.

Naším favoritem byl v posledním období Stadler, který se zatím osvědčil jako dodavatel tramvají a který tak trochu změnil pravidla hry pro dodávky tramvají do českých měst pro ostatní výrobce předchozím tendrem. Každá akce má reakci a tak tradiční výrobci vrací úder.

Vítězná Škoda 39T ForCity Smart vychází z modelu Transtech Arctic, který je úspěšně provozován v Helsinkách a připravuje se výroba pro finské Tampere. Pokud jste četli předchozí odstavce pozorně tak jste jistě také nabyli dojmu, že DPO poptává velkou tramvaj, která má 3 články (až 32,4 metru), ale už z dokumentace vybrané nové tramvaje vyplývá, že jde o model s 26,5 m a vizualizace tuto skutečnost potvrzuje. Cena za jednu tramvaj je v přepočtu asi 48 milionů, celkem má být dodáno 40 tramvají.

Helsinky
Tramvaj Škoda ForCity Smart Artic, jezdící ve finském hlavním městě Helsinky.


Co se stalo? V Plzni zjistili, že podmínky výběrového řízení (obsaditelnost a podvozky) splní i s kratší tramvají, neboť v dokumentaci byla uvedena délka maximální a nikoliv minimální. Tato úvaha jim přinesla výhodu na hlavním kritériu, kterým byla cena, protože náklady na výrobu jednoduššího vozidla jsou logicky nižší než u větších tramvají, které byly patrně nabízeny jinými producenty. Ve výsledku je tedy tramvaj jen o 2 metry delší než již dodávaný Stadler Tango NF2 Ostrava, ale cena je o 20 milionů korun větší.

Nová tramvaj od Škodovky tedy kapacitně nahradí spřažené soupravy tramvají T+T, ale nikoliv největší postupně stárnoucí vozidla ČKD KT8D5.RN1, která má DPO na nejpáteřnějších linkách. Pan ředitel Ing. Daniel Morys, MBA za jehož vedení se stanovovaly podmínky tohoto výběrového řízení se nechal slyšet, že vypíše další tendr na opravdu velkokapacitní tramvaje které, sami doplňujeme, dopravce asi původně chtěl a o kterých hovořili zodpovědné osoby při tématu plánování městské hromadné dopravy.

Nadruhou stranu předpokládejme, že podmínka zejména pro obsaditelnost pasažéry byla stanovena kompetentně a pakliže ji vozidlo splňuje, tak je technické řešení druhořadé. Z hlediska komfortu je důležité, že všechny tramvaje budou klimatizované, nízkopodlažní, budou vybavena wi-fi, porty USB, antivandalskými foliemi a vnějšími i vnitřními kamerovými systémy.


Dodání tramvají
Původně měl být termín zařazení prvních dodaných vozů do provozu s cestujícími již na podzim letošního roku, tedy někdy v této době. Nakonec však bude mít dodání nových škodovek zpoždění, což potvrdil zástupce Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen DPO) ve zpravodajské relaci České televize dne 16. listopadu 2020.

Skoda1
Tramvaj Škoda 39T ForCity Smart pro Ostravu. Zdroj: www.skoda.cz

Jako důvod opožděného dodání je uváděna pandemie nemoci COVID-19. Výrobce tramvají, společnost Škoda Transportation, potvrdila cca dvouměsíční opoždění zahájení dodávek tramvají Škoda 39T ForCity Smarti. První tramvaj tohoto typu by měla brázdit ostravské ulice na konci června roku 2021.

Skoda2
Tramvaj Škoda 39T ForCity Smart pro Ostravu. Zdroj: www.skoda.cz


Plzeňská tramvajová pomsta dorazila do Ostravy
První ze série 35 ks nových tramvají Škoda 39T ForCity Smart byla představena v Ostravě. Jednosměrné vozidlo s pěticí dvoukřídlých dveří je 100 % nízkopodlažní. Obsaditelnost klimatizovaného salónu je 200 cestujících. Evidenční čísla této série začínají u DPO od hodnoty 1751. Cena jednoho kusu je 49 miliónu korun českých. Představení této nové ostravské tramvaje proběhlo ve večerních hodinách dne 6. října 2021 a první představený vůz byl slavnostně pokřtěn závodním jezdcem Karlem Lopraisem.

 

Proč jde o tramvajovou pomstu? Dopravní podnik Ostrava zamýšlel v roce 2017 nahradit těmito vozy již dlouho sloužící vozidla ČKD KT8D5.RN1, která jsou velkokapacitní a tříčlánková. Zadávací dokumentace však byla napsána takovým způsobem, že Škoda Transportation technicky objektivně uspěla s vozidlem středněkapacitním. Tramvaj je o jeden článek kratší než původní přání, a díky tomu porazila ostatní zájemce v hlavním měřítku, a to cenou. V divoké spekulaci tak můžeme tvrdit, že má teď dopravce vozy, které se mu nehodí, od výrobce, který nevyhrál předchozí soutěž na dodávku velmi podobného typu. Ostrava se tak dočká ještě dalších vozidel.

Samotný typ 39T ForCity Smart je sice relativní novinkou v nabídce domácího výrobce, vychází však z dobře ozkoušených komponentů z modelu Artic provozovaných od roku 2013 v Helsinkách. Podobné tramvaje rodiny ForCity Smart vyjely letos také ve finském Tampere, německých městech Heidelberg, Mannheim/Ludwigshafen, další se zkouší v Plzni a nyní tedy přibyla po bok těchto měst i Ostrava. Tramvají ForCity Smart by mělo být vyrobeno již kolem 200 kusů v různých variantách a místním přizpůsobením.

V nejbližší době tento nový typ tramvaje potkáme v ostravských ulicích, kde prvně musí najezdit prázdný ve zkušebním provozu 20 tisíc km, poté dalších 20 tisíc km s cestujícími.

Původně dopravce soutěžil celkem 40 kusů nových tramvají, ale posledních 10 opčních vozů nemusel dopravce odebrat. Nakonec se dopravce rozhodl odebrat 5 vozů. V Ostravě by mělo být v provozu celkem 35 vozů typu Škoda 39T ForCity.

skoda39t 2
Nová tramvaj Škoda 39T ForCity Smart.

skoda39t 1
Slavnostní křest nové tramvaje Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1751 s Karlem Lopraisem.


Nová ostravská tramvaj Škoda 39T ForCity Smart ihned po představení vyrazila další týden na ostravské koleje, prozatím ve zkušebním provozu s cestujícími, kdy musí najet 20 tisíc km, poté bude následovat zkušební provoz s cestujícími, opět v něm musí najet 20 tisíc km. 

2021 10 20@1751@@Hranečník
2021 10 20@1751@@Hranečník (1) 2021 10 16@1751@@Výstaviště

Nová tramvaj Škoda 39T ForCity Smart v ulicích Ostravy.

2021 10 16@1751@@Náměstí Republiky (1) 2021 10 16@1751@@Náměstí Republiky
2021 10 16@1751@@Náměstí Republiky (3) 2021 10 16@1751@@Náměstí Republiky (2)

Nová tramvaj Škoda 39T ForCity Smart v ulicích Ostravy.


Ukončení zkušebního provozu
Nová ostravská Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1751 ukončila svůj zkušební provoz v noci z 30. na 31. ledna 2022. Tramvaj najela v ostravské sítí vyžadovaných 20 tisíc km bez cestujících, poté 20 tisíc km s cestujícími. Nyní tramvaj čeká na schválení a vydání průkazu způsobilosti Drážního úřadu. Nakonec dojde k oficiálnímu převzetí tramvaje Dopravním podnikem Ostrava – ta je stále v majetku společnosti Škoda Transportation. Schválením a převzetí tramvaje DPO odstartuje přejímky dalších šesti tramvají a dodávky dalších kusů až do celkového počtu 35 kusů.


Pravidelný provoz s cestujícími
Dne 21. února 2022 byl zahájen pravidelný provoz s cestujícimi nové ostravskjé tramvaje Škoda 39T ForCity ev. č. 1751 a 1752. Oba vozy byly vypraveny na tramvajovou linku č. 4. Oba vozy byly během dne vyměněny za vozy ev. č. 1753 a 1755, které byly vypraveny na linku č. 4 poté až první březnový den. Další tramvaje tohoto typu ev. č. 1754 a 1756 byly poprvé vypraveny v první polovině března 2022.


Technické problémy tramvají Škoda 39T ForCity
Zdá se Vám, že v ostravských ulicích nevidíte v provozu nové tramvaje Škoda 39T ForCity? Není to zdání, jelikož na konci měsíce dubna začal dopravce DPO odstavovat z provozu své nové tramvaje z důvodu technické závady, kterou nyní řeší s výrobcem - firmou Škoda Transportation.

O jakou závadu jde? Jeden z našich redaktorů poruchu rozpoznal v ostrém provozu. Jde zjednodušeně o to, že po zastavení tramvaje ve svahu dochází k dlouhé prodlevě při rozjedu mezi uvolněním brzdy a sepnutím trakčnich motorů do tahu vpřed. Nastane tedy situace, kdy tramvaj jede samospádem směrem vzad. Hodně laicky řečeno "nedrží v kopci".

Vozy ev. č. 1751, 1753, 1754 a 1755 odjely poslední směnu 1. května 2022, vůz ev.č. 1752 byl vypraven naposled dne 29. dubna 2022 a vůz ev. č. 1756 zasáhl do provozu naposledy 21. dubna 2022. Po více než týdenním odstavení se od 6. května 2022 v ulicích Ostravy začínají objevovat tramvaje Škoda. Před opětovným spuštěním do provozu výrobce na nich prováděl testy, tak tramvaje bylo možné zahlédnout při zkušebních jízdách.

Článek o představení podoby nových tramvají Škoda 39T ForCity Smart pro DPO naleznete zde.
Články týkající se nové ostravské tramvaje Škoda 39T ForCity Smart naleznete zde, zde

Zdroj: www.vestnikverejnychzakazek.cz, Dopravní podnik Ostrava a.s., www.skoda.cz 

Aktualizováno 7. 5. 2022 16:32

Nové fotografie

květen 2022
Po 29162330
Út 310172431
St 4111825 
Čt 5121926 
 6132027 
So 7142128 
Ne18152229 
Jste zde: