Tyto stránky provozuje občanské sdružení MHD ŽIVĚ.cz a jsou věnovány našemu kamarádovi Danielu Kunzovi (1992 - 2014), spoluzakladateli sdružení.

Články

Provoz MHD v Kroměříži

ktsMěstská hromadná doprava byla tomto hanáckém městě až donedávna provozována na vlastní komerční riziko Kroměřížských technických služeb s.r.o. (dále jen KTS), což je méně obvyklý model. Ztrátu z provozu KTS financovalo z jiných prostředků (např. parkovacích automatů), v krajním případě z dotací města. Od 1. dubna 2017 však došlo i zde ke změně na klasický model a byla uzavřena s městem Kroměříž smlouva o závazku veřejné služby (provozování MHD) na dobu 10 let. Tolik k ekonomickému zázemí provozu.

Pro techničtěji zaměřené čtenáře přinášíme přehled vozového parku: Celkem mají k dispozici 10 vozů: 5x Volvo 7700, 2x Volvo 7000 a 2x Iveco Urbanway 12 M CNG. Jednoduchou sumou zjistíme, že jedno vozidlo chybí ve výčtu, a je jím poslední vysokopodlažní vůz – záložní Karosa B 951. Pro zajištění běžného provozu postačuje denní vypravenost 5 vozů. Počet vozidel je momentálně stále vyšší, neboť nedošlo k vyřazení starších kusů a jako obvykle se drží některé záložní vozy jako náhrada za poruchy a servisovaná vozidla.

2017 05 11@@KMH 83 35@ul. Wolkerova (1)
Nejstarší provozní vůz KTS, s.r.o. je Karosa B 951 RZ: KMH 83-35. Nyní je vozidlo záložní a vyjíždí minimálně na linky MHD.

KMH 83-35 - 1...
KMH 83-35 - 1...
KMH 83-35 - 1...
KMH 83-35 - 1...

Fotografie č. 1: Autobus Karosa B 951 RZ: KMH 83-35, vůz byl vyfotografován v garážích KTS, s.r.o.
Fotografie č. 2: Autobus Karosa B 951 RZ: KMH 83-35, vůz byl vyfotografován u zastávky Nádraží na ul. Wolkerova.
Fotografie č. 3: Autobus Karosa B 951 RZ: KMH 83-35, interiér.
Fotografie č. 4: Autobus Karosa B 951 RZ: KMH 83-35, pracoviště řidiče.

Z organizace provozu jsme pochytili, že v pracovní den začíná turnus 1 a 2 brzy ráno, přičemž jezdí až do konce do pozdních večerních hodin. (ranní - odpo) Turnusy 3, 4 a 5 od rána do večera (přestávka dopoledne, obdoba ostravských dělených směn neboli trhaček). V pracovní dny je v práci celkem 7 řidičů. O víkendu vystačí 1 vůz (ranní - odpo), který jezdí okružní linky č. 4 a 6 a také linky č. 7 a 8, kde je denně cca 6 spojů.
O letních prázdninách bude provoz zachován, nebudou vypravovány školní spoje a tím pádem dojde k omezení provozu jeden turnus nebude vypravován.

2017 05 11@@1Z9 6754@Garáže KTS s.r.o.
Prozatím stále nejrozšířenější autobusy v Kroměříži. Vlevo Volvo 7700 RZ: 2Z6 4570 a vpravo Volvo 7000 RZ: 1Z9 6754. Autobusy byly vyfotografovány v garážích KTS, s.r.o.

1Z9 6753 - 11...
2Z2 7049 - 11...
2Z5 0057 - 11...
2Z8 9630 - 11...

Fotografie č. 1: Autobus Volvo 7000 RZ: 1Z9 6753, vůz byl vyfotografován na ul. Tovačovského.
Fotografie č. 2: Autobus Volvo 7700 RZ: 2Z9 7049, vůz byl vyfotografován na zastávce Nádraží.
Fotografie č. 3: Autobus Volvo 7700 RZ: 2Z5 0057, vůz byl vyfotografován na ul. Nádražní.
Fotografie č. 4: Autobus Volvo 7700 RZ: 2Z8 9630, vůz byl vyfotografován v garážích KTS, s.r.o.

Obnova vozového parku novými CNG autobusy
Původní návrh KTS byl zakoupit 2 nové dieselové autobusy splňující emisní normu euro VI, vedení města ovšem dne 15. června 2016 rozhodlo o pořízení vozidel s pohonem na CNG.

Dne 31. ledna 2017 zakoupil dopravce KTS dva nové nízkopodlažní autobusy Iveco Urbanway 12 M CNG, dodavatel těchto vozů byla společnost Zliner. Autobusy byly pořízeny z rozpočtu KTS (tedy netradičně bez příspěvku evropských dotací). Důvodem by byla nutnost vyhovět některým z požadavků, které dopravce nesplňoval: smlouva s městem o závazku veřejné služby (ta byla realizována až později) a okrajově také průměrné stáří vozů 9 let.

2017 05 11@@5Z9 2171@Horní Zahrady, točna (1)
Kroměřížský Iveco Urbanway 12 M CNG RZ: 5Z9 2171. Autobus byl vyfotografován na konečné zastávce Horní Zahrady, točna.

5Z9 2171 - 11...
5Z9 2171 - 11...
5Z9 2171 - 11...
5Z9 2171 - 11...
5Z9 2171 - 11...
5Z9 2171 - 11...
5Z9 2171 - 11...
5Z9 2171 - 11...

Fotografie č. 1: Autobus Iveco Urbanway 12 M CNG RZ: 5Z9 2171, vůz byl vyfotografován na konečné zastávce Horní Zahrady, točna.
Fotografie č. 2: Autobus Iveco Urbanway 12 M CNG RZ: 5Z9 2171, vůz byl vyfotografován na  zastávce Husovo náměstí.
Fotografie č. 3 - 4: Autobus Iveco Urbanway 12 M CNG RZ: 5Z9 2171, vůz byl vyfotografován na zastávce Nádraží.
Fotografie č. 5: Autobus Iveco Urbanway 12 M CNG RZ: 5Z9 2171, vůz byl vyfotografován na konečné zastávce Vážany, točna
Fotografie č. 6: Autobus Iveco Urbanway 12 M CNG RZ: 5Z9 2171, pracoviště řidiče.
Fotografie č. 7 - 8: Autobus Iveco Urbanway 12 M CNG RZ: 5Z9 2171, interiér.

Nové vozy obdržely RZ: 5Z9 2171 a 5Z9 2181. První z výčtu je v klasickém červeno-bílém nátěru, druhý zmíněný je polepen celovozovou reklamou na společnost Hučík s.r.o. a zaměstnanci KTS tomuto vozu přezdívají „Kanárek“ pro jeho žlutou barvu.

2017 05 11@@5Z9 2181@Garáže KTS s.r.o. (4)
Druhý provozní autobus Iveco Urbanway 12 M CNG RZ: 5Z9 2181. Vůz je polepen celovozovou reklamou propagující společnost Hučík s.r.o. Zaměstnanci KTS, s.r.o. tomuto vozu přezdívají ,,Kanárek" pro jeho žlutou barvu.

5Z9 2181 - 11...
5Z9 2181 - 11...
5Z9 2181 - 11...
 

Fotografie č. 1 - 2: Autobus Iveco Urbanway 12 M CNG RZ: 5Z9 2181, vůz byl vyfotografován v garážích KTS, s.r.o.
Fotografie č. 3: Autobus Iveco Urbanway 12 M CNG RZ: 5Z9 2171, interiér.

K samotnému výběrovému řízení: Mezi hlavní kritéria pro nové vozy patřila obsaditelnost, nízkopodlažnost a dojezd. KTS oslovily 4 z nichž vyhrál výrobce Iveco prostřednictvím společností Zliner. Mezi výbavu těchto vozů nyní patří například odpadkové koše u dveří, 5x USB přípojky, LCD displej zobrazující nácestné zastávky, klimatizace řidiče od společnosti SÜTRAK AC 403E, levá i pravá loketní opěrka sedadla řidiče, příprava pro WiFi, sedadla pro cestující od společnosti STER. Autobusy jsou vybaveny motorem typu Iveco Cursor 8 CNG Euro VI o výkonu 213 kW. Cena jednoho vozu byla 6 363 500,- Kč bez DPH.

5Z9 2181 - 11...
5Z9 2181 - 11...
5Z9 2181 - 11...
 

Fotografie č. 1 - 2: Detail USB přípojek v autobuse Iveco Urbanway 12 M CNG.
Fotografie č. 3: Detail odpadkového koše ve voze Iveco Urbanway 12 M CNG.

Díky tomuto zařazení dvou nových vozidel by se měly v nejbližší době vyřadit dva záložní autobusy Volvo (stále není rozhodnuto které) a Karosa B 951. Zmiňme, že vozy se plní na veřejné stanici CNG v Kroměříži, neboť KTS nevlastní plnící stanici. Tankování naftových autobusů je také řešeno smluvně u čerpací stanice v Kroměříži.

Výhledově v období let 2018–2020 se počítá každý rok s nákupem 2 nových autobusu s pohonem na CNG, protože předpoklad ke koupi těchto vozů je dotace z EU, protože podmínky dotačních titulů jsou již splněny.

Z nedávné historie MHD ve městě doplňme, že do srpna 2016 obsluhovaly linky dva dopravci. Kromě KTS také společnost Magic Bus, která se však nakonec stáhla. K zavedení této anomálie vedla údajná ekonomická analýza provozu KTS, kdy se Magic Bus domníval, že může zajistit shodný nebo lepší provoz při menších nákladech z veřejných prostředků. Nicméně se svou nabídkou provozu MHD neuspěl před zastupiteli, a proto se rozhodl přejít k demonstraci realizovatelnosti v praxi ke škodě KTS, ale k radosti cestujících.

Obě strany mají na věc pochopitelně svůj názor a shrnout 2leté soupeření není snadné. Emotivní diskuze nakonec vyústili v zachování provozu MHD prostřednictvím KTS. Výsledkem rozvíření zájmu o financování MHD vedlo k výše zmíněným změnám v městské společnosti. Více o této problematice se můžete dočíst ve článku časopisu Československý dopravák 3/2016.

Ke konci článku zmíníme, že nám dorazili od společnosti KTS, s.r.o. fotografie nové celovozové reklamy propagující společnost Duna Graphics, s.r.o. Touto reklamou byl polepen autobus Volvo 7700 RZ: 2Z6 4570.

2Z6 4570 - 8....
2Z6 4570 - 8....

Nová celovozová reklama na společnost Duna Graphics, s.r.o., kterou byl polepen autobus Volvo 7700 RZ: 2Z6 4570.

Na závěr musíme poděkovat za vstřícnost a rozhovor panu jednateli KTS panu Mgr. Petrovi Sedláčkovi a vedoucímu provozu MHD panu Ing. Tomášovi Szabóvi, kteří umožnili poskytnutím aktuálních informací vznik tohoto článku.

Aktualizováno 2. 7. 2017 15:18

Jste zde: